PMID: 37121942

Integrative multi-omics and drug-response characterization of patient-derived prostate cancer primary cells.

Signal transduction and targeted therapy
Wang, Ziruoyu Z, Li, Yanan Y, Zhao, Wensi W, Jiang, Shuai S, Huang, Yuqi Y, Hou, Jun J, Zhang, Xuelu X, Zhai, Zhaoyu Z, Yang, Chen C, Wang, Jiaqi J, Zhu, Jiying J, Pan, Jianbo J, Jiang, Wei W, Li, Zengxia Z, Ye, Mingliang M, Tan, Minjia M, Jiang, Haowen H, Dang, Yongjun Y
2023-05-01

1769 variants were identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
4-151504190-C-A MAB21L2 c.9C>A p.A3= Synonymous 1/1 -
4-151504190-C-G MAB21L2 c.9C>G p.A3= Synonymous 1/1 -
4-151504190-C-T MAB21L2 c.9C>T p.A3= Synonymous 1/1 -
7-103179594-C-T RELN c.7111G>A p.A2371T Missense 45/65 -
1-248367015-G-A OR2M3 c.646G>A p.A216T Missense 2/2 -
12-52680993-C-T KRT81 c.1140G>A p.Q380= Synonymous 7/9 -
7-151882655-T-C KMT2C c.5070A>G p.R1690= Synonymous 34/59 -
14-103802387-C-A EIF5 c.87C>A p.G29= Synonymous 4/12 -
11-62677592-C-G CHRM1 c.981G>C p.K327N Missense 2/2 -
11-62677592-C-A CHRM1 c.981G>T p.K327N Missense 2/2 -
19-8530330-C-T HNRNPM c.561C>T p.P187= Synonymous 6/16 -
8-95522782-G-A VIRMA c.3489C>T p.R1163= Synonymous 14/24 -
17-45682809-C-T NPEPPS c.1986C>T p.L662= Synonymous 17/23 -
18-33257582-T-C GALNT1 c.342T>C p.N114= Synonymous 4/12 -
2-65318174-G-A RAB1A c.231C>T p.T77= Synonymous 4/6 -
3-23932034-T-C UBE2E1 c.519T>C p.Y173= Synonymous 6/6 -
12-6692377-G-T CHD4 c.4047C>A p.S1349= Synonymous 26/40 -
19-36128121-C-A RBM42 c.1197C>A p.R399= Synonymous 9/10 -
17-63052493-C-G GNA13 c.219G>C p.G73= Synonymous 1/4 -
1-16719765-G-A SZRD1 c.144G>A p.Q48= Synonymous 3/4 -
19-3452652-G-A NFIC c.1257G>A p.Q419= Synonymous 8/11 -
18-48584591-G-C SMAD4 c.764G>C p.G255A Missense 6/12 -
9-20414280-G-A MLLT3 c.564C>T p.S188= Synonymous 5/11 -
20-2774852-C-A CPXM1 c.2189G>T p.R730M Missense 14/14 -
7-45726195-C-T ADCY1 c.2377C>T p.L793F Missense 14/20 -
4-5894692-G-A CRMP1 c.5C>T p.A2V Missense 1/14 -
1-17592187-G-A PADI3 c.380G>A p.G127E Missense 4/16 -
5-140962857-C-A DIAPH1 c.536G>T p.W179L Missense 6/28 -
11-64329558-G-A SLC22A11 c.580G>A p.V194I Missense 3/10 -
1-228645991-G-A H2BU1 c.161G>A p.G54D Missense 1/1 -
4-101947155-C-A PPP3CA c.1433G>T p.R478L Missense 14/14 -
1-161495338-C-A HSPA6 c.890C>A p.T297K Missense 1/1 -
14-24610441-C-T EMC9 c.73G>A p.A25T Missense 2/6 -
3-123471321-C-A MYLK c.230G>T p.G77V Missense 5/34 -
12-1943842-C-G LRTM2 c.1068C>G p.P356= Synonymous 5/5 -
12-1943842-C-A LRTM2 c.1068C>A p.P356= Synonymous 5/5 -
7-124405019-C-A GPR37 c.12G>T p.P4= Synonymous 1/2 -
7-124405019-C-T GPR37 c.12G>A p.P4= Synonymous 1/2 -
7-124405019-C-G GPR37 c.12G>C p.P4= Synonymous 1/2 -
5-140725277-G-A PCDHGA3 c.1677G>A p.A559= Synonymous 1/4 -
X-153692803-C-A PLXNA3 c.1887C>A p.A629= Synonymous 9/33 -
X-153692803-C-G PLXNA3 c.1887C>G p.A629= Synonymous 9/33 -
X-153692803-C-T PLXNA3 c.1887C>T p.A629= Synonymous 9/33 -
5-140725277-G-C PCDHGA3 c.1677G>C p.A559= Synonymous 1/4 -
5-140725277-G-T PCDHGA3 c.1677G>T p.A559= Synonymous 1/4 -
9-8485281-G-C PTPRD c.3099C>G p.S1033= Synonymous 29/46 -
17-47583911-G-A NGFR c.459G>A p.T153= Synonymous 3/6 -
17-47583911-G-T NGFR c.459G>T p.T153= Synonymous 3/6 -
17-47583911-G-C NGFR c.459G>C p.T153= Synonymous 3/6 -
11-6462161-C-A HPX c.33G>T p.L11= Synonymous 1/10 -
11-6462161-C-T HPX c.33G>A p.L11= Synonymous 1/10 -
11-6462161-C-G HPX c.33G>C p.L11= Synonymous 1/10 -
11-6462163-G-A HPX c.31C>T p.L11= Synonymous 1/10 -
9-8485281-G-A PTPRD c.3099C>T p.S1033= Synonymous 29/46 -
9-8485281-G-T PTPRD c.3099C>A p.S1033= Synonymous 29/46 -
3-128516861-T-A RAB7A c.129T>A p.A43= Synonymous 3/6 -
3-133583452-G-A RAB6B c.105C>T p.Y35= Synonymous 2/8 -
3-128516861-T-C RAB7A c.129T>C p.A43= Synonymous 3/6 -
3-128516861-T-G RAB7A c.129T>G p.A43= Synonymous 3/6 -
13-25367325-C-T RNF17 c.1081C>T p.P361S Missense 10/36 -
7-149129508-G-A ZNF777 c.1855C>T p.P619S Missense 6/6 -
8-11996034-C-T USP17L2 c.236G>A p.G79E Missense 1/1 -
1-91405171-G-A ZNF644 c.1740C>T p.S580= Synonymous 3/6 -
19-7585312-G-T ZNF358 c.1184G>T p.R395L Missense 2/2 -
1-91405171-G-C ZNF644 c.1740C>G p.S580= Synonymous 3/6 -
1-91405171-G-T ZNF644 c.1740C>A p.S580= Synonymous 3/6 -
4-69964395-C-A UGT2B7 c.859C>A p.P287T Missense 2/6 -
6-36168580-C-T BRPF3 c.481C>T p.L161F Missense 2/13 -
7-28997245-C-A TRIL c.418G>T p.G139W Missense 3/3 -
15-67358666-G-T SMAD3 c.174G>T p.Q58H Missense 1/9 -
22-32756316-CT-TG RFPL3 c.451_452delCTinsTG p.L151C Missense 2/2 -
15-67358666-G-C SMAD3 c.174G>C p.Q58H Missense 1/9 -
X-138643867-C-A F9 c.1023C>A p.Y341* Nonsense 8/8 -
16-77334251-G-A ADAMTS18 c.2583C>T p.P861= Synonymous 17/23 -
2-69049498-C-T ARHGAP25 c.1227C>T p.P409= Synonymous 10/11 -
1-150939673-G-A CERS2 c.618C>T p.F206= Synonymous 8/11 -
9-27292451-G-A EQTN c.324C>T p.S108= Synonymous 4/8 -
9-27292451-G-C EQTN c.324C>G p.S108= Synonymous 4/8 -
9-27292451-G-T EQTN c.324C>A p.S108= Synonymous 4/8 -
19-47548453-G-A NPAS1 c.1317G>A p.P439= Synonymous 12/12 -
9-21202135-G-A IFNA7 c.30C>T p.V10= Synonymous 1/1 -
9-109746495-C-T ZNF462 c.6861C>T p.C2287= Synonymous 10/13 -
11-67235031-G-A TMEM134 c.270C>T p.S90= Synonymous 3/7 -
19-38189400-G-C ZNF607 c.1632C>G p.F544L Missense 5/5 -
16-23387139-G-T SCNN1B c.1233G>T p.G411= Synonymous 8/13 -
16-23387139-G-A SCNN1B c.1233G>A p.G411= Synonymous 8/13 -
16-23387139-G-C SCNN1B c.1233G>C p.G411= Synonymous 8/13 -
5-140502960-C-T PCDHB4 c.1380C>T p.R460= Synonymous 1/1 -
11-66050824-T-C CNIH2 c.417T>C p.L139= Synonymous 5/6 -
3-142281505-G-A ATR c.739C>T p.L247= Synonymous 4/47 -
14-23078768-G-A ABHD4 c.891G>A p.T297= Synonymous 6/7 -
2-179599470-C-T TTN c.15181G>A p.G5061S Missense 51/363 -
3-107941124-C-A IFT57 c.46G>T p.G16W Missense 1/11 -
17-56166550-A-C DYNLL2 c.180A>C p.R60= Synonymous 3/3 -
5-23527719-TTCGCAATAAGTCACACCTCCTCAGACACCAGAGGACACACACAGGGGAGAAGCCCTACG-T PRDM9 c.2524_2607del84 p.R842Lfs*9 InFrameDeletion 11/11 -
6-100010788-C-T CCNC c.69G>A p.K23= Synonymous 2/12 -
11-36453428-T-C PRR5L c.320T>C p.F107S Missense 5/9 -
1-181686272-C-T CACNA1E c.1359C>T p.D453= Synonymous 11/48 -
1-248436886-G-T OR2T33 c.231C>A p.P77= Synonymous 2/2 -
X-115572207-G-A SLC6A14 c.288G>A p.L96= Synonymous 3/14 -
19-8531196-T-G HNRNPM c.708T>G p.L236= Synonymous 7/16 -
19-8531196-T-A HNRNPM c.708T>A p.L236= Synonymous 7/16 -
19-8531196-T-C HNRNPM c.708T>C p.L236= Synonymous 7/16 -
6-20402610-C-A E2F3 c.147C>A p.A49= Synonymous 1/7 -
8-61654289-T-C CHD7 c.298T>C p.S100P Missense 2/38 -
6-20402610-C-G E2F3 c.147C>G p.A49= Synonymous 1/7 -
6-20402610-C-T E2F3 c.147C>T p.A49= Synonymous 1/7 -
13-114292158-C-T TFDP1 c.1032C>T p.G344= Synonymous 11/12 -
10-64148266-G-A ZNF365 c.855G>A p.A285= Synonymous 3/5 -
10-64148266-G-C ZNF365 c.855G>C p.A285= Synonymous 3/5 -
10-64148266-G-T ZNF365 c.855G>T p.A285= Synonymous 3/5 -
11-67375897-C-G NDUFV1 c.103C>G p.L35V Missense 2/10 -
2-130872871-C-T POTEF c.552G>A p.G184= Synonymous 4/17 -
5-140502960-C-G PCDHB4 c.1380C>G p.R460= Synonymous 1/1 -
22-41833284-C-T TOB2 c.66G>A p.R22= Synonymous 2/2 -
5-134191087-C-A C5orf24 c.497C>A p.P166H Missense 2/2 -
21-46086718-GA-CG KRTAP12-2 c.85_86delinsCG p.S29R Missense 1/1 -
17-56166548-C-A DYNLL2 c.178C>A p.R60= Synonymous 3/3 -
17-56166550-A-G DYNLL2 c.180A>G p.R60= Synonymous 3/3 -
17-56166550-A-T DYNLL2 c.180A>T p.R60= Synonymous 3/3 -
19-41847835-C-A TGFB1 c.813G>T p.L271= Synonymous 5/7 -
15-82726467-T-C GOLGA6L9 c.667T>C p.C223R Missense 6/9 -
19-41847835-C-T TGFB1 c.813G>A p.L271= Synonymous 5/7 -
19-41847835-C-G TGFB1 c.813G>C p.L271= Synonymous 5/7 -
19-41847837-G-A TGFB1 c.811C>T p.L271= Synonymous 5/7 -
5-140502960-C-A PCDHB4 c.1380C>A p.R460= Synonymous 1/1 -
10-24669920-T-G KIAA1217 c.477T>G p.P159= Synonymous 3/21 -
10-24669920-T-A KIAA1217 c.477T>A p.P159= Synonymous 3/21 -
10-24669920-T-C KIAA1217 c.477T>C p.P159= Synonymous 3/21 -
1-158597487-C-G SPTA1 c.5592G>C p.L1864F Missense 40/52 -
14-20296177-C-A OR4N2 c.570C>A p.T190= Synonymous 2/2 -
14-20296177-C-G OR4N2 c.570C>G p.T190= Synonymous 2/2 -
14-20296177-C-T OR4N2 c.570C>T p.T190= Synonymous 2/2 -
8-38133285-G-A NSD3 c.4188C>T p.P1396= Synonymous 24/24 -
8-38133285-G-C NSD3 c.4188C>G p.P1396= Synonymous 24/24 -
8-38133285-G-T NSD3 c.4188C>A p.P1396= Synonymous 24/24 -
5-140604857-G-A PCDHB14 c.1780G>A p.G594S Missense 1/1 -
19-50161137-C-A SCAF1 c.3738C>A p.A1246= Synonymous 10/11 -
19-50161137-C-G SCAF1 c.3738C>G p.A1246= Synonymous 10/11 -
19-50161137-C-T SCAF1 c.3738C>T p.A1246= Synonymous 10/11 -
1-180886055-G-T KIAA1614 c.816G>T p.L272= Synonymous 2/9 -
1-180886055-G-A KIAA1614 c.816G>A p.L272= Synonymous 2/9 -
1-180886055-G-C KIAA1614 c.816G>C p.L272= Synonymous 2/9 -
1-180886053-C-T KIAA1614 c.814C>T p.L272= Synonymous 2/9 -
9-84607492-C-T SPATA31D1 c.2107C>T p.P703S Missense 4/4 -
2-179444039-G-T TTN c.67718C>A p.P22573H Missense 320/363 -
2-179396652-G-T TTN c.104690C>A p.S34897* Nonsense 358/363 -
10-18122716-A-G MRC1 c.726A>G p.Q242= Synonymous 4/30 -
9-127167651-G-A PSMB7 c.456C>T p.H152= Synonymous 5/8 -
3-193349413-G-T OPA1 c.802G>T p.E268* Nonsense 8/31 -
22-18301254-C-T MICAL3 c.4173G>A p.L1391= Synonymous 26/32 -
3-44488543-C-A ZNF445 c.2620G>T p.G874W Missense 8/8 -
5-11022929-G-A CTNND2 c.2951C>T p.A984V Missense 17/22 -
19-17535766-G-C MVB12A c.786G>C p.K262N Missense 9/9 -
19-17535766-G-T MVB12A c.786G>T p.K262N Missense 9/9 -
6-80196908-G-T LCA5 c.1907C>A p.P636H Missense 8/8 -
19-33370283-C-A CEP89 c.2137G>T p.E713* Nonsense 19/19 -
1-47399670-G-A CYP4A11 c.1170C>T p.G390= Synonymous 9/12 -
1-47399670-G-C CYP4A11 c.1170C>G p.G390= Synonymous 9/12 -
14-23078768-G-T ABHD4 c.891G>T p.T297= Synonymous 6/7 -
1-152084174-G-GTTGTTGCTCCCTCCTCTC TCHH c.1518_1519insGAGAGGAGGGAGCAACAA p.E501_Q506dup InFrameInsertion 3/3 -
1-212530003-C-A PPP2R5A c.963C>A p.T321= Synonymous 9/13 -
1-212530003-C-G PPP2R5A c.963C>G p.T321= Synonymous 9/13 -
1-212530003-C-T PPP2R5A c.963C>T p.T321= Synonymous 9/13 -
4-38798889-C-G TLR1 c.1564G>C p.G522R Missense 4/4 -
16-2114392-A-G TSC2 c.1563A>G p.T521= Synonymous 15/42 -
16-2114392-A-T TSC2 c.1563A>T p.T521= Synonymous 15/42 -
16-2114392-A-C TSC2 c.1563A>C p.T521= Synonymous 15/42 -
14-23078768-G-C ABHD4 c.891G>C p.T297= Synonymous 6/7 -
11-57886854-G-C OR9I1 c.63C>G p.P21= Synonymous 3/3 -
11-57100207-G-A SSRP1 c.660C>T p.P220= Synonymous 6/17 -
1-173840158-G-A ZBTB37 c.795G>A p.G265= Synonymous 3/5 -
17-63052493-C-A GNA13 c.219G>T p.G73= Synonymous 1/4 -
12-6692377-G-A CHD4 c.4047C>T p.S1349= Synonymous 26/40 -
12-6692377-G-C CHD4 c.4047C>G p.S1349= Synonymous 26/40 -
12-6692515-A-G CHD4 c.3909T>C p.I1303= Synonymous 26/40 -
12-6692515-A-T CHD4 c.3909T>A p.I1303= Synonymous 26/40 -
14-103802387-C-T EIF5 c.87C>T p.G29= Synonymous 4/12 -
14-103802387-C-G EIF5 c.87C>G p.G29= Synonymous 4/12 -
17-47886528-T-G KAT7 c.711T>G p.S237= Synonymous 6/15 -
17-47886528-T-C KAT7 c.711T>C p.S237= Synonymous 6/15 -
17-47886528-T-A KAT7 c.711T>A p.S237= Synonymous 6/15 -
17-63052493-C-T GNA13 c.219G>A p.G73= Synonymous 1/4 -
19-8530330-C-G HNRNPM c.561C>G p.P187= Synonymous 6/16 -
19-8530330-C-A HNRNPM c.561C>A p.P187= Synonymous 6/16 -
17-59763235-G-C BRIP1 c.2867C>G p.S956* Nonsense 19/20 -
1-152777757-T-A LCE1C c.198A>T p.G66= Synonymous 2/2 -
19-532090-C-T CDC34 c.159C>T p.Y53= Synonymous 1/5 -
1-43803867-C-T MPL c.177C>T p.P59= Synonymous 2/12 -
10-105882835-C-T SFR1 c.126C>T p.S42= Synonymous 2/4 -
15-74919745-G-A CLK3 c.870G>A p.L290= Synonymous 8/13 -
10-468932-C-A DIP2C c.436G>T p.D146Y Missense 5/37 -
19-17571442-G-A NXNL1 c.237C>T p.S79= Synonymous 1/2 -
19-17571442-G-C NXNL1 c.237C>G p.S79= Synonymous 1/2 -
19-17571442-G-T NXNL1 c.237C>A p.S79= Synonymous 1/2 -
19-44792320-C-G ZNF235 c.1268G>C p.R423T Missense 5/5 -
2-31621504-C-T XDH c.368G>A p.S123N Missense 5/36 -
2-48027740-G-A MSH6 c.2618G>A p.G873E Missense 4/10 -
3-55002491-A-G CACNA2D3 c.2464A>G p.M822V Missense 28/38 -
5-61877059-G-C LRRC70 c.1794G>C p.E598D Missense 2/2 -
5-61877059-G-T LRRC70 c.1794G>T p.E598D Missense 2/2 -
12-62688050-G-A USP15 c.180G>A p.V60= Synonymous 2/22 -
12-62688050-G-C USP15 c.180G>C p.V60= Synonymous 2/22 -
12-62688050-G-T USP15 c.180G>T p.V60= Synonymous 2/22 -
12-62688065-T-C USP15 c.195T>C p.I65= Synonymous 2/22 -
12-62688065-T-A USP15 c.195T>A p.I65= Synonymous 2/22 -
12-93258683-A-T EEA1 c.198T>A p.A66= Synonymous 3/29 -
12-93258683-A-G EEA1 c.198T>C p.A66= Synonymous 3/29 -
12-93258683-A-C EEA1 c.198T>G p.A66= Synonymous 3/29 -
15-34439019-G-A KATNBL1 c.731C>T p.A244V Missense 8/10 -
16-31488243-C-A TGFB1I1 c.1031C>A p.P344Q Missense 10/11 -
19-17337610-C-A OCEL1 c.178C>A p.R60= Synonymous 2/6 -
19-17337612-G-A OCEL1 c.180G>A p.R60= Synonymous 2/6 -
19-17337612-G-C OCEL1 c.180G>C p.R60= Synonymous 2/6 -
