PMID: 37247504

Early serial circulating tumor DNA sequencing predicts the efficacy of chemohormonal therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer.

Translational oncology
Du, Xinxing X, Fei, Xiaochen X, Wang, Jialin J, Dong, Yanhao Y, Fan, Liancheng L, Yang, Bin B, Chen, Wei W, Gong, Yiming Y, Xia, Binbin B, Zhu, Hanjing H, Wu, Fan F, Wang, Yanqing Y, Dong, Liang L, Zhu, Yinjie Y, Pan, Jiahua J, Yao, Xudong X, Dong, Baijun B
2023-05-27

1 variant was identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
7-140453136-A-T BRAF c.1799T>A p.V600E Missense 15/18 -