PMID: 35449156

Integrated profiling of human pancreatic cancer organoids reveals chromatin accessibility features associated with drug sensitivity.

Nature communications
Shi, Xiaohan X, Li, Yunguang Y, Yuan, Qiuyue Q, Tang, Shijie S, Guo, Shiwei S, Zhang, Yehan Y, He, Juan J, Zhang, Xiaoyu X, Han, Ming M, Liu, Zhuang Z, Zhu, Yiqin Y, Gao, Suizhi S, Wang, Huan H, Xu, Xiongfei X, Zheng, Kailian K, Jing, Wei W, Chen, Luonan L, Wang, Yong Y, Jin, Gang G, Gao, Dong D
2022-04-21

3963 variants were identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
12-125398130-T-C UBC c.188A>G p.K63R Missense 2/2 -
5-112128143-C-T APC c.646C>T p.R216* Nonsense 7/16 -
22-42522940-C-T CYP2D6 c.1228G>A p.E410K Missense 8/9 -
17-7578208-T-C TP53 c.641A>G p.H214R Missense 6/11 -
17-7577105-G-A TP53 c.833C>T p.P278L Missense 8/11 -
5-140594149-A-G PCDHB13 c.454A>G p.T152A Missense 1/1 -
17-7577518-T-A TP53 c.763A>T p.I255F Missense 7/11 -
17-7577124-C-G TP53 c.814G>C p.V272L Missense 8/11 -
17-7577124-C-A TP53 c.814G>T p.V272L Missense 8/11 -
17-7577118-C-A TP53 c.820G>T p.V274F Missense 8/11 -
17-7578550-G-A TP53 c.380C>T p.S127F Missense 5/11 -
17-7577556-C-A TP53 c.725G>T p.C242F Missense 7/11 -
9-21971120-G-A CDKN2A c.238C>T p.R80* Nonsense 2/3 -
11-533874-T-C HRAS c.182A>G p.Q61R Missense 3/6 -
11-61727036-G-A BEST1 c.934G>A p.D312N Missense 8/11 -
17-27579134-AGAG-A CRYBA1 c.272_274delGAG p.G91del InFrameDeletion 4/6 -
17-7577557-A-G TP53 c.724T>C p.C242R Missense 7/11 -
17-7578479-G-A TP53 c.451C>T p.P151S Missense 5/11 -
17-7578393-A-T TP53 c.537T>A p.H179Q Missense 5/11 -
17-7577105-G-C TP53 c.833C>G p.P278R Missense 8/11 -
1-103481285-C-T COL11A1 c.1427G>A p.R476H Missense 12/67 -
6-161781200-C-T PRKN c.1205G>A p.R402H Missense 11/12 -
17-7577108-C-A TP53 c.830G>T p.C277F Missense 8/11 -
17-29588751-C-T NF1 c.4600C>T p.R1534* Nonsense 35/58 -
17-7577114-C-A TP53 c.824G>T p.C275F Missense 8/11 -
17-7578474-C-CG TP53 c.455_455dup p.P153Afs*28 Frameshift 5/11 -
17-7577146-TAG-T TP53 c.790_791delCT p.L264Tfs*7 Frameshift 8/11 -
17-72860400-G-A FDXR c.872C>T p.A291V Missense 9/12 -
5-90106411-C-T ADGRV1 c.15334C>T p.R5112C Missense 74/90 -
5-89981639-C-T ADGRV1 c.6317C>T p.A2106V Missense 29/90 -
19-10270737-G-T DNMT1 c.1046C>A p.T349K Missense 15/41 -
5-70819984-G-A BDP1 c.5606G>A p.R1869Q Missense 25/39 -
5-89949463-T-C ADGRV1 c.4072T>C p.S1358P Missense 20/90 -
12-48380148-C-T COL2A1 c.1498G>A p.V500I Missense 23/54 -
7-92136315-C-T PEX1 c.1796G>A p.G599E Missense 10/24 -
10-73337684-G-A CDH23 c.767G>A p.R256H Missense 9/70 -
20-61453508-G-A COL9A3 c.469G>A p.G157R Missense 9/32 -
1-103461555-C-T COL11A1 c.2285G>A p.R762Q Missense 27/67 -
12-49432737-C-T KMT2D c.8402G>A p.R2801Q Missense 35/55 -
12-15822723-T-C EPS8 c.241A>G p.M81V Missense 5/21 -
10-8115834-G-A GATA3 c.1183G>A p.A395T Missense 6/6 -
2-170042479-T-G LRP2 c.9379A>C p.T3127P Missense 50/79 -
9-139091664-C-T LHX3 c.314G>A p.R105H Missense 3/6 -
10-8115837-G-A GATA3 c.1186G>A p.A396T Missense 6/6 -
16-21709120-C-T OTOA c.764C>T p.A255V Missense 10/29 -
19-50713854-G-T MYH14 c.232G>T p.A78S Missense 2/43 -
3-45559431-G-A LARS2 c.2081G>A p.R694Q Missense 18/22 -
11-76922236-C-T MYO7A c.6091C>T p.R2031W Missense 45/49 -
17-17701516-G-A RAI1 c.5254G>A p.G1752R Missense 3/6 -
5-92929426-G-A NR2F1 c.1150G>A p.V384I Missense 3/3 -
11-76892429-C-T MYO7A c.2698C>T p.R900C Missense 23/49 -
7-92119098-G-A PEX1 c.3566C>T p.T1189I Missense 22/24 -
17-17701516-G-C RAI1 c.5254G>C p.G1752R Missense 3/6 -
9-117848388-C-T TNC c.1622G>A p.R541H Missense 3/28 -
4-6296858-A-G WFS1 c.803A>G p.D268G Missense 7/8 -
7-31815316-G-A PDE1C c.1922C>T p.A641V Missense 17/18 -
11-121000884-G-A TECTA c.2905G>A p.V969M Missense 10/24 -
11-121000582-C-T TECTA c.2603C>T p.T868M Missense 10/24 -
17-7578503-C-T TP53 c.427G>A p.V143M Missense 5/11 -
18-48591919-G-A SMAD4 c.1082G>A p.R361H Missense 9/12 -
2-166848437-G-A SCN1A c.5348C>T p.A1783V Missense 29/29 -
18-48575152-C-T SMAD4 c.346C>T p.Q116* Nonsense 3/12 -
18-48604665-G-A SMAD4 c.1487G>A p.R496H Missense 12/12 -
19-11132513-C-T SMARCA4 c.2729C>T p.T910M Missense 19/35 -
15-74336633-T-C PML c.1933T>C p.F645L Missense 9/9 -
2-99013410-G-A CNGA3 c.1777G>A p.E593K Missense 8/8 -
5-13845086-G-A DNAH5 c.5131C>T p.R1711* Nonsense 32/79 -
17-7578395-G-C TP53 c.535C>G p.H179D Missense 5/11 -
6-129621928-C-T LAMA2 c.3085C>T p.R1029* Nonsense 22/65 -
17-7578222-TCT-CCA TP53 c.625_627delAGAinsTGG p.R209W Missense 6/11 -
19-12995805-C-T KLF1 c.983G>A p.R328H Missense 3/3 -
2-241808307-A-AC AGXT c.33_33dupC p.K12Qfs*156 Frameshift 1/11 -
11-1780829-T-TG CTSD c.268_268dup p.Q90Pfs*50 Frameshift 3/9 -
X-34148816-G-A FAM47A c.1580C>T p.T527M Missense 1/1 -
17-7577568-C-A TP53 c.713G>T p.C238F Missense 7/11 -
17-7578419-C-A TP53 c.511G>T p.E171* Nonsense 5/11 -
15-65621398-G-A IGDCC3 c.2294C>T p.T765M Missense 14/14 -
5-31317975-C-T CDH6 c.1826C>T p.T609M Missense 11/12 -
9-21971111-G-A CDKN2A c.247C>T p.H83Y Missense 2/3 -
19-58452914-C-T ZNF256 c.1262G>A p.R421H Missense 3/3 -
17-7577138-CG-TA TP53 c.799_800delCGinsTA p.R267* Nonsense 8/11 -
6-31964321-T-C C4A c.3620T>C p.V1207A Missense 28/41 -
17-7578409-CT-TA TP53 c.520_521delAGinsTA p.R174* Nonsense 5/11 -
9-21970969-A-T CDKN2A c.389T>A p.L130Q Missense 2/3 -
19-19379464-G-A TM6SF2 c.584C>T p.A195V Missense 6/10 -
9-136508616-G-A DBH c.826G>A p.V276I Missense 4/12 -
1-27101195-C-T ARID1A c.4477C>T p.Q1493* Nonsense 18/20 -
12-12630318-G-A DUSP16 c.1447C>T p.R483* Nonsense 7/7 -
17-7578203-C-G TP53 c.646G>C p.V216L Missense 6/11 -
17-7577127-C-T TP53 c.811G>A p.E271K Missense 8/11 -
17-7578203-C-A TP53 c.646G>T p.V216L Missense 6/11 -
20-44838982-G-A CDH22 c.1250C>T p.T417M Missense 7/12 -
14-38061193-A-T FOXA1 c.796T>A p.F266I Missense 2/2 -
15-75982072-G-A CSPG4 c.1334C>T p.A445V Missense 3/10 -
14-52485857-C-T NID2 c.2950G>A p.V984M Missense 14/22 -
4-96222841-C-T UNC5C c.406G>A p.G136R Missense 3/16 -
4-96222841-C-G UNC5C c.406G>C p.G136R Missense 3/16 -
11-5443900-C-T OR51Q1 c.470C>T p.A157V Missense 1/1 -
14-105419314-T-G AHNAK2 c.2474A>C p.E825A Missense 7/7 -
4-190876263-A-T FRG1 c.389A>T p.D130V Missense 5/9 -
X-119243249-C-G RHOXF1 c.456G>C p.K152N Missense 3/3 -
X-119243249-C-A RHOXF1 c.456G>T p.K152N Missense 3/3 -
10-6520982-G-A PRKCQ c.1325C>T p.T442M Missense 12/18 -
1-158548903-C-T OR10X1 c.787G>A p.V263M Missense 1/1 -
6-38548069-G-A BTBD9 c.959C>T p.S320F Missense 5/11 -
2-75929513-C-T GCFC2 c.431G>A p.R144H Missense 3/17 -
4-68939712-G-A TMPRSS11F c.298C>T p.R100* Nonsense 4/10 -
11-55579145-C-T OR5L1 c.203C>T p.S68F Missense 1/1 -
1-149785205-G-A H3C13 c.32C>T p.S11L Missense 1/1 -
7-119915782-G-A KCND2 c.1096G>A p.V366I Missense 1/6 -
18-21735866-C-T CABYR c.401C>T p.T134M Missense 4/6 -
6-152722394-G-A SYNE1 c.6908C>T p.T2303M Missense 47/146 -
19-40421537-G-A FCGBP c.2384C>T p.P795L Missense 5/36 -
14-23313078-A-G MMP14 c.1010A>G p.K337R Missense 6/10 -
6-155574094-C-T TIAM2 c.4132C>T p.R1378W Missense 24/27 -
1-176833571-C-T ASTN1 c.3734G>A p.R1245H Missense 23/23 -
7-143964243-C-T CTAGE8 c.2101G>A p.V701I Missense 1/1 -
7-153750014-G-A DPP6 c.109G>A p.G37S Missense 1/26 -
19-36349319-G-A KIRREL2 c.221G>A p.R74Q Missense 3/15 -
6-152784642-C-T SYNE1 c.1943G>A p.R648Q Missense 19/146 -
17-39262047-A-G KRTAP4-9 c.407A>G p.K136R Missense 1/1 -
6-137365792-G-A IL20RA c.74C>T p.P25L Missense 1/7 -
1-204588916-C-T LRRN2 c.205G>A p.A69T Missense 2/2 -
11-1271333-C-T MUC5B c.13223C>T p.T4408M Missense 31/49 -
1-152192259-T-C HRNR c.1846A>G p.T616A Missense 3/3 -
3-62254711-G-A PTPRG c.2876G>A p.R959Q Missense 20/30 -
17-58286832-G-A USP32 c.2497C>T p.L833F Missense 22/34 -
18-48603032-C-T SMAD4 c.1333C>T p.R445* Nonsense 11/12 -
15-75982312-C-T CSPG4 c.1094G>A p.R365Q Missense 3/10 -
17-7578223-CT-TG TP53 c.625_626delAGinsCA p.R209Q Missense 6/11 -
5-10973590-G-A CTNND2 c.3653C>T p.P1218L Missense 22/22 -
17-39262083-A-C KRTAP4-9 c.443A>C p.N148T Missense 1/1 -
17-39262247-T-G KRTAP4-9 c.607T>G p.L203V Missense 1/1 -
17-39274020-C-G KRTAP4-11 c.548G>C p.S183T Missense 1/1 -
5-155771587-G-A SGCD c.92G>A p.R31Q Missense 3/9 -
2-70315174-T-C PCBP1 c.299T>C p.L100P Missense 1/1 -
17-10212612-C-T MYH13 c.5108G>A p.R1703H Missense 35/41 -
3-54786653-C-T CACNA2D3 c.1195C>T p.R399* Nonsense 12/38 -
9-21971194-C-T CDKN2A c.164G>A p.G55D Missense 2/3 -
7-20825145-GGCAGCCGCGGCTGCTGCCGCGGCCGCC-G SP8 c.264_290del27 p.A91_A99del InFrameDeletion 2/2 -
16-71025246-G-A HYDIN c.3839C>T p.T1280M Missense 25/86 -
11-49080610-C-T TRIM64C c.55G>A p.V19M Missense 1/6 -
17-45663749-G-A NPEPPS c.965G>A p.G322D Missense 8/23 -
21-46066487-G-A KRTAP10-11 c.112G>A p.A38T Missense 1/1 -
10-7679284-C-T ITIH5 c.559G>A p.V187M Missense 5/15 -
16-66966117-C-T CIAO2B c.481G>A p.A161T Missense 5/5 -
17-7578423-C-CA TP53 c.506_506dupT p.M169Ifs*12 Frameshift 5/11 -
9-21974695-G-C CDKN2A c.132C>G p.Y44* Nonsense 1/3 -
1-247695752-C-T OR2C3 c.62G>A p.R21Q Missense 2/2 -
17-7578474-CG-C TP53 c.455delC p.P152Rfs*18 Frameshift 5/11 -
15-85438333-G-A SLC28A1 c.440G>A p.R147H Missense 6/19 -
3-100447604-G-A TFG c.317G>A p.R106H Missense 4/8 -
20-57766574-C-T ZNF831 c.500C>T p.T167M Missense 2/6 -
17-7578397-TG-T TP53 c.532delC p.H178Tfs*69 Frameshift 5/11 -
17-7578379-AT-A TP53 c.551delA p.D184Vfs*63 Frameshift 5/11 -
3-30691871-G-GA TGFBR2 c.383_383dupA p.P129Afs*3 Frameshift 3/7 -
2-215831608-G-A ABCA12 c.5848C>T p.R1950* Nonsense 39/53 -
17-7578246-C-CA TP53 c.602dupT p.L201Ffs*8 Frameshift 6/11 -
17-7577578-T-C TP53 c.703A>G p.N235D Missense 7/11 -
8-133894127-A-G TG c.658A>G p.T220A Missense 6/48 -
17-7579320-TCA-T TP53 c.365_366delTG p.V122Dfs*26 Frameshift 4/11 -
3-38622727-G-A SCN5A c.2923C>T p.R975W Missense 17/28 -
9-21974783-C-T CDKN2A c.44G>A p.W15* Nonsense 1/3 -
9-21974782-C-T CDKN2A c.45G>A p.W15* Nonsense 1/3 -
9-21971116-G-A CDKN2A c.242C>T p.P81L Missense 2/3 -
18-48591807-T-C SMAD4 c.970T>C p.C324R Missense 9/12 -
9-21971108-C-A CDKN2A c.250G>T p.D84Y Missense 2/3 -
1-229568315-C-T ACTA1 c.442G>A p.G148S Missense 3/7 -
17-7572980-T-C TP53 c.1129A>G p.T377A Missense 11/11 -
4-187120130-C-T CYP4V2 c.694C>T p.R232* Nonsense 6/11 -
8-29194830-G-A DUSP4 c.898C>T p.R300W Missense 4/4 -
9-21970971-G-T CDKN2A c.387C>A p.Y129* Nonsense 2/3 -
9-21970971-G-C CDKN2A c.387C>G p.Y129* Nonsense 2/3 -
18-48603080-C-T SMAD4 c.1381C>T p.Q461* Nonsense 11/12 -
15-75982085-C-T CSPG4 c.1321G>A p.E441K Missense 3/10 -
7-151962290-C-G KMT2C c.1017G>C p.K339N Missense 8/59 -
7-151962290-C-A KMT2C c.1017G>T p.K339N Missense 8/59 -
7-6035185-G-A PMS2 c.883C>T p.R295W Missense 8/15 -
3-38601865-C-T SCN5A c.4015G>A p.V1339I Missense 23/28 -
5-90001325-C-A ADGRV1 c.8495C>A p.S2832* Nonsense 37/90 -
5-90001325-C-G ADGRV1 c.8495C>G p.S2832* Nonsense 37/90 -
2-1670256-G-A PXDN c.1021C>T p.R341* Nonsense 10/23 -
11-22296266-C-T ANO5 c.2387C>T p.S796L Missense 20/22 -
15-33446662-T-A FMN1 c.454A>T p.S152C Missense 4/21 -
2-212812259-C-T ERBB4 c.317G>A p.R106H Missense 3/28 -
5-1294163-C-T TERT c.838G>A p.E280K Missense 2/16 -
19-38948162-G-A RYR1 c.1817G>A p.C606Y Missense 17/106 -
X-70444215-C-T GJB1 c.658C>T p.R220* Nonsense 2/2 -
1-27100988-C-T ARID1A c.4270C>T p.Q1424* Nonsense 18/20 -
7-150649809-T-C KCNH2 c.1261A>G p.T421A Missense 6/15 -
3-141231040-C-T RASA2 c.169C>T p.H57Y Missense 2/24 -
3-30729968-C-T TGFBR2 c.1489C>T p.R497* Nonsense 6/7 -
8-82626245-G-A ZFAND1 c.388C>T p.R130* Nonsense 6/8 -
10-37447451-G-A ANKRD30A c.1837G>A p.G613R Missense 15/36 -
7-151962168-C-A KMT2C c.1139G>T p.R380L Missense 8/59 -
12-52387796-C-T ACVR1B c.1420C>T p.R474* Nonsense 9/9 -
9-136199412-C-T SURF6 c.578G>A p.R193Q Missense 4/5 -
3-134968251-G-A EPHB1 c.2764G>A p.A922T Missense 15/16 -
6-30652781-C-G PPP1R18 c.1015G>C p.G339R Missense 1/3 -
6-30652781-C-T PPP1R18 c.1015G>A p.G339R Missense 1/3 -
11-117301521-C-T DSCAML1 c.5783G>A p.R1868H Missense 32/33 -
9-21974776-GGCCA-G CDKN2A c.47_50delTGGC p.L16Pfs*9 Frameshift 1/3 -
2-3727534-C-T ALLC c.248C>T p.T83M Missense 5/12 -
12-95397373-G-GA NDUFA12 c.83_83dup p.R29Qfs*4 Frameshift 1/4 -
1-158627418-C-T SPTA1 c.2654G>A p.R885H Missense 19/52 -
5-71756236-C-T ZNF366 c.1088G>A p.R363H Missense 2/5 -
7-21750214-C-T DNAH11 c.6727C>T p.R2243* Nonsense 41/82 -
2-218947960-C-T RUFY4 c.1483C>T p.R495W Missense 11/13 -
16-68710353-C-T CDH3 c.226C>T p.R76W Missense 3/16 -
4-122835949-C-T TRPC3 c.1327G>A p.A443T Missense 4/12 -
4-38798159-C-T TLR1 c.2294G>A p.R765H Missense 4/4 -
9-21974762-CCG-C CDKN2A c.64_65delCG p.R22Gfs*21 Frameshift 1/3 -
1-175046835-C-T TNN c.281C>T p.T94M Missense 2/19 -
12-124422003-C-T CCDC92 c.598G>A p.E200K Missense 5/5 -
1-53553884-C-T SLC1A7 c.1480G>A p.E494K Missense 11/11 -
12-123200189-A-C HCAR3 c.1096T>G p.S366A Missense 1/1 -
10-85981738-C-T LRIT2 c.1591G>A p.G531S Missense 3/3 -
12-33529823-G-A SYT10 c.1514C>T p.A505V Missense 7/7 -
10-118893548-C-T VAX1 c.976G>A p.E326K Missense 3/3 -
12-108985468-G-A TMEM119 c.692C>T p.A231V Missense 2/2 -
1-161160956-C-T ADAMTS4 c.2486G>A p.R829Q Missense 9/9 -
16-30750591-G-A SRCAP c.9230G>A p.R3077Q Missense 34/34 -
16-15045628-T-C NPIPA1 c.799T>C p.S267P Missense 8/8 -
12-41967450-C-T PDZRN4 c.2869C>T p.R957C Missense 10/10 -
12-81205324-G-A LIN7A c.622C>T p.R208C Missense 5/6 -
10-71332310-C-T NEUROG3 c.490G>A p.G164S Missense 2/2 -
11-1959705-G-A TNNT3 c.760G>A p.G254S Missense 16/16 -
17-61895724-C-T DDX42 c.2783C>T p.P928L Missense 18/18 -
19-971997-G-A ARID3A c.1714G>A p.G572S Missense 9/9 -
17-55943851-C-T CUEDC1 c.1148G>A p.R383Q Missense 10/11 -
19-31040308-C-T ZNF536 c.3782C>T p.P1261L Missense 4/5 -
15-79587041-C-T ANKRD34C c.1415C>T p.P472L Missense 2/2 -
14-29237876-C-T FOXG1 c.1391C>T p.T464M Missense 1/1 -
17-72948430-G-A HID1 c.2078C>T p.P693L Missense 17/19 -
17-21319862-G-T KCNJ12 c.1208G>T p.G403V Missense 3/3 -
2-73160955-C-T EMX1 c.745C>T p.R249W Missense 3/3 -
19-55377875-C-G KIR3DL2 c.1156C>G p.Q386E Missense 8/9 -
19-55877455-C-T IL11 c.520G>A p.A174T Missense 5/5 -
19-46376294-G-A FOXA3 c.1031G>A p.R344H Missense 2/2 -
17-74003402-C-T EVPL c.5884G>A p.G1962R Missense 22/22 -
22-39126644-C-T GTPBP1 c.1945C>T p.R649* Nonsense 12/12 -
3-149245639-C-T WWTR1 c.889G>A p.D297N Missense 5/7 -
18-5395676-C-T EPB41L3 c.3004G>A p.V1002M Missense 20/23 -
4-1073468-G-A RNF212 c.473C>T p.S158L Missense 8/10 -
20-58444912-G-A SYCP2 c.3682C>T p.R1228W Missense 36/45 -
20-4837625-G-A SLC23A2 c.1946C>T p.T649M Missense 17/17 -
2-239147569-C-T HES6 c.574G>A p.E192K Missense 4/4 -
3-126749143-C-T PLXNA1 c.5119C>T p.R1707W Missense 29/32 -
3-51737868-G-A TEX264 c.778G>A p.E260K Missense 5/5 -
21-15599593-TAAG-T RBM11 c.834_836delGAA p.K279del InFrameDeletion 5/5 -
8-68112705-C-T ARFGEF1 c.5311G>A p.E1771K Missense 38/39 -
4-119952742-C-T SYNPO2 c.2812C>T p.L938F Missense 4/5 -
20-23017249-C-T SSTR4 c.1129C>T p.R377C Missense 1/1 -
5-88018677-T-C MEF2C c.1166A>G p.N389S Missense 11/11 -
20-30072156-C-T REM1 c.820C>T p.R274C Missense 5/5 -
9-139934313-C-T NPDC1 c.889G>A p.G297R Missense 9/9 -
7-128852242-C-T SMO c.2314C>T p.R772C Missense 12/12 -
8-105393500-C-T DPYS c.1486G>A p.E496K Missense 9/10 -
8-69136828-G-A PREX2 c.4742G>A p.G1581E Missense 39/40 -
6-31777883-C-T HSPA1L c.1867G>A p.G623R Missense 2/2 -
5-169291341-G-A INSYN2B c.1544C>T p.P515L Missense 4/4 -
5-140574499-C-T PCDHB10 c.2374C>T p.R792* Nonsense 1/1 -
20-2312717-C-T TGM3 c.1403C>T p.A468V Missense 10/13 -
X-153609365-GTCC-G EMD c.579_581delCTC p.S199del InFrameDeletion 6/6 -
9-5233789-G-A INSL4 c.332G>A p.R111H Missense 2/2 -
17-7576862-G-GA TP53 c.983_983dup p.T329Hfs*8 Frameshift 9/11 -
17-7576918-TG-T TP53 c.927delC p.N310Tfs*35 Frameshift 9/11 -
3-10114944-A-C FANCD2 c.2613A>C p.K871N Missense 28/44 -
14-105055043-C-T C14orf180 c.406C>T p.R136W Missense 5/5 -
8-87751950-AC-A CNGB3 c.143delG p.G48Vfs*35 Frameshift 2/18 -
2-112614384-C-G ANAPC1 c.1438G>C p.A480P Missense 12/48 -
17-7577524-T-G TP53 c.757A>C p.T253P Missense 7/11 -
2-233388527-A-AC PRSS56 c.1066_1066dupC p.Q356Pfs*152 Frameshift 9/13 -
17-7579559-A-T TP53 c.128T>A p.L43* Nonsense 4/11 -
7-92077209-G-A GATAD1 c.166G>A p.G56S Missense 1/5 -
6-74155392-G-A CGAS c.736C>T p.R246C Missense 2/5 -
12-52867233-C-T KRT6C c.289G>A p.G97R Missense 1/9 -
11-89819149-C-G UBTFL1 c.32C>G p.S11C Missense 1/1 -
21-19713763-T-G TMPRSS15 c.1531A>C p.T511P Missense 13/25 -
5-153026538-C-T GRIA1 c.271C>T p.R91C Missense 3/16 -
1-16456905-C-G EPHA2 c.2485G>C p.A829P Missense 15/17 -
17-7578537-TGTTGAGGGCAGGGGAGTA-T TP53 c.376_393del18 p.Y126_N131del SpliceAcceptorDeletion 5/11 -
13-32910635-G-A BRCA2 c.2143G>A p.G715R Missense 11/27 -
13-32910635-G-C BRCA2 c.2143G>C p.G715R Missense 11/27 -
17-7577085-C-CT TP53 c.852_852dup p.E285Rfs*21 Frameshift 8/11 -
15-88678509-G-A NTRK3 c.1027C>T p.R343W Missense 10/20 -
1-12854311-C-T PRAMEF1 c.535C>T p.H179Y Missense 3/4 -
12-57603939-G-GC LRP1 c.12575_12575dup p.D4193Rfs*9 Frameshift 81/89 -
1-27092737-C-T ARID1A c.2758C>T p.Q920* Nonsense 9/20 -
8-10469116-G-A RP1L1 c.2492C>T p.T831M Missense 4/4 -
8-101721932-CT-C PABPC1 c.999delA p.F335Lfs*19 Frameshift 8/15 -
7-141418905-C-T WEE2 c.619C>T p.R207C Missense 4/12 -
19-11141552-G-A SMARCA4 c.3529G>A p.D1177N Missense 25/35 -
18-48604749-G-A SMAD4 c.1571G>A p.W524* Nonsense 12/12 -
11-33053108-G-A DEPDC7 c.967G>A p.V323I Missense 5/9 -
19-47575305-CGCCCATTGGCCCTGGGGGTCCCATGTTGGGCCCAGG-C ZC3H4 c.1840_1875del36 p.P614_G625del InFrameDeletion 13/15 -
9-21974695-G-T CDKN2A c.132C>A p.Y44* Nonsense 1/3 -
18-48604750-G-A SMAD4 c.1572G>A p.W524* Nonsense 12/12 -
18-48591925-G-A SMAD4 c.1088G>A p.C363Y Missense 9/12 -
1-152286041-C-T FLG c.1321G>A p.G441R Missense 3/3 -
1-152286041-C-G FLG c.1321G>C p.G441R Missense 3/3 -
1-185985120-C-T HMCN1 c.4940C>T p.T1647M Missense 32/107 -
18-48604706-G-A SMAD4 c.1528G>A p.G510R Missense 12/12 -
18-48604706-G-C SMAD4 c.1528G>C p.G510R Missense 12/12 -
1-152283701-G-A FLG c.3661C>T p.R1221C Missense 3/3 -
1-186143745-G-A HMCN1 c.15914G>A p.R5305Q Missense 103/107 -
1-237580390-G-A RYR2 c.815G>A p.R272H Missense 11/105 -
22-50718141-G-A PLXNB2 c.4307C>T p.P1436L Missense 27/37 -
19-11217304-G-A LDLR c.758G>A p.R253Q Missense 5/18 -
1-236920871-C-T ACTN2 c.2240C>T p.A747V Missense 18/21 -
14-24113702-C-T DHRS2 c.625C>T p.R209W Missense 7/9 -
8-59520366-G-A NSMAF c.721C>T p.R241C Missense 11/31 -
3-168818709-C-T MECOM c.2813G>A p.R938Q Missense 12/17 -
3-39230773-C-T XIRP1 c.164G>A p.R55H Missense 2/2 -
X-32663202-C-T DMD c.1028G>A p.R343H Missense 10/79 -
12-109286790-G-A DAO c.485G>A p.R162Q Missense 6/11 -
7-6035188-G-A PMS2 c.880C>T p.R294W Missense 8/15 -
5-71756479-G-A ZNF366 c.845C>T p.A282V Missense 2/5 -