19-17337612-G-T OCEL1 c.180G>T p.R60= Synonymous 2/6 -
19-45368559-C-T NECTIN2 c.120C>T p.P40= Synonymous 2/9 -
19-45368559-C-G NECTIN2 c.120C>G p.P40= Synonymous 2/9 -
19-45368559-C-A NECTIN2 c.120C>A p.P40= Synonymous 2/9 -
2-27424895-G-A SLC5A6 c.1323C>T p.L441= Synonymous 13/17 -
2-27424895-G-C SLC5A6 c.1323C>G p.L441= Synonymous 13/17 -
2-27424895-G-T SLC5A6 c.1323C>A p.L441= Synonymous 13/17 -
2-128628918-C-T AMMECR1L c.423G>A p.T141= Synonymous 4/8 -
2-128628918-C-A AMMECR1L c.423G>T p.T141= Synonymous 4/8 -
2-128628918-C-G AMMECR1L c.423G>C p.T141= Synonymous 4/8 -
2-227872261-G-A COL4A4 c.4853C>T p.S1618L Missense 48/48 -
1-11008843-GC-AG C1orf127 c.1348_1349delGCinsCT p.A450L Missense 12/13 -
1-13695704-T-C PRAMEF19 c.1261A>G p.N421D Missense 3/3 -
1-21560114-C-A ECE1 c.1607G>T p.R536L Missense 14/19 -
1-89427778-C-G KYAT3 c.504G>C p.M168I Missense 6/14 -
1-89427778-C-T KYAT3 c.504G>A p.M168I Missense 6/14 -
1-89427778-C-A KYAT3 c.504G>T p.M168I Missense 6/14 -
1-145538989-C-A ITGA10 c.2929C>A p.L977I Missense 25/30 -
1-153309708-G-T PGLYRP4 c.892C>A p.P298T Missense 8/9 -
1-172628382-G-T FASLG c.41G>T p.W14L Missense 1/4 -
21-10944669-T-A TPTE c.565A>T p.R189* Nonsense 11/24 -
19-501715-G-GGAGCCTCCTAACACAACAAGCCCT MADCAM1 c.717_718insCCTCCTAACACAACAAGCCCTGAG p.E239_S240insPPNTTSPE InFrameInsertion 4/5 -
9-14722448-G-C CER1 c.223C>G p.Q75E Missense 1/2 -
3-49362152-C-T USP4 c.678G>A p.R226= Synonymous 6/22 -
3-49362154-T-G USP4 c.676A>C p.R226= Synonymous 6/22 -
21-10959764-A-G TPTE c.210T>C p.D70= Synonymous 8/24 -
9-140083223-G-T SSNA1 c.45G>T p.L15= Synonymous 1/3 -
9-140083223-G-A SSNA1 c.45G>A p.L15= Synonymous 1/3 -
9-140083223-G-C SSNA1 c.45G>C p.L15= Synonymous 1/3 -
9-140083221-C-T SSNA1 c.43C>T p.L15= Synonymous 1/3 -
6-33668251-A-C UQCC2 c.253T>G p.L85V Missense 3/4 -
3-49362179-A-C USP4 c.651T>G p.P217= Synonymous 6/22 -
3-49362179-A-T USP4 c.651T>A p.P217= Synonymous 6/22 -
3-49362179-A-G USP4 c.651T>C p.P217= Synonymous 6/22 -
5-133707302-C-A UBE2B c.16C>A p.R6= Synonymous 1/6 -
5-133707304-G-A UBE2B c.18G>A p.R6= Synonymous 1/6 -
5-133707304-G-C UBE2B c.18G>C p.R6= Synonymous 1/6 -
5-133707304-G-T UBE2B c.18G>T p.R6= Synonymous 1/6 -
6-132271517-C-T CCN2 c.456G>A p.R152= Synonymous 3/5 -
6-132271519-T-G CCN2 c.454A>C p.R152= Synonymous 3/5 -
19-677941-G-C FSTL3 c.253G>C p.G85R Missense 2/5 -
7-91699441-A-G AKAP9 c.6428A>G p.N2143S Missense 27/50 -
8-28210185-A-C ZNF395 c.825T>G p.S275= Synonymous 6/10 -
8-28210185-A-G ZNF395 c.825T>C p.S275= Synonymous 6/10 -
8-28210185-A-T ZNF395 c.825T>A p.S275= Synonymous 6/10 -
3-132389882-A-G UBA5 c.568A>G p.T190A Missense 6/12 -
13-114292158-C-G TFDP1 c.1032C>G p.G344= Synonymous 11/12 -
13-114292158-C-A TFDP1 c.1032C>A p.G344= Synonymous 11/12 -
2-130872871-C-A POTEF c.552G>T p.G184= Synonymous 4/17 -
2-130872871-C-G POTEF c.552G>C p.G184= Synonymous 4/17 -
4-184615825-C-T TRAPPC11 c.2577C>T p.Y859= Synonymous 23/30 -
6-132271257-A-C CCN2 c.585T>G p.I195M Missense 4/5 -
6-15652328-T-C DTNBP1 c.100A>G p.S34G Missense 2/10 -
7-43908573-G-A MRPS24 c.209C>T p.S70L Missense 3/4 -
7-100275433-T-C GNB2 c.489T>C p.D163= Synonymous 7/10 -
3-132389866-T-C UBA5 c.552T>C p.N184= Synonymous 6/12 -
10-3822390-C-T KLF6 c.708G>A p.G236= Synonymous 3/4 -
10-3822390-C-G KLF6 c.708G>C p.G236= Synonymous 3/4 -
17-38975103-A-AGCTACCACCACCATAACCACCACCGCTGCTGCTACCACCACCATAACCACCACCGCTGCT KRT10 c.1683_1684insAGCAGCGGTGGTGGTTATGGTGGTGGTAGCAGCAGCGGTGGTGGTTATGGTGGTGGTAGC p.G565_H566insGYGGGSSSGGGYGGGSSSGG InFrameInsertion 7/8 -
20-2413236-C-A TGM6 c.2068C>A p.H690N Missense 13/13 -
15-85164783-GAAGAGCTTCAGCCAGAGCTCCAGTCTGATTGCACACCAGGGCATGCACACAGGGGAGAA-G ZSCAN2 c.1357_1440del84 p.K453Tfs*90 InFrameDeletion 3/3 -
3-139080083-C-T COPB2 c.2050G>A p.G684S Missense 17/22 -
1-71535030-A-G ZRANB2 c.699T>C p.S233= Synonymous 8/10 -
1-150239571-A-G APH1A c.513T>C p.H171= Synonymous 5/7 -
9-103348539-G-T CAVIN4 c.901G>T p.E301* Nonsense 2/2 -
1-154227353-A-G UBAP2L c.1896A>G p.T632= Synonymous 16/27 -
1-154227353-A-T UBAP2L c.1896A>T p.T632= Synonymous 16/27 -
1-154227353-A-C UBAP2L c.1896A>C p.T632= Synonymous 16/27 -
1-156925565-A-G ARHGEF11 c.1698T>C p.D566= Synonymous 20/41 -
10-3822390-C-A KLF6 c.708G>T p.G236= Synonymous 3/4 -
10-124186511-T-C PLEKHA1 c.864T>C p.I288= Synonymous 11/12 -
10-124186511-T-A PLEKHA1 c.864T>A p.I288= Synonymous 11/12 -
11-47447493-T-A PSMC3 c.84A>T p.G28= Synonymous 2/12 -
11-47447493-T-C PSMC3 c.84A>G p.G28= Synonymous 2/12 -
11-47447493-T-G PSMC3 c.84A>C p.G28= Synonymous 2/12 -
11-61089134-A-C DDB1 c.1158T>G p.S386= Synonymous 10/27 -
11-61089134-A-G DDB1 c.1158T>C p.S386= Synonymous 10/27 -
11-61089134-A-T DDB1 c.1158T>A p.S386= Synonymous 10/27 -
11-61089152-C-A DDB1 c.1140G>T p.G380= Synonymous 10/27 -
11-61089152-C-T DDB1 c.1140G>A p.G380= Synonymous 10/27 -
11-61089152-C-G DDB1 c.1140G>C p.G380= Synonymous 10/27 -
11-74322577-T-C POLD3 c.253T>C p.L85= Synonymous 4/12 -
11-74322579-G-A POLD3 c.255G>A p.L85= Synonymous 4/12 -
11-117052218-G-A SIDT2 c.270G>A p.V90= Synonymous 2/26 -
11-117052218-G-C SIDT2 c.270G>C p.V90= Synonymous 2/26 -
11-117052218-G-T SIDT2 c.270G>T p.V90= Synonymous 2/26 -
9-35057513-A-G VCP c.2175T>C p.D725= Synonymous 16/17 -
12-91497991-G-T LUM c.968C>A p.P323Q Missense 3/3 -
12-124810882-G-A NCOR2 c.7218C>T p.P2406= Synonymous 48/49 -
12-124810882-G-C NCOR2 c.7218C>G p.P2406= Synonymous 48/49 -
12-124810882-G-T NCOR2 c.7218C>A p.P2406= Synonymous 48/49 -
14-35492252-A-C SRP54 c.1293A>C p.V431= Synonymous 14/16 -
14-35492252-A-G SRP54 c.1293A>G p.V431= Synonymous 14/16 -
14-35492252-A-T SRP54 c.1293A>T p.V431= Synonymous 14/16 -
15-34517830-A-G EMC4 c.180A>G p.T60= Synonymous 2/5 -
15-34517830-A-T EMC4 c.180A>T p.T60= Synonymous 2/5 -
15-74919745-G-C CLK3 c.870G>C p.L290= Synonymous 8/13 -
15-74919743-C-T CLK3 c.868C>T p.L290= Synonymous 8/13 -
16-11981583-T-C GSPT1 c.801A>G p.T267= Synonymous 7/15 -
16-11981583-T-A GSPT1 c.801A>T p.T267= Synonymous 7/15 -
16-11981583-T-G GSPT1 c.801A>C p.T267= Synonymous 7/15 -
16-30106447-C-A YPEL3 c.252G>T p.G84= Synonymous 2/4 -
16-30106447-C-T YPEL3 c.252G>A p.G84= Synonymous 2/4 -
16-30106447-C-G YPEL3 c.252G>C p.G84= Synonymous 2/4 -
17-1383905-T-C MYO1C c.822A>G p.K274= Synonymous 7/32 -
17-27055864-G-T NEK8 c.33G>T p.G11= Synonymous 1/15 -
17-27055864-G-A NEK8 c.33G>A p.G11= Synonymous 1/15 -
17-27055864-G-C NEK8 c.33G>C p.G11= Synonymous 1/15 -
17-40961506-C-A CNTD1 c.946C>A p.H316N Missense 7/7 -
17-45730225-C-A KPNB1 c.265C>A p.R89= Synonymous 3/22 -
17-45730227-A-C KPNB1 c.267A>C p.R89= Synonymous 3/22 -
17-45730227-A-G KPNB1 c.267A>G p.R89= Synonymous 3/22 -
17-45730227-A-T KPNB1 c.267A>T p.R89= Synonymous 3/22 -
18-22806784-G-C ZNF521 c.1098C>G p.D366E Missense 4/8 -
18-22806784-G-T ZNF521 c.1098C>A p.D366E Missense 4/8 -
19-14037669-G-A CC2D1A c.2109G>A p.K703= Synonymous 20/29 -
19-40698595-C-A MAP3K10 c.657C>A p.I219= Synonymous 1/10 -
19-40698595-C-T MAP3K10 c.657C>T p.I219= Synonymous 1/10 -
2-99980826-A-G EIF5B c.1230A>G p.K410= Synonymous 6/24 -
5-133716465-T-A UBE2B c.207T>A p.T69= Synonymous 4/6 -
5-133716465-T-G UBE2B c.207T>G p.T69= Synonymous 4/6 -
5-133716465-T-C UBE2B c.207T>C p.T69= Synonymous 4/6 -
22-17600637-C-A TMEM121B c.1381G>T p.G461W Missense 1/1 -
5-133533493-A-T PPP2CA c.900T>A p.V300= Synonymous 7/7 -
5-133533493-A-C PPP2CA c.900T>G p.V300= Synonymous 7/7 -
3-38293862-T-C OXSR1 c.1488T>C p.N496= Synonymous 17/18 -
3-47889422-A-G DHX30 c.2262A>G p.E754= Synonymous 14/22 -
3-107492443-T-G BBX c.1875T>G p.S625= Synonymous 11/18 -
3-107492443-T-C BBX c.1875T>C p.S625= Synonymous 11/18 -
3-107492443-T-A BBX c.1875T>A p.S625= Synonymous 11/18 -
7-47872722-C-G PKD1L1 c.6303G>C p.M2101I Missense 41/57 -
7-47872722-C-T PKD1L1 c.6303G>A p.M2101I Missense 41/57 -
7-47872722-C-A PKD1L1 c.6303G>T p.M2101I Missense 41/57 -
8-41363462-G-A GOLGA7 c.297G>A p.E99= Synonymous 3/5 -
8-61497354-T-C RAB2A c.342T>C p.I114= Synonymous 5/8 -
8-61497354-T-A RAB2A c.342T>A p.I114= Synonymous 5/8 -
8-99042821-C-A MATN2 c.2488C>A p.L830I Missense 15/19 -
4-9245612-A-C USP17L17 c.8A>C p.D3A Missense 1/1 -
5-90678670-C-T ARRDC3 c.240G>A p.E80= Synonymous 1/8 -
5-133561484-C-A PPP2CA c.69G>T p.L23= Synonymous 1/7 -
5-133561484-C-T PPP2CA c.69G>A p.L23= Synonymous 1/7 -
5-133561484-C-G PPP2CA c.69G>C p.L23= Synonymous 1/7 -
5-133561486-G-A PPP2CA c.67C>T p.L23= Synonymous 1/7 -
5-140573509-G-T PCDHB10 c.1384G>T p.E462* Nonsense 1/1 -
5-137503674-C-A BRD8 c.736G>T p.G246W Missense 9/27 -
5-151169915-G-T G3BP1 c.127G>T p.G43W Missense 3/12 -
5-170239172-C-T GABRP c.1233C>T p.P411= Synonymous 10/10 -
5-170239172-C-G GABRP c.1233C>G p.P411= Synonymous 10/10 -
5-170239172-C-A GABRP c.1233C>A p.P411= Synonymous 10/10 -
6-16145179-G-C MYLIP c.879G>C p.K293N Missense 6/7 -
6-16145179-G-T MYLIP c.879G>T p.K293N Missense 6/7 -
6-49803149-G-A CRISP1 c.630C>T p.P210= Synonymous 8/8 -
6-49803149-G-C CRISP1 c.630C>G p.P210= Synonymous 8/8 -
15-34517830-A-C EMC4 c.180A>C p.T60= Synonymous 2/5 -
15-73590922-T-C NEO1 c.4135T>C p.L1379= Synonymous 27/29 -
15-73590924-G-A NEO1 c.4137G>A p.L1379= Synonymous 27/29 -
15-74919745-G-T CLK3 c.1314G>T p.L290= Synonymous 8/13 -
6-131931291-C-G MED23 c.972G>C p.G324= Synonymous 11/29 -
6-152602962-C-T SYNE1 c.18361G>A p.A6121T Missense 97/146 -
6-152651359-G-T SYNE1 c.14461C>A p.L4821M Missense 78/146 -
7-42005709-C-A GLI3 c.2962G>T p.G988W Missense 15/15 -
7-82474775-C-A PCLO c.13858G>T p.D4620Y Missense 13/25 -
5-140037217-C-A IK c.880C>A p.R294S Missense 10/20 -
7-82595225-G-T PCLO c.3879C>A p.T1293= Synonymous 4/25 -
7-82595225-G-C PCLO c.3879C>G p.T1293= Synonymous 4/25 -
7-82595225-G-A PCLO c.3879C>T p.T1293= Synonymous 4/25 -
7-100842021-A-C MOGAT3 c.379T>G p.F127V Missense 4/7 -
7-154760792-C-A PAXIP1 c.1119G>T p.Q373H Missense 7/21 -
7-154760792-C-G PAXIP1 c.1119G>C p.Q373H Missense 7/21 -
8-25230133-C-A DOCK5 c.3583C>A p.L1195I Missense 35/52 -
8-25290937-C-A KCTD9 c.828G>T p.Q276H Missense 10/12 -
8-25290937-C-G KCTD9 c.828G>C p.Q276H Missense 10/12 -
9-95795115-A-G FGD3 c.1745A>G p.D582G Missense 16/18 -
9-125582690-C-A PDCL c.580G>T p.G194W Missense 4/4 -
9-128420037-C-A MAPKAP1 c.391G>T p.E131* Nonsense 4/12 -
9-130570970-G-T FPGS c.956G>T p.R319L Missense 10/15 -
9-139566442-C-A EGFL7 c.701C>A p.P234Q Missense 10/11 -
21-37444785-C-A CBR1 c.439C>A p.L147I Missense 3/3 -
2-74605312-G-T DCTN1 c.94C>A p.R32S Missense 2/32 -
X-11157246-C-A ARHGAP6 c.2662G>T p.G888W Missense 13/13 -
5-90015959-G-T ADGRV1 c.9542G>T p.G3181V Missense 44/90 -
2-74760062-C-A HTRA2 c.1327C>A p.R443= Synonymous 8/8 -
2-74760064-G-A HTRA2 c.1329G>A p.R443= Synonymous 8/8 -
2-74760064-G-C HTRA2 c.1329G>C p.R443= Synonymous 8/8 -
2-74760064-G-T HTRA2 c.1329G>T p.R443= Synonymous 8/8 -
2-112922597-C-G FBLN7 c.255C>G p.N85K Missense 3/8 -
2-112922597-C-A FBLN7 c.255C>A p.N85K Missense 3/8 -
5-79446732-C-A SERINC5 c.1026G>T p.Q342H Missense 9/12 -
5-79446732-C-G SERINC5 c.1026G>C p.Q342H Missense 9/12 -
1-41012399-C-A ZNF684 c.404C>A p.S135* Nonsense 5/5 -
2-71797846-T-G DYSF c.3203T>G p.L1068R Missense 29/56 -
1-46764011-T-A LRRC41 c.231A>T p.L77= Synonymous 2/10 -
1-46764011-T-C LRRC41 c.231A>G p.L77= Synonymous 2/10 -
1-46764011-T-G LRRC41 c.231A>C p.L77= Synonymous 2/10 -
1-46764013-G-A LRRC41 c.229C>T p.L77= Synonymous 2/10 -
1-110559051-T-C AHCYL1 c.868T>C p.L290= Synonymous 8/17 -
1-110559053-G-A AHCYL1 c.870G>A p.L290= Synonymous 8/17 -
2-114228621-C-A CBWD2 c.719C>A p.S240Y Missense 10/15 -
2-178481696-C-A TTC30A c.1734G>T p.L578= Synonymous 1/1 -
2-178481696-C-T TTC30A c.1734G>A p.L578= Synonymous 1/1 -
2-178481696-C-G TTC30A c.1734G>C p.L578= Synonymous 1/1 -
2-178481698-G-A TTC30A c.1732C>T p.L578= Synonymous 1/1 -
2-169874590-C-A ABCB11 c.46G>T p.E16* Nonsense 2/28 -
2-55096468-C-A EML6 c.2202C>A p.T734= Synonymous 14/41 -
2-55096468-C-G EML6 c.2202C>G p.T734= Synonymous 14/41 -
2-55096468-C-T EML6 c.2202C>T p.T734= Synonymous 14/41 -
20-3128612-C-A FASTKD5 c.1105G>T p.D369Y Missense 2/2 -
20-39798890-C-A PLCG1 c.2789C>A p.A930D Missense 24/32 -
20-49626768-C-G KCNG1 c.108G>C p.K36N Missense 2/3 -
20-49626768-C-A KCNG1 c.108G>T p.K36N Missense 2/3 -
2-69049498-C-G ARHGAP25 c.1227C>G p.P409= Synonymous 10/11 -
2-69049498-C-A ARHGAP25 c.1227C>A p.P409= Synonymous 10/11 -
3-142756050-C-T U2SURP c.2094C>T p.P698= Synonymous 21/28 -
3-142756050-C-G U2SURP c.2094C>G p.P698= Synonymous 21/28 -
3-142756050-C-A U2SURP c.2094C>A p.P698= Synonymous 21/28 -
20-62221759-G-T GMEB2 c.1276C>A p.P426T Missense 10/10 -
4-74964382-G-T CXCL2 c.244C>A p.Q82K Missense 3/4 -
4-77676111-C-T SHROOM3 c.4475C>T p.S1492F Missense 7/11 -
4-83793179-C-A SEC31A c.700G>T p.E234* Nonsense 7/27 -
4-103590176-G-T MANBA c.1261C>A p.L421I Missense 10/17 -