1-236906269-G-A ACTN2 c.1181G>A p.R394Q Missense 11/21 -
10-73767717-C-T CHST3 c.928C>T p.R310C Missense 3/3 -
20-61442845-G-A OGFR c.497G>A p.R166Q Missense 6/7 -
8-101719201-A-G PABPC1 c.1361T>C p.I454T Missense 10/15 -
18-63547669-C-T CDH7 c.1897C>T p.R633W Missense 12/12 -
14-105415643-T-C AHNAK2 c.6145A>G p.T2049A Missense 7/7 -
1-152382590-C-T CRNN c.968G>A p.G323D Missense 3/3 -
1-152382600-A-C CRNN c.958T>G p.S320A Missense 3/3 -
6-26468545-G-C BTN2A1 c.1352G>C p.G451A Missense 8/8 -
2-225266235-C-T FAM124B c.251G>A p.R84H Missense 1/2 -
19-16860396-C-T NWD1 c.943C>T p.R315C Missense 6/19 -
22-23917235-T-C IGLL1 c.241A>G p.R81G Missense 2/3 -
19-1440068-G-C RPS15 c.140G>C p.R47P Missense 3/4 -
17-49710908-C-T CA10 c.893G>A p.R298H Missense 8/9 -
4-94376877-C-T GRID2 c.1610C>T p.T537M Missense 11/16 -
12-15654736-G-A PTPRO c.844G>A p.G282S Missense 5/27 -
3-151463409-C-T AADACL2 c.544C>T p.R182* Nonsense 4/5 -
6-35428390-C-T FANCE c.1378C>T p.R460W Missense 8/10 -
18-48604754-G-A SMAD4 c.1576G>A p.E526K Missense 12/12 -
19-54314479-G-A NLRP12 c.434C>T p.A145V Missense 3/10 -
2-96798440-C-T ASTL c.476G>A p.R159H Missense 6/9 -
10-93797-C-T TUBB8 c.535G>A p.V179M Missense 4/4 -
11-6644994-C-T DCHS1 c.7913G>A p.R2638H Missense 21/21 -
9-21971023-C-G CDKN2A c.335G>C p.R112P Missense 2/3 -
5-15936669-GTG-ATC FBXL7 c.850_852delGTGinsATC p.V284I Missense 4/4 -
5-15936810-G-A FBXL7 c.991G>A p.V331I Missense 4/4 -
3-10114944-A-T FANCD2 c.2613A>T p.K871N Missense 28/44 -
12-49580154-C-T TUBA1A c.314G>A p.R105Q Missense 3/4 -
4-115767059-G-A NDST4 c.2035C>T p.R679* Nonsense 10/14 -
17-39659673-G-A KRT13 c.601C>T p.R201C Missense 3/8 -
11-1249968-C-T MUC5B c.949C>T p.R317W Missense 8/49 -
3-195512455-G-T MUC4 c.5996C>A p.T1999N Missense 2/25 -
13-23912863-AT-A SACS c.5151delA p.K1717Nfs*8 Frameshift 10/10 -
3-52819189-G-A ITIH1 c.1537G>A p.G513R Missense 12/22 -
3-52819189-G-C ITIH1 c.1537G>C p.G513R Missense 12/22 -
19-15281331-G-A NOTCH3 c.4925C>T p.P1642L Missense 27/33 -
7-82585276-G-A PCLO c.4993C>T p.R1665C Missense 5/25 -
1-180366665-C-T ACBD6 c.649G>A p.D217N Missense 6/8 -
12-6964920-A-G USP5 c.239A>G p.K80R Missense 3/20 -
14-75421872-T-TG PGF c.73dupC p.Q25Pfs*66 SpliceDonorInsertion 1/7 -
11-121037336-G-C TECTA c.5433G>C p.M1811I Missense 18/24 -
11-121037336-G-A TECTA c.5433G>A p.M1811I Missense 18/24 -
11-121037336-G-T TECTA c.5433G>T p.M1811I Missense 18/24 -
9-21974744-ACCT-A CDKN2A c.80_82delAGG p.E27del InFrameDeletion 1/3 -
13-58298964-C-T PCDH17 c.3016C>T p.R1006* Nonsense 4/4 -
3-180359823-G-A CCDC39 c.1832C>T p.A611V Missense 13/20 -
19-58565342-G-A ZSCAN1 c.1150G>A p.V384I Missense 6/6 -
8-32585491-C-T NRG1 c.527C>T p.T176I Missense 6/12 -
3-49722905-T-TG MST1 c.1421_1421dup p.D475Rfs*6 Frameshift 12/18 -
12-117914399-G-A KSR2 c.2452C>T p.R818W missense_variant,splice_region_variant 17/20 -
2-130951730-G-A TUBA3E c.685C>T p.R229C Missense 4/5 -
9-130075749-G-A GARNL3 c.349G>A p.E117K Missense 4/28 -
19-9577543-G-A ZNF560 c.2080C>T p.R694* Nonsense 10/10 -
6-106696069-C-G ATG5 c.529G>C p.A177P Missense 6/8 -
2-220283506-G-A DES c.322G>A p.E108K Missense 1/9 -
5-130840423-C-T RAPGEF6 c.1150G>A p.E384K Missense 11/28 -
16-71683236-T-C PHLPP2 c.3529A>G p.R1177G Missense 19/19 -
3-55504242-C-T WNT5A c.1021G>A p.G341S Missense 5/5 -
5-45353296-C-T HCN1 c.1283G>A p.R428H Missense 5/8 -
5-13737516-C-T DNAH5 c.11300G>A p.R3767H Missense 66/79 -
15-26812851-G-A GABRB3 c.712C>T p.R238W Missense 7/9 -
7-45956889-G-A IGFBP3 c.553C>T p.R185C Missense 2/5 -
19-22155029-T-G ZNF208 c.2807A>C p.K936T Missense 4/4 -
16-24366271-C-T CACNG3 c.413C>T p.A138V Missense 3/4 -
19-57327109-G-A PEG3 c.2701C>T p.R901C Missense 10/10 -
12-113348909-G-A OAS1 c.523G>A p.E175K Missense 3/6 -
2-220337744-G-A SPEG c.4073G>A p.R1358Q Missense 16/41 -
1-87040226-G-A CLCA4 c.1471G>A p.E491K Missense 10/14 -
17-48068985-C-T DLX3 c.760G>A p.A254T Missense 3/3 -
14-33292180-C-T AKAP6 c.5161C>T p.R1721C Missense 13/14 -
1-76877919-C-T ST6GALNAC3 c.440C>T p.A147V Missense 3/5 -
19-17015101-C-T CPAMD8 c.4327G>A p.A1396T Missense 32/42 -
15-75047341-A-T CYP1A2 c.1463A>T p.K488I Missense 7/7 -
6-43618212-G-A RSPH9 c.328G>A p.E110K Missense 2/5 -
8-70550817-C-A SULF1 c.2365C>A p.L789I Missense 20/23 -
1-196250003-A-C KCNT2 c.2897T>G p.L966R Missense 25/28 -
19-9024948-C-T MUC16 c.36914G>A p.R12305H Missense 16/84 -
7-70853279-G-A GALNT17 c.481G>A p.V161M Missense 3/11 -
5-140711018-C-T PCDHGA1 c.767C>T p.P256L Missense 1/4 -
5-7802364-G-A ADCY2 c.2662G>A p.V888I Missense 21/25 -
10-96805608-C-T CYP2C8 c.920G>A p.R307K Missense 6/9 -
10-12595237-G-A CAMK1D c.106G>A p.E36K Missense 2/11 -
11-77907439-G-A USP35 c.148G>A p.V50M Missense 2/11 -
2-70923459-C-T ADD2 c.392G>A p.R131Q Missense 5/16 -
16-55883652-C-T CES5A c.1307G>A p.R436Q Missense 11/13 -
X-24597510-G-A PCYT1B c.631C>T p.R211C Missense 6/8 -
19-12936650-GA-AG RTBDN c.589_590delTCinsCT p.S187L Missense 6/6 -
10-50530877-C-T C10orf71 c.287C>T p.A96V Missense 3/3 -
11-126314964-C-T KIRREL3 c.1162G>A p.V388M Missense 10/17 -
5-22078634-C-T CDH12 c.152G>A p.R51H Missense 5/15 -
8-133925470-A-C TG c.4338A>C p.Q1446H Missense 20/48 -
14-103447198-C-T CDC42BPB c.1052G>A p.R351Q Missense 8/37 -
1-240255882-C-T FMN2 c.473C>T p.P158L Missense 1/18 -
20-55803346-G-A BMP7 c.550C>T p.R184C Missense 2/7 -
19-15061191-C-T SLC1A6 c.1511G>A p.R504H Missense 10/10 -
4-5624286-G-A EVC2 c.2479C>T p.R827C Missense 14/22 -
2-169997024-T-TG LRP2 c.13139_13139dup p.C4381Mfs*12 Frameshift 72/79 -
18-48604762-CT-C SMAD4 c.1586delT p.L529Yfs*8 Frameshift 12/12 -
19-55815035-A-AC BRSK1 c.1135dupC p.R379Pfs*54 Frameshift 12/19 -
2-220494110-G-GC SLC4A3 c.469_469dup p.H157Pfs*15 Frameshift 4/23 -
2-26203574-G-A KIF3C c.1213C>T p.R405W Missense 1/8 -
18-48573495-AGA-CAT SMAD4 c.79_81delAGAinsCAT p.R27H Missense 2/12 -
13-32912324-CAT-C BRCA2 c.3834_3835delTA p.H1278Qfs*2 Frameshift 11/27 -
1-107691421-A-G NTNG1 c.206A>G p.D69G Missense 2/8 -
15-48714160-G-A FBN1 c.7559C>T p.T2520M Missense 61/66 -
14-20296385-C-T OR4N2 c.778C>T p.R260C Missense 2/2 -
3-55508583-C-T WNT5A c.466G>A p.E156K Missense 4/5 -
18-6999522-C-T LAMA1 c.4585G>A p.V1529I Missense 32/63 -
13-37679042-C-T CSNK1A1L c.352G>A p.D118N Missense 1/1 -
2-242689643-G-A D2HGDH c.931G>A p.E311K Missense 7/10 -
19-31025808-G-A ZNF536 c.2225G>A p.R742H Missense 3/5 -
8-52567280-C-T PXDNL c.205G>A p.A69T Missense 2/23 -
11-56237300-C-T OR5M3 c.674G>A p.R225Q Missense 2/2 -
4-26432382-G-A RBPJ c.1217G>A p.R406Q Missense 11/11 -
17-41719330-T-C MEOX1 c.713A>G p.N238S Missense 3/3 -
17-17109476-A-G PLD6 c.125T>C p.L42P Missense 1/2 -
17-29508461-C-T NF1 c.608C>T p.A203V Missense 6/58 -
11-62296271-G-A AHNAK c.5618C>T p.A1873V Missense 5/5 -
17-72736931-G-A RAB37 c.118G>A p.V40I Missense 2/9 -
5-23526887-A-C PRDM9 c.1690A>C p.K564Q Missense 11/11 -
20-36954790-G-A BPI c.1117G>A p.V373I missense_variant 10/15 -
16-31419145-C-T ITGAD c.917C>T p.A306V Missense 9/30 -
20-2464043-T-C ZNF343 c.1564A>G p.I522V Missense 6/6 -
6-31963559-A-G C4A c.3218A>G p.D1073G Missense 25/41 -
21-45959524-A-T KRTAP10-1 c.510T>A p.H170Q Missense 1/1 -
21-45959524-A-C KRTAP10-1 c.510T>G p.H170Q Missense 1/1 -
16-89178533-C-T ACSF3 c.856C>T p.R286W Missense 5/11 -
12-6457332-C-T SCNN1A c.1717G>A p.V573I Missense 13/13 -
X-76938229-CT-C ATRX c.2518delA p.R840Efs*29 Frameshift 9/35 -
6-43402489-C-T ABCC10 c.1511C>T p.A504V Missense 4/22 -
17-7574004-GA-G TP53 c.1022delT p.F341Sfs*4 Frameshift 10/11 -
14-101347482-C-T RTL1 c.3644G>A p.R1215H Missense 4/4 -
1-247875598-C-T OR6F1 c.460G>A p.V154M Missense 3/3 -
20-36405814-A-G CTNNBL1 c.818A>G p.N273S Missense 8/16 -
10-27454333-G-GA MASTL c.683_683dupA p.N228Kfs*14 Frameshift 6/12 -
19-48543924-G-A CABP5 c.176C>T p.T59M Missense 3/6 -
2-39164610-G-A ARHGEF33 c.700G>A p.V234I Missense 9/18 -
1-245021357-G-A HNRNPU c.1450C>T p.R484* Nonsense 7/14 -
18-48434457-C-T ME2 c.133C>T p.R45* Nonsense 3/16 -
9-137716639-C-T COL5A1 c.4892C>T p.T1631M Missense 62/66 -
16-67914773-G-A EDC4 c.2411G>A p.R804Q Missense 18/29 -
4-149181259-G-A NR3C2 c.1768C>T p.R590* Nonsense 3/9 -
11-55322017-G-A OR4C15 c.235G>A p.V25I Missense 1/1 -
9-2088540-G-A SMARCA2 c.2810G>A p.R937H Missense 19/34 -
11-105880534-G-A MSANTD4 c.766C>T p.R256W Missense 3/3 -
7-57528688-G-C ZNF716 c.521G>C p.R174T Missense 4/4 -
6-39869234-C-T DAAM2 c.2968C>T p.R990C Missense 24/25 -
1-120056657-G-A HSD3B1 c.511G>A p.G171R Missense 4/4 -
1-248685005-C-A OR2G6 c.58C>A p.Q20K Missense 2/2 -
9-1053762-G-A DMRT2 c.566G>A p.R189H Missense 3/4 -
15-23932206-C-A NDN c.159G>T p.Q53H Missense 1/1 -
9-21187458-C-A IFNA4 c.73G>T p.D25Y Missense 1/1 -
22-43898596-G-A MPPED1 c.821G>A p.R274H Missense 6/7 -
11-47765654-T-C FNBP4 c.1307A>G p.D436G Missense 8/17 -
9-79325235-C-T PRUNE2 c.1955G>A p.R652Q Missense 8/19 -
5-38438491-C-T EGFLAM c.2398C>T p.R800W Missense 17/22 -
2-1651960-G-A PXDN c.3592C>T p.R1198W Missense 17/23 -
5-140723623-G-A PCDHGA3 c.23G>A p.R8Q Missense 1/4 -
11-123597180-C-T ZNF202 c.1472G>A p.R491H Missense 9/9 -
4-5664911-C-G EVC2 c.1068G>C p.E356D Missense 9/22 -
3-129289654-G-A PLXND1 c.3725C>T p.A1242V Missense 19/36 -
1-203316579-G-A FMOD c.820C>T p.R274W Missense 2/3 -
17-37107921-C-T FBXO47 c.529G>A p.E177K Missense 6/11 -
2-170038125-G-C LRP2 c.10002C>G p.Y3334* Nonsense 52/79 -
3-122645333-G-A SEMA5B c.1042C>T p.R348C Missense 9/23 -
5-169677832-G-A LCP2 c.1381C>T p.L461F Missense 20/21 -
18-48575101-T-C SMAD4 c.295T>C p.W99R Missense 3/12 -
1-248059391-G-A OR2W3 c.503G>A p.R168H Missense 1/1 -
8-56015390-G-C XKR4 c.342G>C p.W114C Missense 1/3 -
3-171404573-T-C PLD1 c.1769A>G p.Y590C Missense 16/27 -
15-74336635-C-A PML c.1935C>A p.F645L Missense 9/9 -
18-48575108-G-A SMAD4 c.302G>A p.W101* Nonsense 3/12 -
6-107824904-G-T SOBP c.140G>T p.G47V Missense 2/7 -
15-74336635-C-G PML c.1935C>G p.F645L Missense 9/9 -
18-48593417-G-T SMAD4 c.1168G>T p.E390* Nonsense 10/12 -
2-98340854-C-T ZAP70 c.355C>T p.R119* Nonsense 3/14 -
20-51871984-G-A TSHZ2 c.1987G>A p.E663K Missense 2/3 -
13-25670703-G-T PABPC3 c.367G>T p.G123C Missense 1/1 -
8-24774647-C-T NEFM c.1279C>T p.R427* Nonsense 3/3 -
19-3834874-G-A ZFR2 c.161C>T p.P54L Missense 2/19 -
1-27057793-C-T ARID1A c.1501C>T p.Q501* Nonsense 3/20 -
11-66051052-C-T CNIH2 c.467C>T p.T156M Missense 6/6 -
7-133906647-C-T LRGUK c.1960C>T p.L654F Missense 16/20 -
21-36164859-AGCGCGGGGAACTG-A RUNX1 c.1003_1015del13 p.Q335Cfs*255 Frameshift 9/9 -
5-178418555-C-T GRM6 c.727G>A p.V243I Missense 4/11 -
8-88886082-C-T DCAF4L2 c.118G>A p.A40T Missense 1/1 -
3-113955906-C-T ZNF80 c.16G>A p.D6N Missense 1/1 -
17-56435936-C-A RNF43 c.1201G>T p.E401* Nonsense 9/10 -
12-103245473-A-C PAH c.904T>G p.F302V Missense 8/13 -
X-109937516-C-T CHRDL1 c.653G>A p.R218Q Missense 8/12 -
2-212530175-G-A ERBB4 c.1744C>T p.H582Y Missense 15/28 -
19-10599948-GTC-G KEAP1 c.1626_1627delGA p.E542Dfs*31 Frameshift 5/6 -
8-133899430-TC-T TG c.1816delC p.Q606Rfs*34 Frameshift 9/48 -
11-46337910-G-A CREB3L1 c.1105G>A p.A369T Missense 9/12 -
16-89245906-G-A CDH15 c.125G>A p.R42H Missense 2/14 -
3-89448601-G-A EPHA3 c.1565G>A p.R522H Missense 7/17 -
1-175067548-G-A TNN c.1936G>A p.A646T Missense 9/19 -
11-124747880-G-A ROBO3 c.3034G>A p.A1012T Missense 21/28 -
3-140785550-C-T SPSB4 c.604C>T p.R202* Nonsense 2/3 -
8-133882059-C-T TG c.262C>T p.R88W Missense 3/48 -
19-1219341-C-A STK11 c.393C>A p.Y131* Nonsense 3/10 -
3-119720981-C-T GSK3B c.194G>A p.G65E Missense 2/11 -
19-1219341-C-G STK11 c.393C>G p.Y131* Nonsense 3/10 -
X-70147355-C-T SLC7A3 c.1162G>A p.V388M Missense 7/12 -
11-55432832-T-G OR4C6 c.190T>G p.L64V Missense 2/2 -
18-48591926-T-G SMAD4 c.1089T>G p.C363W Missense 9/12 -
17-53398112-G-A HLF c.760G>A p.A254T Missense 4/4 -
1-182554878-C-T RNASEL c.1064G>A p.R355H Missense 2/7 -
1-24390604-C-T MYOM3 c.3580G>A p.D1194N Missense 30/37 -
3-49662655-G-A BSN c.472G>A p.V158I Missense 2/12 -
5-121758671-C-T SNCAIP c.239C>T p.S80L Missense 4/11 -
2-179518955-G-A TTN c.38360C>T p.P12787L Missense 193/363 -
17-7577071-G-GA TP53 c.866_866dupT p.R290Pfs*16 Frameshift 8/11 -
17-7578384-GCAGCGCT-G TP53 c.539_545delAGCGCTG p.E180Afs*65 Frameshift 5/11 -
19-1221981-C-T STK11 c.896C>T p.S299F Missense 7/10 -
20-55758828-C-T BMP7 c.908G>A p.R303H Missense 4/7 -
15-75044485-C-T CYP1A2 c.1063C>T p.R355W Missense 5/7 -
14-23888743-G-A MYH7 c.3802C>T p.R1268C Missense 28/40 -
1-35365841-C-T DLGAP3 c.1141G>A p.G381S Missense 4/12 -
13-52952727-G-A THSD1 c.1378C>T p.R460W Missense 5/5 -
19-51274590-C-T GPR32 c.733C>T p.R245W Missense 1/1 -
1-101705564-C-T S1PR1 c.1024C>T p.R342* Nonsense 2/2 -
9-98209521-C-T PTCH1 c.4017G>A p.W1339* Nonsense 23/24 -
16-65038625-G-A CDH11 c.148C>T p.R50C Missense 3/13 -
19-47285694-C-T SLC1A5 c.770G>A p.R257H Missense 4/8 -
19-56369444-G-A NLRP4 c.685G>A p.V229I Missense 3/10 -
17-9828912-C-T GAS7 c.1019G>A p.R340Q Missense 11/14 -
12-108686207-C-T CMKLR1 c.533G>A p.R178Q Missense 4/4 -
9-118997852-C-T PAPPA c.2668C>T p.R890W Missense 7/22 -
18-48575101-T-A SMAD4 c.295T>A p.W99R Missense 3/12 -
7-143792799-C-T OR2A12 c.599C>T p.A200V Missense 2/2 -
X-107160757-G-A MID2 c.1223G>A p.R408Q Missense 7/10 -
19-9073155-G-A MUC16 c.14291C>T p.P4764L Missense 3/84 -
6-31922198-C-T NELFE c.764G>A p.R255Q Missense 8/11 -
13-25670691-G-T PABPC3 c.355G>T p.V119F Missense 1/1 -
2-198950517-C-T PLCL1 c.2276C>T p.A759V Missense 2/6 -
22-32756595-C-T RFPL3 c.730C>T p.R244* Nonsense 2/2 -
15-77907093-G-A LINGO1 c.1156C>T p.R386W Missense 2/2 -
5-149500554-G-A PDGFRB c.2483C>T p.A828V Missense 18/23 -
20-3679944-G-A SIGLEC1 c.1691C>T p.A564V Missense 8/22 -
5-33576173-C-T ADAMTS12 c.3958G>A p.G1320R Missense 19/24 -
2-209045991-C-T C2orf80 c.245G>A p.R82H Missense 5/9 -
19-8808057-G-A ACTL9 c.995C>T p.A332V Missense 1/1 -
8-24772138-G-A NEFM c.832G>A p.E278K Missense 1/3 -
20-58330309-C-T PHACTR3 c.431C>T p.S144L Missense 4/13 -
17-64049870-G-A CEP112 c.1202C>T p.A401V Missense 12/27 -
2-177036271-C-T HOXD3 c.568C>T p.P190S Missense 4/4 -
12-43846488-C-T ADAMTS20 c.1771G>A p.G591R Missense 13/39 -
12-43846488-C-G ADAMTS20 c.1771G>C p.G591R Missense 13/39 -
2-239039313-G-A ESPNL c.1958G>A p.R653Q Missense 9/9 -
11-101778546-G-A ANGPTL5 c.95C>T p.T32M Missense 2/9 -
8-103282376-G-A UBR5 c.7121C>T p.P2374L Missense 50/59 -
4-141888806-G-A RNF150 c.706C>T p.R236* Nonsense 2/7 -
19-57334199-G-A PEG3 c.487C>T p.R163W Missense 6/10 -
13-38172840-A-T POSTN c.24T>A p.F8L Missense 1/23 -
3-48612878-C-G COL7A1 c.6074G>C p.G2025A Missense 74/119 -
5-127671703-G-A FBN2 c.3701C>T p.T1234M Missense 28/65 -
5-127599171-G-A FBN2 c.8138C>T p.T2713M Missense 63/65 -
3-23932002-G-A UBE2E1 c.487G>A p.D163N Missense 6/6 -
10-15107599-G-A OLAH c.419G>A p.R140H Missense 6/8 -
1-210857360-G-A KCNH1 c.2233C>T p.R745* Nonsense 11/11 -
4-114267060-G-A ANK2 c.4253G>A p.R1418H Missense 35/46 -
13-29001438-C-T FLT1 c.1294G>A p.E432K Missense 10/30 -
2-166152377-G-A SCN2A c.44G>A p.R15H Missense 2/27 -
7-36661380-G-A AOAH c.589C>T p.R197W Missense 8/21 -
17-29848290-G-A RAB11FIP4 c.670G>A p.D224N Missense 5/15 -
16-30495230-G-A ITGAL c.805G>A p.D269N Missense 8/31 -
11-94730922-G-A KDM4D c.386G>A p.R129H Missense 3/3 -
18-347200-G-A COLEC12 c.422C>T p.A141V Missense 5/10 -
1-44877992-C-T RNF220 c.223C>T p.R75W Missense 2/15 -
2-31215800-C-T GALNT14 c.203G>A p.R68H Missense 2/15 -
18-29210989-G-A B4GALT6 c.709C>T p.R237W Missense 6/9 -
X-30327002-G-A NR0B1 c.479C>T p.P160L Missense 1/2 -
1-90401094-C-T LRRC8D c.2467C>T p.L823F Missense 3/3 -
12-26755594-G-A ITPR2 c.3508C>T p.Q1170* Nonsense 27/57 -
17-7578444-G-GA TP53 c.485_485dupT p.Y163Lfs*18 Frameshift 5/11 -
14-20859220-C-G TEP1 c.2133G>C p.M711I Missense 14/55 -
14-20859220-C-T TEP1 c.2133G>A p.M711I Missense 14/55 -
14-20859220-C-A TEP1 c.2133G>T p.M711I Missense 14/55 -
5-101748743-G-A SLCO6A1 c.1577C>T p.S526F Missense 9/14 -
15-89074318-G-A DET1 c.619C>T p.R207C Missense 2/5 -
5-145647319-T-TA RBM27 c.2448dupA p.Q817Tfs*63 Frameshift 15/21 -
2-189864098-G-A COL3A1 c.2110G>A p.E704K Missense 30/51 -
3-93611889-G-A PROS1 c.1043C>T p.A348V Missense 10/15 -
16-71065798-G-A HYDIN c.2552C>T p.T851M Missense 19/86 -
11-4967550-C-T OR51A4 c.781G>A p.V261I Missense 2/2 -
5-140229141-C-T PCDHA9 c.1061C>T p.T354M Missense 1/4 -
19-6230661-C-A MLLT1 c.340G>T p.V114L Missense 4/12 -
17-21319490-C-T KCNJ12 c.836C>T p.P279L Missense 3/3 -
5-140481632-G-A PCDHB3 c.1399G>A p.A467T Missense 1/1 -
5-140515710-G-A PCDHB5 c.694G>A p.V232I Missense 1/1 -
2-189904075-C-T COL5A2 c.3848G>A p.R1283H Missense 51/54 -
5-140554382-G-A PCDHB7 c.1966G>A p.A656T Missense 1/1 -
11-71189504-C-T NADSYN1 c.862C>T p.R288* Nonsense 10/21 -
2-238258816-C-T COL6A3 c.6853G>A p.G2285R Missense 28/44 -
8-144940506-C-T EPPK1 c.6916G>A p.A2306T Missense 2/3 -
1-235887410-C-T LYST c.9233G>A p.R3078H Missense 39/53 -
20-60921571-C-T LAMA5 c.1273G>A p.V425I Missense 9/80 -
8-88885088-C-T DCAF4L2 c.1112G>A p.R371H Missense 1/1 -
1-228033692-G-A PRSS38 c.764G>A p.R255H Missense 5/5 -
14-25075943-C-T GZMH c.607G>A p.G203R Missense 5/5 -
7-107570040-A-G LAMB1 c.4562T>C p.I1521T Missense 30/34 -
1-204236639-A-G PLEKHA6 c.244T>C p.F82L Missense 5/23 -
1-204236637-G-C PLEKHA6 c.246C>G p.F82L Missense 5/23 -
1-6533504-C-T PLEKHG5 c.602G>A p.R201H Missense 8/21 -
10-125602003-G-A CPXM2 c.515C>T p.A172V Missense 4/14 -
20-17445987-C-T PCSK2 c.1219C>T p.R407W Missense 11/12 -
12-48884611-G-A C12orf54 c.185G>A p.R62Q Missense 6/9 -
16-614063-C-T PRR35 c.769C>T p.R257C Missense 2/3 -
X-109964647-C-T CHRDL1 c.413G>A p.R138Q Missense 5/12 -
7-150164096-G-A GIMAP8 c.310G>A p.G104S Missense 2/5 -
1-32745796-C-T LCK c.1312C>T p.R438C Missense 12/13 -
16-16208679-C-T ABCC1 c.3136C>T p.R1046C Missense 23/31 -
1-176926855-G-A ASTN1 c.1846C>T p.R616C Missense 11/23 -
3-48465392-C-T PLXNB1 c.629G>A p.R210H Missense 3/38 -
16-27761540-C-T KATNIP c.3259C>T p.R1087* Nonsense 16/28 -
5-76646918-G-A PDE8B c.1046G>A p.R349Q Missense 9/22 -
12-21954093-G-A ABCC9 c.4535C>T p.T1512M Missense 40/40 -
7-43351573-C-T HECW1 c.239C>T p.T80M Missense 4/30 -
3-46713649-C-T ALS2CL c.2515G>A p.E839K Missense 23/26 -
12-71029509-C-T PTPRB c.393G>A p.M131I Missense 2/34 -
6-151331063-G-A MTHFD1L c.2234G>A p.R745Q Missense 21/28 -
12-71029509-C-A PTPRB c.393G>T p.M131I Missense 2/34 -
8-2976104-C-T CSMD1 c.6247G>A p.E2083K Missense 42/70 -
7-100084710-G-A NYAP1 c.335G>A p.R112Q Missense 3/7 -
3-170140969-G-A CLDN11 c.245G>A p.R82H Missense 2/3 -
X-96013171-G-A DIAPH2 c.361G>A p.E121K Missense 4/27 -
13-92345708-G-A GPC5 c.593G>A p.R198H Missense 3/8 -
12-39711942-G-A KIF21A c.3841C>T p.R1281C Missense 29/38 -
2-99006140-G-A CNGA3 c.469G>A p.D157N Missense 6/8 -
4-23803857-G-A PPARGC1A c.2131C>T p.R711W Missense 11/13 -
11-123887117-C-T OR10G4 c.836C>T p.T279M Missense 2/2 -
1-159505560-G-A OR10J5 c.238C>T p.R80* Nonsense 1/1 -
1-160589609-T-C SLAMF1 c.821A>G p.E274G Missense 5/7 -
7-100677989-G-A MUC17 c.3292G>A p.E1098K Missense 3/13 -
1-110924274-C-T SLC16A4 c.364G>A p.G122S Missense 4/9 -
10-72489913-G-A ADAMTS14 c.1010G>A p.R337H Missense 6/22 -
3-74418456-T-G CNTN3 c.830A>C p.K277T Missense 7/22 -
11-63064875-C-T SLC22A10 c.607C>T p.R203C Missense 3/10 -
9-125330525-C-T OR1L8 c.232G>A p.V78I Missense 1/1 -
4-187516845-T-C FAT1 c.13136A>G p.N4379S Missense 26/27 -
1-248685339-G-A OR2G6 c.392G>A p.R131H Missense 2/2 -
22-17473038-C-T GAB4 c.203G>A p.R68Q Missense 2/10 -
1-248367247-G-A OR2M3 c.878G>A p.R293H Missense 2/2 -
7-31126590-C-T ADCYAP1R1 c.857C>T p.T286M Missense 11/16 -
15-26806279-G-A GABRB3 c.880C>T p.R294W Missense 8/9 -
5-140182232-G-A PCDHA3 c.1450G>A p.A484T Missense 1/4 -
19-56369493-C-T NLRP4 c.734C>T p.S245L Missense 3/10 -
19-56369294-C-T NLRP4 c.535C>T p.R179W Missense 3/10 -
17-10541230-C-T MYH3 c.3752G>A p.R1251Q Missense 28/41 -
11-55136325-G-A OR4A15 c.966G>A p.M322I Missense 1/1 -
1-152732729-G-A KPRP c.665G>A p.R222Q Missense 2/2 -
11-107502339-G-A ELMOD1 c.226G>A p.A76T Missense 5/12 -
3-165547858-C-T BCHE c.964G>A p.V322M Missense 2/4 -
5-176012966-A-G CDHR2 c.2746A>G p.I916V Missense 20/32 -
19-7670160-C-T CAMSAP3 c.197C>T p.A66V Missense 2/17 -
12-51773511-C-T GALNT6 c.55G>A p.A19T Missense 3/12 -
18-2891059-G-A EMILIN2 c.934G>A p.E312K Missense 4/8 -
8-37823637-G-T ADRB3 c.351C>A p.D117E Missense 1/2 -
11-101375456-G-A TRPC6 c.244C>T p.R82* Nonsense 2/13 -
18-67992926-G-A SOCS6 c.1022G>A p.R341H Missense 2/2 -
20-35444329-C-G SOGA1 c.1516G>C p.G506R Missense 5/15 -
18-31523045-C-T NOL4 c.1526G>A p.R509H Missense 9/11 -
21-33371178-C-T HUNK c.1826C>T p.S609L Missense 11/11 -
10-29762840-C-T SVIL c.5456G>A p.R1819Q Missense 30/38 -
18-48604697-A-G SMAD4 c.1519A>G p.K507E Missense 12/12 -
15-64698592-G-A TRIP4 c.761G>A p.R254Q Missense 6/13 -
17-4686202-G-A TM4SF5 c.449G>A p.R150H Missense 4/5 -
19-58371174-C-T ZNF587 c.1394C>T p.A465V Missense 3/3 -
12-57626616-C-T SHMT2 c.847C>T p.R283* Nonsense 7/12 -
7-128451963-G-A CCDC136 c.2138G>A p.R713Q Missense 13/18 -
4-38829218-C-T TLR6 c.1877G>A p.R626H Missense 2/2 -
7-105915412-C-T NAMPT c.298G>A p.G100R Missense 3/11 -
5-178564851-C-T ADAMTS2 c.1870G>A p.E624K Missense 12/22 -
15-75500464-G-A C15orf39 c.2075G>A p.R692Q Missense 2/3 -
19-11537742-C-T ODAD3 c.563G>A p.R188H Missense 4/13 -
15-84592702-G-T ADAMTSL3 c.2034G>T p.Q678H Missense 17/30 -
12-108985886-G-A TMEM119 c.274C>T p.R92C Missense 2/2 -
6-62995778-G-A KHDRBS2 c.76C>T p.R26C Missense 1/9 -
1-110738249-G-A SLC6A17 c.1534G>A p.V512I Missense 10/12 -
6-161026078-G-A LPA c.2945C>T p.A982V Missense 18/39 -
1-247752007-G-A OR2G2 c.346G>A p.V116I Missense 1/1 -
16-87902863-C-A SLC7A5 c.166G>T p.V56L Missense 1/10 -
12-130184746-C-T TMEM132D c.577G>A p.V193M Missense 2/9 -
10-123845811-G-A TACC2 c.3796G>A p.E1266K Missense 4/23 -
16-88688687-C-T ZC3H18 c.1558C>T p.R520C Missense 9/18 -
10-8006792-C-T TAF3 c.1319C>T p.A440V Missense 3/7 -
13-84455131-G-C SLITRK1 c.512C>G p.A171G Missense 2/2 -
2-145161641-C-T ZEB2 c.649G>A p.D217N Missense 6/10 -
1-157548632-C-T FCRL4 c.1288G>A p.A430T Missense 9/12 -
6-46111240-G-A ENPP4 c.1225G>A p.A409T Missense 4/4 -
12-57604231-G-A LRP1 c.12722G>A p.R4241H Missense 82/89 -
5-168271604-C-T SLIT3 c.542G>A p.R181H Missense 6/36 -
14-60616896-T-TA DHRS7 c.642dupT p.N215* SpliceAcceptorInsertion 5/7 -
5-115335510-G-A LVRN c.1426G>A p.A476T Missense 7/20 -
6-38084452-C-T ZFAND3 c.466C>T p.R156W Missense 5/6 -
18-31324052-G-A ASXL3 c.4240G>A p.A1414T Missense 12/12 -
14-76149932-G-A TTLL5 c.304G>A p.G102R Missense 5/32 -
1-84386935-C-T TTLL7 c.1285G>A p.E429K Missense 11/21 -
20-30522516-C-T TTLL9 c.829C>T p.R277C Missense 12/15 -
1-13839728-C-T LRRC38 c.361G>A p.A121T Missense 1/2 -
6-132636846-C-T MOXD1 c.1436G>A p.R479Q Missense 10/12 -
19-3816769-C-T ZFR2 c.2006G>A p.R669H Missense 13/19 -
1-117156417-C-T IGSF3 c.802G>A p.E268K Missense 4/11 -
20-47863986-C-T ZNFX1 c.5575G>A p.D1859N Missense 14/14 -
19-53056414-G-C ZNF808 c.245G>C p.R82T Missense 5/5 -
13-60548567-G-T DIAPH3 c.1569C>A p.H523Q Missense 15/28 -
9-72962016-T-C SMC5 c.2603T>C p.I868T Missense 20/25 -
19-58102036-G-A ZIK1 c.857G>A p.R286Q Missense 4/4 -
16-66423279-C-T CDH5 c.635C>T p.T212M Missense 5/12 -
8-95188775-G-A CDH17 c.418C>T p.R140C Missense 5/18 -
10-81058854-G-A ZMIZ1 c.1714G>A p.V572M Missense 16/25 -
10-107023094-G-A SORCS3 c.3631G>A p.E1211K Missense 27/27 -
11-95712335-G-A MAML2 c.3248C>T p.T1083M Missense 5/5 -
16-61689583-C-T CDH8 c.1697G>A p.R566H Missense 11/12 -
17-7951753-G-A ALOX15B c.1901G>A p.R634Q Missense 14/14 -
13-19753481-C-T TUBA3C c.226G>A p.D76N Missense 2/5 -
13-41636824-G-A WBP4 c.47G>A p.C16Y Missense 2/10 -
8-98699768-C-T MTDH c.680C>T p.T227I Missense 4/12 -
1-175332868-G-A TNR c.2683C>T p.R895* Nonsense 13/23 -
13-26828878-C-T CDK8 c.100C>T p.H34Y Missense 1/13 -
19-56515393-C-T NLRP5 c.374C>T p.T125M Missense 2/15 -
8-15519723-C-T TUSC3 c.626C>T p.S209L Missense 5/11 -
17-11572543-G-A DNAH9 c.2894G>A p.R965Q Missense 16/69 -
X-53283774-C-T IQSEC2 c.1339G>A p.V447I Missense 4/15 -
7-66648179-G-A TYW1 c.1765G>A p.A589T Missense 14/16 -
6-159188388-C-T EZR c.1501G>A p.A501T Missense 13/14 -
15-40068664-C-T FSIP1 c.62G>A p.R21H Missense 2/12 -
3-10276215-G-A IRAK2 c.1345G>A p.V449M Missense 11/13 -
21-10910396-G-T TPTE c.1360C>A p.L454I Missense 22/24 -
X-48896774-C-T TFE3 c.392G>A p.R131H Missense 3/10 -
17-45608819-C-G NPEPPS c.153C>G p.F51L Missense 1/23 -
19-50752376-G-A MYH14 c.1462G>A p.A488T Missense 13/43 -
9-86281333-G-A UBQLN1 c.1264C>T p.P422S Missense 8/11 -
20-60902423-G-A LAMA5 c.4978C>T p.R1660W Missense 38/80 -
9-75774283-C-T ANXA1 c.214C>T p.R72* Nonsense 4/13 -
5-140581055-G-A PCDHB11 c.1708G>A p.A570T Missense 1/1 -
6-160160025-C-T WTAP c.34C>T p.R12* Nonsense 3/8 -
3-197239227-C-T BDH1 c.571G>A p.V191I Missense 8/8 -
5-140475095-G-A PCDHB2 c.721G>A p.V241I Missense 1/1 -
1-205238408-C-T TMCC2 c.1078C>T p.R360C Missense 3/5 -
4-70079789-G-T UGT2B11 c.652C>A p.L218I Missense 1/6 -
11-119183296-C-T MCAM c.802G>A p.V268M Missense 7/16 -
20-2320536-G-A TGM3 c.1837G>A p.V613M Missense 12/13 -
16-75512934-G-A CHST6 c.793C>T p.R265C Missense 3/3 -
9-109691195-T-A ZNF462 c.5002T>A p.F1668I Missense 3/13 -
2-136567156-C-T LCT c.2761G>A p.A921T Missense 8/17 -
X-44703793-C-T DUSP21 c.415C>T p.R139C Missense 1/1 -
1-220101728-C-T SLC30A10 c.55G>A p.V19I Missense 1/4 -
5-88018707-T-C MEF2C c.1136A>G p.N379S Missense 11/11 -
14-24885117-C-T NYNRIN c.4162C>T p.L1388F Missense 9/9 -
14-93712355-G-A BTBD7 c.2399C>T p.S800L Missense 10/11 -
1-158299390-C-T CD1B c.656G>A p.R219H Missense 4/6 -
6-151336804-G-A MTHFD1L c.2561G>A p.R854Q Missense 24/28 -
14-23855757-G-A MYH6 c.4726C>T p.R1576W Missense 33/39 -
5-140755346-G-A PCDHGA6 c.1696G>A p.A566T Missense 1/4 -
5-169310004-G-A INSYN2B c.899C>T p.T300M Missense 2/4 -
18-29496397-G-A TRAPPC8 c.455C>T p.A152V Missense 4/29 -
6-155450851-C-T TIAM2 c.494C>T p.T165M Missense 4/27 -
4-57883351-C-T POLR2B c.2098C>T p.P700S Missense 15/25 -
20-60893697-C-T LAMA5 c.7052G>A p.R2351Q Missense 53/80 -
19-47969455-G-A SLC8A2 c.206C>T p.A69V Missense 2/10 -
1-173552698-G-C SLC9C2 c.587C>G p.S196* Nonsense 6/28 -
2-234851384-G-A TRPM8 c.691G>A p.D231N Missense 6/26 -
5-80382767-G-A RASGRF2 c.1385G>A p.R462H Missense 9/27 -
16-70894689-G-A HYDIN c.11893C>T p.R3965C Missense 70/86 -
21-45821602-G-A TRPM2 c.2360G>A p.R787H Missense 16/32 -
13-95034756-C-T GPC6 c.1241C>T p.A414V Missense 7/9 -
10-25877996-C-T GPR158 c.1814C>T p.S605L Missense 8/11 -
8-56015390-G-T XKR4 c.342G>T p.W114C Missense 1/3 -
19-51132676-C-T SYT3 c.1156G>A p.V386I Missense 6/11 -
17-3119278-C-T OR1A1 c.364C>T p.R122* Nonsense 4/4 -
X-34150049-G-A FAM47A c.347C>T p.A116V Missense 1/1 -
17-74934124-G-A MGAT5B c.1483G>A p.V495M Missense 13/18 -
6-136677903-C-T MAP7 c.1942G>A p.A648T Missense 16/18 -
6-136682184-C-T MAP7 c.1660G>A p.A554T Missense 12/18 -
19-56701309-G-A ZSCAN5B c.1375C>T p.R459C Missense 5/5 -
15-75982331-T-G CSPG4 c.1075A>C p.S359R Missense 3/10 -
6-152469290-T-C SYNE1 c.24866A>G p.Y8289C Missense 137/146 -
15-84651795-C-T ADAMTSL3 c.3415C>T p.R1139W Missense 21/30 -
12-100491196-G-A UHRF1BP1L c.616C>T p.P206S Missense 6/21 -
5-149247314-G-A PDE6A c.2248C>T p.R750C Missense 19/22 -
4-96163622-C-T UNC5C c.1066G>A p.V356I Missense 7/16 -
21-14982810-A-C POTED c.261A>C p.E87D Missense 1/11 -
21-14982810-A-T POTED c.261A>T p.E87D Missense 1/11 -
9-107579624-G-A ABCA1 c.3524C>T p.T1175M Missense 24/50 -
7-123120019-G-A IQUB c.1240C>T p.R414W Missense 8/13 -
14-24109027-G-A DHRS2 c.343G>A p.D115N Missense 4/9 -
15-65499260-C-T CILP c.284G>A p.R95Q Missense 4/9 -
15-53049960-C-T ONECUT1 c.1190G>A p.R397H Missense 2/2 -
2-68609757-G-A PLEK c.464G>A p.C155Y Missense 4/9 -
1-20639362-C-T VWA5B1 c.173C>T p.T58M Missense 3/22 -
11-123900634-T-C OR10G8 c.305T>C p.F102S Missense 2/2 -
4-40440217-C-T RBM47 c.694G>A p.E232K Missense 4/7 -
7-86416012-G-A GRM3 c.904G>A p.G302S Missense 3/6 -
7-24874320-G-A OSBPL3 c.1531C>T p.R511W Missense 15/23 -
11-218992-C-T SIRT3 c.1019G>A p.R340Q Missense 6/7 -
22-40037050-C-T CACNA1I c.919C>T p.R307C Missense 6/37 -
7-143701871-G-A OR6B1 c.782G>A p.R261Q Missense 2/2 -
19-46215079-C-T FBXO46 c.1675G>A p.G559R Missense 2/2 -
19-46215079-C-G FBXO46 c.1675G>C p.G559R Missense 2/2 -
9-434898-G-A DOCK8 c.5002G>A p.A1668T Missense 39/48 -
19-17170442-C-G HAUS8 c.345G>C p.K115N Missense 6/11 -
7-126086303-G-A GRM8 c.2554C>T p.R852C Missense 10/11 -
14-20943313-G-A PNP c.554G>A p.R185H Missense 5/6 -
19-17170442-C-A HAUS8 c.345G>T p.K115N Missense 6/11 -
20-58349368-G-A PHACTR3 c.997G>A p.V333M Missense 7/13 -
2-152311447-G-A RIF1 c.2383G>A p.E795K Missense 22/36 -
17-32583836-C-T CCL2 c.290C>T p.P97L Missense 3/3 -
18-347104-G-A COLEC12 c.518C>T p.A173V Missense 5/10 -
2-202216040-G-A FLACC1 c.88C>T p.R30C Missense 2/15 -
8-20110462-G-A LZTS1 c.980C>T p.A327V Missense 3/4 -
7-72742675-C-T FKBP6 c.155C>T p.A52V Missense 2/9 -
4-74365751-G-A AFM c.1453G>A p.V485I Missense 12/15 -
21-31965059-G-A KRTAP6-3 c.295G>A p.G99S Missense 1/1 -
12-123187530-G-A HCAR2 c.301C>T p.R101W Missense 1/1 -
1-236722360-G-A HEATR1 c.4846C>T p.R1616C Missense 35/45 -
5-140590002-C-T PCDHB12 c.1523C>T p.A508V Missense 1/1 -
11-75319203-C-T MAP6 c.1070G>A p.R357H Missense 2/4 -
5-140256993-C-T PCDHA12 c.1936C>T p.R646C Missense 1/4 -
5-140215580-C-T PCDHA7 c.1612C>T p.R538C Missense 1/4 -
5-140554272-C-T PCDHB7 c.1856C>T p.A619V Missense 1/1 -
8-134042161-C-T TG c.7132C>T p.R2378W Missense 41/48 -
14-96180331-C-T TCL1A c.73G>A p.V25M Missense 1/4 -
4-121631495-G-A PRDM5 c.1697C>T p.T566M Missense 15/16 -
4-121719576-T-C PRDM5 c.1034A>G p.K345R Missense 10/16 -
8-39782839-G-A IDO1 c.805G>A p.V269I Missense 9/10 -
4-652798-G-A PDE6B c.1459G>A p.E487K Missense 11/22 -
19-5641856-G-A SAFB c.445G>A p.E149K Missense 4/21 -
15-33878259-C-T RYR3 c.1730C>T p.A577V Missense 16/104 -
20-2290407-T-C TGM3 c.112T>C p.F38L Missense 2/13 -
20-2290409-C-A TGM3 c.114C>A p.F38L Missense 2/13 -
20-2290409-C-G TGM3 c.114C>G p.F38L Missense 2/13 -
4-188924520-G-A ZFP42 c.559G>A p.A187T Missense 4/4 -
18-64235674-C-A CDH19 c.469G>T p.V157L Missense 3/12 -
22-50720081-C-T PLXNB2 c.3436G>A p.D1146N Missense 21/37 -
3-23934798-C-T NKIRAS1 c.367G>A p.D123N Missense 5/5 -
16-88643823-G-A ZC3H18 c.292G>A p.E98K Missense 2/18 -
19-38875141-C-T GGN c.1870G>A p.E624K Missense 4/4 -
19-40901963-C-T PRX c.2296G>A p.V766M Missense 7/7 -
11-122929378-G-A HSPA8 c.1484C>T p.T495M Missense 7/9 -
11-100998478-C-T PGR c.1324G>A p.A442T Missense 1/8 -
19-43766042-G-A PSG9 c.679C>T p.R227C Missense 3/6 -
20-62737697-G-A NPBWR2 c.488C>T p.A163V Missense 2/2 -
7-4008918-C-T SDK1 c.1576C>T p.R526W Missense 11/45 -
13-114134962-G-A DCUN1D2 c.317C>T p.A106V Missense 3/7 -
8-106456568-C-T ZFPM2 c.260C>T p.P87L Missense 3/8 -
10-35896520-G-A GJD4 c.79G>A p.V27I Missense 2/2 -
17-16221128-G-A PIGL c.566G>A p.R189H Missense 6/7 -
22-39222674-C-T NPTXR c.929G>A p.R310Q Missense 3/5 -
11-18736129-G-A IGSF22 c.1574C>T p.A525V Missense 12/23 -
17-39334307-C-T KRTAP4-2 c.110G>A p.R37H Missense 1/1 -
7-70597915-C-T GALNT17 c.127C>T p.R43W Missense 1/11 -
11-66463935-C-T SPTBN2 c.4091G>A p.R1364H Missense 21/38 -
11-1959681-GGG-AGC TNNT3 c.736_738delGGGinsAGC p.G246S Missense 16/16 -
8-37729385-C-T RAB11FIP1 c.2935G>A p.G979R Missense 4/6 -
8-37729385-C-G RAB11FIP1 c.2935G>C p.G979R Missense 4/6 -
11-99942441-G-A CNTN5 c.1304G>A p.R435K Missense 12/25 -
13-92797194-G-A GPC5 c.1513G>A p.G505R Missense 7/8 -
13-92797194-G-C GPC5 c.1513G>C p.G505R Missense 7/8 -
16-11096980-G-A CLEC16A c.1121G>A p.R374Q Missense 11/24 -
19-2115282-G-A AP3D1 c.2285C>T p.T762M Missense 20/32 -
3-52556666-G-A STAB1 c.6706G>A p.V2236I Missense 61/69 -
11-68183855-G-A LRP5 c.2887G>A p.D963N Missense 13/23 -
15-83935797-T-TG BNC1 c.225dupC p.M76Hfs*17 Frameshift 3/5 -
20-31671213-A-AC BPIFB4 c.218dupC p.V74Sfs*9 Frameshift 5/18 -
1-27278781-CAT-C KDF1 c.89_90delAT p.Y30* Frameshift 2/4 -
11-65385736-CT-C PCNX3 c.905delT p.F302Sfs*9 Frameshift 6/35 -
17-51902013-TA-T KIF2B c.1626delA p.K542Nfs*2 Frameshift 1/1 -
22-32794005-A-AT RTCB c.736dupA p.M246Nfs*6 Frameshift 7/12 -
12-75900343-A-AT KRR1 c.439dupA p.I147Nfs*8 Frameshift 4/10 -
19-22846645-C-CA ZNF492 c.182dupA p.N61Kfs*12 Frameshift 4/4 -
19-9049102-GA-G MUC16 c.32528delT p.F10843Sfs*11 Frameshift 5/84 -
19-22575731-A-AT ZNF98 c.305dupA p.N102Kfs*12 Frameshift 4/4 -
11-61026163-T-TC VWCE c.2851dupG p.E951Gfs*70 Frameshift 20/20 -
17-7579319-G-GT TP53 c.367_367dupA p.T123Nfs*26 Frameshift 4/11 -
2-227924333-C-G COL4A4 c.2171G>C p.R724P Missense 28/48 -
17-7577513-TGTGATGATG-T TP53 c.759_767delCATCATCAC p.I254_T256del InFrameDeletion 7/11 -
8-37654905-C-G ADGRA2 c.119C>G p.S40C Missense 1/19 -
20-44665416-A-G SLC12A5 c.463A>G p.T155A Missense 5/26 -
6-51927324-G-T PKHD1 c.1111C>A p.P371T Missense 14/67 -
2-233498601-C-G EFHD1 c.187C>G p.L63V Missense 1/4 -
1-175106085-C-T TNN c.3556C>T p.R1186W Missense 17/19 -
14-36988339-AC-A NKX2-1 c.313delG p.V105Cfs*20 Frameshift 2/3 -
2-152727064-G-A CACNB4 c.680C>T p.P227L Missense 8/14 -
12-21032525-G-A SLCO1B3 c.1291G>A p.E431K Missense 11/16 -
8-133883691-G-GA TG c.374dupA p.D125Efs*8 Frameshift 4/48 -
16-84691417-G-A KLHL36 c.1004G>A p.R335Q Missense 3/5 -
9-115030406-G-A PTBP3 c.274C>T p.H92Y Missense 4/14 -
19-50666322-A-G IZUMO2 c.130T>C p.F44L Missense 1/7 -
2-179435201-C-T TTN c.75658G>A p.E25220K Missense 326/363 -
19-50666320-G-T IZUMO2 c.132C>A p.F44L Missense 1/7 -
19-50666320-G-C IZUMO2 c.132C>G p.F44L Missense 1/7 -
7-142625286-G-A TRPV5 c.806C>T p.T269M Missense 7/15 -
7-92734470-G-A SAMD9 c.941C>T p.S314F Missense 3/3 -
7-150555974-C-T AOC1 c.1694C>T p.A565V Missense 3/5 -
16-87902863-C-G SLC7A5 c.166G>C p.V56L Missense 1/10 -
7-148769541-C-T ZNF786 c.323G>A p.G108E Missense 4/4 -
19-48048089-C-T ZNF541 c.1697G>A p.R566Q Missense 5/17 -
3-47284611-G-A KIF9 c.1639C>T p.R547W Missense 16/21 -
18-3879726-G-A DLGAP1 c.343C>T p.R115C Missense 4/13 -
11-1269625-A-G MUC5B c.11515A>G p.T3839A Missense 31/49 -
16-71065716-TG-CA HYDIN c.2633_2634delCAinsTG p.T878M Missense 19/86 -
12-21661380-C-T GOLT1B c.181C>T p.Q61* Nonsense 3/5 -
17-74878256-G-A MGAT5B c.205G>A p.G69S Missense 3/18 -
2-60688132-C-T BCL11A c.1915G>A p.E639K Missense 4/4 -
6-159653564-C-T FNDC1 c.2020C>T p.R674C Missense 11/23 -
1-156880473-G-A PEAR1 c.1889G>A p.C630Y Missense 15/23 -
15-75982329-A-T CSPG4 c.1077T>A p.S359R Missense 3/10 -
16-27374882-C-T IL4R c.2209C>T p.P737S Missense 11/11 -
22-20126833-C-T ZDHHC8 c.221C>T p.P74L Missense 2/11 -
1-21804713-C-T NBPF3 c.1069C>T p.P357S Missense 9/15 -
22-45312279-C-T PHF21B c.445G>A p.A149T Missense 4/13 -
8-32585482-C-T NRG1 c.518C>T p.T173I Missense 6/12 -
5-140799306-G-A PCDHGB7 c.1880G>A p.R627H Missense 1/4 -
12-1748921-C-T WNT5B c.400C>T p.R134C Missense 4/5 -
16-66420787-G-A CDH5 c.286G>A p.D96N Missense 3/12 -
19-3734432-G-A TJP3 c.985G>A p.V329M Missense 8/21 -
1-118042091-G-A MAN1A2 c.1592G>A p.R531H Missense 11/13 -
15-65499311-C-T CILP c.233G>A p.R78H Missense 4/9 -
7-150878460-G-A ASB10 c.670C>T p.R224W Missense 3/6 -
13-38229379-C-T TRPC4 c.1730G>A p.G577E Missense 7/11 -
5-140181887-A-G PCDHA3 c.1105A>G p.I369V Missense 1/4 -
5-140481659-A-G PCDHB3 c.1426A>G p.T476A Missense 1/1 -
1-186106993-G-A HMCN1 c.13813G>A p.G4605S Missense 89/107 -
10-37447451-G-C ANKRD30A c.1837G>C p.G613R Missense 15/36 -
10-135015133-G-A KNDC1 c.3118G>A p.V1040I Missense 17/30 -
12-52867233-C-G KRT6C c.289G>C p.G97R Missense 1/9 -
17-39197376-C-T KRTAP1-1 c.274G>A p.G92R Missense 1/1 -
16-2161756-G-T PKD1 c.3412C>A p.L1138M Missense 15/46 -
12-3047400-C-T TULP3 c.1144C>T p.R382W Missense 10/11 -
6-7231675-G-A RREB1 c.3343G>A p.A1115T Missense 10/13 -
17-7579853-T-TG TP53 c.59_59dupC p.D21Rfs*8 Frameshift 2/11 -
17-38859390-C-T KRT24 c.556G>A p.G186S Missense 1/8 -
11-30034089-G-A KCNA4 c.137C>T p.A46V Missense 2/2 -
1-16390053-C-T FAM131C c.101G>A p.R34H Missense 2/7 -
13-37012986-C-T CCNA1 c.875C>T p.A292V Missense 5/9 -
11-46894741-C-T LRP4 c.4493G>A p.R1498Q Missense 30/38 -
14-60193846-G-A RTN1 c.1556C>T p.P519L Missense 3/9 -
4-89618605-C-T NAP1L5 c.301G>A p.E101K Missense 1/1 -
16-84213388-G-A TAF1C c.1691C>T p.A564V Missense 15/15 -
15-72499574-C-T PKM c.881G>A p.R294H Missense 7/11 -
10-24890933-G-A ARHGAP21 c.2821C>T p.R941* Nonsense 13/26 -
2-131976262-A-G POTEE c.287A>G p.N96S Missense 4/18 -
4-20525791-C-T SLIT2 c.1429C>T p.R477C Missense 14/37 -
5-176308745-G-A HK3 c.2341C>T p.R781C Missense 17/19 -
5-140590032-C-T PCDHB12 c.1553C>T p.S518L Missense 1/1 -
6-65149231-G-A EYS c.5659C>T p.R1887C Missense 27/43 -
7-103155803-G-A RELN c.7948C>T p.Q2650* Nonsense 50/65 -
2-179481856-C-T TTN c.47866G>A p.D15956N Missense 255/363 -
11-34979108-G-A PDHX c.520G>A p.E174K Missense 4/11 -
X-122536928-G-A GRIA3 c.1164G>A p.M388I Missense 8/16 -
7-95222120-G-A PDK4 c.481C>T p.R161* Nonsense 4/11 -
11-35453921-C-T PAMR1 c.2146G>A p.E716K Missense 11/11 -
11-6008092-C-T OR52L1 c.69G>A p.W23* Nonsense 1/1 -
15-75120439-C-T CPLX3 c.229C>T p.R77* Nonsense 2/3 -
19-17068697-G-A CPAMD8 c.2383C>T p.P748S Missense 19/42 -
22-43933305-C-T EFCAB6 c.4000G>A p.E1334K Missense 29/32 -
1-197890739-G-A LHX9 c.683G>A p.R228Q Missense 3/5 -
5-140167488-G-A PCDHA1 c.1613G>A p.R538Q Missense 1/4 -