2-220148153-C-G DNAJB2 c.561C>G p.N187K Missense 8/9 -
2-220148153-C-A DNAJB2 c.561C>A p.N187K Missense 8/9 -
4-152577389-T-C FHIP1A c.2557T>C p.F853L Missense 12/14 -
4-152577391-C-A FHIP1A c.2559C>A p.F853L Missense 12/14 -
4-152577391-C-G FHIP1A c.2559C>G p.F853L Missense 12/14 -
5-78340152-G-A DMGDH c.969C>T p.S323= Synonymous 6/16 -
5-78340152-G-C DMGDH c.969C>G p.S323= Synonymous 6/16 -
5-78340152-G-T DMGDH c.969C>A p.S323= Synonymous 6/16 -
3-48475147-T-C CCDC51 c.447A>G p.E149= Synonymous 3/4 -
22-46318917-T-C WNT7B c.869A>G p.Q290R Missense 4/4 -
22-38111910-G-A TRIOBP c.597G>A p.V199= Synonymous 6/24 -
22-38111910-G-C TRIOBP c.597G>C p.V199= Synonymous 6/24 -
22-38111910-G-T TRIOBP c.597G>T p.V199= Synonymous 6/24 -
3-19575178-C-A KCNH8 c.2911C>A p.Q971K Missense 16/16 -
3-119886848-C-A GPR156 c.1476G>T p.W492C Missense 10/10 -
3-119886848-C-G GPR156 c.1476G>C p.W492C Missense 10/10 -
3-121206620-G-T POLQ c.5158C>A p.L1720I Missense 16/30 -
3-73438999-C-A PDZRN3 c.1384G>T p.G462W Missense 7/10 -
5-109190949-C-A MAN2A1 c.3085C>A p.L1029I Missense 20/22 -
3-186915496-C-T RTP1 c.193C>T p.L65F Missense 1/2 -
3-186364107-G-A FETUB c.665G>A p.S222N Missense 5/7 -
4-47559887-C-T ATP10D c.2031C>T p.S677= Synonymous 12/23 -
4-47559887-C-G ATP10D c.2031C>G p.S677= Synonymous 12/23 -
4-47559887-C-A ATP10D c.2031C>A p.S677= Synonymous 12/23 -
2-202603425-C-G ALS2 c.2385G>C p.M795I Missense 12/34 -
2-202603425-C-T ALS2 c.2385G>A p.M795I Missense 12/34 -
2-202603425-C-A ALS2 c.2385G>T p.M795I Missense 12/34 -
4-54364857-C-A LNX1 c.929G>T p.G310V Missense 5/11 -
2-74719824-C-A TTC31 c.1213C>A p.Q405K Missense 12/13 -
3-156249286-G-T KCNAB1 c.1170G>T p.Q390H Missense 13/14 -
3-156249286-G-C KCNAB1 c.1170G>C p.Q390H Missense 13/14 -
19-14162508-G-T IL27RA c.1618G>T p.G540* Nonsense 12/14 -
22-50899008-G-T SBF1 c.3101C>A p.P1034H Missense 24/41 -
22-23596126-C-A BCR c.1420C>A p.R474= Synonymous 2/23 -
22-23596128-G-A BCR c.1422G>A p.R474= Synonymous 2/23 -
22-23596128-G-C BCR c.1422G>C p.R474= Synonymous 2/23 -
22-23596128-G-T BCR c.1422G>T p.R474= Synonymous 2/23 -
19-45643529-G-T PPP1R37 c.336G>T p.L112= Synonymous 3/13 -
19-45643529-G-A PPP1R37 c.336G>A p.L112= Synonymous 3/13 -
19-45643529-G-C PPP1R37 c.336G>C p.L112= Synonymous 3/13 -
19-45643527-C-T PPP1R37 c.334C>T p.L112= Synonymous 3/13 -
19-35449807-A-G ZNF792 c.952T>C p.F318L Missense 4/4 -
19-35449805-G-T ZNF792 c.954C>A p.F318L Missense 4/4 -
19-35449805-G-C ZNF792 c.954C>G p.F318L Missense 4/4 -
19-47571085-C-A ZC3H4 c.2440G>T p.G814* Nonsense 15/15 -
19-18277956-G-T PIK3R2 c.1576G>T p.E526* Nonsense 13/16 -
22-45798327-C-A SMC1B c.740G>T p.R247M Missense 5/25 -
3-10975824-G-T SLC6A11 c.1547G>T p.W516L Missense 12/14 -
2-113414798-G-T SLC20A1 c.758G>T p.R253M Missense 6/11 -
X-153053534-G-T IDH3G c.403C>A p.L135I Missense 6/13 -
2-98421623-C-A TMEM131 c.2330G>T p.W777L Missense 22/41 -
3-53326662-G-T DCP1A c.820C>A p.L274M Missense 7/10 -
2-193059102-G-T TMEFF2 c.149C>A p.T50K Missense 1/10 -
2-48027857-G-T MSH6 c.2735G>T p.W912L Missense 4/10 -
19-45260288-G-T BCL3 c.534G>T p.L178= Synonymous 4/9 -
19-45260288-G-A BCL3 c.534G>A p.L178= Synonymous 4/9 -
19-45260288-G-C BCL3 c.534G>C p.L178= Synonymous 4/9 -
19-45260286-C-T BCL3 c.532C>T p.L178= Synonymous 4/9 -
2-10136488-C-A GRHL1 c.1636C>A p.L546M Missense 14/16 -
2-179640299-G-T TTN c.6292C>A p.R2098= Synonymous 28/363 -
2-179640297-C-T TTN c.6294G>A p.R2098= Synonymous 28/363 -
6-49803149-G-T CRISP1 c.630C>A p.P210= Synonymous 8/8 -
6-131931291-C-A MED23 c.972G>T p.G324= Synonymous 11/29 -
6-131931291-C-T MED23 c.972G>A p.G324= Synonymous 11/29 -
4-54374344-G-T LNX1 c.431C>A p.S144* Nonsense 3/11 -
4-54374344-G-C LNX1 c.431C>G p.S144* Nonsense 3/11 -
5-79470857-C-T SERINC5 c.471G>A p.V157= Synonymous 5/12 -
5-79470857-C-G SERINC5 c.471G>C p.V157= Synonymous 5/12 -
5-79470857-C-A SERINC5 c.471G>T p.V157= Synonymous 5/12 -
5-148421127-C-A SH3TC2 c.583G>T p.G195W Missense 6/17 -
5-162884060-G-T NUDCD2 c.265C>A p.L89I Missense 3/4 -
6-11104088-G-T ERVFRD-1 c.1456C>A p.L486I Missense 2/2 -
6-117198501-C-G RFX6 c.63C>G p.S21= Synonymous 1/19 -
6-117198501-C-A RFX6 c.63C>A p.S21= Synonymous 1/19 -
19-38189402-A-G ZNF607 c.1630T>C p.F544L Missense 5/5 -
19-38189400-G-T ZNF607 c.1632C>A p.F544L Missense 5/5 -
19-1456905-T-C APC2 c.870T>C p.D290= Synonymous 9/15 -
3-51746567-C-A GRM2 c.529C>A p.R177S Missense 3/6 -
3-10420053-G-T ATP2B2 c.1084C>A p.L362I Missense 10/23 -
12-113595432-C-A CFAP73 c.875C>A p.S292Y Missense 7/8 -
7-5416544-G-T TNRC18 c.2542C>A p.Q848K Missense 8/30 -
7-55086993-G-T EGFR c.23G>T p.G8V Missense 1/28 -
7-135310029-G-T NUP205 c.4597G>T p.D1533Y Missense 32/43 -
8-42183519-C-T IKBKB c.2018C>T p.P673L Missense 20/22 -
8-143747362-T-G JRK c.116A>C p.K39T Missense 2/3 -
9-102722396-G-T STX17 c.541G>T p.E181* Nonsense 6/8 -
16-2143679-C-A PKD1 c.10882G>T p.D3628Y Missense 37/46 -
9-131515592-G-C ZER1 c.597C>G p.N199K Missense 4/16 -
9-131515592-G-T ZER1 c.597C>A p.N199K Missense 4/16 -
17-73501963-C-A CASKIN2 c.774G>T p.L258= Synonymous 9/20 -
17-73501963-C-T CASKIN2 c.774G>A p.L258= Synonymous 9/20 -
17-73501963-C-G CASKIN2 c.774G>C p.L258= Synonymous 9/20 -
17-73501965-G-A CASKIN2 c.772C>T p.L258= Synonymous 9/20 -
9-136444159-G-T FAM163B c.486C>A p.I162= Synonymous 3/3 -
9-136444159-G-A FAM163B c.486C>T p.I162= Synonymous 3/3 -
17-16843819-G-T TNFRSF13B c.452C>A p.P151Q Missense 4/5 -
9-139739740-G-T AJM1 c.874G>T p.G292C Missense 3/3 -
17-78086461-G-T GAA c.1839G>T p.W613C Missense 13/20 -
15-39885364-G-T THBS1 c.2931G>T p.W977C Missense 18/22 -
15-39885364-G-C THBS1 c.2931G>C p.W977C Missense 18/22 -
15-41820499-C-A RPAP1 c.1194G>T p.L398= Synonymous 10/25 -
15-41820499-C-T RPAP1 c.1194G>A p.L398= Synonymous 10/25 -
15-41820499-C-G RPAP1 c.1194G>C p.L398= Synonymous 10/25 -
15-41820501-G-A RPAP1 c.1192C>T p.L398= Synonymous 10/25 -
15-50212597-C-A ATP8B4 c.1769G>T p.G590V Missense 18/28 -
14-64701842-G-T ESR2 c.1252C>A p.Q418K Missense 8/9 -
17-15207393-G-T TEKT3 c.1333C>A p.L445M Missense 9/9 -
16-88782507-C-G PIEZO1 c.7150G>C p.G2384R Missense 50/51 -
17-3935541-C-T ZZEF1 c.6771G>A p.V2257= Synonymous 42/55 -
17-3935541-C-G ZZEF1 c.6771G>C p.V2257= Synonymous 42/55 -
17-3935541-C-A ZZEF1 c.6771G>T p.V2257= Synonymous 42/55 -
15-64446605-G-A SNX22 c.480G>A p.V160= Synonymous 7/7 -
15-64446605-G-C SNX22 c.480G>C p.V160= Synonymous 7/7 -
15-64446605-G-T SNX22 c.480G>T p.V160= Synonymous 7/7 -
20-56730554-C-A C20orf85 c.181C>A p.P61T Missense 3/4 -
13-53421147-G-A PCDH8 c.1425C>T p.P475= Synonymous 1/3 -
13-53421147-G-C PCDH8 c.1425C>G p.P475= Synonymous 1/3 -
13-53421147-G-T PCDH8 c.1425C>A p.P475= Synonymous 1/3 -
19-9064037-C-G MUC16 c.23409G>C p.M7803I Missense 3/84 -
19-9064037-C-T MUC16 c.23409G>A p.M7803I Missense 3/84 -
3-128516891-T-C RAB7A c.159T>C p.D53= Synonymous 3/6 -
3-142985683-C-A SLC9A9 c.1799G>T p.S600I Missense 16/16 -
4-5642369-C-A EVC2 c.1342G>T p.D448Y Missense 10/22 -
4-9212471-C-T USP17L10 c.89C>T p.A30V Missense 1/1 -
7-1487321-C-T MICALL2 c.415G>A p.A139T Missense 4/17 -
9-112018721-A-G EPB41L4B c.792T>C p.N264= Synonymous 8/26 -
19-58018744-C-G ZNF773 c.1281C>G p.S427R Missense 4/4 -
19-58018744-C-A ZNF773 c.1281C>A p.S427R Missense 4/4 -
19-58018742-A-C ZNF773 c.1279A>C p.S427R Missense 4/4 -
9-27284847-C-A EQTN c.759G>T p.L253F Missense 8/8 -
9-27284847-C-G EQTN c.759G>C p.L253F Missense 8/8 -
9-39073985-T-C CNTNAP3 c.3769A>G p.I1257V Missense 24/24 -
5-52779488-A-C FST c.432A>C p.A144= Synonymous 3/6 -
5-52779488-A-G FST c.432A>G p.A144= Synonymous 3/6 -
5-52779488-A-T FST c.432A>T p.A144= Synonymous 3/6 -
3-126363147-C-A TXNRD3 c.512G>T p.C171F Missense 4/16 -
1-36101945-A-G PSMB2 c.180T>C p.I60= Synonymous 2/6 -
1-36101945-A-T PSMB2 c.180T>A p.I60= Synonymous 2/6 -
3-52088000-C-A DUSP7 c.908G>T p.S303I Missense 2/3 -
2-201436074-G-A SGO2 c.1005G>A p.E335= Synonymous 7/9 -
17-72889622-CCTCGCCCCCACGGTGCGCGCTCCGCGCCGGTTCCATGGGCTCCGTAGGTTCCAT-C FADS6 c.19_72del54 p.M25_E42del InFrameDeletion 1/6 -
5-176308205-C-G HK3 c.2641G>C p.V881L Missense 19/19 -
5-176308205-C-A HK3 c.2641G>T p.V881L Missense 19/19 -
1-55473971-C-T BSND c.633C>T p.P211= Synonymous 4/4 -
1-55473971-C-G BSND c.633C>G p.P211= Synonymous 4/4 -
1-55473971-C-A BSND c.633C>A p.P211= Synonymous 4/4 -
13-42891809-T-G AKAP11 c.5550T>G p.N1850K Missense 12/13 -
13-42891809-T-A AKAP11 c.5550T>A p.N1850K Missense 12/13 -
1-154527223-C-T UBE2Q1 c.576G>A p.E192= Synonymous 4/13 -
16-31198135-T-A FUS c.777T>A p.R259= Synonymous 7/15 -
16-31198135-T-G FUS c.777T>G p.R259= Synonymous 7/15 -
9-35064216-G-A VCP c.643C>T p.Q215* Nonsense 6/17 -
9-37442276-C-A ZBTB5 c.273G>T p.L91= Synonymous 2/2 -
9-37442276-C-T ZBTB5 c.273G>A p.L91= Synonymous 2/2 -
9-37442276-C-G ZBTB5 c.273G>C p.L91= Synonymous 2/2 -
9-37442278-G-A ZBTB5 c.271C>T p.L91= Synonymous 2/2 -
19-45815093-A-C CKM c.567T>G p.D189E Missense 5/8 -
19-45815093-A-T CKM c.567T>A p.D189E Missense 5/8 -
12-111085609-A-T TCTN1 c.1691A>T p.D564V Missense 14/15 -
11-66050824-T-G CNIH2 c.417T>G p.L139= Synonymous 5/6 -
11-66050824-T-A CNIH2 c.417T>A p.L139= Synonymous 5/6 -
12-58143248-G-A CDK4 c.672C>T p.G224= Synonymous 6/8 -
12-58143248-G-C CDK4 c.672C>G p.G224= Synonymous 6/8 -
12-58143248-G-T CDK4 c.672C>A p.G224= Synonymous 6/8 -
14-89069358-C-T ZC3H14 c.1701C>T p.H567= Synonymous 12/17 -
19-2834502-G-T ZNF554 c.1269G>T p.L423= Synonymous 5/5 -
19-2834502-G-A ZNF554 c.1269G>A p.L423= Synonymous 5/5 -
19-2834502-G-C ZNF554 c.1269G>C p.L423= Synonymous 5/5 -
19-2834500-C-T ZNF554 c.1267C>T p.L423= Synonymous 5/5 -
19-45480701-A-T CLPTM1 c.570A>T p.T190= Synonymous 5/14 -
19-45480701-A-C CLPTM1 c.570A>C p.T190= Synonymous 5/14 -
2-64327619-T-C PELI1 c.216A>G p.K72= Synonymous 4/7 -
14-89039287-T-G ZC3H14 c.797T>G p.L266R Missense 6/17 -
16-2226264-A-AG TRAF7 c.1879dupG p.V627Gfs*37 SpliceAcceptorInsertion 20/21 -
1-185269458-T-G IVNS1ABP c.1260A>C p.V420= Synonymous 12/15 -
1-185269458-T-C IVNS1ABP c.1260A>G p.V420= Synonymous 12/15 -
1-185269458-T-A IVNS1ABP c.1260A>T p.V420= Synonymous 12/15 -
11-85687687-T-C PICALM c.1818A>G p.T606= Synonymous 18/20 -
2-179640297-C-G TTN c.6294G>C p.R2098= Synonymous 28/363 -
2-179640297-C-A TTN c.6294G>T p.R2098= Synonymous 28/363 -
20-32247497-T-G NECAB3 c.685A>C p.N229H Missense 8/12 -
2-219609884-C-A TTLL4 c.1714C>A p.R572= Synonymous 6/20 -
2-219609886-A-C TTLL4 c.1716A>C p.R572= Synonymous 6/20 -
2-219609886-A-G TTLL4 c.1716A>G p.R572= Synonymous 6/20 -
2-219609886-A-T TTLL4 c.1716A>T p.R572= Synonymous 6/20 -
3-132409476-C-A NPHP3 c.2589G>T p.W863C Missense 19/27 -
3-132409476-C-G NPHP3 c.2589G>C p.W863C Missense 19/27 -
3-132440896-G-A NPHP3 c.304C>T p.R102C Missense 1/27 -
4-967131-C-A DGKQ c.140G>T p.R47L Missense 1/23 -
12-120536913-G-T RAB35 c.273C>A p.T91= Synonymous 4/6 -
12-120536913-G-C RAB35 c.273C>G p.T91= Synonymous 4/6 -
12-120536913-G-A RAB35 c.273C>T p.T91= Synonymous 4/6 -
11-3249629-C-A MRGPRE c.401G>T p.R134L Missense 2/2 -
12-57971541-T-G KIF5A c.2346T>G p.G782= Synonymous 21/29 -
12-57971541-T-A KIF5A c.2346T>A p.G782= Synonymous 21/29 -
12-57971541-T-C KIF5A c.2346T>C p.G782= Synonymous 21/29 -
2-192546717-G-A NABP1 c.276G>A p.R92= Synonymous 3/6 -
2-192546715-A-C NABP1 c.274A>C p.R92= Synonymous 3/6 -
17-47882774-A-T KAT7 c.630A>T p.P210= Synonymous 5/15 -
17-47882774-A-G KAT7 c.630A>G p.P210= Synonymous 5/15 -
17-47882774-A-C KAT7 c.630A>C p.P210= Synonymous 5/15 -
15-91037975-A-T IQGAP1 c.4659A>T p.G1553= Synonymous 36/38 -
15-91037975-A-G IQGAP1 c.4659A>G p.G1553= Synonymous 36/38 -
15-91037975-A-C IQGAP1 c.4659A>C p.G1553= Synonymous 36/38 -
17-7517794-G-T FXR2 c.57C>A p.R19= Synonymous 1/17 -
17-7517794-G-C FXR2 c.57C>G p.R19= Synonymous 1/17 -
17-7517794-G-A FXR2 c.57C>T p.R19= Synonymous 1/17 -
17-7406602-A-T POLR2A c.2919A>T p.G973= Synonymous 17/29 -
17-7406602-A-G POLR2A c.2919A>G p.G973= Synonymous 17/29 -
17-7406602-A-C POLR2A c.2919A>C p.G973= Synonymous 17/29 -
3-118917951-G-T UPK1B c.696G>T p.G232= Synonymous 7/8 -
3-118917951-G-A UPK1B c.696G>A p.G232= Synonymous 7/8 -
3-118917951-G-C UPK1B c.696G>C p.G232= Synonymous 7/8 -
1-150239030-G-T APH1A c.636C>A p.A212= Synonymous 6/7 -
1-150239030-G-C APH1A c.636C>G p.A212= Synonymous 6/7 -
1-150239030-G-A APH1A c.636C>T p.A212= Synonymous 6/7 -
19-38872834-A-G PSMD8 c.881A>G p.N294S Missense 6/7 -
3-136152491-A-G STAG1 c.1557T>C p.D519= Synonymous 16/34 -
3-142215326-C-A ATR c.5775G>T p.L1925= Synonymous 34/47 -
3-142215326-C-T ATR c.5775G>A p.L1925= Synonymous 34/47 -
3-142215326-C-G ATR c.5775G>C p.L1925= Synonymous 34/47 -
3-142215328-G-A ATR c.5773C>T p.L1925= Synonymous 34/47 -
5-90678724-A-C ARRDC3 c.186T>G p.S62= Synonymous 1/8 -
5-90678724-A-G ARRDC3 c.186T>C p.S62= Synonymous 1/8 -
5-90678724-A-T ARRDC3 c.186T>A p.S62= Synonymous 1/8 -
5-178043932-A-G CLK4 c.493T>C p.L165= Synonymous 5/13 -
5-178043930-C-T CLK4 c.495G>A p.L165= Synonymous 5/13 -
22-41347474-G-A RBX1 c.72G>A p.V24= Synonymous 1/5 -
22-41347474-G-C RBX1 c.72G>C p.V24= Synonymous 1/5 -
22-41347474-G-T RBX1 c.72G>T p.V24= Synonymous 1/5 -
X-51486973-C-T GSPT2 c.251C>T p.A84V Missense 1/1 -
X-153197855-A-C NAA10 c.255T>G p.G85= Synonymous 5/8 -
X-153197855-A-T NAA10 c.255T>A p.G85= Synonymous 5/8 -
X-153197855-A-G NAA10 c.255T>C p.G85= Synonymous 5/8 -
1-6279358-G-T RNF207 c.1796G>T p.W599L Missense 18/18 -
1-152187053-G-A HRNR c.7052C>T p.S2351F Missense 3/3 -
17-38975103-A-AGCTACCACCACCATAACCACCACCGCTGCTGCTACCACCACCATAACCACCACCGCTGCTGCTACCACCACCATAACCACCACCGCTGCT KRT10 c.1683_1684insAGCAGCGGTGGTGGTTATGGTGGTGGTAGCAGCAGCGGTGGTGGTTATGGTGGTGGTAGCAGCAGCGGTGGTGGTTATGGTGGTGGTAGC p.S561_S562insSSGGGYGGGSSSGGGYGGGSSSGGGYGGGS InFrameInsertion 7/8 -
17-7406704-GGTCGTC-G POLR2A c.2929_2934delGTCGTC p.V977_V978del InFrameDeletion 18/29 -
1-223931911-T-C CAPN2 c.417T>C p.F139= Synonymous 3/21 -
1-203134585-A-C ADORA1 c.538A>C p.M180L Missense 4/4 -
1-203134585-A-T ADORA1 c.538A>T p.M180L Missense 4/4 -
11-57457837-C-T ZDHHC5 c.588C>T p.F196= Synonymous 6/12 -
11-72554323-C-T FCHSD2 c.1578G>A p.Q526= Synonymous 16/20 -
1-181058839-T-A IER5 c.801T>A p.A267= Synonymous 1/1 -
1-181058839-T-C IER5 c.801T>C p.A267= Synonymous 1/1 -
1-181058839-T-G IER5 c.801T>G p.A267= Synonymous 1/1 -
1-185269443-G-A IVNS1ABP c.1275C>T p.G425= Synonymous 12/15 -
1-185269443-G-C IVNS1ABP c.1275C>G p.G425= Synonymous 12/15 -
1-185269443-G-T IVNS1ABP c.1275C>A p.G425= Synonymous 12/15 -
1-223931905-G-T CAPN2 c.411G>T p.G137= Synonymous 3/21 -
1-223931905-G-A CAPN2 c.411G>A p.G137= Synonymous 3/21 -
1-223931905-G-C CAPN2 c.411G>C p.G137= Synonymous 3/21 -
10-91359199-C-A PANK1 c.1120G>T p.V374F Missense 3/7 -
17-27869679-G-A TAOK1 c.2645G>A p.S882N Missense 20/20 -
17-37882048-G-T ERBB2 c.2814G>T p.G938= Synonymous 23/27 -
17-37882048-G-A ERBB2 c.2814G>A p.G938= Synonymous 23/27 -
17-37882048-G-C ERBB2 c.2814G>C p.G938= Synonymous 23/27 -
17-59763235-G-T BRIP1 c.2867C>A p.S956* Nonsense 19/20 -
17-61902014-C-A FTSJ3 c.900G>T p.L300F Missense 10/21 -
17-61902014-C-G FTSJ3 c.900G>C p.L300F Missense 10/21 -
17-72999843-G-T CDR2L c.1072G>T p.E358* Nonsense 5/5 -
17-74151740-G-T RNF157 c.1601C>A p.S534Y Missense 15/19 -
17-75478271-C-A SEPTIN9 c.767C>A p.P256H Missense 4/12 -
17-76046539-C-A TNRC6C c.1396C>A p.P466T Missense 4/22 -
18-20572961-G-T RBBP8 c.1171G>T p.G391W Missense 11/19 -
18-67755230-G-T RTTN c.4297C>A p.R1433= Synonymous 31/49 -
18-67755228-C-T RTTN c.4299G>A p.R1433= Synonymous 31/49 -
18-67755228-C-G RTTN c.4299G>C p.R1433= Synonymous 31/49 -
18-67755228-C-A RTTN c.4299G>T p.R1433= Synonymous 31/49 -
19-9406787-G-A ZNF699 c.1293C>T p.P431= Synonymous 6/6 -
19-9406787-G-C ZNF699 c.1293C>G p.P431= Synonymous 6/6 -
19-9406787-G-T ZNF699 c.1293C>A p.P431= Synonymous 6/6 -
19-19638856-C-A NDUFA13 c.356C>A p.P119H Missense 5/5 -
19-19917805-G-T ZNF506 c.76C>A p.R26= Synonymous 2/4 -
19-19917803-C-T ZNF506 c.78G>A p.R26= Synonymous 2/4 -
19-19917803-C-G ZNF506 c.78G>C p.R26= Synonymous 2/4 -
19-19917803-C-A ZNF506 c.78G>T p.R26= Synonymous 2/4 -
19-40317574-C-T DYRK1B c.1149G>A p.T383= Synonymous 9/11 -
19-40317574-C-A DYRK1B c.1149G>T p.T383= Synonymous 9/11 -
19-40317574-C-G DYRK1B c.1149G>C p.T383= Synonymous 9/11 -
19-49950596-C-A PIH1D1 c.610G>T p.G204W Missense 6/9 -
1-248685034-C-A OR2G6 c.87C>A p.A29= Synonymous 2/2 -
1-248685034-C-G OR2G6 c.87C>G p.A29= Synonymous 2/2 -
1-248685034-C-T OR2G6 c.87C>T p.A29= Synonymous 2/2 -
2-24962374-C-A NCOA1 c.3275C>A p.S1092* Nonsense 18/23 -
2-24962374-C-G NCOA1 c.3275C>G p.S1092* Nonsense 18/23 -
2-26438044-C-A HADHA c.677G>T p.G226V Missense 8/20 -
1-248436886-G-A OR2T33 c.231C>T p.P77= Synonymous 2/2 -
1-248436886-G-C OR2T33 c.231C>G p.P77= Synonymous 2/2 -
10-61612346-A-G CCDC6 c.418T>C p.F140L Missense 2/9 -
10-61612344-G-T CCDC6 c.420C>A p.F140L Missense 2/9 -
10-61612344-G-C CCDC6 c.420C>G p.F140L Missense 2/9 -
17-61899467-G-T FTSJ3 c.1352C>A p.P451Q Missense 14/21 -
10-47669240-C-T ANTXRL c.738C>T p.L246= Synonymous 9/17 -
10-47669240-C-G ANTXRL c.738C>G p.L246= Synonymous 9/17 -
10-47669240-C-A ANTXRL c.738C>A p.L246= Synonymous 9/17 -
1-16558772-G-T CPLANE2 c.548C>A p.T183K Missense 5/5 -
1-16258428-G-T SPEN c.5693G>T p.R1898L Missense 11/15 -
1-85560195-C-A DNAI3 c.1130C>A p.S377* Nonsense 10/23 -
1-85560195-C-G DNAI3 c.1130C>G p.S377* Nonsense 10/23 -
1-224475577-G-T NVL c.1694C>A p.P565H Missense 14/23 -
1-235909733-T-C LYST c.7875A>G p.R2625= Synonymous 29/53 -
11-85687687-T-A PICALM c.1818A>T p.T606= Synonymous 18/20 -
11-85687687-T-G PICALM c.1818A>C p.T606= Synonymous 18/20 -
12-57587077-A-T LRP1 c.7674A>T p.P2558= Synonymous 46/89 -
12-57587077-A-G LRP1 c.7674A>G p.P2558= Synonymous 46/89 -
12-57587077-A-C LRP1 c.7674A>C p.P2558= Synonymous 46/89 -
19-40487122-A-G PSMC4 c.1167A>G p.E389= Synonymous 11/11 -
12-124848335-G-T NCOR2 c.2818C>A p.P940T Missense 23/49 -
15-35044781-C-A GJD2 c.864G>T p.Q288H Missense 2/2 -
15-35044781-C-G GJD2 c.864G>C p.Q288H Missense 2/2 -
11-5878798-G-A OR52E8 c.135C>T p.L45= Synonymous 1/1 -
11-5878798-G-C OR52E8 c.135C>G p.L45= Synonymous 1/1 -
11-5878798-G-T OR52E8 c.135C>A p.L45= Synonymous 1/1 -
11-6541317-G-C DNHD1 c.1770G>C p.K590N Missense 9/43 -
11-6541317-G-T DNHD1 c.1770G>T p.K590N Missense 9/43 -
10-96269894-G-T TBC1D12 c.1647G>T p.L549F Missense 8/13 -
10-96269894-G-C TBC1D12 c.1647G>C p.L549F Missense 8/13 -
10-17088034-G-T CUBN c.3389C>A p.P1130Q Missense 24/67 -
11-118345013-G-T KMT2A c.3139G>T p.D1047Y Missense 3/36 -
15-34130230-C-A RYR3 c.12049C>A p.P4017T Missense 89/104 -
12-65514898-C-A WIF1 c.74G>T p.R25L Missense 1/10 -
11-117280513-C-A CEP164 c.3928C>A p.P1310T Missense 30/33 -
10-123903197-C-A TACC2 c.5810C>A p.P1937Q Missense 7/23 -
11-88301126-C-A GRM5 c.1725G>T p.W575C Missense 8/10 -
11-88301126-C-G GRM5 c.1725G>C p.W575C Missense 8/10 -
12-49447847-G-T KMT2D c.587C>A p.P196H Missense 6/55 -
13-78320848-C-T SLAIN1 c.1116C>T p.P372= Synonymous 4/7 -
13-78320848-C-G SLAIN1 c.1116C>G p.P372= Synonymous 4/7 -
13-78320848-C-A SLAIN1 c.1116C>A p.P372= Synonymous 4/7 -
13-40261761-C-A COG6 c.910C>A p.P304T Missense 9/19 -
12-132426220-C-A PUS1 c.928C>A p.P310T Missense 5/6 -
1-24432539-TC-AG MYOM3 c.430_431delGAinsCT p.E144L Missense 5/37 -
14-24569273-A-G PCK2 c.1085A>G p.N362S Missense 7/10 -
15-44166496-G-T FRMD5 c.1300C>A p.P434T Missense 14/14 -
15-52488654-C-A MYO5C c.4847G>T p.W1616L Missense 39/41 -
11-117222682-GA-TG CEP164 c.371_372delGAinsTG p.R124M Missense 5/33 -
15-63972801-C-A HERC1 c.6400G>T p.G2134* Nonsense 35/78 -
15-90172660-G-T KIF7 c.3463C>A p.L1155M Missense 17/19 -
15-90226942-C-A PEX11A c.410G>T p.R137M Missense 3/3 -
16-22337239-G-A POLR3E c.1506G>A p.V502= Synonymous 18/21 -
16-22337239-G-C POLR3E c.1506G>C p.V502= Synonymous 18/21 -
16-22337239-G-T POLR3E c.1506G>T p.V502= Synonymous 18/21 -
16-67218477-C-A EXOC3L1 c.2061G>T p.L687= Synonymous 14/14 -
16-67218477-C-T EXOC3L1 c.2061G>A p.L687= Synonymous 14/14 -
16-67218477-C-G EXOC3L1 c.2061G>C p.L687= Synonymous 14/14 -
16-67218479-G-A EXOC3L1 c.2059C>T p.L687= Synonymous 14/14 -
16-67974062-G-A LCAT c.1068C>T p.P356= Synonymous 6/6 -
16-67974062-G-C LCAT c.1068C>G p.P356= Synonymous 6/6 -
17-7366054-A-C ZBTB4 c.2247T>G p.G749= Synonymous 4/4 -
17-7366054-A-T ZBTB4 c.2247T>A p.G749= Synonymous 4/4 -
17-7366054-A-G ZBTB4 c.2247T>C p.G749= Synonymous 4/4 -
17-9511531-C-T CFAP52 c.849C>T p.P283= Synonymous 7/14 -
17-9511531-C-G CFAP52 c.849C>G p.P283= Synonymous 7/14 -
17-9511531-C-A CFAP52 c.849C>A p.P283= Synonymous 7/14 -
17-10358512-G-T MYH4 c.2275C>A p.Q759K Missense 20/40 -
17-12887997-G-T ARHGAP44 c.2089G>T p.G697W Missense 20/21 -
1-162473621-A-T UHMK1 c.831A>T p.L277= Synonymous 4/8 -
1-162473621-A-G UHMK1 c.831A>G p.L277= Synonymous 4/8 -
1-162473621-A-C UHMK1 c.831A>C p.L277= Synonymous 4/8 -
1-162473619-C-T UHMK1 c.829C>T p.L277= Synonymous 4/8 -
1-230796509-C-T COG2 c.240C>T p.G80= Synonymous 3/18 -
1-230796509-C-G COG2 c.240C>G p.G80= Synonymous 3/18 -
1-230796509-C-A COG2 c.240C>A p.G80= Synonymous 3/18 -
4-8608596-C-A CPZ c.1039C>A p.P347T Missense 6/11 -
9-35722176-G-T TLN1 c.888C>A p.V296= Synonymous 9/57 -
9-35722176-G-C TLN1 c.888C>G p.V296= Synonymous 9/57 -
9-35722176-G-A TLN1 c.888C>T p.V296= Synonymous 9/57 -
9-70428848-G-C FOXD4L4 c.52C>G p.R18G Missense 1/1 -
9-35722191-C-T TLN1 c.873G>A p.E291= Synonymous 9/57 -
6-170876042-C-A TBP c.622C>A p.R208= Synonymous 5/8 -
6-170876044-A-C TBP c.624A>C p.R208= Synonymous 5/8 -
6-170876044-A-G TBP c.624A>G p.R208= Synonymous 5/8 -
6-170876044-A-T TBP c.624A>T p.R208= Synonymous 5/8 -
8-22424349-G-A SORBS3 c.1158G>A p.R386= Synonymous 15/21 -
8-22424347-A-C SORBS3 c.1156A>C p.R386= Synonymous 15/21 -
15-91025309-T-C IQGAP1 c.3447T>C p.I1149= Synonymous 27/38 -
15-91025309-T-A IQGAP1 c.3447T>A p.I1149= Synonymous 27/38 -
X-53575217-G-A HUWE1 c.10053C>T p.F3351= Synonymous 68/84 -
X-70753182-C-T OGT c.33C>T p.S11= Synonymous 1/22 -
14-51376765-C-A PYGL c.2025G>T p.S675= Synonymous 17/20 -
14-51376765-C-G PYGL c.2025G>C p.S675= Synonymous 17/20 -
14-51376765-C-T PYGL c.2025G>A p.S675= Synonymous 17/20 -
17-3917786-G-T ZZEF1 c.8169C>A p.A2723= Synonymous 50/55 -
17-3917786-G-C ZZEF1 c.8169C>G p.A2723= Synonymous 50/55 -
17-3917786-G-A ZZEF1 c.8169C>T p.A2723= Synonymous 50/55 -
1-45271018-T-A PLK3 c.1716T>A p.A572= Synonymous 14/15 -
1-45271018-T-C PLK3 c.1716T>C p.A572= Synonymous 14/15 -
1-45271018-T-G PLK3 c.1716T>G p.A572= Synonymous 14/15 -
1-44079362-C-T PTPRF c.4047C>T p.G1349= Synonymous 23/34 -
1-44079362-C-G PTPRF c.4047C>G p.G1349= Synonymous 23/34 -
1-44079362-C-A PTPRF c.4047C>A p.G1349= Synonymous 23/34 -
4-169931126-C-T CBR4 c.115G>A p.A39T Missense 1/5 -
X-114424369-C-A RBMXL3 c.365C>A p.P122H Missense 1/1 -
16-30104079-C-T YPEL3 c.426G>A p.K142= Synonymous 4/4 -
17-7469054-C-T SENP3 c.1236C>T p.D412= Synonymous 6/12 -
17-48158742-C-T ITGA3 c.2889C>T p.P963= Synonymous 23/26 -
17-48158742-C-G ITGA3 c.2889C>G p.P963= Synonymous 23/26 -
17-48158742-C-A ITGA3 c.2889C>A p.P963= Synonymous 23/26 -
11-117090430-C-T PCSK7 c.1200G>A p.E400= Synonymous 10/17 -
18-12095200-C-T ANKRD62 c.249C>T p.G83= Synonymous 2/14 -
18-12095200-C-G ANKRD62 c.249C>G p.G83= Synonymous 2/14 -
18-12095200-C-A ANKRD62 c.249C>A p.G83= Synonymous 2/14 -
19-40398472-G-A FCGBP c.6495C>T p.D2165= Synonymous 14/36 -
15-91025297-T-C IQGAP1 c.3435T>C p.F1145= Synonymous 27/38 -
22-18301254-C-A MICAL3 c.4173G>T p.L1391= Synonymous 26/32 -
22-18301254-C-G MICAL3 c.4173G>C p.L1391= Synonymous 26/32 -
22-18301256-G-A MICAL3 c.4171C>T p.L1391= Synonymous 26/32 -
5-14751340-A-G ANKH c.525T>C p.F175= Synonymous 5/12 -
7-35674900-C-A HERPUD2 c.786G>T p.Q262H Missense 7/9 -
7-35674900-C-G HERPUD2 c.786G>C p.Q262H Missense 7/9 -
8-86121584-C-A E2F5 c.823C>A p.Q275K Missense 6/8 -
5-140605130-TC-CT PCDHB14 c.2053_2054delTCinsCT p.S685L Missense 1/1 -
5-140712565-C-A PCDHGA1 c.2314C>A p.Q772K Missense 1/4 -
1-32800665-A-T MARCKSL1 c.121T>A p.S41T Missense 2/2 -
1-40542556-G-T PPT1 c.756C>A p.A252= Synonymous 8/9 -
1-40542556-G-C PPT1 c.756C>G p.A252= Synonymous 8/9 -
1-40542556-G-A PPT1 c.756C>T p.A252= Synonymous 8/9 -
1-45271033-T-C PLK3 c.1731T>C p.F577= Synonymous 14/15 -
X-53407969-A-G SMC1A c.3477T>C p.D1159= Synonymous 23/25 -
1-116941389-A-T ATP1A1 c.2271A>T p.S757= Synonymous 16/23 -
1-116941389-A-G ATP1A1 c.2271A>G p.S757= Synonymous 16/23 -
1-116941389-A-C ATP1A1 c.2271A>C p.S757= Synonymous 16/23 -
17-18145889-C-A LLGL1 c.3063C>A p.T1021= Synonymous 21/23 -
17-18145889-C-G LLGL1 c.3063C>G p.T1021= Synonymous 21/23 -
17-18145889-C-T LLGL1 c.3063C>T p.T1021= Synonymous 21/23 -
12-93804583-G-A UBE2N c.345C>T p.P115= Synonymous 3/4 -
12-93804583-G-C UBE2N c.345C>G p.P115= Synonymous 3/4 -
12-93804583-G-T UBE2N c.345C>A p.P115= Synonymous 3/4 -
12-26383725-C-G SSPN c.448C>G p.L150V Missense 3/3 -
16-68729695-C-A CDH3 c.2149C>A p.Q717K Missense 15/16 -
1-244217365-C-G ZBTB18 c.289C>G p.Q97E Missense 2/2 -
17-48263162-T-C COL1A1 c.4225A>G p.S1409G Missense 50/51 -
17-38447820-G-T CDC6 c.560G>T p.R187M Missense 4/12 -
13-21563202-T-G LATS2 c.717A>C p.V239= Synonymous 4/8 -
13-21563202-T-C LATS2 c.717A>G p.V239= Synonymous 4/8 -
13-21563202-T-A LATS2 c.717A>T p.V239= Synonymous 4/8 -
13-21562767-C-A LATS2 c.1152G>T p.P384= Synonymous 4/8 -
13-21562767-C-T LATS2 c.1152G>A p.P384= Synonymous 4/8 -
13-21562767-C-G LATS2 c.1152G>C p.P384= Synonymous 4/8 -
14-67805427-C-A ATP6V1D c.655G>T p.D219Y Missense 9/9 -
12-123345255-C-A HIP1R c.2690C>A p.T897K Missense 28/32 -
14-89178819-C-A EML5 c.1453G>T p.E485* Nonsense 10/44 -