X-22239741-G-A PHEX c.1780G>A p.D594N Missense 18/22 -
20-30681738-G-A HCK c.1165G>A p.V389I Missense 11/13 -
15-51696629-C-T GLDN c.1334C>T p.S445L Missense 10/10 -
22-50547273-G-A MOV10L1 c.743G>A p.R248Q Missense 5/27 -
6-139488147-G-A HECA c.998G>A p.R333K Missense 2/4 -
10-82040048-C-T MAT1A c.430G>A p.D144N Missense 5/9 -
3-100976613-C-T IMPG2 c.913G>A p.V305I Missense 10/19 -
12-52797572-C-T KRT82 c.533G>A p.R178Q Missense 2/9 -
10-67680263-G-A CTNNA3 c.2513C>T p.P838L Missense 18/18 -
1-3426464-G-A MEGF6 c.1327C>T p.R443W Missense 11/37 -
7-2987278-C-T CARD11 c.151G>A p.V51I Missense 3/25 -
6-158735092-C-T TULP4 c.44C>T p.S15F Missense 1/14 -
19-51128505-C-T SYT3 c.1621G>A p.A541T Missense 9/11 -
16-839326-A-G CHTF18 c.403A>G p.S135G Missense 3/22 -
19-46280821-C-T DMPK c.910G>A p.E304K Missense 8/15 -
2-166866266-C-T SCN1A c.3965G>A p.R1322K Missense 23/29 -
5-102338777-G-A PAM c.1654G>A p.G552R Missense 17/26 -
12-29446398-G-A FAR2 c.355G>A p.D119N Missense 3/12 -
5-102338777-G-C PAM c.1654G>C p.G552R Missense 17/26 -
7-83634709-C-T SEMA3A c.1306G>A p.V436I Missense 11/17 -
12-55040913-G-A DCD c.89C>T p.S30L Missense 2/5 -
7-88965924-C-T ZNF804B c.3628C>T p.H1210Y Missense 4/4 -
17-27287678-C-T SEZ6 c.1421G>A p.R474H Missense 7/17 -
6-69703771-C-T ADGRB3 c.1846C>T p.L616F Missense 11/32 -
14-105612106-G-A JAG2 c.2914C>T p.R972C Missense 23/26 -
5-126154740-C-T LMNB1 c.1066C>T p.Q356* Nonsense 6/11 -
13-109779691-G-A MYO16 c.3844G>A p.V1282M Missense 31/35 -
19-6230661-C-G MLLT1 c.340G>C p.V114L Missense 4/12 -
17-72860382-G-A FDXR c.890C>T p.A297V Missense 9/12 -
7-21744215-G-A DNAH11 c.6437G>A p.R2146H Missense 38/82 -
1-226109743-G-A PYCR2 c.355C>T p.R119C Missense 4/7 -
6-165715218-C-T C6orf118 c.593G>A p.R198Q Missense 2/9 -
5-90079728-A-G ADGRV1 c.13507A>G p.S4503G Missense 67/90 -
15-27185195-G-A GABRA5 c.848G>A p.R283Q Missense 9/11 -
12-88449443-A-AT CEP290 c.6869_6869dupA p.N2290Kfs*6 Frameshift 50/54 -
17-41607528-A-G ETV4 c.833T>C p.M278T Missense 9/13 -
17-7369681-C-T ZBTB4 c.440G>A p.R147Q Missense 3/4 -
19-51162323-G-A C19orf81 c.521G>A p.R174H Missense 5/5 -
5-140188222-G-A PCDHA4 c.1450G>A p.A484T Missense 1/4 -
17-80333188-G-A UTS2R c.988G>A p.V330M Missense 3/3 -
X-75649900-G-A MAGEE1 c.1577G>A p.R526H Missense 1/1 -
2-29294436-C-T PCARE c.2692G>A p.A898T Missense 1/2 -
5-140166141-G-A PCDHA1 c.266G>A p.R89Q Missense 1/4 -
22-45312243-C-T PHF21B c.481G>A p.A161T Missense 4/13 -
1-162336895-G-A NOS1AP c.1159G>A p.V387M Missense 10/10 -
16-321291-C-T RGS11 c.773G>A p.R258H Missense 12/17 -
11-113860324-C-T HTR3A c.1294C>T p.R432W Missense 9/9 -
9-32784629-G-A TMEM215 c.448G>A p.V150I Missense 2/2 -
2-200213630-C-T SATB2 c.967G>A p.V323I Missense 7/11 -
8-134030170-C-T TG c.6710C>T p.P2237L Missense 38/48 -
12-49435198-C-CG KMT2D c.6354_6354dupC p.A2119Rfs*36 Frameshift 32/55 -
18-77246608-C-T NFATC1 c.2453C>T p.P818L Missense 9/10 -
2-68873206-G-A PROKR1 c.253G>A p.A85T Missense 2/3 -
16-31092696-G-A ZNF646 c.5051G>A p.R1684H Missense 2/3 -
1-3753231-C-T CEP104 c.1145G>A p.R382Q Missense 10/22 -
19-55285027-A-C KIR2DL1 c.313A>C p.T105P Missense 3/8 -
2-33747056-A-T RASGRP3 c.403A>T p.R135W Missense 7/18 -
1-40035661-A-G PABPC4 c.517T>C p.F173L Missense 4/16 -
6-122720920-A-G HSF2 c.38A>G p.K13R Missense 1/13 -
8-144892882-C-T SCRIB c.1378G>A p.A460T Missense 12/37 -
4-110581386-G-A MCUB c.211G>A p.V71I Missense 3/8 -
9-87338515-C-T NTRK2 c.611C>T p.P204L Missense 7/19 -
1-145460102-A-G POLR3GL c.121T>C p.F41L Missense 2/8 -
10-13337503-G-A PHYH c.238C>T p.R80C Missense 3/9 -
2-45169246-G-A SIX3 c.3G>A p.M1? Missense 1/2 -
X-135741404-C-T CD40LG c.616C>T p.L206F Missense 5/5 -
8-139635976-G-A COL22A1 c.3770C>T p.P1257L Missense 52/65 -
1-204236637-G-T PLEKHA6 c.246C>A p.F82L Missense 5/23 -
X-5821547-G-A NLGN4X c.1172C>T p.T391M Missense 5/6 -
7-123324618-T-G WASL c.1473A>C p.E491D Missense 11/11 -
7-123324618-T-A WASL c.1473A>T p.E491D Missense 11/11 -
2-127453627-C-T GYPC c.296C>T p.T99M Missense 4/4 -
8-2071446-G-A MYOM2 c.3586G>A p.G1196S Missense 30/37 -
5-153078482-G-A GRIA1 c.1301G>A p.R434H Missense 10/16 -
X-123480568-G-A SH2D1A c.76G>A p.D26N Missense 1/4 -
12-71029509-C-G PTPRB c.393G>C p.M131I Missense 2/34 -
17-56492701-C-T RNF43 c.238G>A p.G80R Missense 2/10 -
17-56492701-C-G RNF43 c.238G>C p.G80R Missense 2/10 -
16-3900422-G-A CREBBP c.674C>T p.P225L Missense 2/31 -
2-170038125-G-T LRP2 c.10002C>A p.Y3334* Nonsense 52/79 -
22-30766747-C-T CCDC157 c.853C>T p.R285C Missense 5/12 -
1-85736384-C-T BCL10 c.263G>A p.R88Q Missense 2/3 -
8-12957048-G-A DLC1 c.2798C>T p.S933L Missense 9/18 -
X-151303216-G-A MAGEA10 c.877C>T p.R293W Missense 4/4 -
11-118502687-C-T PHLDB1 c.2158C>T p.R720W Missense 8/23 -
3-44408959-G-A TCAIM c.331G>A p.V111I Missense 5/11 -
21-10951387-T-C TPTE c.325A>G p.I109V Missense 10/24 -
6-31777883-C-G HSPA1L c.1867G>C p.G623R Missense 2/2 -
19-39664564-G-A PAK4 c.1012G>A p.A338T Missense 5/10 -
8-143866833-G-A LY6D c.191C>T p.A64V Missense 3/3 -
5-176794809-G-A RGS14 c.722G>A p.R241H Missense 7/15 -
3-48282704-G-A ZNF589 c.43G>A p.A15T Missense 1/4 -
X-114426459-G-A RBMXL3 c.2455G>A p.E819K Missense 1/1 -
22-33712173-C-T LARGE1 c.1349G>A p.R450H Missense 11/15 -
14-74988688-C-T LTBP2 c.2714G>A p.R905H Missense 17/36 -
1-237729917-C-T RYR2 c.3265C>T p.R1089C Missense 28/105 -
3-119886714-C-T GPR156 c.1610G>A p.R537Q Missense 10/10 -
18-5406785-GAC-CAT EPB41L3 c.2338_2340delGTCinsATG p.V780M Missense 16/23 -
1-6505837-CAGCTT-C ESPN c.1306_1310delAGCTT p.S436Pfs*31 Frameshift 7/13 -
11-60637062-G-A ZP1 c.371G>A p.R124H Missense 3/12 -
17-72436319-C-T GPRC5C c.539C>T p.A135V Missense 2/4 -
1-149879372-G-A SV2A c.1558C>T p.R520W Missense 10/13 -
1-120056657-G-C HSD3B1 c.511G>C p.G171R Missense 4/4 -
11-55798142-C-A OR5AS1 c.248C>A p.A83E Missense 2/2 -
17-11835418-C-T DNAH9 c.12193C>T p.R4065* Nonsense 64/69 -
15-91337583-C-A BLM c.3206C>A p.T1069K Missense 16/22 -
2-220336997-C-T SPEG c.3884C>T p.T1295M Missense 15/41 -
19-58101870-AG-CA ZIK1 c.691_692delAGinsCA p.R231Q Missense 4/4 -
3-195506137-A-G MUC4 c.12314T>C p.V4105A Missense 2/25 -
4-169194506-G-A DDX60 c.2498C>T p.T833M Missense 18/38 -
19-19033453-G-A DDX49 c.676G>A p.V226M Missense 6/13 -
12-108589869-G-A WSCD2 c.260G>A p.R87H Missense 2/9 -
11-66392785-A-G RBM14 c.1438A>G p.M480V Missense 2/3 -
11-110108333-G-A RDX c.1135C>T p.R379* Nonsense 11/14 -
1-32745559-C-T LCK c.1159C>T p.R387C Missense 11/13 -
17-74003402-C-G EVPL c.5884G>C p.G1962R Missense 22/22 -
21-35260555-C-T ITSN1 c.5117C>T p.T1706M Missense 40/40 -
2-233345850-G-A ECEL1 c.2006C>T p.T669M Missense 15/18 -
3-73440201-C-T PDZRN3 c.1321G>A p.D441N Missense 6/10 -
2-107459655-C-T ST6GAL2 c.779G>A p.R260H Missense 2/6 -
12-64827339-A-G XPOT c.2408A>G p.Q803R Missense 19/25 -
19-39016131-C-T RYR1 c.10615C>T p.R3539C Missense 71/106 -
2-165947775-G-A SCN3A c.4888C>T p.R1630* Nonsense 28/28 -
17-7806722-C-T CHD3 c.3628C>T p.R1210W Missense 23/40 -
22-32011096-G-A SFI1 c.3131G>A p.R1044Q Missense 29/33 -
22-37771205-G-A ELFN2 c.370C>T p.R124* Nonsense 3/3 -
12-31254896-C-T DDX11 c.2182C>T p.R728C Missense 21/27 -
10-98808813-C-T SLIT1 c.1364G>A p.R455H Missense 14/37 -
14-25075943-C-G GZMH c.607G>C p.G203R Missense 5/5 -
12-103352210-C-T ASCL1 c.188C>T p.A63V Missense 1/2 -
14-90651085-G-A KCNK13 c.965G>A p.R322H Missense 2/2 -
19-8619539-G-A MYO1F c.230C>T p.A77V Missense 3/28 -
4-96761509-C-T PDHA2 c.208C>T p.R70C Missense 1/1 -
16-29821422-C-T MAZ c.1304C>T p.A435V Missense 5/5 -
5-33576173-C-G ADAMTS12 c.3958G>C p.G1320R Missense 19/24 -
7-117431532-G-A CTTNBP2 c.1718C>T p.S573L Missense 4/23 -
3-49162597-A-G LAMB2 c.2726T>C p.I909T Missense 20/32 -
20-58519203-G-A FAM217B c.205G>A p.G69R Missense 4/4 -
9-137681031-G-A COL5A1 c.2677G>A p.A893T Missense 32/66 -
X-33229399-A-G DMD c.31T>C p.Y11H Missense 1/79 -
1-235866225-G-A LYST c.10196C>T p.A3399V Missense 45/53 -
20-58519203-G-C FAM217B c.205G>C p.G69R Missense 4/4 -
8-37823637-G-C ADRB3 c.351C>G p.D117E Missense 1/2 -
7-45141592-C-T TBRG4 c.1399G>A p.E467K Missense 8/11 -
17-10536068-G-A MYH3 c.4681C>T p.R1561* Nonsense 34/41 -
3-50332609-C-T HYAL3 c.425G>A p.R142H Missense 2/4 -
4-5664911-C-A EVC2 c.1068G>T p.E356D Missense 9/22 -
X-78622682-C-T ITM2A c.31G>A p.A11T Missense 1/6 -
12-45429828-C-T DBX2 c.473G>A p.R158H Missense 2/4 -
5-140215617-C-T PCDHA7 c.1649C>T p.T550M Missense 1/4 -
15-31355430-C-T TRPM1 c.856G>A p.V286I Missense 8/28 -
7-117876122-G-A ANKRD7 c.496G>A p.V166I Missense 4/7 -
1-208073270-G-A CD34 c.158C>T p.S53F Missense 2/8 -
17-30315412-A-G SUZ12 c.1097A>G p.N366S Missense 10/16 -
10-97170392-C-T SORBS1 c.953G>A p.R318Q Missense 10/33 -
15-67664963-G-A IQCH c.1268G>A p.R423H Missense 9/21 -
12-34175667-G-A ALG10 c.133G>A p.A45T Missense 1/3 -
9-136599114-C-T SARDH c.182G>A p.R61Q Missense 2/21 -
19-40423979-G-A FCGBP c.2224C>T p.P742S Missense 4/36 -
6-37787753-C-A ZFAND3 c.32C>A p.A11E Missense 1/6 -
19-57803557-G-A ZNF460 c.1648G>A p.D550N Missense 3/3 -
X-12817345-G-A PRPS2 c.142G>A p.V48M Missense 2/7 -
1-176525829-A-C PAPPA2 c.371A>C p.E124A Missense 2/23 -
20-33706456-C-G EDEM2 c.1181G>C p.R394T Missense 10/11 -
7-23293793-C-T GPNMB c.229C>T p.R77C Missense 3/11 -
17-21319295-G-A KCNJ12 c.641G>A p.R214H Missense 3/3 -
8-144944288-G-A EPPK1 c.3134C>T p.A1045V Missense 2/3 -
X-122532539-G-A GRIA3 c.965G>A p.R322H Missense 7/16 -
19-36351898-C-T KIRREL2 c.1016C>T p.P339L Missense 8/15 -
8-132052293-G-A ADCY8 c.287C>T p.P96L Missense 1/18 -
5-140208682-G-A PCDHA6 c.1006G>A p.V336I Missense 1/4 -
22-30660198-C-T OSM c.433G>A p.G145R Missense 3/3 -
5-136961459-G-A KLHL3 c.1718C>T p.T573M Missense 14/15 -
22-30660198-C-G OSM c.433G>C p.G145R Missense 3/3 -
10-100481555-C-T HPSE2 c.815G>A p.R272Q Missense 5/12 -
16-9943628-T-C GRIN2A c.1313A>G p.K438R Missense 5/13 -
18-48575168-TA-T SMAD4 c.366delA p.K122Nfs*7 Frameshift 3/12 -
5-140595112-G-A PCDHB13 c.1417G>A p.V473I Missense 1/1 -
19-53014533-C-T ZNF578 c.899C>T p.S300L Missense 6/6 -
9-990887-G-A DMRT3 c.1301G>A p.R434Q Missense 2/2 -
1-27101657-G-T ARID1A c.4939G>T p.E1647* Nonsense 18/20 -
20-33464491-C-G ACSS2 c.43C>G p.R15G Missense 1/18 -
20-2635080-C-T NOP56 c.229C>T p.R77C Missense 4/12 -
19-1003606-C-T GRIN3B c.904C>T p.R302W Missense 2/9 -
20-33470746-C-G ACSS2 c.328C>G p.R110G Missense 2/18 -
X-38540492-C-T TSPAN7 c.632C>T p.T211I Missense 6/8 -
8-10480174-C-T RP1L1 c.538G>A p.A180T Missense 2/4 -
21-31692092-C-T KRTAP26-1 c.262G>A p.V88M Missense 1/1 -
9-125282255-C-T OR1J4 c.836C>T p.T279M Missense 1/1 -
9-84205928-C-T TLE1 c.1621G>A p.D541N Missense 16/20 -
7-4801881-G-A FOXK1 c.1988G>A p.R663Q Missense 9/9 -
16-54319791-C-T IRX3 c.172G>A p.G58R Missense 1/4 -
16-54319791-C-G IRX3 c.172G>C p.G58R Missense 1/4 -
16-20809321-G-A ERI2 c.1801C>T p.R601W Missense 9/9 -
9-2719094-C-T KCNV2 c.1355C>T p.A452V Missense 1/2 -
11-55890179-G-A OR8H3 c.331G>A p.E111K Missense 1/1 -
6-37250011-C-T TBC1D22B c.472C>T p.R158W Missense 4/13 -
11-55595043-G-A OR5L2 c.349G>A p.V117M Missense 1/1 -
9-107380390-G-C OR13C9 c.96C>G p.F32L Missense 1/1 -
9-107380392-A-G OR13C9 c.94T>C p.F32L Missense 1/1 -
11-55563530-C-T OR5D14 c.499C>T p.R167W Missense 1/1 -
14-20404495-G-A OR4K1 c.670G>A p.G224S Missense 2/2 -
19-9225748-G-A OR7G1 c.692C>T p.A231V Missense 1/1 -
11-123777604-G-T OR8D4 c.466G>T p.A156S Missense 2/2 -
11-51411918-C-A OR4A5 c.478G>T p.V160L Missense 1/1 -
12-55846355-C-T OR6C2 c.358C>T p.R120C Missense 2/2 -
19-15198240-C-T OR1I1 c.364C>T p.R122C Missense 2/2 -
1-247921369-G-A OR1C1 c.340C>T p.L114F Missense 2/2 -
11-4825015-C-T OR52R1 c.596G>A p.R199H Missense 1/1 -
7-94052321-G-A COL1A2 c.2456G>A p.R819H Missense 40/52 -
3-52598124-C-A PBRM1 c.3742G>T p.G1248* Nonsense 24/30 -
10-108923825-G-A SORCS1 c.460C>T p.R154W Missense 1/26 -
17-7722377-G-A DNAH2 c.10811G>A p.R3604Q Missense 71/86 -
8-26248802-T-G BNIP3L c.144T>G p.D48E Missense 2/6 -
8-26248802-T-A BNIP3L c.144T>A p.D48E Missense 2/6 -
22-32550285-G-A C22orf42 c.253C>T p.R85C Missense 2/9 -
17-36626143-G-A ARHGAP23 c.1972G>A p.G658R Missense 10/24 -
2-1481141-C-T TPO c.1103C>T p.P368L Missense 8/17 -
1-17298083-C-T CROCC c.5908C>T p.R1970C Missense 36/37 -
19-3823327-C-T ZFR2 c.1288G>A p.G430R Missense 8/19 -
17-36626143-G-C ARHGAP23 c.1972G>C p.G658R Missense 10/24 -
6-138575082-C-T ARFGEF3 c.731C>T p.S244F Missense 9/34 -
6-32008861-C-T CYP21A2 c.1438C>T p.R480W Missense 10/10 -
7-99170522-G-A ZNF655 c.791G>A p.R264K Missense 3/3 -
5-109103253-G-A MAN2A1 c.853G>A p.G285S Missense 6/22 -
7-99170627-G-A ZNF655 c.896G>A p.R299K Missense 3/3 -
13-96624885-C-T UGGT2 c.1133G>A p.R378H Missense 11/39 -
X-119005396-C-T RNF113A c.181G>A p.V61M Missense 1/1 -
19-17411870-C-T ABHD8 c.556G>A p.G186S Missense 2/5 -
10-98312794-T-C TM9SF3 c.683A>G p.N228S Missense 6/15 -
5-143200126-G-A HMHB1 c.119G>A p.R40K Missense 2/2 -
17-5462182-C-T NLRP1 c.1834G>A p.E612K Missense 4/17 -
6-146480576-G-A GRM1 c.793G>A p.A265T Missense 2/8 -
7-5428871-G-A TNRC18 c.584C>T p.P195L Missense 5/30 -
7-1786544-G-A ELFN1 c.2312G>A p.R771Q Missense 3/3 -
19-11660435-C-T CNN1 c.719C>T p.T240M Missense 7/7 -
11-55136325-G-C OR4A15 c.966G>C p.M322I Missense 1/1 -
14-51375055-C-A PYGL c.2313G>T p.R771S Missense 19/20 -
17-71411961-G-A SDK2 c.2357C>T p.T786M Missense 17/45 -
X-123554353-C-T TENM1 c.4790G>A p.R1597H Missense 25/32 -
15-101591963-G-A LRRK1 c.3487G>A p.V1163M Missense 24/34 -
1-3624288-A-G TP73 c.362A>G p.Y121C Missense 4/14 -
12-21355533-C-T SLCO1B1 c.1244C>T p.A415V Missense 10/15 -
15-77907420-C-A LINGO1 c.829G>T p.A277S Missense 2/2 -
21-19775880-C-T TMPRSS15 c.60G>A p.M20I Missense 1/25 -
1-41327334-C-A CITED4 c.466G>T p.E156* Nonsense 1/1 -
11-55136325-G-T OR4A15 c.966G>T p.M322I Missense 1/1 -
11-7723833-A-C OVCH2 c.334T>G p.L112V Missense 4/17 -
2-179468853-C-T TTN c.54561G>A p.W18187* Nonsense 282/363 -
10-101825000-C-T CPN1 c.704G>A p.R235Q Missense 4/9 -
14-35585934-C-CT PPP2R3C c.67_67dup p.S23Kfs*2 SpliceAcceptorInsertion - -
2-170009454-G-A LRP2 c.12316C>T p.R4106* Nonsense 67/79 -
19-12995709-C-T KLF1 c.1079G>A p.R360H Missense 3/3 -
9-131581001-G-A ENDOG c.38G>A p.G13D Missense 1/3 -
3-8607263-A-C LMCD1 c.869A>C p.K290T Missense 5/6 -
7-99627986-G-A ZKSCAN1 c.787G>A p.A263T Missense 5/6 -
4-101947162-AAGCCCTT-A PPP3CA c.1420_1426delAAGGGCT p.K474* Frameshift 14/14 -
8-37734757-C-A RAB11FIP1 c.684G>T p.K228N Missense 2/6 -
2-171242744-G-A MYO3B c.1336G>A p.A446T Missense 13/35 -
5-63802491-C-T RGS7BP c.40C>T p.R14W Missense 1/6 -
9-139944734-AC-A ENTPD2 c.1029+1delG - Frameshift 6/9 -
12-54115967-TTCTACAGGCAGCAGAAGGAGAAGGGGAGTGTGCTGGTGGAGTACCCCTTCTAAGGTCCC-T CALCOCO1 c.449_453del1414 - Multi:SpliceDonorDeletion,SpliceAcceptorDeletion 5/15 4/14
2-152450815-AACCTTCTTTGTATTTGTACTAAAGTAGTAAGAAATCATATTAAAAAGACATATGAAAAT-A NEB c.14176_14223del1789 - Multi:SpliceDonorDeletion,SpliceAcceptorDeletion 93/182 92/181
3-148562551-TGTG-T CPB1 c.778_778+2delGGT - SpliceDonorDeletion 8/11 8/10
3-38604008-CAC-GAT SCN5A c.3856_3858delGTGinsATC p.V1286I Missense 22/28 -
7-87530087-C-A DBF4 c.818C>A p.T273K Missense 10/12 -
16-11051762-A-AT CLEC16A c.206_206dupT p.D70* SpliceDonorInsertion 2/24 -
6-84366563-TTTGTTAGTTCATTTGGATGCAC-T SNAP91 c.547_568del22 p.V183Mfs*4 SpliceAcceptorDeletion 7/30 -
6-90434919-CTGAGTGAATCTGTTAAGGAAAGACCTG-C MDN1 c.5643_5669del27 p.R1882_Q1890del SpliceDonorDeletion 38/102 -
1-200587488-G-A KIF14 c.364C>T p.Q122* Nonsense 2/30 -
14-62188472-C-A HIF1A c.388C>A p.H130N Missense 4/15 -
3-12647736-C-T RAF1 c.644G>A p.R215H Missense 6/17 -
3-41746787-T-A ULK4 c.2645A>T p.K882I Missense 26/37 -
2-37121091-G-A STRN c.881C>T p.S294L Missense 7/18 -
4-113199437-C-G TIFA c.136G>C p.V46L Missense 2/2 -
4-113199437-C-A TIFA c.136G>T p.V46L Missense 2/2 -
5-38950660-C-A RICTOR c.3290G>T p.R1097L Missense 31/38 -
2-171902835-C-G TLK1 c.1018G>C p.E340Q Missense 11/21 -
7-6449885-G-T DAGLB c.1696C>A p.L566M Missense 14/15 -
7-6456376-G-T DAGLB c.1309C>A p.L437M Missense 11/15 -
2-70502705-C-T PCYOX1 c.766C>T p.L256F Missense 5/6 -
6-130535576-A-T SAMD3 c.175T>A p.L59I Missense 4/12 -
6-130535648-G-T SAMD3 c.103C>A p.L35I Missense 4/12 -
7-73254749-G-A METTL27 c.383C>T p.P128L Missense 4/6 -
7-100635516-C-T MUC12 c.1672C>T p.P558S Missense 2/12 -
8-100654290-G-C VPS13B c.5472G>C p.M1824I Missense 34/62 -
8-100654290-G-A VPS13B c.5472G>A p.M1824I Missense 34/62 -
8-100654290-G-T VPS13B c.5472G>T p.M1824I Missense 34/62 -
5-35700836-C-T SPEF2 c.2380C>T p.R794C Missense 16/37 -
7-4874822-G-A RADIL c.832C>T p.R278W Missense 4/15 -
2-113786532-G-A IL36B c.245C>T p.P82L Missense 4/6 -
4-88243932-G-A HSD17B13 c.62C>T p.S21L Missense 1/7 -
8-100654403-C-A VPS13B c.5585C>A p.P1862H Missense 34/62 -
9-35546531-C-T RUSC2 c.13C>T p.P5S Missense 2/12 -
12-72666844-G-A TRHDE c.286G>A p.A141T Missense 1/19 -
8-133899372-C-G TG c.1755C>G p.I585M Missense 9/48 -
10-15648386-G-C ITGA8 c.1800C>G p.I600M Missense 18/30 -
12-3806087-C-T CRACR2A c.79G>A p.G27R Missense 4/20 -
12-3806087-C-G CRACR2A c.79G>C p.G27R Missense 4/20 -
14-101349519-C-T RTL1 c.1607G>A p.R536H Missense 4/4 -
18-2885102-C-T EMILIN2 c.398C>T p.P133L Missense 3/8 -
11-56043357-G-T OR5T1 c.243G>T p.L81F Missense 3/3 -
11-56043357-G-C OR5T1 c.243G>C p.L81F Missense 3/3 -
10-16919028-A-G CUBN c.8974T>C p.S2992P Missense 57/67 -
21-43176875-A-C RIPK4 c.284T>G p.V95G Missense 2/8 -
9-140508790-C-T ARRDC1 c.658C>T p.R220W Missense 6/8 -
9-97216268-C-A MFSD14B c.944C>A p.S315* Nonsense 9/12 -
9-97216268-C-G MFSD14B c.944C>G p.S315* Nonsense 9/12 -
1-12475164-C-A VPS13D c.12055C>A p.P4019T Missense 64/70 -
9-37430632-C-G GRHPR c.723C>G p.I241M Missense 7/9 -
8-107718755-G-A OXR1 c.1006G>A p.E336K Missense 9/17 -
1-27683536-G-C MAP3K6 c.3328C>G p.R1110G Missense 24/29 -
1-152188470-A-T HRNR c.5635T>A p.W1879R Missense 3/3 -
1-152188470-A-G HRNR c.5635T>C p.W1879R Missense 3/3 -
1-152883269-A-T IVL c.996A>T p.Q332H Missense 2/2 -
1-152883269-A-C IVL c.996A>C p.Q332H Missense 2/2 -
1-161087798-G-T PFDN2 c.19C>A p.R7S Missense 1/4 -
20-57248740-TGAA-T STX16 c.849_851delAGA p.E283del InFrameDeletion 8/9 -
2-186656830-CAGA-C FSIP2 c.5236_5238delGAA p.E1657del InFrameDeletion 16/23 -
4-53525282-CCATATTACAGATG-C USP46 c.24_36del13 p.I9Afs*65 SpliceDonorDeletion 1/9 -
3-101571828-T-TACC NFKBIZ c.559_560insACC p.F187delinsYL MultiAAMissense 4/12 -
7-4008963-G-A SDK1 c.1621G>A p.A541T Missense 11/45 -
7-72742660-C-T FKBP6 c.140C>T p.A47V Missense 2/9 -
7-87082392-A-G ABCB4 c.404T>C p.V135A Missense 6/28 -
20-44045258-C-T PIGT c.289C>T p.R97* Nonsense 2/12 -
8-100654424-C-G VPS13B c.5606C>G p.T1869R Missense 34/62 -