17-58284478-T-C USP32 c.2941A>G p.N981D Missense 25/34 -
14-81955613-C-A SEL1L c.1378G>T p.G460W Missense 14/21 -
17-74340808-A-T PRPSAP1 c.234T>A p.V78= Synonymous 3/10 -
17-74340808-A-G PRPSAP1 c.234T>C p.V78= Synonymous 3/10 -
17-74340808-A-C PRPSAP1 c.234T>G p.V78= Synonymous 3/10 -
15-52476805-C-A GNB5 c.69G>T p.L23= Synonymous 2/13 -
15-52476805-C-T GNB5 c.69G>A p.L23= Synonymous 2/13 -
15-52476805-C-G GNB5 c.69G>C p.L23= Synonymous 2/13 -
15-52476807-G-A GNB5 c.67C>T p.L23= Synonymous 2/13 -
13-33268370-G-T PDS5B c.1480G>T p.E494* Nonsense 14/35 -
14-92488075-G-T TRIP11 c.413C>A p.P138Q Missense 4/21 -
16-30727429-G-T SRCAP c.2536G>T p.E846* Nonsense 17/34 -
1-182909514-C-G SHCBP1L c.720G>C p.E240D Missense 3/10 -
1-182909514-C-A SHCBP1L c.720G>T p.E240D Missense 3/10 -
16-29896961-C-A SEZ6L2 c.1318G>T p.E440* Nonsense 8/18 -
17-8732247-T-C PIK3R6 c.950A>G p.E317G Missense 11/21 -
19-12807384-G-A FBXW9 c.12C>T p.P4= Synonymous 1/10 -
19-12807384-G-C FBXW9 c.12C>G p.P4= Synonymous 1/10 -
19-12807384-G-T FBXW9 c.12C>A p.P4= Synonymous 1/10 -
19-14829631-C-A ZNF333 c.1492C>A p.R498= Synonymous 12/12 -
19-14829633-A-C ZNF333 c.1494A>C p.R498= Synonymous 12/12 -
19-14829633-A-G ZNF333 c.1494A>G p.R498= Synonymous 12/12 -
19-14829633-A-T ZNF333 c.1494A>T p.R498= Synonymous 12/12 -
19-20308398-C-T ZNF486 c.879C>T p.P293= Synonymous 4/4 -
19-20308398-C-G ZNF486 c.879C>G p.P293= Synonymous 4/4 -
19-20308398-C-A ZNF486 c.879C>A p.P293= Synonymous 4/4 -
19-36641893-G-A COX7A1 c.231C>T p.P77= Synonymous 4/4 -
19-36641893-G-C COX7A1 c.231C>G p.P77= Synonymous 4/4 -
19-36641893-G-T COX7A1 c.231C>A p.P77= Synonymous 4/4 -
19-40903469-C-A PRX c.790G>T p.G264C Missense 7/7 -
19-42910493-T-C LIPE c.2185A>G p.N729D Missense 7/10 -
19-45448082-G-C APOC4 c.153G>C p.R51S Missense 2/3 -
19-45448082-G-T APOC4 c.153G>T p.R51S Missense 2/3 -
19-53994105-G-T ZNF813 c.619G>T p.E207* Nonsense 4/4 -
2-27464800-T-C CAD c.5905T>C p.F1969L Missense 39/44 -
2-27464802-C-A CAD c.5907C>A p.F1969L Missense 39/44 -
2-27464802-C-G CAD c.5907C>G p.F1969L Missense 39/44 -
2-33622230-C-A LTBP1 c.4865C>A p.A1622D Missense 33/34 -
2-55831196-C-A PPP4R3B c.215G>T p.W72L Missense 3/17 -
2-71043483-G-T CLEC4F c.1030C>A p.Q344K Missense 4/7 -
2-97482087-G-T CNNM3 c.73G>T p.G25W Missense 1/8 -
2-136575055-G-A LCT c.1563C>T p.D521= Synonymous 6/17 -
2-176987876-C-A HOXD9 c.380C>A p.P127Q Missense 1/2 -
13-32799132-G-T FRY c.4979G>T p.W1660L Missense 38/61 -
17-73498434-C-A CASKIN2 c.2721G>T p.L907= Synonymous 18/20 -
17-73498434-C-T CASKIN2 c.2721G>A p.L907= Synonymous 18/20 -
17-73498434-C-G CASKIN2 c.2721G>C p.L907= Synonymous 18/20 -
17-73498436-G-A CASKIN2 c.2719C>T p.L907= Synonymous 18/20 -
17-57941177-G-A TUBD1 c.1107C>T p.S369= Synonymous 8/9 -
17-57941177-G-C TUBD1 c.1107C>G p.S369= Synonymous 8/9 -
17-57941177-G-T TUBD1 c.1107C>A p.S369= Synonymous 8/9 -
2-179408064-G-T TTN c.96636C>A p.V32212= Synonymous 347/363 -
2-179408064-G-C TTN c.96636C>G p.V32212= Synonymous 347/363 -
2-179408064-G-A TTN c.96636C>T p.V32212= Synonymous 347/363 -
2-179431543-C-A TTN c.79316G>T p.R26439L Missense 326/363 -
2-179546103-C-G TTN c.33247G>C p.V11083L Missense 137/363 -
2-179546103-C-A TTN c.33247G>T p.V11083L Missense 137/363 -
2-202569217-C-A ALS2 c.4798G>T p.D1600Y Missense 32/34 -
20-2593950-G-T TMC2 c.1854G>T p.W618C Missense 14/20 -
20-2593950-G-C TMC2 c.1854G>C p.W618C Missense 14/20 -
1-223939704-C-A CAPN2 c.905C>A p.P302Q Missense 8/21 -
22-35813838-C-A MCM5 c.1692C>A p.A564= Synonymous 13/17 -
22-35813838-C-G MCM5 c.1692C>G p.A564= Synonymous 13/17 -
22-35813838-C-T MCM5 c.1692C>T p.A564= Synonymous 13/17 -
12-7310606-G-T CLSTN3 c.2800G>T p.D934Y Missense 18/18 -
10-61965608-C-A ANK3 c.1235G>T p.R412L Missense 11/44 -
10-105926370-C-T CFAP43 c.2915G>A p.S972N Missense 23/38 -
10-11911792-GGGCCCCGCAGTGGAGACCCTGGCCCGGGGCCCAGCCACCCGGCGCAGCCCAAGGCACCC-G PROSER2 c.695_796del102 p.G232Afs*76 InFrameDeletion 4/4 -
10-91222212-G-T SLC16A12 c.124C>A p.P42T Missense 3/8 -
11-65292647-C-A SCYL1 c.23C>A p.P8Q Missense 1/18 -
11-102712932-C-A MMP3 c.578G>T p.G193V Missense 4/10 -
11-126075656-G-T RPUSD4 c.578C>A p.P193H Missense 4/7 -
1-214557539-G-A PTPN14 c.1659C>T p.Y553= Synonymous 13/19 -
11-102650265-G-T MMP10 c.317C>A p.P106Q Missense 2/10 -
11-102953548-C-T DCUN1D5 c.270G>A p.A90= Synonymous 4/8 -
11-102953548-C-G DCUN1D5 c.270G>C p.A90= Synonymous 4/8 -
11-102953548-C-A DCUN1D5 c.270G>T p.A90= Synonymous 4/8 -
11-118461188-G-A ARCN1 c.951G>A p.V317= Synonymous 6/10 -
11-118461188-G-C ARCN1 c.951G>C p.V317= Synonymous 6/10 -
11-118461188-G-T ARCN1 c.951G>T p.V317= Synonymous 6/10 -
12-14689549-C-G PLBD1 c.654G>C p.K218N Missense 5/11 -
12-14689549-C-A PLBD1 c.654G>T p.K218N Missense 5/11 -
12-56216492-A-C DNAJC14 c.1659T>G p.P553= Synonymous 5/7 -
12-56216492-A-T DNAJC14 c.1659T>A p.P553= Synonymous 5/7 -
12-56216492-A-G DNAJC14 c.1659T>C p.P553= Synonymous 5/7 -
12-83289766-A-G TMTC2 c.824A>G p.Y275C Missense 3/12 -
12-92538216-A-G BTG1 c.156T>C p.Y52= Synonymous 2/2 -
13-25914122-A-G NUP58 c.1650A>G p.T550= Synonymous 16/16 -
13-25914122-A-T NUP58 c.1650A>T p.T550= Synonymous 16/16 -
13-25914122-A-C NUP58 c.1650A>C p.T550= Synonymous 16/16 -
15-34519926-A-G EMC4 c.234A>G p.K78= Synonymous 3/5 -
15-34519941-T-C EMC4 c.249T>C p.N83= Synonymous 3/5 -
15-66169800-A-T RAB11A c.171A>T p.G57= Synonymous 2/5 -
15-66169800-A-G RAB11A c.171A>G p.G57= Synonymous 2/5 -
15-66169800-A-C RAB11A c.171A>C p.G57= Synonymous 2/5 -
17-25637183-A-C WSB1 c.981A>C p.A327= Synonymous 7/9 -
17-25637183-A-G WSB1 c.981A>G p.A327= Synonymous 7/9 -
17-25637183-A-T WSB1 c.981A>T p.A327= Synonymous 7/9 -
17-25638613-C-T WSB1 c.1077C>T p.F359= Synonymous 8/9 -
17-26666727-C-A TNFAIP1 c.180C>A p.R60= Synonymous 2/7 -
17-26666727-C-G TNFAIP1 c.180C>G p.R60= Synonymous 2/7 -
17-26666727-C-T TNFAIP1 c.180C>T p.R60= Synonymous 2/7 -
17-61824283-C-G CCDC47 c.1410G>C p.K470N Missense 13/13 -
17-61824283-C-A CCDC47 c.1410G>T p.K470N Missense 13/13 -
19-4422589-C-T CHAF1A c.1044C>T p.L348= Synonymous 5/15 -
19-4422589-C-G CHAF1A c.1044C>G p.L348= Synonymous 5/15 -
19-4422589-C-A CHAF1A c.1044C>A p.L348= Synonymous 5/15 -
2-37208833-C-A HEATR5B c.6016G>T p.A2006S Missense 36/36 -
2-38973874-T-A SRSF7 c.588A>T p.S196= Synonymous 6/8 -
2-38973874-T-C SRSF7 c.588A>G p.S196= Synonymous 6/8 -
2-38973874-T-G SRSF7 c.588A>C p.S196= Synonymous 6/8 -
2-55155593-C-A EML6 c.3819C>A p.T1273= Synonymous 26/41 -
2-55155593-C-G EML6 c.3819C>G p.T1273= Synonymous 26/41 -
2-55155593-C-T EML6 c.3819C>T p.T1273= Synonymous 26/41 -
2-65318174-G-T RAB1A c.231C>A p.T77= Synonymous 4/6 -
2-65318174-G-C RAB1A c.231C>G p.T77= Synonymous 4/6 -
2-85255121-A-G KCMF1 c.126A>G p.T42= Synonymous 2/7 -
2-85255121-A-T KCMF1 c.126A>T p.T42= Synonymous 2/7 -
2-85255121-A-C KCMF1 c.126A>C p.T42= Synonymous 2/7 -
2-85270758-T-G KCMF1 c.396T>G p.L132= Synonymous 4/7 -
2-85270758-T-A KCMF1 c.396T>A p.L132= Synonymous 4/7 -
2-85270758-T-C KCMF1 c.396T>C p.L132= Synonymous 4/7 -
2-216236905-A-C FN1 c.6441T>G p.G2147= Synonymous 40/46 -
2-216236905-A-T FN1 c.6441T>A p.G2147= Synonymous 40/46 -
2-216236905-A-G FN1 c.6441T>C p.G2147= Synonymous 40/46 -
20-30582997-C-T XKR7 c.711C>T p.F237= Synonymous 2/3 -
3-119153693-C-A TMEM39A c.1149G>T p.L383= Synonymous 8/9 -
3-119153693-C-T TMEM39A c.1149G>A p.L383= Synonymous 8/9 -
3-119153693-C-G TMEM39A c.1149G>C p.L383= Synonymous 8/9 -
3-119153695-G-A TMEM39A c.1147C>T p.L383= Synonymous 8/9 -
3-119153717-A-G TMEM39A c.1125T>C p.N375= Synonymous 8/9 -
3-142215882-C-A ATR c.5711G>T p.R1904L Missense 33/47 -
4-186066394-T-C SLC25A4 c.588T>C p.D196= Synonymous 2/4 -
5-133710110-A-C UBE2B c.81A>C p.A27= Synonymous 2/6 -
5-133710110-A-G UBE2B c.81A>G p.A27= Synonymous 2/6 -
5-133710110-A-T UBE2B c.81A>T p.A27= Synonymous 2/6 -
5-140188914-G-A PCDHA4 c.2142G>A p.T714= Synonymous 1/4 -
5-140188914-G-T PCDHA4 c.2142G>T p.T714= Synonymous 1/4 -
5-140188914-G-C PCDHA4 c.2142G>C p.T714= Synonymous 1/4 -
6-27279032-C-G POM121L2 c.918G>C p.E306D Missense 1/1 -
6-27279032-C-A POM121L2 c.918G>T p.E306D Missense 1/1 -
6-134349914-C-A SLC2A12 c.1049G>T p.G350V Missense 2/5 -
1-156305657-G-A CCT3 c.54C>T p.S18= Synonymous 2/14 -
1-156305657-G-C CCT3 c.54C>G p.S18= Synonymous 2/14 -
1-156305657-G-T CCT3 c.54C>A p.S18= Synonymous 2/14 -
1-116943607-A-G ATP1A1 c.2697A>G p.E899= Synonymous 19/23 -
1-176759067-GC-AG PAPPA2 c.4838_4839delGCinsAG p.S1613K Missense 18/23 -
11-57457667-G-A ZDHHC5 c.549G>A p.T183= Synonymous 5/12 -
11-57457667-G-T ZDHHC5 c.549G>T p.T183= Synonymous 5/12 -
11-57457667-G-C ZDHHC5 c.549G>C p.T183= Synonymous 5/12 -
8-63998527-C-A TTPA c.54G>T p.P18= Synonymous 1/5 -
8-63998527-C-T TTPA c.54G>A p.P18= Synonymous 1/5 -
8-63998527-C-G TTPA c.54G>C p.P18= Synonymous 1/5 -
1-161494644-C-T HSPA6 c.196C>T p.H66Y Missense 1/1 -
11-57457637-C-T ZDHHC5 c.519C>T p.Y173= Synonymous 5/12 -
10-94100530-T-A MARCHF5 c.339T>A p.A113= Synonymous 3/6 -
10-94100530-T-C MARCHF5 c.339T>C p.A113= Synonymous 3/6 -
10-94100530-T-G MARCHF5 c.339T>G p.A113= Synonymous 3/6 -
11-65830581-A-G SF3B2 c.2079A>G p.E693= Synonymous 17/22 -
10-17275600-G-A VIM c.639G>A p.A213= Synonymous 4/10 -
10-17275600-G-C VIM c.639G>C p.A213= Synonymous 4/10 -
10-17275600-G-T VIM c.639G>T p.A213= Synonymous 4/10 -
1-154523463-T-C UBE2Q1 c.1188A>G p.T396= Synonymous 12/13 -
1-154523463-T-A UBE2Q1 c.1188A>T p.T396= Synonymous 12/13 -
1-154523463-T-G UBE2Q1 c.1188A>C p.T396= Synonymous 12/13 -
10-105037184-C-T INA c.216C>T p.S72= Synonymous 1/3 -
10-105037184-C-G INA c.216C>G p.S72= Synonymous 1/3 -
10-105037184-C-A INA c.216C>A p.S72= Synonymous 1/3 -
11-78369160-C-A TENM4 c.8253G>T p.L2751= Synonymous 34/34 -
11-78369160-C-T TENM4 c.8253G>A p.L2751= Synonymous 34/34 -
11-78369160-C-G TENM4 c.8253G>C p.L2751= Synonymous 34/34 -
11-78369162-G-A TENM4 c.8251C>T p.L2751= Synonymous 34/34 -
12-6125281-G-A VWF c.5429C>T p.A1810V Missense 31/52 -
12-15713145-T-A PTPRO c.2646T>A p.A882= Synonymous 17/27 -
12-15713145-T-C PTPRO c.2646T>C p.A882= Synonymous 17/27 -
12-15713145-T-G PTPRO c.2646T>G p.A882= Synonymous 17/27 -
10-105037179-G-A INA c.211G>A p.A71T Missense 1/3 -
12-43833516-A-G ADAMTS20 c.2502T>C p.H834= Synonymous 18/39 -
12-123647665-C-G MPHOSPH9 c.2925G>C p.M975I Missense 20/24 -
12-123647665-C-T MPHOSPH9 c.2925G>A p.M975I Missense 20/24 -
12-123647665-C-A MPHOSPH9 c.2925G>T p.M975I Missense 20/24 -
13-45523895-C-G NUFIP1 c.1100G>C p.S367T Missense 8/10 -
1-79387425-G-T ADGRL4 c.1130C>A p.P377H Missense 9/15 -
13-107145586-C-A EFNB2 c.804G>T p.S268= Synonymous 5/5 -
13-107145586-C-G EFNB2 c.804G>C p.S268= Synonymous 5/5 -
10-98303915-G-A TM9SF3 c.1103C>T p.A368V Missense 9/15 -
13-114188481-C-A TMCO3 c.1465C>A p.L489M Missense 9/13 -
14-21553917-C-A ARHGEF40 c.4030C>A p.R1344= Synonymous 19/24 -
14-21553919-G-A ARHGEF40 c.4032G>A p.R1344= Synonymous 19/24 -
14-21553919-G-C ARHGEF40 c.4032G>C p.R1344= Synonymous 19/24 -
18-2656203-G-A SMCHD1 c.129G>A p.R43= Synonymous 1/48 -
14-21553919-G-T ARHGEF40 c.4032G>T p.R1344= Synonymous 19/24 -
15-101433210-C-A ALDH1A3 c.536C>A p.P179Q Missense 5/13 -
16-1703076-T-C CRAMP1 c.956T>C p.L319P Missense 8/21 -
16-3025434-C-A PKMYT1 c.758G>T p.G253V Missense 4/9 -
17-1456379-C-A PITPNA c.116G>T p.G39V Missense 3/12 -
13-45517709-T-C NUFIP1 c.1239A>G p.R413= Synonymous 9/10 -
13-45517711-T-G NUFIP1 c.1237A>C p.R413= Synonymous 9/10 -
1-51204563-G-A FAF1 c.523C>T p.P175S Missense 6/19 -
17-8158935-C-A PFAS c.500C>A p.P167Q Missense 5/28 -
17-26875676-T-C UNC119 c.268A>G p.R90G Missense 2/5 -
17-29654788-C-A NF1 c.5540C>A p.P1847Q Missense 38/58 -
17-40761339-C-T RETREG3 c.4G>A p.A2T Missense 1/9 -
17-73126683-C-T NT5C c.506G>A p.R169Q Missense 5/5 -
17-76570805-A-T DNAH17 c.335T>A p.V112E Missense 2/81 -
18-2656201-C-A SMCHD1 c.127C>A p.R43= Synonymous 1/48 -
18-2656203-G-C SMCHD1 c.129G>C p.R43= Synonymous 1/48 -
18-2656203-G-T SMCHD1 c.129G>T p.R43= Synonymous 1/48 -
19-2217058-T-C DOT1L c.2513T>C p.L838S Missense 21/28 -
19-5587396-G-A SAFB2 c.2720C>T p.A907V Missense 21/21 -
19-15564137-C-T RASAL3 c.2451G>A p.T817= Synonymous 15/18 -
19-15564137-C-A RASAL3 c.2451G>T p.T817= Synonymous 15/18 -
19-15564137-C-G RASAL3 c.2451G>C p.T817= Synonymous 15/18 -
19-34003629-G-A PEPD c.71C>T p.A24V Missense 2/15 -
19-36341929-G-A NPHS1 c.460C>T p.Q154* Nonsense 4/29 -
19-37240536-C-A ZNF850 c.1406G>T p.R469L Missense 5/5 -
19-45575113-C-A ZNF296 c.1174G>T p.G392W Missense 3/3 -
19-45790807-G-A MARK4 c.1379G>A p.S460N Missense 13/17 -
19-46998129-G-A PNMA8B c.594C>T p.S198= Synonymous 1/1 -
19-46998129-G-C PNMA8B c.594C>G p.S198= Synonymous 1/1 -
19-46998129-G-T PNMA8B c.594C>A p.S198= Synonymous 1/1 -
19-47548453-G-T NPAS1 c.1317G>T p.P439= Synonymous 12/12 -
19-47548453-G-C NPAS1 c.1317G>C p.P439= Synonymous 12/12 -
2-10101264-T-C GRHL1 c.368T>C p.V123A Missense 4/16 -
2-26999240-G-A SLC35F6 c.536G>A p.G179E Missense 5/6 -
1-86959932-C-T CLCA1 c.1743C>T p.S581= Synonymous 11/14 -
1-86959932-C-G CLCA1 c.1743C>G p.S581= Synonymous 11/14 -
1-86959932-C-A CLCA1 c.1743C>A p.S581= Synonymous 11/14 -
2-61719857-C-A XPO1 c.1411G>T p.D471Y Missense 14/25 -
2-233323746-T-C ALPI c.1477T>C p.C493R Missense 11/11 -
20-853619-C-A ANGPT4 c.1496G>T p.R499L Missense 9/9 -
1-50886913-C-A DMRTA2 c.296G>T p.C99F Missense 2/3 -
20-2596783-C-A TMC2 c.1873C>A p.P625T Missense 15/20 -
20-40042084-C-A CHD6 c.7011G>T p.S2337= Synonymous 35/37 -
20-40042084-C-G CHD6 c.7011G>C p.S2337= Synonymous 35/37 -
20-40042084-C-T CHD6 c.7011G>A p.S2337= Synonymous 35/37 -
20-51871243-G-T TSHZ2 c.1246G>T p.G416W Missense 2/3 -
21-34889393-T-A GART c.2010A>T p.L670= Synonymous 16/22 -
21-34889393-T-C GART c.2010A>G p.L670= Synonymous 16/22 -
21-34889393-T-G GART c.2010A>C p.L670= Synonymous 16/22 -
21-34889395-G-A GART c.2008C>T p.L670= Synonymous 16/22 -
3-19436752-G-C KCNH8 c.1126G>C p.V376L Missense 7/16 -
3-48500853-G-A ATRIP c.925G>A p.G309S Missense 6/13 -
3-48626177-C-A COL7A1 c.2485G>T p.A829S Missense 20/119 -
3-52257057-G-A TLR9 c.1275C>T p.N425= Synonymous 2/2 -
10-88696651-G-C MMRN2 c.2699C>G p.T900S Missense 7/7 -
10-88696652-T-A MMRN2 c.2698A>T p.T900S Missense 7/7 -
3-57545440-C-G PDE12 c.1539C>G p.S513R Missense 3/3 -
3-57545440-C-A PDE12 c.1539C>A p.S513R Missense 3/3 -
3-57545438-A-C PDE12 c.1537A>C p.S513R Missense 3/3 -
10-79737339-G-A POLR3A c.4070C>T p.T1357I Missense 31/31 -
3-112358085-A-C CCDC80 c.668T>G p.M223R Missense 2/8 -
3-132350248-G-T ACAD11 c.778C>A p.L260M Missense 6/20 -
3-142281503-T-A ATR c.741A>T p.L247= Synonymous 4/47 -
3-142281503-T-C ATR c.741A>G p.L247= Synonymous 4/47 -
3-142281503-T-G ATR c.741A>C p.L247= Synonymous 4/47 -
1-208218035-T-C PLXNA2 c.3692A>G p.D1231G Missense 20/32 -
1-160129244-T-C ATP1A4 c.706T>C p.S236P Missense 6/22 -
10-70451004-T-G TET1 c.5844T>G p.S1948= Synonymous 12/12 -
10-70451004-T-C TET1 c.5844T>C p.S1948= Synonymous 12/12 -
10-70451004-T-A TET1 c.5844T>A p.S1948= Synonymous 12/12 -
1-215792524-C-A KCTD3 c.1777C>A p.L593I Missense 17/18 -
4-77660408-G-A SHROOM3 c.1082G>A p.W361* Nonsense 5/11 -
4-77660409-G-A SHROOM3 c.1083G>A p.W361* Nonsense 5/11 -
12-9316801-C-A PZP c.2542G>T p.G848* Nonsense 20/36 -
16-30370626-C-A TBC1D10B c.1509G>T p.P503= Synonymous 7/9 -
16-30370626-C-T TBC1D10B c.1509G>A p.P503= Synonymous 7/9 -
16-30370626-C-G TBC1D10B c.1509G>C p.P503= Synonymous 7/9 -
16-68260297-C-A NFATC3 c.3151C>A p.Q1051K Missense 10/10 -
16-77334251-G-C ADAMTS18 c.2583C>G p.P861= Synonymous 17/23 -
16-77334251-G-T ADAMTS18 c.2583C>A p.P861= Synonymous 17/23 -
17-8049432-C-A PER1 c.2062G>T p.G688W Missense 17/23 -
17-12899086-G-T ELAC2 c.1742C>A p.P581H Missense 19/24 -
17-27802788-G-T TAOK1 c.305G>T p.W102L Missense 4/20 -
17-33266668-C-A CCT6B c.1033G>T p.G345* Nonsense 9/14 -
17-37343117-G-A CACNB1 c.480C>T p.P160= Synonymous 5/14 -
17-37343117-G-C CACNB1 c.480C>G p.P160= Synonymous 5/14 -
17-37343117-G-T CACNB1 c.480C>A p.P160= Synonymous 5/14 -
17-38140724-C-A PSMD3 c.398C>A p.P133H Missense 2/12 -
17-38323820-C-A CASC3 c.1606C>A p.P536T Missense 9/14 -
17-39659054-A-C KRT13 c.908T>G p.L303R Missense 5/8 -
17-46700490-G-A HOXB9 c.525C>T p.P175= Synonymous 2/2 -
17-46700490-G-C HOXB9 c.525C>G p.P175= Synonymous 2/2 -
17-46700490-G-T HOXB9 c.525C>A p.P175= Synonymous 2/2 -
18-7044804-C-A LAMA1 c.893G>T p.G298V Missense 7/63 -
2-189850436-G-T COL3A1 c.379G>T p.G127* Nonsense 4/51 -
18-33689656-C-A SLC39A6 c.2168G>T p.G723V Missense 10/10 -
19-2251915-C-A AMH c.1642C>A p.H548N Missense 5/5 -
1-244724286-A-C CATSPERE c.1346A>C p.H449P Missense 10/22 -
19-11917454-C-A ZNF491 c.686C>A p.S229Y Missense 3/3 -
19-19766250-G-T ATP13A1 c.1409C>A p.P470H Missense 11/26 -
1-235909735-T-G LYST c.7873A>C p.R2625= Synonymous 29/53 -
1-146740450-C-A CHD1L c.998C>A p.P333Q Missense 10/23 -
1-214170305-C-A PROX1 c.427C>A p.P143T Missense 2/5 -
11-13031443-A-C RASSF10 c.320A>C p.K107T Missense 1/1 -
1-146737647-G-A CHD1L c.796G>A p.V266I Missense 8/23 -
14-102493033-G-T DYNC1H1 c.8760G>T p.L2920= Synonymous 44/78 -
14-102493033-G-A DYNC1H1 c.8760G>A p.L2920= Synonymous 44/78 -
14-102493033-G-C DYNC1H1 c.8760G>C p.L2920= Synonymous 44/78 -
14-102493031-C-T DYNC1H1 c.8758C>T p.L2920= Synonymous 44/78 -
14-104515982-C-A TDRD9 c.4012C>A p.P1338T Missense 35/36 -
10-105882835-C-G SFR1 c.126C>G p.S42= Synonymous 2/4 -
10-105882835-C-A SFR1 c.126C>A p.S42= Synonymous 2/4 -
10-75562734-G-T NDST2 c.2419C>A p.L807I Missense 13/15 -
19-57642080-G-C USP29 c.2037G>C p.E679D Missense 4/4 -
19-57642080-G-T USP29 c.2037G>T p.E679D Missense 4/4 -
10-17818137-T-C TMEM236 c.440T>C p.L147P Missense 3/4 -
19-57766052-C-A ZNF805 c.1865C>A p.P622Q Missense 4/4 -
2-25314225-C-T EFR3B c.39C>T p.P13= Synonymous 2/23 -
2-25314225-C-G EFR3B c.39C>G p.P13= Synonymous 2/23 -
2-25314225-C-A EFR3B c.39C>A p.P13= Synonymous 2/23 -
2-25355873-GGC-TGG EFR3B c.1249_1251delGGCinsTGG p.G417W Missense 11/23 -
2-98996799-C-A CNGA3 c.377C>A p.P126Q Missense 4/8 -
16-68225556-A-G NFATC3 c.2984A>G p.H995R Missense 9/10 -
11-62189820-G-T SCGB1A1 c.183G>T p.Q61H Missense 2/3 -
11-62189820-G-C SCGB1A1 c.183G>C p.Q61H Missense 2/3 -
3-5214375-C-A ARL8B c.322C>A p.R108= Synonymous 4/7 -
3-5214377-A-C ARL8B c.324A>C p.R108= Synonymous 4/7 -
3-5214377-A-G ARL8B c.324A>G p.R108= Synonymous 4/7 -
3-5214377-A-T ARL8B c.324A>T p.R108= Synonymous 4/7 -
10-96053361-G-T PLCE1 c.5132G>T p.G1711V Missense 23/33 -
11-117063579-C-A SIDT2 c.2102C>A p.S701* Nonsense 22/26 -
11-118526579-T-C PHLDB1 c.3970T>C p.F1324L Missense 22/23 -
11-118526581-C-A PHLDB1 c.3972C>A p.F1324L Missense 22/23 -
11-118526581-C-G PHLDB1 c.3972C>G p.F1324L Missense 22/23 -
12-124827700-G-T NCOR2 c.4787C>A p.P1596Q Missense 35/49 -
11-77378264-G-T RSF1 c.4024C>A p.R1342= Synonymous 16/16 -
11-77378262-C-T RSF1 c.4026G>A p.R1342= Synonymous 16/16 -
11-77378262-C-G RSF1 c.4026G>C p.R1342= Synonymous 16/16 -
11-77378262-C-A RSF1 c.4026G>T p.R1342= Synonymous 16/16 -
12-9096500-C-A M6PR c.350G>T p.W117L Missense 4/7 -
20-3680098-G-A SIGLEC1 c.1537C>T p.L513F Missense 8/22 -
11-5020762-C-A OR51L1 c.550C>A p.Q184K Missense 3/3 -
12-123746310-T-G CDK2AP1 c.321A>C p.A107= Synonymous 4/4 -
12-123746310-T-C CDK2AP1 c.321A>G p.A107= Synonymous 4/4 -
12-123746310-T-A CDK2AP1 c.321A>T p.A107= Synonymous 4/4 -
21-19687571-G-T TMPRSS15 c.1924C>A p.P642T Missense 17/25 -
20-30897918-C-A KIF3B c.338C>A p.P113H Missense 2/9 -
13-27333803-C-A GPR12 c.162G>T p.S54= Synonymous 2/2 -
13-27333803-C-G GPR12 c.162G>C p.S54= Synonymous 2/2 -
13-27333803-C-T GPR12 c.162G>A p.S54= Synonymous 2/2 -
11-3690536-C-A CHRNA10 c.252G>T p.Q84H Missense 3/5 -
11-3690536-C-G CHRNA10 c.252G>C p.Q84H Missense 3/5 -
12-13065392-C-T GPRC5A c.993C>T p.P331= Synonymous 4/4 -
12-13065392-C-G GPRC5A c.993C>G p.P331= Synonymous 4/4 -
12-13065392-C-A GPRC5A c.993C>A p.P331= Synonymous 4/4 -
2-183731138-C-A FRZB c.143G>T p.W48L Missense 1/6 -
13-103387739-G-T CCDC168 c.15308C>A p.P5103Q Missense 4/4 -
11-94599323-G-C AMOTL1 c.2478G>C p.K826N Missense 11/13 -
11-94599323-G-T AMOTL1 c.2478G>T p.K826N Missense 11/13 -
10-18155657-G-T MRC1 c.1950G>T p.W650C Missense 12/30 -
10-18155657-G-C MRC1 c.1950G>C p.W650C Missense 12/30 -
12-109490553-G-T USP30 c.70G>T p.G24W Missense 1/13 -
14-77931934-C-A AHSA1 c.614C>A p.P205H Missense 6/9 -
20-20349563-C-A INSM1 c.652C>A p.P218T Missense 1/1 -
22-25603066-C-A CRYBB3 c.523C>A p.R175= Synonymous 6/6 -
22-25603068-G-A CRYBB3 c.525G>A p.R175= Synonymous 6/6 -
22-25603068-G-C CRYBB3 c.525G>C p.R175= Synonymous 6/6 -
22-25603068-G-T CRYBB3 c.525G>T p.R175= Synonymous 6/6 -
12-41587967-G-T PDZRN4 c.820G>T p.E274* Nonsense 3/10 -
11-62911212-C-A SLC22A24 c.40G>T p.G14W Missense 1/10 -
2-224463477-C-A SCG2 c.524G>T p.R175M Missense 2/2 -
3-41841676-C-A ULK4 c.1958G>T p.W653L Missense 20/37 -
2-179751540-G-T CCDC141 c.1466C>A p.S489Y Missense 10/24 -
13-37453611-G-A SMAD9 c.216C>T p.P72= Synonymous 2/7 -
13-37453611-G-C SMAD9 c.216C>G p.P72= Synonymous 2/7 -
13-37453611-G-T SMAD9 c.216C>A p.P72= Synonymous 2/7 -
2-189872238-C-A COL3A1 c.3268C>A p.P1090T Missense 45/51 -
11-6560008-C-A DNHD1 c.3293C>A p.P1098Q Missense 16/43 -
11-35232879-C-A CD44 c.1693C>A p.P565T Missense 14/18 -
22-51017920-G-T CHKB c.1048C>A p.H350N Missense 10/11 -
11-67395562-G-T NUDT8 c.566C>A p.A189D Missense 4/4 -
21-43411223-G-A ZBTB21 c.2982C>T p.P994= Synonymous 3/3 -
21-43411223-G-C ZBTB21 c.2982C>G p.P994= Synonymous 3/3 -
21-43411223-G-T ZBTB21 c.2982C>A p.P994= Synonymous 3/3 -
11-118374122-C-T KMT2A c.7515C>T p.P2505= Synonymous 27/36 -
11-118374122-C-G KMT2A c.7515C>G p.P2505= Synonymous 27/36 -
11-118374122-C-A KMT2A c.7515C>A p.P2505= Synonymous 27/36 -
20-3678617-C-A SIGLEC1 c.1950G>T p.G650= Synonymous 9/22 -
20-3678617-C-T SIGLEC1 c.1950G>A p.G650= Synonymous 9/22 -
20-3678617-C-G SIGLEC1 c.1950G>C p.G650= Synonymous 9/22 -
12-40223919-C-G SLC2A13 c.1431G>C p.E477D Missense 7/10 -
12-40223919-C-A SLC2A13 c.1431G>T p.E477D Missense 7/10 -
12-71918222-G-C LGR5 c.321G>C p.K107N Missense 3/18 -
12-71918222-G-T LGR5 c.321G>T p.K107N Missense 3/18 -
12-52799783-GG-CT KRT82 c.278_279delCCinsAG p.T93K Missense 1/9 -
6-43592773-T-C GTPBP2 c.732A>G p.T244= Synonymous 6/12 -
6-43592773-T-A GTPBP2 c.732A>T p.T244= Synonymous 6/12 -
6-43592773-T-G GTPBP2 c.732A>C p.T244= Synonymous 6/12 -
7-100275403-T-C GNB2 c.459T>C p.D153= Synonymous 7/10 -
7-150839615-C-A AGAP3 c.2167C>A p.P723T Missense 16/18 -
8-6783521-C-G DEFA6 c.37G>C p.V13L Missense 1/2 -
8-6783521-C-A DEFA6 c.37G>T p.V13L Missense 1/2 -
8-95522782-G-T VIRMA c.3489C>A p.R1163= Synonymous 14/24 -
8-95522782-G-C VIRMA c.3489C>G p.R1163= Synonymous 14/24 -
9-132720818-G-A FNBP1 c.360C>T p.G120= Synonymous 5/17 -
9-132720818-G-C FNBP1 c.360C>G p.G120= Synonymous 5/17 -
9-132720818-G-T FNBP1 c.360C>A p.G120= Synonymous 5/17 -
X-23801978-G-T SAT1 c.180G>T p.P60= Synonymous 3/6 -
X-23801978-G-A SAT1 c.180G>A p.P60= Synonymous 3/6 -
X-23801978-G-C SAT1 c.180G>C p.P60= Synonymous 3/6 -
1-19467998-C-T UBR4 c.8331G>A p.E2777= Synonymous 57/106 -
1-44778868-A-C ERI3 c.639T>G p.G213= Synonymous 5/9 -
1-44778868-A-T ERI3 c.639T>A p.G213= Synonymous 5/9 -
1-44778868-A-G ERI3 c.639T>C p.G213= Synonymous 5/9 -
1-44778889-A-G ERI3 c.618T>C p.I206= Synonymous 5/9 -
1-44778889-A-T ERI3 c.618T>A p.I206= Synonymous 5/9 -
12-57574568-C-A LRP1 c.5505C>A p.V1835= Synonymous 33/89 -
12-57574568-C-G LRP1 c.5505C>G p.V1835= Synonymous 33/89 -
12-57574568-C-T LRP1 c.5505C>T p.V1835= Synonymous 33/89 -
12-56216219-G-T DNAJC14 c.1836C>A p.T612= Synonymous 6/7 -
12-56216219-G-C DNAJC14 c.1836C>G p.T612= Synonymous 6/7 -
12-56216219-G-A DNAJC14 c.1836C>T p.T612= Synonymous 6/7 -
1-164776896-T-C PBX1 c.819T>C p.C273= Synonymous 5/9 -
10-135345753-G-T CYP2E1 c.613G>T p.E205* Nonsense 4/9 -
11-60666362-G-T PRPF19 c.1026C>A p.T342= Synonymous 12/16 -
11-60666362-G-C PRPF19 c.1026C>G p.T342= Synonymous 12/16 -
11-60666362-G-A PRPF19 c.1026C>T p.T342= Synonymous 12/16 -
11-116654323-C-T ZPR1 c.904G>A p.G302R Missense 10/14 -
11-116654323-C-G ZPR1 c.904G>C p.G302R Missense 10/14 -
11-36458984-T-A PRR5L c.402T>A p.T134= Synonymous 6/9 -
11-36458984-T-G PRR5L c.402T>G p.T134= Synonymous 6/9 -
11-36458984-T-C PRR5L c.402T>C p.T134= Synonymous 6/9 -
12-116408541-A-G MED13L c.5925T>C p.S1975= Synonymous 27/31 -
12-116408553-A-T MED13L c.5913T>A p.V1971= Synonymous 27/31 -
12-116408553-A-G MED13L c.5913T>C p.V1971= Synonymous 27/31 -
12-116408553-A-C MED13L c.5913T>G p.V1971= Synonymous 27/31 -
14-55836418-C-T ATG14 c.1398G>A p.A466= Synonymous 10/10 -
14-55836418-C-G ATG14 c.1398G>C p.A466= Synonymous 10/10 -
14-55836418-C-A ATG14 c.1398G>T p.A466= Synonymous 10/10 -
17-7414620-C-T POLR2A c.3900C>T p.G1300= Synonymous 23/29 -
17-7414620-C-G POLR2A c.3900C>G p.G1300= Synonymous 23/29 -
17-7414620-C-A POLR2A c.3900C>A p.G1300= Synonymous 23/29 -
16-58077238-C-T MMP15 c.1428C>T p.G476= Synonymous 8/10 -
16-58077238-C-G MMP15 c.1428C>G p.G476= Synonymous 8/10 -
16-58077238-C-A MMP15 c.1428C>A p.G476= Synonymous 8/10 -
17-48270378-C-G COL1A1 c.1798G>C p.V600L Missense 26/51 -
2-54114574-T-G PSME4 c.4551A>C p.V1517= Synonymous 40/47 -
2-54114574-T-C PSME4 c.4551A>G p.V1517= Synonymous 40/47 -
2-54114574-T-A PSME4 c.4551A>T p.V1517= Synonymous 40/47 -
2-54114586-G-A PSME4 c.4539C>T p.F1513= Synonymous 40/47 -
2-192546696-T-C NABP1 c.255T>C p.C85= Synonymous 3/6 -
5-31995693-C-T PDZD2 c.990C>T p.G330= Synonymous 4/25 -
5-31995693-C-G PDZD2 c.990C>G p.G330= Synonymous 4/25 -
5-31995693-C-A PDZD2 c.990C>A p.G330= Synonymous 4/25 -