7-44556433-G-T NPC1L1 c.3388C>A p.L1130M Missense 16/19 -
9-34637367-G-C SIGMAR1 c.202C>G p.L68V Missense 2/4 -
21-35467709-C-T SLC5A3 c.212C>T p.S71F Missense 2/2 -
9-79324491-T-C PRUNE2 c.2699A>G p.Q900R Missense 8/19 -
19-36352097-C-T KIRREL2 c.1130C>T p.A377V Missense 9/15 -
9-107380390-G-T OR13C9 c.96C>A p.F32L Missense 1/1 -
16-2229700-C-G CASKIN1 c.3669G>C p.K1223N Missense 18/20 -
16-2229700-C-A CASKIN1 c.3669G>T p.K1223N Missense 18/20 -
18-18546911-G-A ROCK1 c.3319C>T p.P1107S Missense 27/33 -
11-124007889-C-T VWA5A c.1793C>T p.P598L Missense 15/19 -
8-20005541-T-C SLC18A1 c.1187A>G p.N396S Missense 13/16 -
7-6370326-G-A FAM220A c.460C>T p.R154* Nonsense 2/2 -
8-67478963-C-A MYBL1 c.1906G>T p.E636* Nonsense 14/16 -
8-67478966-C-A MYBL1 c.1903G>T p.E635* Nonsense 14/16 -
12-52943829-C-A KRT71 c.640G>T p.E214* Nonsense 2/9 -
21-45217813-C-T RRP1 c.643C>T p.R215* Nonsense 8/13 -
16-50667202-G-A NKD1 c.923G>A p.R308Q Missense 10/10 -
20-47733767-G-A STAU1 c.1528C>T p.P510S Missense 12/14 -
20-57251327-G-T STX16 c.958G>T p.V320F Missense 9/9 -
17-48701726-G-A CACNA1G c.6235G>A p.V2079I Missense 37/38 -
2-203149167-C-A NOP58 c.397C>A p.R133S Missense 5/15 -
20-57248693-G-T STX16 c.799G>T p.V267F Missense 8/9 -
2-71376495-G-A MPHOSPH10 c.1808G>A p.S603N Missense 10/11 -
21-47588297-G-A SPATC1L c.469C>T p.R157W Missense 3/5 -
2-21225261-A-G APOB c.13033T>C p.F4345L Missense 29/29 -
2-21225259-A-T APOB c.13035T>A p.F4345L Missense 29/29 -
2-21225259-A-C APOB c.13035T>G p.F4345L Missense 29/29 -
22-39224360-C-T NPTXR c.782G>A p.R261H Missense 2/5 -
1-220192417-C-A EPRS1 c.1354G>T p.D452Y Missense 11/32 -
9-80343565-T-A GNAQ c.754A>T p.K252* Nonsense 6/7 -
7-103216027-G-A RELN c.4271C>T p.S1424L Missense 29/65 -
1-92772753-C-A RPAP2 c.408C>A p.C136* Nonsense 6/13 -
1-72058503-T-A NEGR1 c.937A>T p.N313Y Missense 6/7 -
X-71825191-C-G PHKA1 c.2745G>C p.M915I Missense 25/32 -
X-71825191-C-T PHKA1 c.2745G>A p.M915I Missense 25/32 -
X-71825191-C-A PHKA1 c.2745G>T p.M915I Missense 25/32 -
7-106827029-T-C HBP1 c.668T>C p.F223S Missense 6/11 -
1-11596651-G-A DISP3 c.4087G>A p.V1363M Missense 21/21 -
X-73962336-C-A NEXMIF c.2056G>T p.A686S Missense 3/4 -
X-103499077-C-G ESX1 c.264G>C p.E88D Missense 2/4 -
X-103499077-C-A ESX1 c.264G>T p.E88D Missense 2/4 -
19-1009462-G-A GRIN3B c.2993G>A p.R998H Missense 9/9 -
19-3978008-G-T EEF2 c.1876C>A p.Q626K Missense 12/15 -
12-122685869-C-CA LRRC43 c.1837_1837dupA p.E615Rfs*17 SpliceDonorInsertion 11/12 -
12-49938120-G-T KCNH3 c.1144G>T p.G382C Missense 7/15 -
12-109610095-T-G ACACB c.1051T>G p.W351G Missense 6/53 -
12-27841328-G-A PPFIBP1 c.2468G>A p.R823K Missense 26/30 -
8-70585313-C-T SLCO5A1 c.2338G>A p.V780M Missense 10/10 -
12-45000982-G-C NELL2 c.1633C>G p.Q545E Missense 15/20 -
17-56439973-C-G RNF43 c.619G>C p.G207R Missense 6/10 -
19-3982033-T-C EEF2 c.809A>G p.N270S Missense 6/15 -
19-11492770-C-T EPOR c.263G>A p.W88* Nonsense 3/8 -
19-11492769-C-T EPOR c.264G>A p.W88* Nonsense 3/8 -
19-17305691-G-A MYO9B c.3455G>A p.R1152Q Missense 22/40 -
19-49684698-C-G TRPM4 c.1243C>G p.R415G Missense 10/25 -
22-18905949-C-T PRODH c.1307G>A p.C436Y Missense 11/14 -
X-118717099-G-C UBE2A c.340G>C p.D114H Missense 6/6 -
X-118716559-G-C UBE2A c.250G>C p.D84H Missense 5/6 -
1-27278022-G-A KDF1 c.850C>T p.Q284* Nonsense 2/4 -
1-35921769-A-G KIAA0319L c.1501T>C p.Y501H Missense 10/21 -
1-86210381-T-A COL24A1 c.4640A>T p.D1547V Missense 57/60 -
1-154437768-A-T IL6R c.1319A>T p.D440V Missense 10/10 -
13-60548567-G-C DIAPH3 c.1569C>G p.H523Q Missense 15/28 -
2-120003271-C-G STEAP3 c.229C>G p.L77V Missense 3/6 -
2-149541266-A-T EPC2 c.1958A>T p.E653V Missense 12/14 -
10-30316391-T-G JCAD c.2686A>C p.M896L Missense 3/4 -
10-30316391-T-A JCAD c.2686A>T p.M896L Missense 3/4 -
2-228771960-C-A DAW1 c.965C>A p.S322* Nonsense 10/13 -
2-228771960-C-G DAW1 c.965C>G p.S322* Nonsense 10/13 -
3-9989188-G-T PRRT3 c.1669C>A p.L557M Missense 4/4 -
5-36166656-C-G SKP2 c.428C>G p.T143R Missense 4/10 -
5-168112796-C-T SLIT3 c.3451G>A p.G1151S Missense 31/36 -
12-57397144-A-T ZBTB39 c.1558T>A p.W520R Missense 2/2 -
12-57397144-A-G ZBTB39 c.1558T>C p.W520R Missense 2/2 -
6-24572918-C-A KIAA0319 c.1743G>T p.Q581H Missense 11/21 -
6-24572918-C-G KIAA0319 c.1743G>C p.Q581H Missense 11/21 -
10-62648105-C-T RHOBTB1 c.1321G>A p.E441K Missense 6/11 -
12-52374822-G-C ACVR1B c.650G>C p.R217P Missense 4/9 -
11-102220782-G-A BIRC2 c.197G>A p.S66N Missense 2/9 -
11-1491586-G-A MOB2 c.623C>T p.T208M Missense 5/5 -
11-7711238-G-T OVCH2 c.1646C>A p.P549Q Missense 16/17 -
10-99211556-G-A ZDHHC16 c.124G>A p.G42S Missense 3/12 -
12-50869559-G-C LARP4 c.2087G>C p.R696T Missense 16/16 -
6-152470769-T-G SYNE1 c.24485A>C p.K8162T Missense 136/146 -
7-5105171-A-G RBAK c.2084A>G p.N695S Missense 5/5 -
7-139827285-G-T KDM7A c.658C>A p.P220T Missense 5/20 -
12-50869577-G-C LARP4 c.2105G>C p.R702T Missense 16/16 -
10-23482181-G-A PTF1A c.722G>A p.R241H Missense 1/2 -
9-84607544-C-T SPATA31D1 c.2159C>T p.S720L Missense 4/4 -
13-80055378-C-G NDFIP2 c.40C>G p.P14A Missense 1/8 -
10-76780967-C-G KAT6B c.2945C>G p.P982R Missense 15/18 -
11-113270634-G-A ANKK1 c.1943G>A p.C648Y Missense 8/8 -
14-30046461-G-A PRKD1 c.2722C>T p.R908C Missense 18/18 -
10-102683914-G-A SLF2 c.1156G>A p.V386M Missense 5/20 -
11-128781632-G-A KCNJ5 c.464G>A p.R155Q Missense 2/3 -
9-126777635-GGCAGCGGCGGCCGCT-G LHX2 c.564_578del15 p.A192_A196del InFrameDeletion 3/5 -
16-23093764-G-A USP31 c.1945C>T p.R649W Missense 12/16 -
11-128709618-G-T KCNJ1 c.521C>A p.T174K Missense 3/3 -
16-31098949-G-A PRSS53 c.151C>T p.Q51* Nonsense 3/11 -
3-32859663-G-A TRIM71 c.91G>A p.A31T Missense 1/4 -
4-6864526-A-T KIAA0232 c.2417A>T p.E806V Missense 7/10 -
11-116658694-C-T ZPR1 c.13G>A p.G5R Missense 1/14 -
11-116658694-C-G ZPR1 c.13G>C p.G5R Missense 1/14 -
11-64009861-T-C FKBP2 c.2T>C p.M1? Missense 2/6 -
11-62933641-G-A SLC22A25 c.1160C>T p.A387V Missense 7/9 -
20-37182672-C-T RALGAPB c.3325C>T p.R1109C Missense 22/30 -
9-139908784-T-C ABCA2 c.4076A>G p.N1359S Missense 27/49 -
21-19642314-G-A TMPRSS15 c.3032C>T p.T1011I Missense 25/25 -
8-77764879-G-A ZFHX4 c.5722G>A p.A1908T Missense 10/11 -
X-118767363-A-C SEPTIN6 c.1049T>G p.V350G Missense 8/11 -
1-20827211-G-A MUL1 c.1031C>T p.T344I Missense 4/4 -
1-36554524-G-A ADPRS c.19G>A p.A7T Missense 1/6 -
7-82584894-T-C PCLO c.5375A>G p.Q1792R Missense 5/25 -
5-179745871-G-A GFPT2 c.880C>T p.R294W Missense 10/19 -
5-178548719-C-T ADAMTS2 c.3121G>A p.V1041I Missense 21/22 -
5-82779384-T-C VCAN c.47T>C p.I16T Missense 2/15 -
2-99980139-T-G EIF5B c.951T>G p.D317E Missense 5/24 -
2-99980139-T-A EIF5B c.951T>A p.D317E Missense 5/24 -
2-99980158-G-A EIF5B c.970G>A p.E324K Missense 5/24 -
5-13810233-G-A DNAH5 c.7544C>T p.T2515M Missense 45/79 -
2-131519831-C-A AMER3 c.186C>A p.Y62* Nonsense 2/2 -
2-131519831-C-G AMER3 c.186C>G p.Y62* Nonsense 2/2 -
1-1362964-G-A TMEM88B c.289G>A p.A97T Missense 2/2 -
1-12943019-A-T PRAMEF4 c.197T>A p.L66H Missense 2/4 -
2-233350792-C-T ECEL1 c.572G>A p.R191H Missense 2/18 -
3-52492855-T-C NISCH c.355T>C p.F119L Missense 3/21 -
3-52492857-C-A NISCH c.357C>A p.F119L Missense 3/21 -
3-52492857-C-G NISCH c.357C>G p.F119L Missense 3/21 -
4-40439877-T-C RBM47 c.1034A>G p.Y345C Missense 4/7 -
19-55325304-A-G KIR2DL4 c.767A>G p.D256G Missense 7/7 -
4-174213335-A-C GALNT7 c.664A>C p.T222P Missense 3/12 -
5-31541487-C-A C5orf22 c.970C>A p.Q324K Missense 6/9 -
19-16677363-A-C SLC35E1 c.736T>G p.F246V Missense 4/6 -
5-56177398-T-G MAP3K1 c.2371T>G p.Y791D Missense 14/20 -
8-144621311-G-C ZC3H3 c.226C>G p.L76V Missense 2/12 -
9-123370204-T-C MEGF9 c.1172A>G p.Y391C Missense 5/6 -
11-65413777-T-C SIPA1 c.1349T>C p.I450T Missense 7/16 -
19-55421393-C-A NCR1 c.650C>A p.T217N Missense 5/7 -
12-49440148-T-C KMT2D c.4478A>G p.N1493S Missense 17/55 -
19-47884091-C-T DHX34 c.3001C>T p.R1001W Missense 15/17 -
12-95922698-A-T USP44 c.1509T>A p.Y503* Nonsense 3/6 -
12-95922698-A-C USP44 c.1509T>G p.Y503* Nonsense 3/6 -
14-76149932-G-C TTLL5 c.304G>C p.G102R Missense 5/32 -
14-94935650-G-C SERPINA9 c.582C>G p.N176K Missense 2/5 -
14-94935650-G-T SERPINA9 c.528C>A p.N176K Missense 2/5 -
1-908653-G-A PLEKHN1 c.1240G>A p.A414T Missense 12/16 -
19-47152076-G-A DACT3 c.1553C>T p.A518V Missense 4/4 -
15-33938636-G-T RYR3 c.3850G>T p.D1284Y Missense 29/104 -
19-49120032-A-C RPL18 c.248T>G p.V83G Missense 4/7 -
14-23512146-C-T PSMB11 c.712C>T p.R238C Missense 1/1 -
7-99219030-C-A ZSCAN25 c.422C>A p.T141K Missense 5/8 -
X-105167240-C-A NRK c.2741C>A p.P914H Missense 18/29 -
5-11385173-C-T CTNND2 c.781G>A p.A261T Missense 7/22 -
22-31011318-C-T TCN2 c.611C>T p.T204I Missense 5/9 -
X-153695109-G-A PLXNA3 c.3080G>A p.R1027H Missense 17/33 -
5-11397247-C-T CTNND2 c.508G>A p.A170T Missense 6/22 -
1-42049330-A-C HIVEP3 c.1139T>G p.F380C Missense 4/9 -
1-152082838-C-G TCHH c.2855G>C p.R952T Missense 3/3 -
2-196720580-G-C DNAH7 c.8550C>G p.D2850E Missense 45/65 -
2-196720580-G-T DNAH7 c.8550C>A p.D2850E Missense 45/65 -
22-20103271-G-A TRMT2A c.632C>T p.P211L Missense 3/12 -
15-26812766-C-G GABRB3 c.797G>C p.W266S Missense 7/9 -
3-183995219-G-C ECE2 c.443G>C p.W148S Missense 4/19 -
17-80788413-C-T ZNF750 c.1777G>A p.G593R Missense 3/3 -
17-80788413-C-G ZNF750 c.1777G>C p.G593R Missense 3/3 -
18-77918400-G-A PARD6G c.385C>T p.R129C Missense 3/3 -
X-20071043-T-G MAP7D2 c.548A>C p.K183T Missense 5/17 -
7-6554141-C-T GRID2IP c.1288G>A p.V430I Missense 8/22 -
16-46865018-G-A C16orf87 c.44C>T p.S15L Missense 1/4 -
7-5997573-C-T RSPH10B c.745G>A p.E249K Missense 8/21 -
7-91631591-T-C AKAP9 c.2360T>C p.L787P Missense 8/50 -
7-99756093-G-T TRAPPC14 c.30C>A p.Y10* Nonsense 1/11 -
7-99756093-G-C TRAPPC14 c.30C>G p.Y10* Nonsense 1/11 -
3-171379892-G-GT PLD1 c.2297_2297dupA p.Y766* Nonsense 20/27 -
17-39197393-GTAGCAGCTTGGCTGGCAGCAGCTAGTTTCACAGCAGCTTGGCTGGCAGCAGCTAGAGTC-G KRTAP1-1 c.161_268del108 p.D67Pfs*88 InFrameDeletion 1/1 -
8-38913121-G-A ADAM9 c.1421G>A p.R474Q Missense 14/22 -
19-33167810-C-G RGS9BP c.641C>G p.A214G Missense 1/1 -
7-76797076-A-G CCDC146 c.91A>G p.I31V Missense 2/19 -
19-34263495-T-C CHST8 c.802T>C p.F268L Missense 5/5 -
19-34263497-C-A CHST8 c.804C>A p.F268L Missense 5/5 -
19-34263497-C-G CHST8 c.804C>G p.F268L Missense 5/5 -
19-52327747-C-T FPR3 c.746C>T p.S249F Missense 2/2 -
6-110081570-G-A FIG4 c.1255G>A p.A419T Missense 11/23 -
20-3785272-A-G CDC25B c.1547A>G p.Y516C Missense 15/16 -
2-157186347-C-T NR4A2 c.352G>A p.G118R Missense 3/8 -
2-157186347-C-G NR4A2 c.352G>C p.G118R Missense 3/8 -
20-43942218-C-T RBPJL c.730C>T p.Q244* Nonsense 7/12 -
10-48389773-C-T RBP3 c.1105G>A p.V369I Missense 1/4 -
X-153248052-G-A TMEM187 c.539G>A p.R180H Missense 2/2 -
1-155162054-C-T MUC1 c.79G>A p.A27T Missense 2/8 -
3-197428624-C-T RUBCN c.682G>A p.G228R Missense 6/20 -
3-197428624-C-G RUBCN c.682G>C p.G228R Missense 6/20 -
1-248059381-C-G OR2W3 c.493C>G p.R165G Missense 1/1 -
7-130021570-G-A CPA1 c.247G>A p.G83S Missense 3/10 -
2-86071600-C-A ST3GAL5 c.927G>T p.L309F Missense 6/7 -
2-86071600-C-G ST3GAL5 c.927G>C p.L309F Missense 6/7 -
5-140346635-C-T PCDHAC2 c.284C>T p.T95M Missense 1/4 -
2-136562433-G-C LCT c.4368C>G p.I1456M Missense 10/17 -
10-97106177-T-G SORBS1 c.2415A>C p.K805N Missense 26/33 -
10-97106177-T-A SORBS1 c.2415A>T p.K805N Missense 26/33 -
15-90611583-G-A ZNF710 c.1214G>A p.R405H Missense 2/5 -
X-85213910-T-G CHM c.775A>C p.N259H Missense 6/15 -
2-228846510-C-T SPHKAP c.5026G>A p.V1676I Missense 12/12 -
19-51274012-C-T GPR32 c.155C>T p.A52V Missense 1/1 -
10-17083118-G-A CUBN c.3931C>T p.R1311W Missense 27/67 -
3-113505170-A-G ATP6V1A c.656A>G p.E219G Missense 6/15 -
19-41349754-C-G CYP2A6 c.1432G>C p.V478L Missense 9/9 -
19-41349754-C-A CYP2A6 c.1432G>T p.V478L Missense 9/9 -
5-95733045-C-T PCSK1 c.1717G>A p.D573N Missense 12/14 -
17-4788292-A-T MINK1 c.503A>T p.K168M Missense 6/32 -
16-46726370-G-A ORC6 c.272G>A p.G91D Missense 3/7 -
10-97131798-T-G SORBS1 c.1746A>C p.K582N Missense 20/33 -
10-97131798-T-A SORBS1 c.1746A>T p.K582N Missense 20/33 -
2-166847884-G-C SCN1A c.5901C>G p.N1967K Missense 29/29 -
2-166847884-G-T SCN1A c.5901C>A p.N1967K Missense 29/29 -
19-31025783-G-A ZNF536 c.2200G>A p.G734S Missense 3/5 -
3-109050615-T-C DPPA4 c.356A>G p.K119R Missense 4/7 -
18-51686227-C-T MBD2 c.1156G>A p.A386T Missense 6/7 -
7-100676069-C-T MUC17 c.1372C>T p.P458S Missense 3/13 -
17-55918403-T-A MRPS23 c.304A>T p.K102* Nonsense 4/5 -
9-139257953-C-A DNLZ c.214G>T p.V72F Missense 1/3 -
19-12864082-T-C BEST2 c.161T>C p.L54P Missense 3/10 -
15-72952364-G-GA GOLGA6B c.456_456dupA p.E153Rfs*82 SpliceDonorInsertion 6/18 -
1-157773639-CACATTT-C FCRL1 c.309_314delAAATGT p.I103_V105delinsM MultiAAMissense 3/11 -
7-20825200-CCTGGAGGCCCCGGACACGCCGAAGCTT-C SP8 c.210_236del27 p.S71_R79del InFrameDeletion 2/2 -
9-21970901-CCTGAG-C CDKN2A c.453_457delCTCAG p.S152Hfs*11 SpliceDonorDeletion 2/3 -
11-88242455-CAGCCCGCACCGCCCGTGGCCCCCACGCCCCCAGCGCTCCCGCCTGCGCCAGCGCCAGCG-C GRM5 c.2889_2948del60 p.A963Rfs*20 InFrameDeletion 10/10 -
11-88242545-AGGGCTTGATGACGGCCGTTTGGTTGGGGTTTTCTTTCTTGTTGATGTGGATGGACAGGC-A GRM5 c.2793_2852del60 p.R932Lfs*51 MultiAAMissense 10/10 -
10-21134216-CATGTAAAAATTCTGGAGTCTTGTCTAA-C NEBL c.1171_1197del27 p.L391_H399del InFrameDeletion 12/28 -
5-140482187-C-T PCDHB3 c.1954C>T p.R652C Missense 1/1 -
7-20824447-G-A SP8 c.989C>T p.S330L Missense 2/2 -
7-20824501-G-A SP8 c.935C>T p.S312L Missense 2/2 -
8-141554351-G-T AGO2 c.1800C>A p.H600Q Missense 14/19 -
8-141554351-G-C AGO2 c.1800C>G p.H600Q Missense 14/19 -
12-52380612-C-T ACVR1B c.1147C>T p.P383S Missense 7/9 -
12-57437757-C-T MYO1A c.775G>A p.E259K Missense 10/28 -
13-113200075-G-A TUBGCP3 c.1273C>T p.P425S Missense 11/22 -
17-1264501-C-T YWHAE c.463G>A p.A155T Missense 4/6 -
17-1546910-C-G SCARF1 c.617G>C p.G206A Missense 4/11 -
17-7340272-C-T TMEM102 c.974C>T p.A325V Missense 3/3 -
11-6008093-C-T OR52L1 c.68G>A p.W23* Nonsense 1/1 -
11-28090924-C-T KIF18A c.1472G>A p.R491H Missense 11/17 -
11-76506789-T-G TSKU c.129T>G p.D43E Missense 2/2 -
11-76506789-T-A TSKU c.129T>A p.D43E Missense 2/2 -
3-167164264-G-A SERPINI2 c.1057C>T p.H353Y Missense 8/9 -
12-32945610-C-G PKP2 c.2413G>C p.A805P Missense 12/13 -
22-50581576-C-T MOV10L1 c.2284C>T p.R762C Missense 17/27 -
15-72958457-G-A GOLGA6B c.1942G>A p.G648S Missense 17/18 -
5-127595313-G-A FBN2 c.8573C>T p.T2858M Missense 65/65 -
15-73617515-G-A HCN4 c.1759C>T p.R587W Missense 6/8 -
16-84767062-C-A USP10 c.43C>A p.P15T Missense 2/14 -
1-45295648-A-C PTCH2 c.868T>G p.F290V Missense 7/22 -
1-248004843-G-A OR11L1 c.356C>T p.A119V Missense 1/1 -
2-31570491-G-A XDH c.3173C>T p.P1058L Missense 29/36 -
17-8926202-G-A NTN1 c.512G>A p.W171* Nonsense 2/7 -
17-8926203-G-A NTN1 c.513G>A p.W171* Nonsense 2/7 -
2-55184944-C-T EML6 c.4504C>T p.R1502* Nonsense 32/41 -
17-14139315-C-T CDRT15 c.425G>A p.S142N Missense 3/3 -
5-5222915-C-T ADAMTS16 c.1619C>T p.A540V Missense 11/23 -
6-39841078-C-T DAAM2 c.1109C>T p.T370M Missense 10/25 -
20-17434414-G-C PCSK2 c.913G>C p.V305L Missense 9/12 -
20-17434414-G-T PCSK2 c.913G>T p.V305L Missense 9/12 -
19-58386123-G-A ZNF814 c.635C>T p.A212V Missense 3/3 -
7-57528713-G-C ZNF716 c.546G>C p.K182N Missense 4/4 -
7-57528713-G-T ZNF716 c.546G>T p.K182N Missense 4/4 -
12-76739894-GATTGATGGC-G BBS10 c.1862_1870delGCCATCAAT p.C621_Q623del InFrameDeletion 2/2 -
14-103371834-TTTTTTG-T TRAF3 c.1422_1427delTTTTGT p.F475_V476del InFrameDeletion 12/12 -
14-103372084-AAGTCAT-A TRAF3 c.1674_1679delCATAGT p.I559_V560del InFrameDeletion 12/12 -
14-103372010-CTGGCTG-C TRAF3 c.1596_1601delTGGCTG p.G533_C534del InFrameDeletion 12/12 -
17-78358932-TACAGCTCCATCAGAGGCTTCCTCAGCAAGC-T RNF213 c.14424_14453del30 p.I4809_S4818del InFrameDeletion 60/68 -
4-52860763-GGTGACCTGGGCCAGGGTGACAGGCCCTCAGATCTATCAGTGTCAGAGGCATTTTCCAGA-G LRRC66 c.2349_2426del78 p.L790Rfs*3 InFrameDeletion 5/5 -
10-99437777-CAGGATT-C AVPI1 c.288_293delAATCCT p.I97_L98del SpliceAcceptorDeletion 3/3 -
10-135103370-G-A TUBGCP2 c.1318C>T p.P440S Missense 9/18 -
11-65340376-G-T FAM89B c.236G>T p.G79V Missense 1/2 -
11-73021352-C-T ARHGEF17 c.1669C>T p.R557C Missense 1/21 -
1-15541630-C-G TMEM51 c.47C>G p.A16G Missense 3/4 -
11-102220700-A-C BIRC2 c.115A>C p.M39L Missense 2/9 -
11-102220700-A-T BIRC2 c.115A>T p.M39L Missense 2/9 -
11-107207431-T-G CWF19L2 c.2211A>C p.R737S Missense 15/18 -
11-107207431-T-A CWF19L2 c.2211A>T p.R737S Missense 15/18 -
1-26672631-C-T CRYBG2 c.518G>A p.R173Q Missense 2/20 -
11-108151850-T-A ATM c.3531T>A p.C1177* Nonsense 24/63 -
1-44878182-C-T RNF220 c.413C>T p.P138L Missense 2/15 -
11-122930457-T-C HSPA8 c.844A>G p.I282V Missense 5/9 -
1-173878875-C-G SERPINC1 c.968G>C p.S323T Missense 5/7 -
12-3039416-A-G TULP3 c.397A>G p.I133V Missense 5/11 -
11-46898123-C-T LRP4 c.3430G>A p.G1144R Missense 25/38 -
11-46898123-C-G LRP4 c.3430G>C p.G1144R Missense 25/38 -
11-62292004-C-G AHNAK c.9885G>C p.M3295I Missense 5/5 -
11-62292004-C-T AHNAK c.9885G>A p.M3295I Missense 5/5 -
11-62292004-C-A AHNAK c.9885G>T p.M3295I Missense 5/5 -
1-186308853-G-A TPR c.4072C>T p.L1358F Missense 30/51 -
9-5300174-C-T RLN2 c.482G>A p.R161K Missense 2/2 -
1-197169336-A-T ZBTB41 c.268T>A p.L90I Missense 2/11 -
2-69092774-C-G BMP10 c.1264G>C p.G422R Missense 2/2 -
15-83931917-A-T BNC1 c.2086T>A p.C696S Missense 4/5 -
15-83931916-C-G BNC1 c.2087G>C p.C696S Missense 4/5 -
2-179466778-G-T TTN c.55220C>A p.T18407K Missense 284/363 -
16-30429632-C-T ZNF771 c.898C>T p.P300S Missense 3/3 -
16-8739965-G-T METTL22 c.1180G>T p.E394* Nonsense 11/11 -
2-207412179-C-G ADAM23 c.747C>G p.I249M Missense 7/26 -
2-219558519-C-G STK36 c.2222C>G p.S741C Missense 18/27 -
19-22363632-A-G ZNF676 c.887T>C p.L296P Missense 3/3 -
2-235950225-C-T SH3BP4 c.812C>T p.S271L Missense 4/6 -
11-32953474-C-T QSER1 c.283C>T p.H224Y Missense 4/13 -
3-12942891-C-G IQSEC1 c.2937G>C p.K979N Missense 14/15 -
3-12942891-C-A IQSEC1 c.2937G>T p.K979N Missense 14/15 -
3-38592944-G-A SCN5A c.4916C>T p.A1639V Missense 28/28 -
11-84865607-G-A DLG2 c.275C>T p.T92M Missense 5/28 -
3-97868372-T-C OR5H14 c.143T>C p.V48A Missense 2/2 -
3-142259800-G-A ATR c.3527C>T p.T1176I Missense 18/47 -
11-89537342-G-C TRIM49 c.296C>G p.T99R Missense 3/8 -
3-195512294-T-C MUC4 c.6157A>G p.S2053G Missense 2/25 -
5-19839074-A-T CDH18 c.22T>A p.C8S Missense 3/13 -
5-19839073-C-G CDH18 c.23G>C p.C8S Missense 3/13 -
5-33649777-C-A ADAMTS12 c.1216G>T p.E406* Nonsense 8/24 -
3-195516884-T-C MUC4 c.1567A>G p.T523A Missense 2/25 -
19-9921816-G-A FBXL12 c.737C>T p.A246V Missense 3/3 -
5-101631908-A-G SLCO4C1 c.59T>C p.L20P Missense 1/13 -
19-9921657-G-A FBXL12 c.896C>T p.A299V Missense 3/3 -
5-134670718-C-A MACROH2A1 c.1067G>T p.S356I Missense 9/9 -
5-140182143-C-T PCDHA3 c.1361C>T p.A454V Missense 1/4 -
5-140186895-C-A PCDHA4 c.123C>A p.H41Q Missense 1/4 -
5-140186895-C-G PCDHA4 c.123C>G p.H41Q Missense 1/4 -
6-96034770-C-G MANEA c.455C>G p.S152C Missense 2/5 -
19-39798593-C-T LRFN1 c.1996G>A p.A666T Missense 5/5 -
6-155153936-G-A SCAF8 c.3223G>A p.G1075S Missense 20/20 -
7-42018230-T-C GLI3 c.1615A>G p.R539G Missense 11/15 -
7-45005812-C-T MYO1G c.2017G>A p.A673T Missense 16/22 -
7-70255374-G-A AUTS2 c.3172G>A p.G1058R Missense 19/19 -
7-70255374-G-C AUTS2 c.3172G>C p.G1058R Missense 19/19 -
8-144995186-C-T PLEC c.8803G>A p.A2935T Missense 32/32 -
19-56012533-G-A SSC5D c.2750G>A p.S917N Missense 12/14 -
9-977419-C-T DMRT3 c.418C>T p.Q140* Nonsense 1/2 -
9-93606437-C-G SYK c.257C>G p.A86G Missense 2/14 -
10-134698624-CGTT-C CFAP46 c.3607_3609delAAC p.N1203del InFrameDeletion 27/58 -
4-88536408-G-GTGACAGTAGTAATAGTAT DSPP c.2600_2601insTAGTAATAGTATTGACAG p.S868_D869insNSIDSS InFrameInsertion 5/5 -
5-172110563-A-C NEURL1B c.719A>C p.H240P Missense 3/5 -
1-113264917-C-A TAFA3 c.62C>A p.A21D Missense 3/6 -
2-45169246-G-C SIX3 c.3G>C p.M1? Missense 1/2 -
2-45169246-G-T SIX3 c.3G>T p.M1? Missense 1/2 -
2-55470704-T-C MTIF2 c.1412A>G p.K471R Missense 12/16 -
5-147928340-C-T HTR4 c.244G>A p.V82I Missense 4/7 -
2-75185840-C-T POLE4 c.34C>T p.P12S Missense 1/4 -
2-84886217-G-A DNAH6 c.6008G>A p.G2003E Missense 37/77 -
6-65622538-G-T EYS c.2480C>A p.S827Y Missense 16/43 -
4-24558008-G-A DHX15 c.727C>T p.R243C Missense 4/14 -
6-116914212-A-T RWDD1 c.680A>T p.E227V Missense 7/7 -
5-7698468-G-C ADCY2 c.1090G>C p.D364H Missense 7/25 -
12-54107628-G-T CALCOCO1 c.1648C>A p.P550T Missense 13/15 -
20-860399-A-C ANGPT4 c.1044T>G p.D348E Missense 6/9 -
20-860399-A-T ANGPT4 c.1044T>A p.D348E Missense 6/9 -
4-73012766-T-C NPFFR2 c.806T>C p.I167T Missense 4/4 -
13-20237217-G-C MPHOSPH8 c.1970G>C p.G657A Missense 9/14 -
7-150068613-CG-AC REPIN1 c.454_455delCGinsAC p.R152T Missense 3/3 -
7-150068785-G-C REPIN1 c.626G>C p.R209T Missense 3/3 -
1-17594380-C-T PADI3 c.575C>T p.A192V Missense 6/16 -
8-4494966-C-T CSMD1 c.200G>A p.R67H Missense 2/70 -
3-115805367-C-A LSAMP c.192G>T p.W64C Missense 2/7 -
18-48593429-G-T SMAD4 c.1180G>T p.E394* Nonsense 10/12 -
4-15444285-A-C C1QTNF7 c.732A>C p.E244D Missense 3/3 -
4-15444285-A-T C1QTNF7 c.732A>T p.E244D Missense 3/3 -
3-182584071-C-G ATP11B c.1459C>G p.L487V Missense 14/30 -
3-64607874-C-T ADAMTS9 c.2686G>A p.G896R Missense 18/40 -
3-64607874-C-G ADAMTS9 c.2686G>C p.G896R Missense 18/40 -
11-74546595-C-A RNF169 c.947C>A p.T316K Missense 6/6 -
9-35045355-G-T C9orf131 c.2729G>T p.G910V Missense 2/2 -
3-195515296-C-T MUC4 c.3155G>A p.G1052D Missense 2/25 -
4-36130343-T-C ARAP2 c.3452A>G p.Q1151R Missense 21/33 -
3-148763958-G-A HLTF c.1981C>T p.R661C Missense 18/25 -
6-26158525-A-C H2BC5 c.128A>C p.Y43S Missense 1/1 -
3-148757462-C-T HLTF c.2521G>A p.A841T Missense 22/25 -
1-110925498-C-T SLC16A4 c.178G>A p.G60S Missense 3/9 -
3-115805367-C-G LSAMP c.192G>C p.W64C Missense 2/7 -
11-35640206-G-C FJX1 c.22G>C p.A8P Missense 1/1 -
6-13977827-C-G RNF182 c.477C>G p.D159E Missense 3/3 -
6-13977827-C-A RNF182 c.477C>A p.D159E Missense 3/3 -
19-49699718-G-C TRPM4 c.2232G>C p.K744N Missense 17/25 -
19-49699718-G-T TRPM4 c.2232G>T p.K744N Missense 17/25 -
20-62658365-G-C PRPF6 c.2059G>C p.V687L Missense 16/21 -
20-62658365-G-T PRPF6 c.2059G>T p.V687L Missense 16/21 -
21-40800309-A-C LCA5L c.111T>G p.D37E Missense 5/11 -
21-40800309-A-T LCA5L c.111T>A p.D37E Missense 5/11 -
22-44681468-G-A SHISAL1 c.439C>T p.R147W Missense 4/5 -
6-65612367-C-G EYS c.2668G>C p.D890H Missense 17/43 -
2-5833302-C-T SOX11 c.449C>T p.A150V Missense 1/1 -
2-103310930-C-A SLC9A2 c.1483C>A p.Q495K Missense 6/12 -
2-114257636-G-A FOXD4L1 c.803G>A p.R268H Missense 1/1 -
2-219128255-A-T GPBAR1 c.808A>T p.S270C Missense 2/2 -
9-6250506-ATGTACT-A IL33 c.126_131delGTACTT p.M42_F44delinsI MultiAAMissense 3/8 -
17-7579545-TCCGGGGACAGCA-T TP53 c.131_142del12 p.M44_D48delinsN MultiAAMissense 4/11 -
17-7579850-GTCTGAAAATGTT-G TP53 c.51_62del12 p.E17_S20del InFrameDeletion 2/11 -
17-7578509-CAGGTCTTGGCCA-C TP53 c.410_421del12 p.L137_C141delinsR MultiAAMissense 5/11 -
17-7578392-TCATGGTGGGGGC-T TP53 c.527_538del12 p.C176_E180delins* MultiAAMissense 5/11 -
20-3296424-TATCTTCCAC-T DNAAF9 c.1540_1548delGTGGAAGAT p.V514_D516del SpliceAcceptorDeletion 19/37 -
1-32118263-G-A COL16A1 c.4804C>T p.P1602S Missense 71/71 -
1-152285870-C-T FLG c.1492G>A p.E498K Missense 3/3 -
2-99860587-G-A LYG2 c.395C>T p.T132M Missense 5/6 -
2-135745084-T-G MAP3K19 c.1358A>C p.D453A Missense 10/13 -
5-140764664-C-T PCDHGA7 c.2198C>T p.A733V Missense 1/4 -
2-219300149-C-G VIL1 c.1818C>G p.N606K Missense 15/20 -
2-219300149-C-A VIL1 c.1818C>A p.N606K Missense 15/20 -
3-184801303-G-C C3orf70 c.245C>G p.T82S Missense 2/2 -
3-184801304-T-A C3orf70 c.244A>T p.T82S Missense 2/2 -
5-13923474-C-G DNAH5 c.353G>C p.G118A Missense 4/79 -
4-54439935-G-A LNX1 c.235C>T p.R79C Missense 2/11 -
5-99871469-T-G FAM174A c.235T>G p.S79A Missense 1/3 -
20-61453508-G-C COL9A3 c.469G>C p.G157R Missense 9/32 -
5-140214668-G-A PCDHA7 c.700G>A p.D234N Missense 1/4 -
7-43519226-C-A HECW1 c.3117C>A p.H1039Q Missense 17/30 -
7-43519226-C-G HECW1 c.3117C>G p.H1039Q Missense 17/30 -
8-12950232-T-A DLC1 c.3629A>T p.D1210V Missense 13/18 -
6-30164454-G-A TRIM26 c.604C>T p.R202W Missense 6/10 -
9-117666330-C-T TNFSF8 c.586G>A p.D196N Missense 4/4 -
6-108042008-C-T SCML4 c.872G>A p.R291H Missense 6/8 -
8-113662475-A-T CSMD3 c.3108T>A p.C1036* Nonsense 19/71 -
6-151130571-G-A PLEKHG1 c.1150G>A p.V384I Missense 10/17 -
19-49148685-A-C CA11 c.117T>G p.D39E Missense 2/9 -
19-49148685-A-T CA11 c.117T>A p.D39E Missense 2/9 -
16-19126081-C-G ITPRIPL2 c.298C>G p.L100V Missense 1/1 -
7-48232647-T-C ABCA13 c.161T>C p.I54T Missense 2/62 -
7-148979297-A-G ZNF783 c.1504A>G p.T502A Missense 6/6 -
7-63809478-A-G ZNF736 c.1237A>G p.I413V Missense 4/4 -
16-698158-C-T MCRIP2 c.451C>T p.Q151* Nonsense 5/5 -
10-105138168-A-G TAF5 c.974A>G p.Q325R Missense 3/11 -
12-11285943-C-T TAS2R30 c.901G>A p.V301M Missense 1/1 -
12-25272172-C-G DNAI7 c.1303G>C p.E435Q Missense 12/16 -
12-25274818-C-G DNAI7 c.1108G>C p.E370Q Missense 11/16 -
2-120199169-C-G SCTR c.1147G>C p.V383L Missense 12/13 -
2-120199169-C-A SCTR c.1147G>T p.V383L Missense 12/13 -
12-51512445-G-A TFCP2 c.233C>T p.A78V Missense 2/15 -
X-153036330-C-T PLXNB3 c.2128C>T p.H710Y Missense 11/36 -
12-53416306-A-G EIF4B c.562A>G p.R188G Missense 6/15 -
12-132508472-C-T EP400 c.4841C>T p.P1614L Missense 24/53 -
14-105859622-G-C PACS2 c.2546G>C p.G849A Missense 24/25 -
15-35045209-G-T GJD2 c.436C>A p.Q146K Missense 2/2 -
17-27946715-T-C CORO6 c.275A>G p.H92R Missense 2/10 -
17-39672372-G-A KRT15 c.884C>T p.A295V Missense 4/8 -
5-153056707-AGA-CAT GRIA1 c.1015_1017delAGAinsCAT p.R339H Missense 7/16 -
19-6426515-T-A SLC25A41 c.998A>T p.Q333L Missense 7/7 -
19-14584766-A-G PTGER1 c.367T>C p.C123R Missense 2/3 -
X-9733740-G-A GPR143 c.118C>T p.R40C Missense 1/9 -
2-61510368-G-A USP34 c.4910C>T p.A1637V Missense 37/80 -
22-18567947-ACTT-A PEX26 c.741_743delCTT p.F248del InFrameDeletion 4/5 -
19-45656647-CCGCCAGCAG-C NKPD1 c.1039_1047delCTGCTGGCG p.L347_A349del InFrameDeletion 4/4 -
19-23159116-T-G ZNF728 c.1023A>C p.K341N Missense 4/4 -
19-23159116-T-A ZNF728 c.1023A>T p.K341N Missense 4/4 -
1-26671611-T-C CRYBG2 c.1538A>G p.E513G Missense 2/20 -
1-201186451-C-T IGFN1 c.9632C>T p.S3211L Missense 17/24 -
2-108910226-T-C SULT1C2 c.103T>C p.F35L Missense 2/8 -
2-108910228-C-A SULT1C2 c.105C>A p.F35L Missense 2/8 -
2-108910228-C-G SULT1C2 c.105C>G p.F35L Missense 2/8 -
20-33588361-C-T MYH7B c.5173C>T p.R1725C Missense 39/45 -
19-36048625-T-C ATP4A c.1625A>G p.D542G Missense 11/22 -
19-45922388-C-T ERCC1 c.493G>A p.A165T Missense 5/10 -
19-3980546-T-A EEF2 c.1312A>T p.K438* Nonsense 9/15 -
3-156395897-C-G TIPARP c.411C>G p.I137M Missense 2/6 -
X-70348559-C-G MED12 c.3466C>G p.L1156V Missense 24/45 -
2-23929379-G-T KLHL29 c.2473G>T p.A825S Missense 14/14 -
20-51871975-G-A TSHZ2 c.1978G>A p.E660K Missense 2/3 -
19-58868121-C-T ZNF497 c.881G>A p.R294H Missense 3/3 -
3-167758650-T-G GOLIM4 c.608A>C p.H203P Missense 7/16 -
17-10303877-C-T MYH8 c.3565G>A p.E1189K Missense 27/40 -
4-25125840-G-A SEPSECS c.1219C>T p.P407S Missense 11/11 -
5-14498629-G-T TRIO c.8212G>T p.D2738Y Missense 53/57 -
17-43319240-C-T FMNL1 c.1612C>T p.P538S Missense 15/27 -
6-46979780-A-G ADGRF1 c.1079T>C p.L360P Missense 10/15 -
6-41303975-C-A NCR2 c.203C>A p.T68N Missense 2/5 -
6-72892268-C-T RIMS1 c.1094C>T p.P365L Missense 6/34 -
19-30433495-C-T URI1 c.41C>T p.P14L Missense 1/11 -
6-32943191-G-T BRD2 c.364G>T p.D122Y Missense 4/13 -
19-35448915-A-G ZNF792 c.1844T>C p.V615A Missense 4/4 -
7-120382633-C-T KCND2 c.1444C>T p.L482F Missense 4/6 -
19-45127245-G-C IGSF23 c.367G>C p.E123Q Missense 2/5 -
19-50832261-G-A KCNC3 c.79C>T p.P27S Missense 1/5 -
19-58907559-G-A RNF225 c.103G>A p.G35R Missense 1/1 -
19-58907559-G-C RNF225 c.103G>C p.G35R Missense 1/1 -
20-44682316-C-T SLC12A5 c.2647C>T p.R883C Missense 20/26 -
9-137690284-C-T COL5A1 c.2929C>T p.H977Y Missense 37/66 -
22-25435952-T-C KIAA1671 c.2855T>C p.L952S Missense 5/13 -
10-118897402-C-T VAX1 c.166G>A p.A56T Missense 1/3 -
11-124294379-A-G OR8B4 c.389T>C p.L130P Missense 1/1 -
1-153963595-C-T RPS27 c.11C>T p.A4V Missense 2/4 -
12-56086953-C-T ITGA7 c.2684G>A p.C895Y Missense 20/25 -
1-173628454-G-A ANKRD45 c.104C>T p.P35L Missense 2/6 -
5-33963927-G-T SLC45A2 c.757C>A p.Q253K Missense 3/7 -
2-211457630-T-C CPS1 c.1114T>C p.F372L Missense 11/38 -
2-211457632-C-A CPS1 c.1116C>A p.F372L Missense 11/38 -
2-211457632-C-G CPS1 c.1116C>G p.F372L Missense 11/38 -
4-110454771-A-G SEC24B c.3518A>G p.K1173R Missense 22/24 -
13-38211320-T-A TRPC4 c.2654A>T p.Q885L Missense 11/11 -
2-211476916-T-C CPS1 c.2467T>C p.F823L Missense 20/38 -
2-211476918-C-A CPS1 c.2469C>A p.F823L Missense 20/38 -
2-211476918-C-G CPS1 c.2469C>G p.F823L Missense 20/38 -
2-242794872-C-A PDCD1 c.337G>T p.A113S Missense 2/5 -
3-12949956-G-A IQSEC1 c.2648C>T p.S883L Missense 12/15 -
13-45147329-G-A TSC22D1 c.2882C>T p.T961M Missense 1/3 -
13-96513110-G-C UGGT2 c.3672C>G p.N1224K Missense 32/39 -
13-96513110-G-T UGGT2 c.3672C>A p.N1224K Missense 32/39 -
3-178745307-A-C ZMAT3 c.562T>G p.S188A Missense 5/6 -
3-49050544-A-G WDR6 c.1667A>G p.K526R Missense 2/6 -
17-7294104-C-T PLSCR3 c.680G>A p.R227Q Missense 7/8 -
16-29706165-CCCAACTCAACTGCCAAGT-C QPRT c.196_213del18 p.Q66_V71del InFrameDeletion 2/4 -
16-29706156-CCATATTTACCCAACTCAA-C QPRT c.187_204del18 p.I63_N68del InFrameDeletion 2/4 -
16-29708397-GGCAGCTGAGGCTGGTGCC-G QPRT c.632_649del18 p.A211_A216del InFrameDeletion 3/4 -
4-87696360-G-A PTPN13 c.5545G>A p.D1849N Missense 34/48 -
12-20868144-G-T SLCO1C1 c.601G>T p.E201* Nonsense 6/15 -
4-186067991-G-C SLC25A4 c.763G>C p.V255L Missense 4/4 -
5-16465201-T-G ZNF622 c.574A>C p.K192Q Missense 1/6 -
2-39996975-T-G THUMPD2 c.547A>C p.K183Q Missense 3/10 -
5-76715677-T-C PDE8B c.2215T>C p.F739L Missense 19/22 -
5-76715679-T-A PDE8B c.2217T>A p.F739L Missense 19/22 -
5-76715679-T-G PDE8B c.2217T>G p.F739L Missense 19/22 -
5-76721679-T-C PDE8B c.2506T>C p.F836L Missense 21/22 -
5-76721681-C-A PDE8B c.2508C>A p.F836L Missense 21/22 -
5-76721681-C-G PDE8B c.2508C>G p.F836L Missense 21/22 -
12-27455119-G-A STK38L c.184G>A p.E62K Missense 3/14 -
7-94163027-C-T CASD1 c.541C>T p.L181F Missense 7/18 -
15-23812094-C-T MKRN3 c.1165C>T p.Q389* Nonsense 1/1 -
15-43814764-G-C MAP1A c.1093G>C p.E365Q Missense 4/6 -
1-160806038-C-A CD244 c.841G>T p.E281* Nonsense 6/9 -
5-79054602-C-G CMYA5 c.11137C>G p.Q3713E Missense 7/13 -
1-156021645-T-C UBQLN4 c.112A>G p.K38E Missense 2/11 -
5-98228258-T-G CHD1 c.2151A>C p.E717D Missense 15/36 -
5-98228258-T-A CHD1 c.2151A>T p.E717D Missense 15/36 -
19-5244325-C-T PTPRS c.1157G>A p.R386H Missense 11/38 -
1-152278450-C-T FLG c.8912G>A p.R2971K Missense 3/3 -
8-57026157-C-T MOS c.385G>A p.A129T Missense 1/1 -
6-65300916-G-T EYS c.4844C>A p.T1615N Missense 26/43 -
6-79713547-A-C PHIP c.1553T>G p.F518C Missense 16/40 -
1-11994870-T-A PLOD1 c.34T>A p.W12R Missense 1/19 -
1-11994870-T-C PLOD1 c.34T>C p.W12R Missense 1/19 -
7-96651658-C-G DLX5 c.379G>C p.V127L Missense 2/3 -
7-96651658-C-A DLX5 c.379G>T p.V127L Missense 2/3 -
8-91094279-T-A CALB1 c.131A>T p.Q44L Missense 2/11 -
8-110493674-A-T PKHD1L1 c.9340A>T p.I3114F Missense 56/78 -
20-35443599-A-C SOGA1 c.2246T>G p.L749R Missense 5/15 -
10-532426-T-G DIP2C c.130A>C p.I44L Missense 2/37 -
8-105509948-A-G LRP12 c.832T>C p.F278L Missense 5/7 -
8-105509946-A-T LRP12 c.834T>A p.F278L Missense 5/7 -
8-105509946-A-C LRP12 c.834T>G p.F278L Missense 5/7 -
10-1406100-G-A ADARB2 c.200C>T p.A67V Missense 3/10 -
10-49446150-C-A FRMPD2 c.805G>T p.D269Y Missense 8/29 -
19-55889459-C-T TMEM190 c.422C>T p.T141M Missense 5/5 -
19-6016251-G-A RFX2 c.629C>T p.A210V Missense 7/18 -
11-55563552-A-C OR5D14 c.521A>C p.N174T Missense 1/1 -
11-56058467-C-A OR8H1 c.72G>T p.Q24H Missense 2/2 -
11-56058467-C-G OR8H1 c.72G>C p.Q24H Missense 2/2 -
11-56128348-G-T OR8J1 c.626G>T p.G209V Missense 2/2 -
3-97595403-C-T CRYBG3 c.5365C>T p.R1789* Nonsense 4/22 -
15-69080230-C-G ANP32A c.83G>C p.R28P Missense 2/7 -
3-169485401-T-C ACTRT3 c.938A>G p.D313G Missense 2/2 -
1-84373318-G-A TTLL7 c.1813C>T p.P605S Missense 16/21 -
2-26204045-C-T KIF3C c.742G>A p.A248T Missense 1/8 -
11-35461189-C-G PAMR1 c.1086G>C p.M362I Missense 8/11 -
11-35461189-C-T PAMR1 c.1086G>A p.M362I Missense 8/11 -
11-35461189-C-A PAMR1 c.1086G>T p.M362I Missense 8/11 -
20-35219503-C-T TGIF2 c.383C>T p.S128F Missense 3/3 -
1-168148335-A-T TIPRL c.20A>T p.Q7L Missense 1/7 -
4-86898749-C-T ARHGAP24 c.833C>T p.S278L Missense 8/10 -
18-76752421-G-A SALL3 c.430G>A p.A144T Missense 2/3 -
18-21413823-A-C LAMA3 c.2855A>C p.Q952P Missense 24/75 -
19-5783971-T-C PRR22 c.287A>G p.K96R Missense 3/3 -
16-30794963-G-A ZNF629 c.686C>T p.T229M Missense 3/3 -
8-9413556-GCCCTGGCCTGGCCCCGGGGACCAC-G TNKS c.111_134del24 p.G38_P45del InFrameDeletion 1/27 -
8-139833407-T-C COL22A1 c.1217A>G p.K406R Missense 7/65 -
8-144696571-C-T GFUS c.517G>A p.V173I Missense 6/11 -
9-100692526-A-C HEMGN c.1151T>G p.I384R Missense 3/4 -
10-73048729-A-G UNC5B c.1081A>G p.S361G Missense 8/17 -
11-63531851-C-T ZFTA c.1244G>A p.R415H Missense 4/5 -
11-69465940-C-G CCND1 c.778C>G p.R260G Missense 5/5 -
11-69465943-C-G CCND1 c.781C>G p.Q261E Missense 5/5 -
14-21969173-A-T METTL3 c.998T>A p.I333N Missense 5/11 -
16-2025046-C-A TBL3 c.582C>A p.H194Q Missense 7/22 -
16-2025046-C-G TBL3 c.582C>G p.H194Q Missense 7/22 -
16-18887508-C-T SMG1 c.1828G>A p.V610I Missense 13/63 -
14-21971394-T-G METTL3 c.645A>C p.K215N Missense 3/11 -
14-21971394-T-A METTL3 c.645A>T p.K215N Missense 3/11 -
7-6590660-C-G GRID2IP c.408G>C p.K136N Missense 1/22 -
7-6590660-C-A GRID2IP c.408G>T p.K136N Missense 1/22 -
16-18900769-T-G SMG1 c.747A>C p.K249N Missense 6/63 -
16-18900769-T-A SMG1 c.747A>T p.K249N Missense 6/63 -
16-18903579-C-G SMG1 c.510G>C p.K170N Missense 4/63 -
16-18903579-C-A SMG1 c.510G>T p.K170N Missense 4/63 -
17-39680728-C-T KRT19 c.725G>A p.G242D Missense 4/6 -
2-177016489-G-A HOXD4 c.128G>A p.G43D Missense 1/2 -
20-31885346-G-A BPIFB1 c.613G>A p.E205K Missense 7/16 -
22-32009730-GC-AA SFI1 c.2885_2886delGCinsAA p.R962Q Missense 27/33 -
21-15599402-G-A RBM11 c.634G>A p.V212M Missense 5/5 -
X-68382882-C-A PJA1 c.35G>T p.R12M Missense 2/2 -
2-172582431-C-T DYNC1I2 c.610C>T p.P204S Missense 9/18 -
21-15599423-GTT-ATG RBM11 c.655_657delGTTinsATG p.V219M Missense 5/5 -
1-17274871-C-G CROCC c.2560C>G p.R854G Missense 18/37 -
2-53977964-T-A ASB3 c.311A>T p.D104V Missense 3/10 -
1-52975359-C-T TUT4 c.908G>A p.R303Q Missense 4/30 -
1-89835161-G-A GBP6 c.247G>A p.V83M Missense 3/11 -
1-237777821-C-T RYR2 c.5393C>T p.A1798V Missense 37/105 -
20-55840851-C-T BMP7 c.328G>A p.V110I Missense 1/7 -
1-245530313-G-C KIF26B c.643G>C p.D215H Missense 3/15 -
5-147491383-C-T SPINK5 c.1745C>T p.T582I Missense 19/33 -
2-71650243-T-C ZNF638 c.3599T>C p.L1200S Missense 22/28 -
4-107230006-T-G TBCK c.112A>C p.I38L Missense 2/26 -
4-107157597-C-A TBCK c.1300G>T p.D434Y Missense 14/26 -
5-167835539-C-A WWC1 c.748C>A p.R250S Missense 7/23 -
5-112769878-T-A TSSK1B c.659A>T p.N220I Missense 1/1 -
17-11650939-G-A DNAH9 c.6466G>A p.G2156S Missense 32/69 -
17-74035966-T-C SRP68 c.1705A>G p.T569A Missense 16/16 -
5-167868811-T-C WWC1 c.2405T>C p.M802T Missense 16/23 -
17-47241450-A-G B4GALNT2 c.767A>G p.E256G Missense 8/11 -
3-85935391-G-A CADM2 c.443G>A p.G148D Missense 5/10 -
17-47237926-A-G B4GALNT2 c.689A>G p.E230G Missense 7/11 -
5-76749654-G-T WDR41 c.511C>A p.L171I Missense 6/13 -
3-98620104-C-G DCBLD2 c.67G>C p.A23P Missense 1/16 -
1-40703602-A-G RLF c.3228A>G p.I1076M Missense 8/8 -
3-126135184-G-A CFAP100 c.251G>A p.R84Q Missense 5/17 -
19-663061-C-T RNF126 c.61G>A p.V21I Missense 1/9 -
19-38074973-G-T ZNF571 c.35C>A p.A12D Missense 3/4 -
4-5617247-G-A EVC2 c.2731C>T p.R911W Missense 16/22 -
5-16091102-C-T MARCHF11 c.782G>A p.W261* Nonsense 3/4 -
5-16091101-C-T MARCHF11 c.783G>A p.W261* Nonsense 3/4 -
5-60837784-C-T ZSWIM6 c.2777C>T p.T926I Missense 13/14 -
4-107163686-C-A TBCK c.1111G>T p.D371Y Missense 12/26 -
6-52344562-A-C EFHC1 c.1617A>C p.E539D Missense 9/11 -
6-52344562-A-T EFHC1 c.1617A>T p.E539D Missense 9/11 -
X-30260295-C-T MAGEB4 c.43C>T p.R15C Missense 1/1 -
6-89808650-A-C SRSF12 c.433T>G p.F145V Missense 5/5 -
11-65391990-A-T PCNX3 c.2765A>T p.Q922L Missense 15/35 -
13-114157814-A-G TMCO3 c.949A>G p.I317V Missense 6/13 -
11-65658396-G-A CCDC85B c.142G>A p.E48K Missense 1/1 -
19-39070676-A-G RYR1 c.14419A>G p.N4807D Missense 100/106 -
20-60899560-TC-AT LAMA5 c.5579_5580delGAinsAT p.R1860H Missense 42/80 -
12-86268186-T-C NTS c.5T>C p.M2T Missense 1/4 -
12-88512298-T-C CEP290 c.1673A>G p.Q558R Missense 17/54 -
11-113815456-G-A HTR3B c.1069G>A p.A357T Missense 8/9 -
15-90022600-A-G RHCG c.790T>C p.S264P Missense 5/11 -
17-39197376-C-G KRTAP1-1 c.274G>C p.G92R Missense 1/1 -
17-41738526-G-T MEOX1 c.377C>A p.T126N Missense 1/3 -
17-72999712-G-A CDR2L c.941G>A p.R314H Missense 5/5 -
10-48381933-C-T RBP3 c.3716G>A p.R1239Q Missense 4/4 -
9-96019276-C-G WNK2 c.2237C>G p.P746R Missense 10/29 -
18-72226591-T-A CNDP1 c.187T>A p.S63T Missense 3/12 -
2-109964381-C-G SH3RF3 c.825C>G p.D275E Missense 2/10 -
2-109964381-C-A SH3RF3 c.825C>A p.D275E Missense 2/10 -
7-148769226-C-T ZNF786 c.638G>A p.R213Q Missense 4/4 -
2-37468844-C-T NDUFAF7 c.532C>T p.R178* Nonsense 5/10 -
8-144672242-C-T EEF1D c.10G>A p.G4R Missense 3/10 -
8-144672242-C-G EEF1D c.10G>C p.G4R Missense 3/10 -
1-222802053-TTCTGTTCACAGCAATAACCTCAAC-T MIA3 c.1495_1518del24 p.V499_S506del InFrameDeletion 4/28 -