1-201056970-G-A CACNA1S c.988C>T p.L330= Synonymous 7/44 -
1-247150895-A-G ZNF695 c.922T>C p.F308L Missense 4/4 -
1-247150893-G-T ZNF695 c.924C>A p.F308L Missense 4/4 -
1-247150893-G-C ZNF695 c.924C>G p.F308L Missense 4/4 -
19-41077988-G-C SPTBN4 c.7383G>C p.K2461N Missense 34/36 -
19-41077988-G-T SPTBN4 c.7383G>T p.K2461N Missense 34/36 -
19-46375371-C-T FOXA3 c.108C>T p.P36= Synonymous 2/2 -
19-46375371-C-G FOXA3 c.108C>G p.P36= Synonymous 2/2 -
19-46375371-C-A FOXA3 c.108C>A p.P36= Synonymous 2/2 -
11-64521031-C-A PYGM c.1363G>T p.G455C Missense 11/20 -
12-6692233-A-G CHD4 c.4107T>C p.A1369= Synonymous 27/40 -
11-118307620-C-A KMT2A c.393C>A p.A131= Synonymous 1/36 -
12-6692233-A-C CHD4 c.4107T>G p.A1369= Synonymous 27/40 -
17-45681376-T-G NPEPPS c.1836T>G p.P612= Synonymous 16/23 -
17-45681376-T-A NPEPPS c.1836T>A p.P612= Synonymous 16/23 -
17-45681376-T-C NPEPPS c.1836T>C p.P612= Synonymous 16/23 -
17-48469780-C-T LRRC59 c.408G>A p.Q136= Synonymous 4/7 -
7-150069540-CACCTGCGCCGAGTGCGGGAAGAACTTCGGCAAGAAGACGCACCTGGTGGCGCACTCGCG-C REPIN1 c.1381_1464del84 p.T461Rfs*177 InFrameDeletion 3/3 -
3-135789376-C-T PPP2R3A c.2526C>T p.H842= Synonymous 6/14 -
15-34382560-T-C EMC7 c.453A>G p.K151= Synonymous 3/5 -
12-6692233-A-T CHD4 c.4107T>A p.A1369= Synonymous 27/40 -
1-248366904-T-C OR2M3 c.535T>C p.C179R Missense 2/2 -
11-61544902-C-A MYRF c.1757C>A p.P586H Missense 12/27 -
1-201056968-C-T CACNA1S c.990G>A p.L330= Synonymous 7/44 -
1-201056968-C-G CACNA1S c.990G>C p.L330= Synonymous 7/44 -
1-109813173-C-T CELSR2 c.7434C>T p.P2478= Synonymous 24/34 -
1-109813173-C-G CELSR2 c.7434C>G p.P2478= Synonymous 24/34 -
1-109813173-C-A CELSR2 c.7434C>A p.P2478= Synonymous 24/34 -
1-118426168-C-A GDAP2 c.1189G>T p.E397* Nonsense 11/14 -
1-147086354-A-C BCL9 c.499A>C p.T167P Missense 6/10 -
4-106588394-G-T ARHGEF38 c.1798G>T p.D600Y Missense 12/14 -
1-161044527-C-A NECTIN4 c.874G>T p.G292W Missense 5/9 -
1-173840158-G-T ZBTB37 c.795G>T p.G265= Synonymous 3/5 -
1-173840158-G-C ZBTB37 c.795G>C p.G265= Synonymous 3/5 -
1-201056968-C-A CACNA1S c.990G>T p.L330= Synonymous 7/44 -
5-156908905-G-T ADAM19 c.2597C>A p.P866Q Missense 22/23 -
9-43626781-G-A SPATA31A6 c.1906C>T p.P636S Missense 4/4 -
3-37089087-C-T MLH1 c.1809C>T p.P603= Synonymous 16/19 -
3-37089087-C-G MLH1 c.1809C>G p.P603= Synonymous 16/19 -
3-37089087-C-A MLH1 c.1809C>A p.P603= Synonymous 16/19 -
10-75435724-T-A AGAP5 c.694A>T p.S232C Missense 8/8 -
10-116032656-G-T VWA2 c.529G>T p.G177C Missense 6/14 -
11-18731924-G-T IGSF22 c.2651C>A p.P884H Missense 17/23 -
11-57100207-G-C SSRP1 c.660C>G p.P220= Synonymous 6/17 -
11-57100207-G-T SSRP1 c.660C>A p.P220= Synonymous 6/17 -
11-57886854-G-A OR9I1 c.63C>T p.P21= Synonymous 3/3 -
11-57886854-G-T OR9I1 c.63C>A p.P21= Synonymous 3/3 -
3-42727776-G-C KLHL40 c.666G>C p.E222D Missense 1/6 -
3-42727776-G-T KLHL40 c.666G>T p.E222D Missense 1/6 -
11-67815350-G-A TCIRG1 c.1465G>A p.D489N Missense 13/20 -
4-79786862-C-A BMP2K c.1219C>A p.H407N Missense 10/16 -
11-108350198-C-A POGLUT3 c.1123G>T p.G375W Missense 6/8 -
4-56428673-G-T PDCL2 c.469C>A p.H157N Missense 5/6 -
11-124623630-G-T ESAM c.1085C>A p.P362H Missense 7/7 -
5-131676299-C-A SLC22A4 c.1486C>A p.L496M Missense 9/10 -
11-126079475-C-G RPUSD4 c.498G>C p.K166N Missense 3/7 -
11-126079475-C-A RPUSD4 c.498G>T p.K166N Missense 3/7 -
4-159634358-T-C PPID c.807A>G p.Q269= Synonymous 7/10 -
12-8245515-G-C NECAP1 c.540G>C p.R180S Missense 6/8 -
5-131034623-G-T FNIP1 c.1189C>A p.L397I Missense 11/18 -
12-9265069-G-T A2M c.334C>A p.Q112K Missense 3/36 -
5-149425143-A-C HMGXB3 c.2845A>C p.K949Q Missense 16/20 -
12-13229076-G-C FAM234B c.1641G>C p.E547D Missense 11/13 -
12-13229076-G-T FAM234B c.1641G>T p.E547D Missense 11/13 -
5-139908124-C-T ANKHD1-EIF4EBP3 c.5593C>T p.Q1865* Nonsense 29/36 -
12-86199693-C-A RASSF9 c.95G>T p.W32L Missense 2/2 -
3-52258170-G-A TLR9 c.162C>T p.P54= Synonymous 2/2 -
3-52258170-G-C TLR9 c.162C>G p.P54= Synonymous 2/2 -
3-52258170-G-T TLR9 c.162C>A p.P54= Synonymous 2/2 -
3-48200887-G-T CDC25A c.1381C>A p.P461T Missense 14/15 -
3-122447334-C-A PARP14 c.5296C>A p.P1766T Missense 17/17 -
4-139937252-C-T NOCT c.117C>T p.P39= Synonymous 1/3 -
4-139937252-C-G NOCT c.117C>G p.P39= Synonymous 1/3 -
4-139937252-C-A NOCT c.117C>A p.P39= Synonymous 1/3 -
4-115856469-C-A NDST4 c.1429G>T p.G477W Missense 6/14 -
4-672554-G-A MYL5 c.111G>A p.E37= Synonymous 2/7 -
5-154214481-C-A FAXDC2 c.62G>T p.W21L Missense 3/9 -
5-172195832-G-T DUSP1 c.1037C>A p.P346H Missense 4/4 -
5-149389690-C-T HMGXB3 c.329C>T p.A110V Missense 4/20 -
6-26598700-A-G ABT1 c.646A>G p.T216A Missense 3/3 -
6-43167735-C-T CUL9 c.3225C>T p.L1075= Synonymous 14/41 -
6-43167735-C-G CUL9 c.3225C>G p.L1075= Synonymous 14/41 -
6-43167735-C-A CUL9 c.3225C>A p.L1075= Synonymous 14/41 -
6-7355320-C-A CAGE1 c.2323G>T p.E775* Nonsense 11/14 -
6-74104819-G-T DDX43 c.191G>T p.G64V Missense 1/17 -
5-176072481-G-T EIF4E1B c.578G>T p.R193M Missense 8/9 -
6-99282845-G-T POU3F2 c.96G>T p.G32= Synonymous 1/1 -
6-99282845-G-A POU3F2 c.96G>A p.G32= Synonymous 1/1 -
6-99282845-G-C POU3F2 c.96G>C p.G32= Synonymous 1/1 -
8-77618326-C-A ZFHX4 c.2003C>A p.P668H Missense 2/11 -
9-34125122-G-T DCAF12 c.232C>A p.L78I Missense 2/9 -
7-99773462-G-A GPC2 c.381C>T p.S127= Synonymous 3/10 -
7-99773462-G-C GPC2 c.381C>G p.S127= Synonymous 3/10 -
7-99773462-G-T GPC2 c.381C>A p.S127= Synonymous 3/10 -
9-86256466-C-A IDNK c.172C>A p.R58= Synonymous 4/5 -
9-86256468-G-A IDNK c.174G>A p.R58= Synonymous 4/5 -
9-86256468-G-C IDNK c.174G>C p.R58= Synonymous 4/5 -
9-86256468-G-T IDNK c.174G>T p.R58= Synonymous 4/5 -
7-131096096-G-T MKLN1 c.735G>T p.Q245H Missense 7/18 -
7-131096096-G-C MKLN1 c.735G>C p.Q245H Missense 7/18 -
3-38833638-C-A SCN10A c.292G>T p.G98W Missense 3/28 -
7-107432336-A-T SLC26A3 c.321T>A p.Y107* Nonsense 4/21 -
7-107432336-A-C SLC26A3 c.321T>G p.Y107* Nonsense 4/21 -
7-100084791-C-T NYAP1 c.416C>T p.P139L Missense 3/7 -
9-125273896-C-A OR1J2 c.816C>A p.V272= Synonymous 1/1 -
9-125273896-C-G OR1J2 c.816C>G p.V272= Synonymous 1/1 -
9-125273896-C-T OR1J2 c.816C>T p.V272= Synonymous 1/1 -
7-138145542-C-T TRIM24 c.249C>T p.P83= Synonymous 1/19 -
7-138145542-C-G TRIM24 c.249C>G p.P83= Synonymous 1/19 -
7-138145542-C-A TRIM24 c.249C>A p.P83= Synonymous 1/19 -
8-29927420-C-A SARAF c.438G>T p.L146= Synonymous 3/6 -
8-29927420-C-T SARAF c.438G>A p.L146= Synonymous 3/6 -
8-29927420-C-G SARAF c.438G>C p.L146= Synonymous 3/6 -
8-29927422-G-A SARAF c.436C>T p.L146= Synonymous 3/6 -
8-22548284-G-T EGR3 c.866C>A p.S289* Nonsense 2/2 -
5-149417059-G-T HMGXB3 c.2382G>T p.L794= Synonymous 13/20 -
5-149417059-G-A HMGXB3 c.2382G>A p.L794= Synonymous 13/20 -
5-149417059-G-C HMGXB3 c.2382G>C p.L794= Synonymous 13/20 -
5-149417057-C-T HMGXB3 c.2380C>T p.L794= Synonymous 13/20 -
X-64721893-A-G ZC3H12B c.1315A>G p.S439G Missense 5/5 -
3-48626202-C-A COL7A1 c.2460G>T p.Q820H Missense 20/119 -
3-48626202-C-G COL7A1 c.2460G>C p.Q820H Missense 20/119 -
1-43803867-C-G MPL c.177C>G p.P59= Synonymous 2/12 -
1-43803867-C-A MPL c.177C>A p.P59= Synonymous 2/12 -
1-90179690-C-A LRRC8C c.1561C>A p.L521I Missense 3/3 -
8-95869166-T-G INTS8 c.1914T>G p.L638= Synonymous 15/27 -
7-138967868-T-G UBN2 c.2217T>G p.A739= Synonymous 15/18 -
8-87162443-T-G ATP6V0D2 c.742T>G p.Y248D Missense 6/8 -
7-21641093-T-C DNAH11 c.3505T>C p.L1169= Synonymous 18/82 -
7-21641095-A-G DNAH11 c.3507A>G p.L1169= Synonymous 18/82 -
7-73770932-T-G CLIP2 c.996T>G p.G332= Synonymous 5/17 -
7-73770932-T-A CLIP2 c.996T>A p.G332= Synonymous 5/17 -
7-73770932-T-C CLIP2 c.996T>C p.G332= Synonymous 5/17 -
6-7583117-G-C DSP c.5622G>C p.K1874N Missense 24/24 -
6-7583117-G-T DSP c.5622G>T p.K1874N Missense 24/24 -
7-127569369-C-A SND1 c.1656C>A p.T552= Synonymous 15/24 -
7-127569369-C-G SND1 c.1656C>G p.T552= Synonymous 15/24 -
7-127569369-C-T SND1 c.1656C>T p.T552= Synonymous 15/24 -
7-138967868-T-A UBN2 c.2217T>A p.A739= Synonymous 15/18 -
7-138967868-T-C UBN2 c.2217T>C p.A739= Synonymous 15/18 -
8-95869166-T-A INTS8 c.1914T>A p.L638= Synonymous 15/27 -
8-95869166-T-C INTS8 c.1914T>C p.L638= Synonymous 15/27 -
9-19082991-T-C HAUS6 c.750A>G p.K250= Synonymous 8/17 -
9-124929135-C-A MORN5 c.136C>A p.L46M Missense 2/5 -
X-138643867-C-G F9 c.1023C>G p.Y341* Nonsense 8/8 -
1-19478227-T-C UBR4 c.7123A>G p.M2375V Missense 48/106 -
1-42922343-G-A PPCS c.107G>A p.R36Q Missense 1/3 -
1-45809305-C-A TOE1 c.1464C>A p.A488= Synonymous 8/8 -
1-45809305-C-G TOE1 c.1464C>G p.A488= Synonymous 8/8 -
1-45809305-C-T TOE1 c.1464C>T p.A488= Synonymous 8/8 -
1-55168374-T-A MROH7 c.3520T>A p.W1174R Missense 21/24 -
1-55168374-T-C MROH7 c.3520T>C p.W1174R Missense 21/24 -
1-152777757-T-C LCE1C c.198A>G p.G66= Synonymous 2/2 -
1-152777757-T-G LCE1C c.198A>C p.G66= Synonymous 2/2 -
1-158597487-C-A SPTA1 c.5592G>T p.L1864F Missense 40/52 -
10-103906859-T-G PPRC1 c.4110T>G p.L1370= Synonymous 9/14 -
10-103906859-T-A PPRC1 c.4110T>A p.L1370= Synonymous 9/14 -
10-103906859-T-C PPRC1 c.4110T>C p.L1370= Synonymous 9/14 -
11-61096910-G-T DDB1 c.474C>A p.R158= Synonymous 4/27 -
11-61096910-G-C DDB1 c.474C>G p.R158= Synonymous 4/27 -
11-61096910-G-A DDB1 c.474C>T p.R158= Synonymous 4/27 -
12-10167951-G-C CLEC12B c.510G>C p.K170N Missense 4/6 -
12-10167951-G-T CLEC12B c.510G>T p.K170N Missense 4/6 -
12-69129032-G-T NUP107 c.2410G>T p.G804W Missense 26/28 -
12-119978507-GC-AG CCDC60 c.1640_1641delGCinsAG p.S547K Missense 14/14 -
13-52548291-C-T ATP7B c.1065G>A p.Q355= Synonymous 2/21 -
17-2234365-G-C TSR1 c.1535C>G p.S512C Missense 9/15 -
17-78319640-T-C RNF213 c.7505T>C p.L2502P Missense 29/68 -
19-10088367-C-T COL5A3 c.3029G>A p.G1010D Missense 42/67 -
19-36223608-C-G KMT2B c.6158C>G p.P2053R Missense 28/37 -
2-48026390-T-G MSH6 c.1268T>G p.L423R Missense 4/10 -
22-19839379-T-C RTL10 c.406A>G p.I136V Missense 3/3 -
22-37602678-G-A SSTR3 c.1165C>T p.P389S Missense 2/2 -
3-47452605-C-G PTPN23 c.3317C>G p.P1106R Missense 20/25 -
3-122552263-G-A SLC49A4 c.803G>A p.S268N Missense 4/9 -
3-169540301-A-T LRRIQ4 c.592A>T p.N198Y Missense 1/5 -
4-38798889-C-T TLR1 c.1564G>A p.G522R Missense 4/4 -
5-177690228-C-A COL23A1 c.620G>T p.R207M Missense 9/29 -
6-34003781-G-T GRM4 c.2106C>A p.I702= Synonymous 9/11 -
6-34003781-G-A GRM4 c.2106C>T p.I702= Synonymous 9/11 -
5-141023865-G-T FCHSD1 c.1783C>A p.R595S Missense 17/20 -
6-36689646-C-G RAB44 c.1735C>G p.P579A Missense 9/14 -
6-153043301-C-A MYCT1 c.621C>A p.Y207* Nonsense 2/2 -
6-153043301-C-G MYCT1 c.621C>G p.Y207* Nonsense 2/2 -
5-95234255-C-A ELL2 c.1214G>T p.R405L Missense 8/12 -
7-72277705-T-C TYW1B c.677A>G p.E226G Missense 5/15 -
7-127222851-C-G GCC1 c.1545G>C p.K515N Missense 2/2 -
7-127222851-C-A GCC1 c.1545G>T p.K515N Missense 2/2 -
9-2718613-G-T KCNV2 c.874G>T p.G292C Missense 1/2 -
X-48923280-C-A CCDC120 c.965C>A p.P322H Missense 9/12 -
X-115572207-G-T SLC6A14 c.288G>T p.L96= Synonymous 3/14 -
X-115572207-G-C SLC6A14 c.288G>C p.L96= Synonymous 3/14 -
X-115572205-C-T SLC6A14 c.286C>T p.L96= Synonymous 3/14 -
10-76994820-G-A COMTD1 c.445C>T p.Q149* Nonsense 4/7 -
10-105005921-C-T RPEL1 c.168C>T p.S56= Synonymous 1/1 -
11-47609603-G-T FAM180B c.169G>T p.G57W Missense 3/3 -
11-64669500-C-G ATG2A c.4053G>C p.E1351D Missense 29/41 -
11-64669500-C-A ATG2A c.4053G>T p.E1351D Missense 29/41 -
6-105281037-C-A HACE1 c.414G>T p.L138= Synonymous 6/24 -
6-105281037-C-T HACE1 c.414G>A p.L138= Synonymous 6/24 -
6-105281037-C-G HACE1 c.414G>C p.L138= Synonymous 6/24 -
6-105281039-G-A HACE1 c.412C>T p.L138= Synonymous 6/24 -
6-89859029-A-G PM20D2 c.511A>G p.I171V Missense 2/7 -
11-64681856-C-T ATG2A c.288G>A p.V96= Synonymous 2/41 -
11-64681856-C-G ATG2A c.288G>C p.V96= Synonymous 2/41 -
11-64681856-C-A ATG2A c.288G>T p.V96= Synonymous 2/41 -
6-109764077-G-T SMPD2 c.614G>T p.R205L Missense 7/10 -
X-48923067-G-T CCDC120 c.870G>T p.G290= Synonymous 8/12 -
X-48923067-G-A CCDC120 c.870G>A p.G290= Synonymous 8/12 -
X-48923067-G-C CCDC120 c.870G>C p.G290= Synonymous 8/12 -
11-47609348-C-A FAM180B c.131C>A p.P44Q Missense 2/3 -
6-132966329-C-A TAAR1 c.814G>T p.V272F Missense 2/2 -
7-12409304-C-G VWDE c.2628G>C p.E876D Missense 12/29 -
7-12409304-C-A VWDE c.2628G>T p.E876D Missense 12/29 -
7-6370312-A-T FAM220A c.474T>A p.H158Q Missense 2/2 -
7-6370312-A-C FAM220A c.474T>G p.H158Q Missense 2/2 -
16-31200454-T-C FUS c.843T>C p.N281= Synonymous 9/15 -
19-35850278-C-T FFAR3 c.486C>T p.S162= Synonymous 2/2 -
19-49950700-G-T PIH1D1 c.506C>A p.P169Q Missense 6/9 -
2-86997239-T-C RMND5A c.948T>C p.D316= Synonymous 7/9 -
2-179408004-G-A TTN c.96696C>T p.S32232= Synonymous 347/363 -
3-139092540-A-G COPB2 c.862T>C p.L288= Synonymous 8/22 -
3-139092538-C-T COPB2 c.864G>A p.L288= Synonymous 8/22 -
4-89827604-A-T FAM13A c.769T>A p.Y257N Missense 6/24 -
5-53409189-C-A ARL15 c.305G>T p.G102V Missense 4/5 -
5-79054706-A-G CMYA5 c.11241A>G p.Q3747= Synonymous 7/13 -
5-90671383-A-G ARRDC3 c.558T>C p.C186= Synonymous 4/8 -
5-118324071-C-T DTWD2 c.136G>A p.E46K Missense 1/6 -
8-22022938-T-C BMP1 c.20T>C p.L7P Missense 1/20 -
9-104500211-C-A GRIN3A c.51G>T p.L17F Missense 1/9 -
9-104500211-C-G GRIN3A c.51G>C p.L17F Missense 1/9 -
X-49355321-T-A GAGE2A c.68T>A p.I23N Missense 2/5 -
11-62363804-C-T MTA2 c.963G>A p.R321= Synonymous 11/18 -
11-62363806-T-G MTA2 c.961A>C p.R321= Synonymous 11/18 -
16-31200538-T-G FUS c.927T>G p.G309= Synonymous 9/15 -
16-31200538-T-A FUS c.927T>A p.G309= Synonymous 9/15 -
16-31200538-T-C FUS c.927T>C p.G309= Synonymous 9/15 -
1-35851772-C-T ZMYM4 c.1818C>T p.S606= Synonymous 11/30 -
X-53241071-T-A KDM5C c.1140A>T p.P380= Synonymous 9/26 -
X-53241071-T-C KDM5C c.1140A>G p.P380= Synonymous 9/26 -
X-53241071-T-G KDM5C c.1140A>C p.P380= Synonymous 9/26 -
16-11981559-A-C GSPT1 c.825T>G p.G275= Synonymous 7/15 -
16-11981559-A-T GSPT1 c.825T>A p.G275= Synonymous 7/15 -
16-11981559-A-G GSPT1 c.825T>C p.G275= Synonymous 7/15 -
X-20193399-A-C RPS6KA3 c.1110T>G p.P370= Synonymous 14/22 -
X-20193399-A-T RPS6KA3 c.1110T>A p.P370= Synonymous 14/22 -
X-20193399-A-G RPS6KA3 c.1110T>C p.P370= Synonymous 14/22 -
12-102113990-T-A CHPT1 c.738T>A p.V246= Synonymous 5/9 -
12-102113990-T-C CHPT1 c.738T>C p.V246= Synonymous 5/9 -
12-102113990-T-G CHPT1 c.738T>G p.V246= Synonymous 5/9 -
X-20193378-A-G RPS6KA3 c.1131T>C p.N377= Synonymous 14/22 -
1-70728492-A-G ANKRD13C c.1534T>C p.F512L Missense 13/13 -
1-70728490-A-T ANKRD13C c.1536T>A p.F512L Missense 13/13 -
1-70728490-A-C ANKRD13C c.1536T>G p.F512L Missense 13/13 -
1-156024734-C-T LAMTOR2 c.54C>T p.G18= Synonymous 1/4 -
1-156024734-C-G LAMTOR2 c.54C>G p.G18= Synonymous 1/4 -
1-156024734-C-A LAMTOR2 c.54C>A p.G18= Synonymous 1/4 -
17-1456411-C-T PITPNA c.84G>A p.E28= Synonymous 3/12 -
11-64786067-G-A ARL2 c.201G>A p.V67= Synonymous 3/5 -
11-64786067-G-C ARL2 c.201G>C p.V67= Synonymous 3/5 -
11-64786067-G-T ARL2 c.201G>T p.V67= Synonymous 3/5 -
11-66114121-G-C B4GAT1 c.896C>G p.T299S Missense 1/2 -
11-66114122-T-A B4GAT1 c.895A>T p.T299S Missense 1/2 -
1-19401385-A-G UBR4 c.15493T>C p.L5165= Synonymous 106/106 -
1-19401383-T-C UBR4 c.15495A>G p.L5165= Synonymous 106/106 -
6-146261910-C-A SHPRH c.2518G>T p.G840W Missense 11/30 -
7-6449900-C-A DAGLB c.1681G>T p.G561W Missense 14/15 -
7-44805804-C-A ZMIZ2 c.2284C>A p.P762T Missense 17/19 -
3-49313983-C-A C3orf62 c.323G>T p.C108F Missense 1/3 -
7-4823395-C-T AP5Z1 c.587C>T p.S196F Missense 5/17 -
3-97593292-C-A CRYBG3 c.3254C>A p.S1085Y Missense 4/22 -
6-167754646-C-A TTLL2 c.1258C>A p.L420I Missense 3/3 -
7-100635886-G-T MUC12 c.2042G>T p.G681V Missense 2/12 -
7-97874252-C-A TECPR1 c.353G>T p.W118L Missense 4/26 -
9-21202135-G-T IFNA7 c.30C>A p.V10= Synonymous 1/1 -
9-21202135-G-C IFNA7 c.30C>G p.V10= Synonymous 1/1 -
8-134232995-G-A CCN4 c.521G>A p.S174N Missense 3/5 -
9-97177454-C-T MFSD14B c.123C>T p.G41= Synonymous 2/12 -
9-97177454-C-G MFSD14B c.123C>G p.G41= Synonymous 2/12 -
9-97177454-C-A MFSD14B c.123C>A p.G41= Synonymous 2/12 -
8-110287654-C-A NUDCD1 c.1100G>T p.G367V Missense 7/10 -
7-23357263-A-G IGF2BP3 c.1390T>C p.F464L Missense 12/15 -
7-23357261-G-T IGF2BP3 c.1392C>A p.F464L Missense 12/15 -
7-23357261-G-C IGF2BP3 c.1392C>G p.F464L Missense 12/15 -
3-179424810-C-A USP13 c.566C>A p.S189Y Missense 5/21 -
8-59343176-G-T UBXN2B c.287G>T p.G96V Missense 3/8 -
9-91077653-C-A SPIN1 c.344C>A p.P115H Missense 4/6 -
3-190147419-G-T TMEM207 c.406C>A p.P136T Missense 5/5 -
9-140954153-G-T CACNA1B c.4632G>T p.L1544F Missense 31/47 -
9-140954153-G-C CACNA1B c.4632G>C p.L1544F Missense 31/47 -
9-79985379-G-T VPS13A c.8792G>T p.G2931V Missense 65/72 -
11-61084002-A-T DDB1 c.1263T>A p.T421= Synonymous 11/27 -
11-61084002-A-C DDB1 c.1263T>G p.T421= Synonymous 11/27 -
11-61084002-A-G DDB1 c.1263T>C p.T421= Synonymous 11/27 -
11-108398876-C-A EXPH5 c.479G>T p.R160M Missense 4/6 -
12-124957637-G-C NCOR2 c.452C>G p.P151R Missense 6/49 -
13-109792769-G-T MYO16 c.4209G>T p.G1403= Synonymous 32/35 -
13-109792769-G-A MYO16 c.4209G>A p.G1403= Synonymous 32/35 -
13-109792769-G-C MYO16 c.4209G>C p.G1403= Synonymous 32/35 -
15-49170440-C-T EID1 c.67C>T p.P23S Missense 1/1 -
7-23347547-G-T MALSU1 c.496G>T p.D166Y Missense 3/4 -
6-53519521-G-T KLHL31 c.550C>A p.L184I Missense 2/3 -
17-48616664-A-T EPN3 c.879A>T p.L293= Synonymous 5/10 -
17-48616664-A-G EPN3 c.879A>G p.L293= Synonymous 5/10 -
17-48616664-A-C EPN3 c.879A>C p.L293= Synonymous 5/10 -
17-48616662-C-T EPN3 c.877C>T p.L293= Synonymous 5/10 -
17-73274363-G-A SLC25A19 c.513C>T p.P171= Synonymous 6/8 -
17-73274363-G-C SLC25A19 c.513C>G p.P171= Synonymous 6/8 -
17-73274363-G-T SLC25A19 c.513C>A p.P171= Synonymous 6/8 -
4-122782782-C-A BBS7 c.218G>T p.G73V Missense 4/19 -
19-1531742-C-T PLK5 c.574C>T p.Q192* Nonsense 12/14 -
19-1980192-G-T CSNK1G2 c.1238G>T p.R413L Missense 12/12 -
5-66429432-G-C MAST4 c.2184G>C p.E728D Missense 17/29 -
5-66429432-G-T MAST4 c.2184G>T p.E728D Missense 17/29 -
5-52161604-T-A ITGA1 c.577T>A p.L193I Missense 6/29 -
2-8822337-C-T ID2 c.42C>T p.S14= Synonymous 1/3 -
7-100642925-C-A MUC12 c.9081C>A p.R3027= Synonymous 2/12 -
7-100642925-C-G MUC12 c.9081C>G p.R3027= Synonymous 2/12 -
7-100642925-C-T MUC12 c.9081C>T p.R3027= Synonymous 2/12 -
5-172744890-C-A STC2 c.869G>T p.W290L Missense 4/4 -
4-3037184-C-T GRK4 c.1341C>T p.P447= Synonymous 13/16 -
4-3037184-C-G GRK4 c.1341C>G p.P447= Synonymous 13/16 -
4-3037184-C-A GRK4 c.1341C>A p.P447= Synonymous 13/16 -
4-90035018-C-A TIGD2 c.893C>A p.P298Q Missense 2/2 -
5-31267808-G-C CDH6 c.228G>C p.K76N Missense 2/12 -
5-31267808-G-T CDH6 c.228G>T p.K76N Missense 2/12 -
4-144618799-C-G FREM3 c.3030G>C p.E1010D Missense 1/8 -
4-144618799-C-A FREM3 c.3030G>T p.E1010D Missense 1/8 -
4-183650186-C-A TENM3 c.2437C>A p.R813= Synonymous 14/28 -
4-183650188-G-A TENM3 c.2439G>A p.R813= Synonymous 14/28 -
4-183650188-G-C TENM3 c.2439G>C p.R813= Synonymous 14/28 -
4-183650188-G-T TENM3 c.2439G>T p.R813= Synonymous 14/28 -
4-41992720-C-A SLC30A9 c.52C>A p.L18M Missense 1/18 -
4-73179431-C-A ADAMTS3 c.1708G>T p.G570C Missense 12/22 -
3-122575207-A-G SLC49A4 c.996A>G p.G332= Synonymous 6/9 -
3-122575207-A-C SLC49A4 c.996A>C p.G332= Synonymous 6/9 -
3-130174379-C-A COL6A5 c.6659C>A p.P2220H Missense 37/41 -
1-193091453-T-A CDC73 c.123T>A p.V41= Synonymous 1/17 -
1-193091453-T-C CDC73 c.123T>C p.V41= Synonymous 1/17 -
1-193091453-T-G CDC73 c.123T>G p.V41= Synonymous 1/17 -
11-67235031-G-C TMEM134 c.270C>G p.S90= Synonymous 3/7 -
22-41833284-C-A TOB2 c.66G>T p.R22= Synonymous 2/2 -
3-122575177-T-C SLC49A4 c.966T>C p.F322= Synonymous 6/9 -
3-122575207-A-T SLC49A4 c.996A>T p.G332= Synonymous 6/9 -
19-36128121-C-G RBM42 c.1197C>G p.R399= Synonymous 9/10 -
19-36128121-C-T RBM42 c.1197C>T p.R399= Synonymous 9/10 -
22-41833286-G-T TOB2 c.64C>A p.R22= Synonymous 2/2 -
22-41833284-C-G TOB2 c.66G>C p.R22= Synonymous 2/2 -
11-67235031-G-T TMEM134 c.270C>A p.S90= Synonymous 3/7 -
1-156221250-T-C SMG5 c.2772A>G p.K924= Synonymous 20/22 -
16-75602087-T-C GABARAPL2 c.243T>C p.D81= Synonymous 3/4 -
12-69981959-T-C CCT2 c.363T>C p.I121= Synonymous 6/16 -
12-69981959-T-A CCT2 c.363T>A p.I121= Synonymous 6/16 -
12-117479767-G-A TESC c.552C>T p.F184= Synonymous 7/8 -
13-45010192-G-T TSC22D1 c.2952C>A p.I984= Synonymous 2/3 -
13-45010192-G-A TSC22D1 c.2952C>T p.I984= Synonymous 2/3 -
14-105416731-G-A AHNAK2 c.5057C>T p.P1686L Missense 7/7 -
17-27794180-C-A TAOK1 c.150C>A p.T50= Synonymous 3/20 -
17-27794180-C-G TAOK1 c.150C>G p.T50= Synonymous 3/20 -
17-27794180-C-T TAOK1 c.150C>T p.T50= Synonymous 3/20 -
12-6696580-G-T CHD4 c.3849C>A p.A1283= Synonymous 25/40 -
12-6696580-G-C CHD4 c.3849C>G p.A1283= Synonymous 25/40 -
12-6696580-G-A CHD4 c.3849C>T p.A1283= Synonymous 25/40 -
17-45682809-C-G NPEPPS c.1986C>G p.L662= Synonymous 17/23 -
17-45682809-C-A NPEPPS c.1986C>A p.L662= Synonymous 17/23 -
18-47402162-C-A MYO5B c.3432G>T p.T1144= Synonymous 26/40 -
18-47402162-C-G MYO5B c.3432G>C p.T1144= Synonymous 26/40 -
11-118307620-C-G KMT2A c.393C>G p.A131= Synonymous 1/36 -
11-118307620-C-T KMT2A c.393C>T p.A131= Synonymous 1/36 -
14-102467539-C-A DYNC1H1 c.4243C>A p.Q1415K Missense 20/78 -
15-73862555-A-G NPTN c.1050T>C p.I350= Synonymous 6/9 -
15-73862555-A-T NPTN c.1050T>A p.I350= Synonymous 6/9 -
8-38123756-A-T PLPP5 c.537T>A p.R179= Synonymous 6/7 -
8-38123756-A-C PLPP5 c.537T>G p.R179= Synonymous 6/7 -
12-101790311-T-C ARL1 c.381A>G p.K127= Synonymous 5/6 -
7-140453136-A-T BRAF c.1799T>A p.V600E Missense 15/18 -
16-15931812-A-G MYH11 c.298T>C p.S100P Missense 2/41 -
5-878576-C-T BRD9 c.1165G>A p.A389T Missense 11/16 -
6-167728900-T-C UNC93A c.1334T>C p.V445A Missense 8/8 -
13-25058867-C-T PARP4 c.1372G>A p.V458I Missense 12/34 -
17-67513003-C-A MAP2K6 c.91C>A p.R31= Synonymous 3/12 -
14-105419446-T-G AHNAK2 c.2342A>C p.K781T Missense 7/7 -
20-3520912-G-T ATRN c.538G>T p.E180* Nonsense 3/29 -
10-51768970-G-A AGAP6 c.1085G>A p.G362D Missense 8/8 -
16-31198135-T-C FUS c.777T>C p.R259= Synonymous 7/15 -
7-151882657-T-G KMT2C c.5068A>C p.R1690= Synonymous 34/59 -
19-9064037-C-A MUC16 c.23409G>T p.M7803I Missense 3/84 -
9-77397731-T-G TRPM6 c.2958A>C p.I986= Synonymous 22/39 -
9-77397731-T-A TRPM6 c.2958A>T p.I986= Synonymous 22/39 -
3-52399006-G-A DNAH1 c.5489G>A p.C1830Y Missense 34/78 -
1-47399670-G-T CYP4A11 c.1170C>A p.G390= Synonymous 9/12 -
X-57619097-G-A ZXDB c.616G>A p.G206R Missense 1/1 -
X-150349191-C-A GPR50 c.1136C>A p.P379H Missense 2/2 -
18-48591962-C-A SMAD4 c.1125C>A p.A375= Synonymous 9/12 -
11-108186742-C-T ATM c.6100C>T p.R2034* Nonsense 42/63 -
17-11835435-G-T DNAH9 c.12210G>T p.Q4070H Missense 64/69 -
17-11835435-G-C DNAH9 c.12210G>C p.Q4070H Missense 64/69 -
18-48591962-C-G SMAD4 c.1125C>G p.A375= Synonymous 9/12 -
18-48591962-C-T SMAD4 c.1125C>T p.A375= Synonymous 9/12 -
19-10799894-G-A ILF3 c.2603G>A p.G868D Missense 20/20 -
12-8245515-G-T NECAP1 c.540G>T p.R180S Missense 6/8 -
13-107145586-C-T EFNB2 c.804G>A p.S268= Synonymous 5/5 -
12-1943842-C-T LRTM2 c.1068C>T p.P356= Synonymous 5/5 -
5-133533493-A-G PPP2CA c.900T>C p.V300= Synonymous 7/7 -
8-133899079-G-A TG c.1462G>A p.A488T Missense 9/48 -
7-94919541-G-T PPP1R9A c.4051G>T p.E1351* Nonsense 20/20 -
5-140559405-C-A PCDHB8 c.1790C>A p.S597* Nonsense 1/1 -
8-38123756-A-G PLPP5 c.537T>C p.R179= Synonymous 6/7 -
11-71238739-C-CTGTCAAAGCAGCTGTTGTAAGCCTTGTTGTTGTCAAAGCAGCTGTTGTAAGCCTTGTTGT KRTAP5-7 c.396_397insCAAAGCAGCTGTTGTAAGCCTTGTTGTTGTCAAAGCAGCTGTTGTAAGCCTTGTTGTTGT p.Q113_C132dup InFrameInsertion 1/1 -
12-124887093-C-T NCOR2 c.1497G>A p.Q499= Synonymous 16/49 -
16-67974062-G-T LCAT c.1068C>A p.P356= Synonymous 6/6 -
17-10223764-C-A MYH13 c.3161G>T p.R1054M Missense 25/41 -
11-78380663-C-A TENM4 c.6727G>T p.D2243Y Missense 32/34 -
6-26271395-C-T H3C8 c.218G>A p.R73Q Missense 1/1 -
16-70582310-C-A SF3B3 c.1367C>A p.P456H Missense 11/26 -
7-110763174-C-T LRRN3 c.346C>T p.P116S Missense 3/3 -
1-248112665-G-A OR2L8 c.506G>A p.R169Q Missense 1/1 -
X-57619097-G-C ZXDB c.616G>C p.G206R Missense 1/1 -
16-18887501-A-T SMG1 c.1835T>A p.I612K Missense 13/63 -
9-89561527-C-A GAS1 c.168G>T p.Q56H Missense 1/1 -
9-89561527-C-G GAS1 c.168G>C p.Q56H Missense 1/1 -
19-22155278-AC-CT ZNF208 c.2557_2558delinsAG p.V853R Missense 4/4 -
17-76482399-C-A DNAH17 c.7008G>T p.K2336N Missense 45/81 -
18-23632682-C-A SS18 c.513G>T p.Q171H Missense 5/11 -
18-23632682-C-G SS18 c.513G>C p.Q171H Missense 5/11 -
19-45480701-A-G CLPTM1 c.570A>G p.T190= Synonymous 5/14 -
17-76482399-C-G DNAH17 c.7008G>C p.K2336N Missense 45/81 -
17-78086461-G-C GAA c.1839G>C p.W613C Missense 13/20 -
12-128900044-G-A TMEM132C c.853G>A p.E285K Missense 2/9 -
4-169433448-C-A PALLD c.793C>A p.L265I Missense 2/22 -
19-38872859-C-T PSMD8 c.906C>T p.Y302= Synonymous 6/7 -
1-17272044-A-G CROCC c.2079A>G p.T693= Synonymous 15/37 -
1-17272044-A-T CROCC c.2079A>T p.T693= Synonymous 15/37 -
1-17272044-A-C CROCC c.2079A>C p.T693= Synonymous 15/37 -
22-21384426-G-A SLC7A4 c.1197C>T p.L399= Synonymous 3/5 -
22-21384426-G-C SLC7A4 c.1197C>G p.L399= Synonymous 3/5 -
22-21384426-G-T SLC7A4 c.1197C>A p.L399= Synonymous 3/5 -
11-55579182-A-G OR5L1 c.240A>G p.K80= Synonymous 1/1 -
8-21983210-C-A HR c.1441G>T p.G481* Nonsense 4/19 -
17-67513005-A-C MAP2K6 c.93A>C p.R31= Synonymous 3/12 -
17-67513005-A-G MAP2K6 c.93A>G p.R31= Synonymous 3/12 -
17-67513005-A-T MAP2K6 c.93A>T p.R31= Synonymous 3/12 -
5-140476395-T-C PCDHB2 c.2021T>C p.L674P Missense 1/1 -
18-47402162-C-T MYO5B c.3432G>A p.T1144= Synonymous 26/40 -
1-237052583-G-A MTR c.2954G>A p.R985Q Missense 28/33 -
3-54959111-G-T LRTM1 c.139C>A p.H47N Missense 2/3 -
6-117198501-C-T RFX6 c.63C>T p.S21= Synonymous 1/19 -