1-222801560-TTACAGATGGGGAAGATATGAAAAC-T MIA3 c.1000_1023del24 p.T334_T341del InFrameDeletion 4/28 -
10-61028328-T-A FAM13C c.927A>T p.Q309H Missense 8/14 -
10-61028328-T-G FAM13C c.927A>C p.Q309H Missense 8/14 -
1-20987831-T-C DDOST c.64A>G p.T5A Missense 1/11 -
4-73956780-G-A ANKRD17 c.6565C>T p.H2189Y Missense 29/34 -
1-29641954-G-A PTPRU c.3298G>A p.V1100I Missense 23/30 -
9-107298725-A-C OR13C3 c.370T>G p.F124V Missense 1/1 -
1-75684362-A-C SLC44A5 c.1342T>G p.L448V Missense 17/24 -
8-57905994-C-T BPNT2 c.151G>A p.G51R Missense 1/5 -
8-57905994-C-G BPNT2 c.151G>C p.G51R Missense 1/5 -
1-152882929-A-G IVL c.656A>G p.Q219R Missense 2/2 -
1-161049622-G-A NECTIN4 c.197C>T p.A66V Missense 2/9 -
7-148080950-G-A CNTNAP2 c.3685G>A p.D1229N Missense 22/24 -
1-231885678-C-T DISC1 c.1124C>T p.T375M Missense 4/13 -
1-238045841-C-T ZP4 c.1504G>A p.V502I Missense 12/12 -
15-79339201-G-T RASGRF1 c.765C>A p.Y255* Nonsense 5/27 -
15-79339201-G-C RASGRF1 c.765C>G p.Y255* Nonsense 5/27 -
2-86075135-C-A ST3GAL5 c.511G>T p.V171F Missense 4/7 -
15-48441440-G-A MYEF2 c.1507C>T p.R503* Nonsense 15/17 -
2-97494739-C-T CNNM3 c.1927C>T p.R643* Nonsense 7/8 -
2-97651993-G-A FAM178B c.58C>T p.R20W Missense 1/17 -
2-133541939-T-G NCKAP5 c.2445A>C p.K815N Missense 14/20 -
2-133541939-T-A NCKAP5 c.2445A>T p.K815N Missense 14/20 -
5-140724790-C-A PCDHGA3 c.1190C>A p.S397* Nonsense 1/4 -
5-140724790-C-G PCDHGA3 c.1190C>G p.S397* Nonsense 1/4 -
14-23816382-C-A SLC22A17 c.1202G>T p.G401V Missense 9/10 -
14-23895281-T-A MYH7 c.2054A>T p.D685V Missense 19/40 -
2-225637935-G-T DOCK10 c.6143C>A p.T2048K Missense 53/56 -
14-102891455-G-A TECPR2 c.778G>A p.A260T Missense 6/20 -
3-8609274-A-C LMCD1 c.1088A>C p.K363T Missense 6/6 -
15-53908017-T-A WDR72 c.2386A>T p.K796* Nonsense 15/20 -
15-48441511-CG-TA MYEF2 c.1435_1436delCGinsTA p.R479* Nonsense 15/17 -
3-15282118-G-A CAPN7 c.1546G>A p.D516N Missense 13/21 -
14-56083241-A-G KTN1 c.530A>G p.Q177R Missense 3/44 -
15-23932206-C-G NDN c.159G>C p.Q53H Missense 1/1 -
12-124839437-G-C NCOR2 c.3430C>G p.P1144A Missense 27/49 -
5-36035907-A-G UGT3A2 c.1465T>C p.F489L Missense 7/7 -
5-36035905-A-T UGT3A2 c.1467T>A p.F489L Missense 7/7 -
5-36035905-A-C UGT3A2 c.1467T>G p.F489L Missense 7/7 -
3-122182863-A-G KPNA1 c.263T>C p.I88T Missense 4/14 -
4-47593309-T-G ATP10D c.4192T>G p.L1398V Missense 23/23 -
4-68688137-T-C TMPRSS11D c.1175A>G p.Q392R Missense 10/10 -
16-24582517-C-A RBBP6 c.4130C>A p.T1377N Missense 18/18 -
17-27436915-C-T MYO18A c.3292G>A p.G1098S Missense 19/42 -
12-50822764-G-C LARP4 c.213G>C p.M71I Missense 3/16 -
12-50822764-G-A LARP4 c.213G>A p.M71I Missense 3/16 -
12-50822764-G-T LARP4 c.213G>T p.M71I Missense 3/16 -
17-36718078-C-T SRCIN1 c.1321G>A p.A441T Missense 7/19 -
17-61560456-T-A ACE c.1409T>A p.L470* Nonsense 9/25 -
17-64785036-G-A PRKCA c.1793G>A p.R598Q Missense 16/17 -
18-64235674-C-G CDH19 c.469G>C p.V157L Missense 3/12 -
19-19770600-C-T ATP13A1 c.487G>A p.G163S Missense 3/26 -
19-22271702-T-C ZNF257 c.1150T>C p.S384P Missense 4/4 -
11-106849368-A-C GUCY1A2 c.464T>G p.L155R Missense 3/8 -
19-22836771-A-C ZNF492 c.84A>C p.K28N Missense 3/4 -
19-22836771-A-T ZNF492 c.84A>T p.K28N Missense 3/4 -
19-24116700-G-C ZNF726 c.1782G>C p.K594N Missense 4/4 -
19-24116700-G-T ZNF726 c.1782G>T p.K594N Missense 4/4 -
19-38976387-G-T RYR1 c.5092G>T p.E1698* Nonsense 34/106 -
19-49141392-A-G CA11 c.971T>C p.V324A Missense 9/9 -
19-58880363-C-T ZNF837 c.337G>A p.G113S Missense 3/3 -
10-125651018-T-A CPXM2 c.158A>T p.E53V Missense 1/14 -
22-21153543-G-C PI4KA c.1842C>G p.D614E Missense 16/55 -
22-21153543-G-T PI4KA c.1842C>A p.D614E Missense 16/55 -
22-31741186-C-T PATZ1 c.403G>A p.E135K Missense 1/5 -
X-21875324-T-G YY2 c.722T>G p.V241G Missense 1/1 -
X-107315920-G-C VSIG1 c.426G>C p.K142N Missense 4/7 -
X-107315920-G-T VSIG1 c.426G>T p.K142N Missense 4/7 -
1-985627-G-A AGRN c.4894G>A p.G1632S Missense 28/36 -
9-127644847-G-GT GOLGA1 c.1906_1906dupA p.T636Nfs*26 SpliceAcceptorInsertion - -
17-79818302-GCAC-G P4HB c.43_45delGTG p.V15del InFrameDeletion 1/11 -
5-140595451-G-A PCDHB13 c.1756G>A p.V586M Missense 1/1 -
5-36677159-G-A SLC1A3 c.733G>A p.G245S Missense 6/10 -
22-41633692-C-T CHADL c.1384G>A p.A462T Missense 3/6 -
X-69772049-G-C TEX11 c.2447C>G p.S816W Missense 28/30 -
11-74459954-C-T RNF169 c.29C>T p.A10V Missense 1/6 -
X-129215285-G-C ELF4 c.20C>G p.P7R Missense 2/9 -
1-2526773-C-T MMEL1 c.1526G>A p.G509E Missense 16/24 -
12-129558545-A-G TMEM132D c.3175T>C p.Y1059H Missense 9/9 -
1-173726156-C-T KLHL20 c.1009C>T p.R337* Nonsense 7/12 -
1-248756467-C-A OR2T10 c.603G>T p.L201F Missense 2/2 -
1-248756467-C-G OR2T10 c.603G>C p.L201F Missense 2/2 -
2-27255938-C-G TMEM214 c.55C>G p.R19G Missense 1/17 -
2-238258816-C-G COL6A3 c.6853G>C p.G2285R Missense 28/44 -
10-8100645-G-C GATA3 c.619G>C p.A207P Missense 3/6 -
8-7218672-T-G ZNF705G c.99A>C p.R33S Missense 4/7 -
8-7218672-T-A ZNF705G c.99A>T p.R33S Missense 4/7 -
X-71427071-G-A ERCC6L c.1546C>T p.R516* Nonsense 2/2 -
X-70461141-G-A ZMYM3 c.3856C>T p.R1286C Missense 24/25 -
3-182871763-T-C LAMP3 c.466A>G p.T156A Missense 2/6 -
4-39911878-G-T PDS5A c.1073C>A p.A358E Missense 10/33 -
X-70461175-CCG-ACA ZMYM3 c.3820_3822delCGGinsTGT p.R1274C Missense 24/25 -
4-109765716-G-C COL25A1 c.1588C>G p.P530A Missense 30/38 -
5-41907862-C-T RIMOC1 c.125C>T p.A42V Missense 2/6 -
7-1477230-C-T MICALL2 c.2417G>A p.R806H Missense 14/17 -
8-2820050-C-A CSMD1 c.9566G>T p.G3189V Missense 61/70 -
8-7215937-T-C ZNF705G c.464A>G p.N155S Missense 7/7 -
19-23543475-G-A ZNF91 c.2306C>T p.P769L Missense 4/4 -
11-7110938-G-A RBMXL2 c.587G>A p.R196Q Missense 1/1 -
12-57597302-G-A LRP1 c.10949G>A p.G3650D Missense 70/89 -
14-51375055-C-G PYGL c.2313G>C p.R771S Missense 19/20 -
14-105415639-C-T AHNAK2 c.6149G>A p.G2050D Missense 7/7 -
9-33900217-C-G UBE2R2 c.310C>G p.P104A Missense 3/5 -
10-29822205-A-T SVIL c.1091T>A p.I364N Missense 8/38 -
16-71885633-C-T ATXN1L c.1990C>T p.R664W Missense 3/3 -
17-18138414-C-A LLGL1 c.1072C>A p.P358T Missense 10/23 -
17-45822439-C-A TBX21 c.1315C>A p.P439T Missense 6/6 -
18-9134230-A-C NDUFV2 c.703A>C p.T235P Missense 8/8 -
10-37431162-G-T ANKRD30A c.1169G>T p.R446I Missense 7/36 -
8-3263556-GCG-TCA CSMD1 c.2257_2259delCGCinsTGA p.R753* Nonsense 15/70 -
19-8175735-A-T FBN3 c.4327T>A p.C1443S Missense 34/64 -
19-8175734-C-G FBN3 c.4328G>C p.C1443S Missense 34/64 -
9-84608329-A-T SPATA31D1 c.2944A>T p.I982F Missense 4/4 -
19-12186660-T-C ZNF844 c.725T>C p.I242T Missense 4/4 -
8-122626545-A-G HAS2 c.1463T>C p.L488P Missense 4/4 -
8-10465327-G-A RP1L1 c.6281C>T p.A2094V Missense 4/4 -
19-30313389-G-A CCNE1 c.989G>A p.W330* Nonsense 11/12 -
19-30313390-G-A CCNE1 c.990G>A p.W330* Nonsense 11/12 -
7-150707307-C-T NOS3 c.2617C>T p.L873F Missense 21/27 -
19-38103473-G-A ZNF540 c.1292G>A p.R431K Missense 5/5 -
7-150655542-G-A KCNH2 c.521C>T p.T174M Missense 4/15 -
20-32873410-G-A AHCY c.1003C>T p.R335C Missense 9/10 -
11-20805244-ATGCAGCTCC-A NELL1 c.205_213delGCAGCTCCT p.A69_P71del InFrameDeletion 3/20 -
11-20805329-AGCCATCCAC-A NELL1 c.288_296delGCCATCCAC p.K96_T99delinsN MultiAAMissense 3/20 -
16-27221865-AGTCGCTGCC-A KDM8 c.421_429delGTCGCTGCC p.V141_A143del InFrameDeletion 2/8 -
16-27221751-AGCCCTGTGT-A KDM8 c.307_315delGCCCTGTGT p.A103_C105del InFrameDeletion 2/8 -
4-92520161-AATTTAC-A CCSER1 c.2658_2663delTTTACA p.L887_H888del InFrameDeletion 11/11 -
5-145537066-TCACCATTCA-T LARS1 c.956_964delTGAATGGTG p.V319_G321del InFrameDeletion 10/32 -
16-72993750-CAGT-C ZFHX3 c.293_295delACT p.H98_C99delinsR MultiAAMissense 2/10 -
1-98205967-GATGAATGAT-G DPYD c.294_302delATCATTCAT p.K98_I101delinsN MultiAAMissense 4/23 -
16-29821449-C-T MAZ c.1331C>T p.A444V Missense 5/5 -
16-31129084-A-G KAT8 c.82A>G p.N28D Missense 1/11 -
16-57714435-T-C ADGRG3 c.787T>C p.S263P Missense 8/12 -
1-12025568-C-A PLOD1 c.1502C>A p.T501N Missense 14/19 -
17-71397344-C-T SDK2 c.2786G>A p.R929Q Missense 21/45 -
18-24497022-C-A CHST9 c.533G>T p.R178L Missense 6/6 -
18-65180627-C-T DSEL c.1249G>A p.A407T Missense 2/2 -
19-13246879-G-C NACC1 c.858G>C p.E286D Missense 2/6 -
19-13246879-G-T NACC1 c.858G>T p.E286D Missense 2/6 -
19-30476134-A-G URI1 c.157A>G p.K53E Missense 3/11 -
19-30476188-A-G URI1 c.211A>G p.K71E Missense 3/11 -
5-145537089-AATGTACTTC-A LARS1 c.933_941delGAAGTACAT p.M311_Y313del InFrameDeletion 10/32 -
5-145537011-TGGTAAAGCC-T LARS1 c.1012_1020delGGCTTTACC p.G338_T340del InFrameDeletion 10/32 -
5-145533507-ATGTTAAAGG-A LARS1 c.1093_1101delCCTTTAACA p.P365_T367del InFrameDeletion 11/32 -
X-48775871-A-T PIM2 c.113T>A p.L38Q Missense 2/6 -
17-71468332-T-C SDK2 c.250A>G p.T84A Missense 3/45 -
11-67800697-G-C NDUFS8 c.319G>C p.G107R Missense 5/7 -
3-48694167-C-T CELSR3 c.4363G>A p.G1455R Missense 2/35 -
3-48694167-C-G CELSR3 c.4363G>C p.G1455R Missense 2/35 -
15-79382599-G-A RASGRF1 c.242C>T p.P81L Missense 1/27 -
20-37353507-G-A SLC32A1 c.140G>A p.C47Y Missense 1/2 -
9-118982329-G-T PAPPA c.2032G>T p.A678S Missense 5/22 -
10-73270744-AGC-TGA CDH23 c.322_324delAGCinsTGA p.S108* Nonsense 5/70 -
10-27524141-C-G ACBD5 c.182G>C p.G61A Missense 3/13 -
1-109870157-A-G SORT1 c.1438T>C p.S480P Missense 12/20 -
5-115815942-C-A SEMA6A c.1126G>T p.E376* Nonsense 12/19 -
8-145158654-C-G SHARPIN c.3G>C p.M1? Missense 1/9 -
19-59074661-G-T MZF1 c.983C>A p.P328H Missense 6/6 -
X-47835890-A-T ZNF182 c.1539T>A p.H513Q Missense 6/6 -
X-47835890-A-C ZNF182 c.1539T>G p.H513Q Missense 6/6 -
X-53114166-G-A TSPYL2 c.1028G>A p.R343H Missense 4/7 -
1-44072097-G-A PTPRF c.3670G>A p.V1224M Missense 20/34 -
8-145158654-C-T SHARPIN c.3G>A p.M1? Missense 1/9 -
8-145158654-C-A SHARPIN c.3G>T p.M1? Missense 1/9 -
10-71874765-A-G AIFM2 c.881T>C p.M294T Missense 8/9 -
11-9165812-G-A DENND5A c.3136C>T p.R1046W Missense 19/23 -
5-168727683-C-T SLIT3 c.31G>A p.A11T Missense 1/36 -
5-32783045-C-T NPR3 c.1337C>T p.P446L Missense 6/8 -
1-86904704-G-A CLCA2 c.1118G>A p.R373Q Missense 7/14 -
X-91131923-A-T PCDH11X c.684A>T p.Q228H Missense 6/11 -
X-91131923-A-C PCDH11X c.684A>C p.Q228H Missense 6/11 -
X-92926901-A-T NAP1L3 c.1403T>A p.I468N Missense 1/1 -
11-124756560-G-T ROBO4 c.2594C>A p.T865N Missense 16/18 -
15-79284070-G-C RASGRF1 c.3094C>G p.L1032V Missense 21/27 -
11-6023424-C-A OR56A4 c.955G>T p.A267S Missense 3/3 -
11-21392455-G-A NELL1 c.1606G>A p.V536I Missense 15/20 -
1-26689617-C-T ZNF683 c.1043G>A p.R348H Missense 5/6 -
2-215854330-T-C ABCA12 c.3640A>G p.T1214A Missense 25/53 -
11-67800697-G-A NDUFS8 c.319G>A p.G107R Missense 5/7 -
3-192516577-C-A MB21D2 c.1074G>T p.L358F Missense 2/2 -
3-192516577-C-G MB21D2 c.1074G>C p.L358F Missense 2/2 -
15-64444524-G-T SNX22 c.158G>T p.R53L Missense 2/7 -
2-223797988-T-G ACSL3 c.1837T>G p.Y613D Missense 15/17 -
2-179343082-T-C FKBP7 c.145A>G p.T49A Missense 1/4 -
19-1978619-A-G CSNK1G2 c.317A>G p.Y106C Missense 5/12 -
20-1638297-C-A SIRPG c.64G>T p.G22* Nonsense 1/6 -
8-32616882-C-T NRG1 c.989C>T p.T330I Missense 10/12 -
17-7579316-GCAAGTCACA-G TP53 c.363_371delTGTGACTTG p.V122_C124del InFrameDeletion 4/11 -
17-7579397-GACAGAAGAT-G TP53 c.282_290delATCTTCTGT p.S95_V97del InFrameDeletion 4/11 -
17-7578199-CACCACACTA-C TP53 c.642_650delTAGTGTGGT p.H214_V217delinsQ MultiAAMissense 6/11 -
2-211319831-C-T LANCL1 c.407G>A p.R136Q Missense 4/10 -
19-54784339-C-T LILRB2 c.13G>A p.V5I Missense 2/14 -
19-53079259-A-G ZNF701 c.127A>G p.N43D Missense 3/4 -
3-101576014-T-G NFKBIZ c.1922T>G p.F641C Missense 10/12 -
3-179439215-A-G USP13 c.926A>G p.D309G Missense 8/21 -
19-50154895-G-A SCAF1 c.1249G>A p.A417T Missense 7/11 -
19-13008594-A-G GCDH c.1160A>G p.D387G Missense 11/12 -
5-13913913-G-A DNAH5 c.1475C>T p.T492M Missense 11/79 -
19-8619429-G-C MYO1F c.258C>G p.I86M Missense 4/28 -
5-54721131-C-A PLPP1 c.758G>T p.R253I Missense 6/6 -
13-25670781-G-A PABPC3 c.445G>A p.E149K Missense 1/1 -
12-115112230-C-T TBX3 c.1450G>A p.A484T Missense 6/7 -
19-8619366-G-C MYO1F c.321C>G p.I107M Missense 4/28 -
12-69742196-C-T LYZ c.8C>T p.A3V Missense 1/4 -
19-7997758-G-A TIMM44 c.829C>T p.R277W Missense 8/13 -
5-140554199-G-T PCDHB7 c.1783G>T p.D595Y Missense 1/1 -
14-23393567-G-T PRMT5 c.1111C>A p.L371M Missense 11/17 -
14-23393516-G-T PRMT5 c.1162C>A p.L388M Missense 11/17 -
5-140603593-T-G PCDHB14 c.516T>G p.I172M Missense 1/1 -
8-27779402-C-T SCARA5 c.602G>A p.R201H Missense 4/9 -
5-150646336-G-C GM2A c.288G>C p.K96N Missense 3/4 -
5-150646336-G-T GM2A c.288G>T p.K96N Missense 3/4 -
15-24922357-C-T NPAP1 c.1343C>T p.P448L Missense 1/1 -
18-21416973-C-T LAMA3 c.3013C>T p.H1005Y Missense 25/75 -
13-114018209-A-C GRTP1 c.49T>G p.F17V Missense 2/8 -
14-22038690-G-C OR10G3 c.186C>G p.I62M Missense 2/2 -
17-78073356-C-T CCDC40 c.3211C>T p.R1071C Missense 20/20 -
7-87069040-C-G ABCB4 c.1674G>C p.E558D Missense 14/28 -
7-87069040-C-A ABCB4 c.1674G>T p.E558D Missense 14/28 -
17-66533811-C-T FAM20A c.1433G>A p.R478Q Missense 11/11 -
8-125113442-A-G FER1L6 c.4988A>G p.Y1663C Missense 38/41 -
9-97325734-C-T FBP2 c.715G>A p.A239T Missense 6/7 -
9-139740343-G-A AJM1 c.1477G>A p.V493I Missense 3/3 -
17-54672063-C-T NOG c.479C>T p.A160V Missense 1/1 -
9-139748993-C-T MAMDC4 c.799C>T p.R267C Missense 8/27 -
9-140108804-G-A NDOR1 c.661G>A p.G221S Missense 6/14 -
15-49882158-G-A FAM227B c.152C>T p.S51L Missense 4/16 -
16-4881999-C-T GLYR1 c.518G>A p.R173Q Missense 5/16 -
3-179448003-T-G USP13 c.1115T>G p.F372C Missense 9/21 -
2-1251169-T-G SNTG2 c.959T>G p.F320C Missense 12/17 -
18-31537383-CCT-ATG NOL4 c.1333_1335delAGGinsCAT p.R445H Missense 8/11 -
15-26828522-TCT-CCA GABRB3 c.499_501delAGAinsTGG p.R167W Missense 5/9 -
20-44515566-T-C SPATA25 c.274A>G p.K92E Missense 2/2 -
22-42322248-G-A TNFRSF13C c.224C>T p.P75L Missense 2/3 -
1-2338223-C-T PEX10 c.712G>A p.G238S Missense 4/6 -
1-16560128-C-T CPLANE2 c.244G>A p.V82M Missense 2/5 -
1-27120671-C-T PIGV c.146C>T p.S49L Missense 3/4 -
1-40035659-G-T PABPC4 c.519C>A p.F173L Missense 4/16 -
1-40035659-G-C PABPC4 c.519C>G p.F173L Missense 4/16 -
11-111784396-G-T HSPB2 c.326G>T p.R109L Missense 2/2 -
2-1371176-A-T SNTG2 c.1550A>T p.K517M Missense 17/17 -
2-29117622-G-A WDR43 c.58G>A p.A20T Missense 1/18 -
18-31685048-C-A NOL4 c.491G>T p.R164I Missense 3/11 -
2-179414995-G-C TTN c.91570C>G p.P30524A Missense 337/363 -
11-2972531-G-C NAP1L4 c.1080C>G p.D360E Missense 14/16 -
11-2972531-G-T NAP1L4 c.1080C>A p.D360E Missense 14/16 -
2-179449618-G-C TTN c.64750C>G p.P21584A Missense 310/363 -
10-105206988-C-A CALHM2 c.893G>T p.R298L Missense 4/4 -
2-179486211-T-C TTN c.45340A>G p.K15114E Missense 245/363 -
2-179509335-T-C TTN c.40417A>G p.K13473E Missense 218/363 -
12-115118786-G-GT TBX3 c.554_554dupA p.Y185* Nonsense 2/7 -
9-114393757-GCGCCCCTGCTGC-G DNAJC25 c.73_84del12 p.P25_P28del InFrameDeletion 1/4 -
X-13754692-C-CCAA OFD1 c.207_208insCAA p.L69_L70insQ InFrameInsertion 3/23 -
15-62456775-C-G C2CD4B c.409G>C p.D137H Missense 2/2 -
15-81585007-A-G IL16 c.1531A>G p.S511G Missense 12/19 -
X-70776936-A-G OGT c.1301A>G p.N434S Missense 10/22 -
15-61521396-G-T RORA c.22C>A p.P8T Missense 1/11 -
15-62456775-C-T C2CD4B c.409G>A p.D137N Missense 2/2 -
20-60318795-G-A CDH4 c.346G>A p.V116M Missense 3/16 -
20-60318684-GTT-ATG CDH4 c.235_237delGTTinsATG p.V79M Missense 3/16 -
17-32598807-A-C CCL7 c.286A>C p.T96P Missense 3/3 -
17-38031675-G-A ZPBP2 c.877G>A p.A293T Missense 7/8 -
17-42476476-C-T GPATCH8 c.2969G>A p.R990Q Missense 8/8 -
19-5843868-G-A FUT3 c.983C>T p.P328L Missense 3/3 -
17-66511578-G-T PRKAR1A c.38G>T p.R13L Missense 2/11 -
19-12576034-A-C ZNF709 c.702T>G p.S234R Missense 4/4 -
19-12576034-A-T ZNF709 c.702T>A p.S234R Missense 4/4 -
19-12576036-T-G ZNF709 c.700A>C p.S234R Missense 4/4 -
19-17170445-T-G HAUS8 c.342A>C p.K114N Missense 6/11 -
19-17170445-T-A HAUS8 c.342A>T p.K114N Missense 6/11 -
19-39663920-G-T PAK4 c.567G>T p.Q189H Missense 4/10 -
19-39663920-G-C PAK4 c.567G>C p.Q189H Missense 4/10 -
19-55945073-C-T SHISA7 c.1067G>A p.G356D Missense 4/4 -
16-28734871-C-T EIF3C c.1039C>T p.R347C Missense 10/21 -
20-55099872-C-T FAM209A c.8C>T p.T3M Missense 1/2 -
13-109779659-T-C MYO16 c.3812T>C p.F1271S Missense 31/35 -
21-10942758-C-G TPTE c.683G>C p.R228T Missense 13/24 -
X-13786895-A-G OFD1 c.2987A>G p.K996R Missense 22/23 -
12-21998641-T-C ABCC9 c.2992A>G p.I998V Missense 26/40 -
X-119438278-T-G TMEM255A c.127A>C p.I43L Missense 2/9 -
2-110602733-C-A RGPD5 c.4975C>A p.R1659S Missense 21/23 -
3-73432881-G-A PDZRN3 c.2836C>T p.R946C Missense 10/10 -
6-117199085-A-G RFX6 c.350A>G p.K117R Missense 2/19 -
3-81635248-T-G GBE1 c.1330A>C p.I444L Missense 10/16 -
4-148555541-A-C TMEM184C c.1273A>C p.I425L Missense 10/10 -
4-148555541-A-T TMEM184C c.1273A>T p.I425L Missense 10/10 -
5-90049493-A-G ADGRV1 c.11224A>G p.I3742V Missense 54/90 -
13-113814351-A-G PROZ c.94A>G p.N32D Missense 2/8 -
9-140137065-G-A TUBB4B c.395G>A p.G132D Missense 4/4 -
10-38343773-A-T ZNF33A c.721A>T p.N241Y Missense 5/5 -
3-121980878-A-C CASR c.996A>C p.E332D Missense 4/7 -
3-121980878-A-T CASR c.996A>T p.E332D Missense 4/7 -
10-38343644-A-T ZNF33A c.592A>T p.N198Y Missense 5/5 -
11-44148417-T-G EXT2 c.991T>G p.L331V Missense 6/14 -
13-46287332-C-A CBY2 c.172C>A p.P58T Missense 3/3 -
9-139749002-G-A MAMDC4 c.808G>A p.A270T Missense 8/27 -
12-27110576-T-G FGFR1OP2 c.296T>G p.L99R Missense 4/7 -
13-26043226-C-T ATP8A2 c.188C>T p.P63L Missense 2/37 -
11-63667517-A-T MARK2 c.703A>T p.S235C Missense 8/19 -
3-98002146-G-A OR5H2 c.415G>A p.V139M Missense 1/1 -
11-64863730-C-G VPS51 c.8C>G p.A3G Missense 1/10 -
3-58107208-C-T FLNB c.3104C>T p.S1035L Missense 20/46 -
2-182323009-A-G ITGA4 c.284A>G p.K95R Missense 2/28 -
12-53203201-T-C KRT4 c.800A>G p.D267G Missense 4/9 -
12-65226026-A-T TBC1D30 c.536A>T p.N179I Missense 5/12 -
11-134079320-G-A NCAPD3 c.619C>T p.R207W Missense 5/35 -
15-23812436-T-C MKRN3 c.1507T>C p.F503L Missense 1/1 -
15-23812438-C-A MKRN3 c.1509C>A p.F503L Missense 1/1 -
15-23812438-C-G MKRN3 c.1509C>G p.F503L Missense 1/1 -
2-152411511-GTAACGTATAAAGAGCTTTGAACTTTTCATATTCTTCCCGATATTTGAT-G NEB c.19315_19362del48 p.I6439_L6454del SpliceAcceptorDeletion 125/182 -
19-9965460-GTTCTGGCCTTTGATGAAGTCTCCCAGGGTACGGAACTCCAGGACCCGGCGGCCTTTGTA-G OLFM2 c.687_767del2024 p.Y237Lfs*25 Multi:SpliceDonorDeletion,SpliceAcceptorDeletion 6/6 -
19-9965154-CATGACCTCGAGGGTGTGCGGGTCCAGCCGGCTGACCACGATGTTGCCCGCGTTCTGGTT-C OLFM2 c.995_1075del81 p.N339Afs*166 InFrameDeletion 6/6 -
19-9965228-CCCAGAGCCCGCTCTCGTCCACCATGAAGTCCATGTCGGAGAAGCCGCCCCAGGAGTAGG-C OLFM2 c.921_1001del81 p.P314Rfs*191 InFrameDeletion 6/6 -
15-28263683-C-T OCA2 c.667G>A p.V223M Missense 7/24 -
4-110790835-G-T LRIT3 c.930G>T p.W310C Missense 4/4 -
4-110790835-G-C LRIT3 c.930G>C p.W310C Missense 4/4 -
9-109690175-C-A ZNF462 c.3982C>A p.L1328I Missense 3/13 -
15-24923752-C-A NPAP1 c.2738C>A p.S913Y Missense 1/1 -
8-77895571-T-C PEX2 c.844A>G p.K282E Missense 4/4 -
19-56599916-C-T ZNF787 c.625G>A p.A209T Missense 3/3 -
8-53569739-C-T RB1CC1 c.2650G>A p.E884K Missense 15/24 -
7-100645688-T-G MUC12 c.11844T>G p.D3948E Missense 2/12 -
7-100645688-T-A MUC12 c.11844T>A p.D3948E Missense 2/12 -
19-53311325-T-C ZNF28 c.77A>G p.D26G Missense 3/4 -
20-30585001-G-A XKR7 c.1481G>A p.G494E Missense 3/3 -
7-47874829-C-T PKD1L1 c.5956G>A p.V1986I Missense 38/57 -
7-8009148-G-A GLCCI1 c.167G>A p.G56E Missense 1/8 -
19-19330021-C-T NCAN c.371C>T p.T124M Missense 3/15 -
6-112508726-C-G LAMA4 c.892G>C p.V298L Missense 8/39 -
6-112508726-C-A LAMA4 c.892G>T p.V298L Missense 8/39 -
19-42462898-G-C RABAC1 c.259C>G p.L87V Missense 2/5 -
19-59068064-T-C UBE2M c.337A>G p.N113D Missense 4/6 -
22-30035149-A-G NF2 c.311A>G p.N104S Missense 3/16 -
5-151202322-A-G GLRA1 c.1262T>C p.I421T Missense 9/9 -
5-151202298-A-G GLRA1 c.1286T>C p.I429T Missense 9/9 -
1-203138166-G-A MYBPH c.1285C>T p.R429C Missense 9/11 -
2-18112763-G-T KCNS3 c.488G>T p.R163L Missense 3/3 -
22-32620423-C-T SLC5A4 c.1496G>A p.R499H Missense 13/15 -
1-25228974-C-T RUNX3 c.887G>A p.G296D Missense 5/5 -
2-61391570-G-A C2orf74 c.493G>A p.V158M Missense 5/5 -
1-38288254-G-A MTF1 c.1306C>T p.P436S Missense 9/11 -
2-95540571-G-A TEKT4 c.764G>A p.R255H Missense 4/6 -
5-146030224-C-T PPP2R2B c.829G>A p.A171T Missense 6/10 -
15-42377295-A-T PLA2G4D c.470T>A p.V157E Missense 6/20 -
2-95943175-G-A PROM2 c.836G>A p.G279E Missense 7/24 -
2-165948830-T-A SCN3A c.4741A>T p.R1581* Nonsense 27/28 -
4-36292143-G-A DTHD1 c.661G>A p.V346I Missense 3/10 -
2-173356016-C-G ITGA6 c.2846C>G p.S949C Missense 22/26 -
11-103908097-C-A DDI1 c.547C>A p.L183M Missense 1/1 -
10-71164823-C-T TACR2 c.956G>A p.R319Q Missense 5/5 -
11-67161221-G-A RAD9A c.409G>A p.D137N Missense 5/11 -
11-56468036-T-C OR9G1 c.173T>C p.M58T Missense 2/2 -
19-10692300-G-T AP1M2 c.409C>A p.Q137K Missense 5/12 -
10-106899219-A-T SORCS3 c.1277A>T p.K426M Missense 8/27 -
11-107328527-C-T CWF19L2 c.16G>A p.A6T Missense 1/18 -
11-108031619-C-G NPAT c.4194G>C p.K1398N Missense 17/18 -
11-108031619-C-A NPAT c.4194G>T p.K1398N Missense 17/18 -
11-55029756-A-C TRIM48 c.13A>C p.I5L Missense 1/6 -
10-108466366-G-T SORCS1 c.1170C>A p.Y390* Nonsense 8/26 -
10-108466366-G-C SORCS1 c.1170C>G p.Y390* Nonsense 8/26 -
3-108147698-C-A MYH15 c.3403G>T p.E1135* Nonsense 28/42 -
12-109872859-G-A MYO1H c.2033G>A p.R678H Missense 20/31 -
11-11373820-G-A CSNK2A3 c.847C>T p.R283C Missense 1/1 -
12-113601879-C-T DDX54 c.1931G>A p.S644N Missense 15/20 -
12-53345966-C-A KRT18 c.1012C>A p.L338I Missense 6/7 -
5-13829791-T-A DNAH5 c.6272A>T p.Q2091L Missense 38/79 -
11-108029738-C-G NPAT c.4215G>C p.K1405N Missense 18/18 -
11-108029738-C-A NPAT c.4215G>T p.K1405N Missense 18/18 -
X-130411085-T-G IGSF1 c.2436A>C p.K812N Missense 14/20 -
5-138715671-G-T SLC23A1 c.742C>A p.R248S Missense 7/15 -
7-148454084-G-C CUL1 c.325G>C p.D109H Missense 4/22 -
8-11831617-C-G DEFB136 c.66G>C p.M22I Missense 2/2 -
8-11831617-C-T DEFB136 c.66G>A p.M22I Missense 2/2 -
8-11831617-C-A DEFB136 c.66G>T p.M22I Missense 2/2 -
8-98289548-C-G TSPYL5 c.525G>C p.E175D Missense 1/1 -
8-98289548-C-A TSPYL5 c.525G>T p.E175D Missense 1/1 -
8-104225262-C-G BAALC c.276C>G p.S92R Missense 2/3 -
8-104225262-C-A BAALC c.276C>A p.S92R Missense 2/3 -
X-130411085-T-A IGSF1 c.2436A>T p.K812N Missense 14/20 -
22-30640860-T-C LIF c.82A>G p.T28A Missense 2/3 -
1-55085595-C-A FAM151A c.204G>T p.L68F Missense 2/8 -
1-55085595-C-G FAM151A c.204G>C p.L68F Missense 2/8 -
1-6172290-C-G CHD5 c.5050G>C p.G1684R Missense 35/42 -
1-233518339-C-A MAP3K21 c.2993C>A p.S998* Nonsense 10/10 -
1-233518339-C-G MAP3K21 c.2993C>G p.S998* Nonsense 10/10 -
22-30640852-GAC-CAT LIF c.88_90delGTCinsATG p.V30M Missense 2/3 -
3-30686368-C-T TGFBR2 c.224C>T p.S75F Missense 2/7 -
X-49127243-A-T PPP1R3F c.911A>T p.Q304L Missense 1/4 -
14-52182188-G-A FRMD6 c.995G>A p.R332H Missense 10/14 -
3-52546652-G-T STAB1 c.3020G>T p.W1007L Missense 28/69 -
1-2160969-C-T SKI c.764C>T p.P255L Missense 1/7 -
5-158743778-C-G IL12B c.902G>C p.R301P Missense 7/8 -
13-38172842-A-G POSTN c.22T>C p.F8L Missense 1/23 -
13-38172840-A-C POSTN c.24T>G p.F8L Missense 1/23 -
13-37012989-C-T CCNA1 c.878C>T p.A293V Missense 5/9 -
7-142458508-G-A PRSS1 c.143G>A p.C48Y Missense 2/5 -
8-104225260-A-C BAALC c.274A>C p.S92R Missense 2/3 -
2-95954233-T-G PROM2 c.2337T>G p.N779K Missense 22/24 -
2-95954233-T-A PROM2 c.2337T>A p.N779K Missense 22/24 -
11-45926357-T-A MAPK8IP1 c.1865T>A p.V622D Missense 9/12 -
3-44283784-G-A TOPAZ1 c.239G>A p.R80H Missense 1/20 -
11-60635179-C-T ZP1 c.145C>T p.Q49* Nonsense 1/12 -
16-88958315-C-T CBFA2T3 c.686G>A p.R229Q Missense 5/12 -
4-68708297-C-T TMPRSS11D c.296G>A p.R99K Missense 4/10 -
4-87728980-G-A PTPN13 c.7013G>A p.R2338Q Missense 45/48 -
4-87728994-AG-CA PTPN13 c.7027_7028delAGinsCA p.R2343Q Missense 45/48 -
4-114284505-G-T ANK2 c.10768G>T p.E3590* Nonsense 40/46 -
12-20890201-A-C SLCO1C1 c.1543A>C p.N515H Missense 11/15 -
14-104639470-G-A KIF26A c.1577G>A p.R526H Missense 8/15 -
5-108295040-A-G FER c.1648A>G p.I550V Missense 13/20 -
10-82126469-C-T DYDC2 c.296C>T p.T99M Missense 5/5 -
14-64891533-C-A MTHFD1 c.739C>A p.P247T Missense 9/28 -
17-43552554-T-C PLEKHM1 c.835A>G p.K279E Missense 4/12 -
19-9067690-T-G MUC16 c.19756A>C p.M6586L Missense 3/84 -
19-9067690-T-A MUC16 c.19756A>T p.M6586L Missense 3/84 -
11-77386195-GCCT-G RSF1 c.3445_3447delAGG p.R1150del InFrameDeletion 14/16 -
4-73012890-A-ATTTTTTAAT NPFFR2 c.930_931insTTTTTTAAT p.E208_D209insFFN InFrameInsertion 4/4 -
4-72994623-C-CAATTTTTTT NPFFR2 c.624_625insTTTTTTAAT p.N106_I107insFFN InFrameInsertion 2/4 -
4-72994635-A-ATTTTTTAAT NPFFR2 c.633_634insTTTTTTAAT p.A109_G110insFFN SpliceDonorInsertion 2/4 -
11-94554814-G-A AMOTL1 c.1240G>A p.A414T Missense 4/13 -
11-117299177-G-A DSCAML1 c.6209C>T p.P2010L Missense 33/33 -
13-100206642-A-G TM9SF2 c.1573A>G p.I525V Missense 14/17 -
1-158735878-C-T OR6N1 c.595G>A p.D199N Missense 2/2 -
14-105412142-C-T AHNAK2 c.9646G>A p.V3216I Missense 7/7 -
2-241662043-G-A KIF1A c.4495C>T p.R1499W Missense 43/49 -
15-64445871-C-T SNX22 c.380C>T p.P127L Missense 5/7 -
8-61654281-G-T CHD7 c.290G>T p.G97V Missense 2/38 -
19-41699228-C-A CYP2S1 c.59C>A p.T20K Missense 1/9 -
11-792399-C-T SLC25A22 c.647G>A p.R216H Missense 8/10 -
16-54967139-G-A IRX5 c.806G>A p.R269H Missense 3/3 -
17-41879200-G-A MPP3 c.1627C>T p.R543W Missense 20/20 -
11-3697477-C-T NUP98 c.5315G>A p.R1772Q Missense 33/33 -
7-95039285-C-T PON2 c.623G>A p.S208N Missense 6/9 -
20-2290947-G-T TGM3 c.305G>T p.S102I Missense 3/13 -
7-87537214-A-C DBF4 c.1761A>C p.K587N Missense 12/12 -
7-87537214-A-T DBF4 c.1761A>T p.K587N Missense 12/12 -
7-100732017-G-A TRIM56 c.1424G>A p.S475N Missense 3/3 -
12-38712250-C-T ALG10B c.359C>T p.P120L Missense 2/3 -
12-115112495-G-T TBX3 c.1185C>A p.H395Q Missense 6/7 -
12-115112495-G-C TBX3 c.1185C>G p.H395Q Missense 6/7 -
5-121355914-G-A SRFBP1 c.484G>A p.A162T Missense 6/8 -
9-139934313-C-G NPDC1 c.889G>C p.G297R Missense 9/9 -
X-114426894-C-T RBMXL3 c.2890C>T p.R964C Missense 1/1 -
13-114303708-T-C ATP4B c.857A>G p.K286R Missense 7/7 -
22-38620966-C-G TMEM184B c.808G>C p.E270Q Missense 8/9 -
16-88878304-C-A APRT c.4G>T p.A2S Missense 1/5 -
12-54332787-G-A HOXC13 c.97G>A p.G33R Missense 1/2 -
12-54332787-G-C HOXC13 c.97G>C p.G33R Missense 1/2 -
8-55055239-C-T MRPL15 c.446C>T p.T149M Missense 4/5 -
19-12863549-C-T BEST2 c.143C>T p.A48V Missense 2/10 -
8-124121617-G-A TBC1D31 c.1270G>A p.E424K Missense 9/22 -
16-89777345-C-T VPS9D1 c.907G>A p.V303M Missense 10/15 -
3-63849453-G-C THOC7 c.14C>G p.T5S Missense 1/8 -
3-63849454-T-A THOC7 c.13A>T p.T5S Missense 1/8 -
4-110427535-C-T SEC24B c.1540C>T p.Q514* Nonsense 7/24 -
4-7776496-C-G AFAP1 c.2032G>C p.D678H Missense 15/18 -
4-88414740-G-T SPARCL1 c.1212C>A p.H404Q Missense 4/11 -
4-88414740-G-C SPARCL1 c.1212C>G p.H404Q Missense 4/11 -
3-20027548-G-A PP2D1 c.1217C>T p.P406L Missense 3/3 -
3-9801387-A-G CAMK1 c.793T>C p.F265L Missense 9/12 -
3-9801385-G-T CAMK1 c.795C>A p.F265L Missense 9/12 -
3-9801385-G-C CAMK1 c.795C>G p.F265L Missense 9/12 -
5-141046009-G-A ARAP3 c.2554C>T p.R852W Missense 17/33 -
2-54131253-C-T PSME4 c.2984G>A p.G995E Missense 27/47 -
6-79708019-T-C PHIP c.1969A>G p.R657G Missense 18/40 -
1-150808953-A-T ARNT c.503T>A p.I168N Missense 7/22 -
8-24813264-C-T NEFL c.766G>A p.A256T Missense 1/5 -
8-144809629-A-G FAM83H c.2002T>C p.F668L Missense 5/5 -
8-144809627-G-T FAM83H c.2004C>A p.F668L Missense 5/5 -
8-144809627-G-C FAM83H c.2004C>G p.F668L Missense 5/5 -
10-31134372-C-A ZNF438 c.2005G>T p.V669F Missense 7/7 -
8-133925470-A-T TG c.4338A>T p.Q1446H Missense 20/48 -
20-37597805-C-A DHX35 c.122C>A p.P41H Missense 2/22 -
19-42260525-T-G CEACAM6 c.82T>G p.W28G Missense 2/6 -
18-44560609-C-T ELOA2 c.1027G>A p.D343N Missense 1/1 -
15-90770793-T-A SEMA4B c.1693T>A p.W565R Missense 13/14 -
15-90770793-T-C SEMA4B c.1693T>C p.W565R Missense 13/14 -
4-139163078-C-T SLC7A11 c.146G>A p.G49E Missense 1/12 -
16-2234990-G-A CASKIN1 c.1286C>T p.P429L Missense 13/20 -
16-4524123-T-C NMRAL1 c.11A>G p.K4R Missense 2/6 -
5-19473400-A-T CDH18 c.2308T>A p.W770R Missense 13/13 -
5-19473400-A-G CDH18 c.2308T>C p.W770R Missense 13/13 -
16-75263489-C-G BCAR1 c.2533G>C p.D845H Missense 7/7 -
11-66084295-C-A CD248 c.204G>T p.Q68H Missense 1/1 -
11-66084295-C-G CD248 c.204G>C p.Q68H Missense 1/1 -
5-45462016-G-C HCN1 c.943C>G p.L315V Missense 3/8 -
11-60776095-G-A CD6 c.559G>A p.D187N Missense 4/13 -
16-3602261-C-T NLRC3 c.2287G>A p.G763R Missense 10/21 -
16-3602261-C-G NLRC3 c.2287G>C p.G763R Missense 10/21 -
11-397624-C-T PKP3 c.1030C>T p.Q344* Nonsense 4/13 -
19-46443566-G-A NOVA2 c.1034C>T p.P345L Missense 4/4 -
X-25031647-GGCCGCGGCGGCCGCGGCCGCGGCT-G ARX c.441_464del24 p.A148_A155del InFrameDeletion 2/5 -
X-134031018-C-G MOSPD1 c.277G>C p.D93H Missense 4/6 -
17-48628219-G-T SPATA20 c.1324G>T p.G442C Missense 11/17 -
17-47241534-G-A B4GALNT2 c.851G>A p.R284Q Missense 8/11 -
19-57765418-C-T ZNF805 c.1231C>T p.R411* Nonsense 4/4 -
19-15917978-G-C OR10H1 c.870C>G p.I290M Missense 4/4 -
X-91873512-C-T PCDH11X c.3617C>T p.A1206V Missense 11/11 -
8-52370114-T-A PXDNL c.926A>T p.N309I Missense 9/23 -
22-21800833-G-A HIC2 c.1649G>A p.R550H Missense 3/3 -
X-151138659-C-A GABRE c.272G>T p.G91V Missense 2/9 -
20-2781076-G-A CPXM1 c.143C>T p.P48L Missense 1/14 -
1-3511996-C-G MEGF6 c.282G>C p.M94I Missense 3/37 -
1-3511996-C-T MEGF6 c.282G>A p.M94I Missense 3/37 -
1-3511996-C-A MEGF6 c.282G>T p.M94I Missense 3/37 -
2-27551770-C-T GTF3C2 c.2068G>A p.D690N Missense 15/19 -
2-215890497-A-C ABCA12 c.1187T>G p.L396R Missense 11/53 -
10-445113-G-C DIP2C c.1196C>G p.A399G Missense 10/37 -
10-1405897-C-A ADARB2 c.403G>T p.E135* Nonsense 3/10 -
3-123044197-T-C ADCY5 c.2060A>G p.N687S Missense 8/21 -
10-26482153-G-C MYO3A c.4458G>C p.E1486D Missense 32/35 -
10-26482153-G-T MYO3A c.4458G>T p.E1486D Missense 32/35 -
10-43600626-G-C RET c.852G>C p.E284D Missense 4/20 -
10-43600626-G-T RET c.852G>T p.E284D Missense 4/20 -
17-39240664-G-A KRTAP4-7 c.206G>A p.C69Y Missense 1/1 -
4-10446579-T-G ZNF518B c.1374A>C p.E458D Missense 3/3 -
4-10446579-T-A ZNF518B c.1374A>T p.E458D Missense 3/3 -
11-10327573-T-A ADM c.176T>A p.V59E Missense 3/4 -
16-1259273-G-A CACNA1H c.3605G>A p.R1202Q Missense 17/35 -
5-140779378-G-A PCDHGB5 c.1684G>A p.A562T Missense 1/4 -
11-67267644-G-A PITPNM1 c.889C>T p.P297S Missense 6/24 -
1-230492761-T-A PGBD5 c.638A>T p.K213M Missense 2/7 -
15-72580675-C-T CELF6 c.1292G>A p.R431Q Missense 11/13 -
6-49403300-C-A MMUT c.1993G>T p.D665Y Missense 12/13 -
6-90411764-C-T MDN1 c.8165G>A p.R2722Q Missense 54/102 -
12-40702423-G-A LRRK2 c.4114G>A p.D1372N Missense 29/51 -
12-60168618-T-G SLC16A7 c.542T>G p.L181W Missense 5/6 -
6-128505772-T-A PTPRK c.967A>T p.I323F Missense 7/30 -
12-70938433-G-A PTPRB c.5398C>T p.R1800* Nonsense 22/34 -
15-63547745-T-A RAB8B c.286T>A p.F96I Missense 4/8 -
12-70949898-CG-TA PTPRB c.4744_4745delCGinsTA p.R1582* Nonsense 19/34 -
15-43487013-C-T CCNDBP1 c.1057C>T p.L353F Missense 11/11 -
7-136700016-G-A CHRM2 c.404G>A p.R135Q Missense 4/4 -
7-157000246-G-A UBE3C c.1573G>A p.E525K Missense 12/23 -
12-100453671-G-T UHRF1BP1L c.1700C>A p.S567Y Missense 13/21 -
8-3256992-C-T CSMD1 c.2326G>A p.G776R Missense 16/70 -
8-3256992-C-G CSMD1 c.2326G>C p.G776R Missense 16/70 -
8-11996130-G-T USP17L2 c.140C>A p.A47D Missense 1/1 -
15-22958203-T-A CYFIP1 c.1846T>A p.C616S Missense 17/31 -
15-22958204-G-C CYFIP1 c.1847G>C p.C616S Missense 17/31 -
8-52320921-G-A PXDNL c.3263C>T p.P1088L Missense 17/23 -
8-52322115-C-T PXDNL c.2069G>A p.R690Q Missense 17/23 -
8-69009320-G-C PREX2 c.2437G>C p.D813H Missense 22/40 -
8-110587672-C-G SYBU c.1455G>C p.E485D Missense 7/7 -
8-110587672-C-A SYBU c.1455G>T p.E485D Missense 7/7 -
8-134034303-C-T TG c.6944C>T p.P2315L Missense 40/48 -
8-139642942-G-A COL22A1 c.3659C>T p.S1220L Missense 50/65 -
14-105643048-T-C NUDT14 c.251A>G p.D84G Missense 4/5 -
9-98209522-C-T PTCH1 c.4016G>A p.W1339* Nonsense 23/24 -
14-55169095-A-T SAMD4A c.512A>T p.Y171F Missense 3/13 -
16-778014-C-A HAGHL c.155C>A p.T52N Missense 2/8 -
12-46211661-G-GT ARID2 c.628_628dupT p.D211* Nonsense 5/21 -
2-96809757-TCCGCTGTTCTTCACC-T DUSP2 c.735_749del15 p.W245_G250delins* MultiAAMissense 4/4 -
5-140794298-TATG-T PCDHGA10 c.1556_1558delATG p.Y519_A520delinsS MultiAAMissense 1/4 -
15-70343755-G-A TLE3 c.2177C>T p.T726M Missense 19/20 -
16-30721208-A-T SRCAP c.893A>T p.D298V Missense 8/34 -
1-171033447-A-G MROH9 c.2552A>G p.D851G Missense 22/22 -
13-38248366-T-A TRPC4 c.1373A>T p.K458M Missense 5/11 -
7-19156779-C-T TWIST1 c.166G>A p.A56T Missense 1/2 -
1-172357787-G-A DNM3 c.2360G>A p.R787Q Missense 20/21 -
14-20181649-G-A OR11H2 c.427C>T p.R143C Missense 2/2 -
15-43818836-C-T MAP1A c.5165C>T p.T1722I Missense 4/6 -
17-33269604-C-T CCT6B c.784G>A p.A262T Missense 7/14 -
13-38357242-C-A TRPC4 c.229G>T p.A77S Missense 2/11 -
15-82431077-T-G EFL1 c.3096A>C p.E1032D Missense 19/20 -
15-82431077-T-A EFL1 c.3096A>T p.E1032D Missense 19/20 -
3-101038578-T-G IMPG2 c.184A>C p.K62Q Missense 2/19 -
15-70345572-AG-CA TLE3 c.1967_1968delCTinsTG p.T656M Missense 17/20 -
3-96533807-C-A EPHA6 c.340C>A p.L114M Missense 1/18 -
3-183700577-C-G ABCC5 c.810G>C p.E270D Missense 6/30 -
3-183700577-C-A ABCC5 c.810G>T p.E270D Missense 6/30 -
17-37239770-C-G PLXDC1 c.931G>C p.D311H Missense 9/14 -
18-22805598-G-A ZNF521 c.2284C>T p.R762C Missense 4/8 -
2-174828523-G-C SP3 c.245C>G p.A82G Missense 3/7 -
5-102326027-G-A PAM c.1535G>A p.G512D Missense 16/26 -
19-3977230-G-A EEF2 c.2366C>T p.P789L Missense 14/15 -
2-174829248-G-C SP3 c.41C>G p.A14G Missense 2/7 -
19-48032852-C-T ZNF541 c.3463G>A p.A1155T Missense 13/17 -
19-50365048-C-G PNKP c.1279G>C p.D427H Missense 14/17 -
1-196887466-C-T CFHR4 c.1667C>T p.A556V Missense 10/10 -
20-30231213-G-A COX4I2 c.254G>A p.R85Q Missense 4/5 -
7-157997872-CT-GG PTPRN2 c.370_371delAGinsCC p.S124P Missense 4/23 -
21-45953661-G-A TSPEAR c.449C>T p.P150L Missense 3/12 -
7-157985084-A-G PTPRN2 c.484T>C p.S162P Missense 5/23 -
1-179562744-G-T TDRD5 c.382G>T p.A128S Missense 3/18 -
9-21974754-C-G CDKN2A c.73G>C p.V25L Missense 1/3 -
9-21974754-C-A CDKN2A c.73G>T p.V25L Missense 1/3 -
21-45950947-CCT-ATG TSPEAR c.610_612delAGGinsCAT p.R204H Missense 4/12 -
9-34306439-T-G KIF24 c.624A>C p.R208S Missense 3/13 -
9-34306439-T-A KIF24 c.624A>T p.R208S Missense 3/13 -
1-149871954-G-T BOLA1 c.342G>T p.W114C Missense 2/2 -
1-149871954-G-C BOLA1 c.342G>C p.W114C Missense 2/2 -
1-110301957-A-C EPS8L3 c.308T>G p.L103R Missense 5/19 -
X-69649461-T-G GDPD2 c.1055T>G p.I352S Missense 11/16 -
19-45495607-G-A CLPTM1 c.1672G>A p.A558T Missense 13/14 -
10-116735064-G-A TRUB1 c.976G>A p.E326K Missense 8/8 -
X-118151504-C-G LONRF3 c.2131C>G p.P711A Missense 11/11 -
1-12567122-C-G VPS13D c.13010C>G p.P4337R Missense 69/70 -
21-19775880-C-G TMPRSS15 c.60G>C p.M20I Missense 1/25 -
21-19775880-C-A TMPRSS15 c.60G>T p.M20I Missense 1/25 -
15-75558650-C-T GOLGA6C c.1052C>T p.A351V Missense 11/18 -
21-44838937-C-T SIK1 c.1426G>A p.E476K Missense 11/14 -
1-149871802-A-G BOLA1 c.190A>G p.S64G Missense 2/2 -
12-122839016-G-A CLIP1 c.1291C>T p.L431F Missense 7/26 -
16-304506-G-A FAM234A c.94G>A p.E32K Missense 3/13 -
12-123950643-C-T SNRNP35 c.556C>T p.R186* Nonsense 2/2 -
19-7607447-GGCT-G PNPLA6 c.1253_1255delGCT p.G418_L419delinsV SpliceAcceptorDeletion 11/32 -
19-7607474-TTCG-T PNPLA6 c.1280_1282delTCG p.F427_D428delinsY MultiAAMissense 11/32 -
19-7606538-GATC-G PNPLA6 c.1136_1138delATC p.D379_P380delinsA MultiAAMissense 9/32 -
3-18438687-TCTTCTTGAAATG-T SATB1 c.724_735del12 p.H242_K245del InFrameDeletion 6/11 -
3-18436209-TGACCAATTGAGG-T SATB1 c.940_951del12 p.P314_V317del InFrameDeletion 7/11 -
7-29440384-G-C CHN2 c.516G>C p.R172S Missense 6/13 -
7-29440384-G-T CHN2 c.516G>T p.R172S Missense 6/13 -
7-29440159-G-C CHN2 c.291G>C p.R97S Missense 6/13 -
7-29440159-G-T CHN2 c.291G>T p.R97S Missense 6/13 -
7-4169573-C-A SDK1 c.3973C>A p.P1325T Missense 27/45 -
16-89767427-G-A SPATA2L c.214C>T p.R72C Missense 2/3 -
20-62657410-G-A PRPF6 c.2027G>A p.R676Q Missense 15/21 -
7-91503744-C-T MTERF1 c.364G>A p.A122T Missense 3/3 -
7-138344648-C-T SVOPL c.431G>A p.R144Q Missense 6/16 -
7-141418906-G-A WEE2 c.620G>A p.R207H Missense 4/12 -
3-50332828-T-C HYAL3 c.206A>G p.N69S Missense 2/4 -
3-50330888-T-C HYAL3 c.1043A>G p.N348S Missense 4/4 -
6-155728303-C-T NOX3 c.1541G>A p.W514* Nonsense 12/14 -
6-155728302-C-T NOX3 c.1542G>A p.W514* Nonsense 12/14 -
7-39990443-C-A CDK13 c.203C>A p.A68D Missense 1/14 -
7-94047836-T-A COL1A2 c.1997T>A p.I666N Missense 33/52 -
7-101845005-G-A CUX1 c.2428G>A p.V810M Missense 18/24 -
8-3889492-A-C CSMD1 c.545T>G p.I182S Missense 4/70 -
17-78320773-G-A RNF213 c.8638G>A p.G2880S Missense 29/68 -
8-66989054-G-T DNAJC5B c.279G>T p.Q93H Missense 4/6 -
8-66989054-G-C DNAJC5B c.279G>C p.Q93H Missense 4/6 -
19-29699054-C-T UQCRFS1 c.226G>A p.V76I Missense 2/2 -
5-178540950-C-A ADAMTS2 c.3554G>T p.S1185I Missense 22/22 -
19-44792759-T-C ZNF235 c.829A>G p.S277G Missense 5/5 -
11-105881346-G-T MSANTD4 c.299C>A p.S100Y Missense 2/3 -
5-140755745-G-T PCDHGA6 c.2095G>T p.A699S Missense 1/4 -
12-65260545-C-T TBC1D30 c.1153C>T p.R385* Nonsense 10/12 -
12-116412999-C-T MED13L c.5708G>A p.R1903H Missense 25/31 -
15-67652218-AGG-CAT IQCH c.748_750delAGGinsCAT p.R250H Missense 8/21 -
1-179100590-C-T ABL2 c.247G>A p.D83N Missense 3/12 -
1-233464367-T-G MAP3K21 c.593T>G p.L198R Missense 1/10