Variant ID: 1-11856378-G-A

NM_005957.4(MTHFR):c.665C>T;(p.A222V)

This variant was identified in 1461 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Reduced serum high-density lipoprotein cholesterol levels and aberrantly expressed cholesterol metabolism genes in colorectal cancer.

World Journal Of Clinical Cases
Tao, Jin-Hua JH; Wang, Xiao-Tong XT; Yuan, Wei W; Chen, Jia-Nan JN; Wang, Zhi-Jie ZJ; Ma, Yun-Bin YB; Zhao, Fu-Qiang FQ; Zhang, Liu-Yuan LY; Ma, Jie J; Liu, Qian Q
Publication Date: 2022-05-16

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35663062
Variant Present in the following documents:
 • WJCC-10-4446.pdf
View BVdb publication pageJoint Association of Low Vitamin K1 and D Status With First Stroke in General Hypertensive Adults: Results From the China Stroke Primary Prevention Trial (CSPPT).

Frontiers In Neurology
Wei, Yaping Y; Ma, Hai H; Xu, Benjamin B; Wang, Zhuo Z; He, Qiangqiang Q; Liu, Lishun L; Zhou, Ziyi Z; Song, Yun Y; Chen, Ping P; Li, Jianping J; Zhang, Yan Y; Mao, Guangyun G; Wang, Binyan B; Tang, Genfu G; Qin, Xianhui X; Zhang, Hao H; Xu, Xiping X; Huo, Yong Y; Guo, Huiyuan H
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35645985
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • fneur-13-881994.pdf
View BVdb publication pageAssociation of MTHFR, BMP4, TGFA and IRF6 Polymorphisms with Non-Syndromic Cleft lip and Palate in North Indian Patients.

Avicenna Journal Of Medical Biotechnology
Avasthi, Kapil Kumar KK; Agarwal, Amit A; Agarwal, Sarita S
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35633991
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • AJMB-14-175.pdf
View BVdb publication pageRelationships between Maternal Gene Polymorphisms in One Carbon Metabolism and Adverse Pregnancy Outcomes: A Prospective Mother and Child Cohort Study in China.

Nutrients
Wang, Shuxia S; Duan, Yifan Y; Jiang, Shan S; Bi, Ye Y; Pang, Xuehong X; Liu, Changqing C; Yang, Zhenyu Z; Lai, Jianqiang J
Publication Date: 2022-05-18

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35631247
Variant Present in the following documents:
 • nutrients-14-02108.pdf
View BVdb publication pageAssociation of Genetic Polymorphisms with Complications of Implanted LVAD Devices in Patients with Congestive Heart Failure: A Kazakhstani Study.

Journal Of Personalized Medicine
Zhalbinova, Madina R MR; Rakhimova, Saule E SE; Kozhamkulov, Ulan A UA; Akilzhanova, Gulbanu A GA; Kaussova, Galina K GK; Akilzhanov, Kenes R KR; Pya, Yuriy V YV; Lee, Joseph H JH; Bekbossynova, Makhabbat S MS; Akilzhanova, Ainur R AR
Publication Date: 2022-05-04

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35629166
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • jpm-12-00744.pdf
View BVdb publication pageCutaneous Squamous Cell Carcinoma Arising in Immunosuppressed Patients: A Systematic Review of Tumor Profiling Studies.

Jid Innovations : Skin Science From Molecules To Population Health
Blue, Elliot D ED; Freeman, S Caleb SC; Lobl, Marissa B MB; Clarey, Dillon D DD; Fredrick, Rose L RL; Wysong, Ashley A; Whitley, Melodi Javid MJ
Publication Date: 2022-07

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35620703
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • main.pdf
View BVdb publication pageIs Pharmacogenetic Panel Testing Applicable to Low-Dose Methotrexate in Rheumatoid Arthritis? - A Case Report.

Pharmacogenomics And Personalized Medicine
Jeiziner, Chiara C; Allemann, Samuel S SS; Hersberger, Kurt E KE; Meyer Zu Schwabedissen, Henriette E HE
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35586477
Variant Present in the following documents:
 • pgpm-15-465.pdf
View BVdb publication pageThe use of pharmacogenetics to increase the safety of colorectal cancer patients treated with fluoropyrimidines.

Cancer Drug Resistance (Alhambra, Calif.)
De Mattia, Elena E; Roncato, Rossana R; Dalle Fratte, Chiara C; Ecca, Fabrizio F; Toffoli, Giuseppe G; Cecchin, Erika E
Publication Date: 2019

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35582139
Variant Present in the following documents:
 • cdr-2-116.pdf
View BVdb publication pagePharmacogenetics implementation in the clinics: information and guidelines for germline variants.

Cancer Drug Resistance (Alhambra, Calif.)
Olivera, Gladys G; Sendra, Luis L; Herrero, María José MJ; Berlanga, Pablo P; Gargallo, Pablo P; Yáñez, Yania Y; Urtasun, Andrea A; de Mora, Jaime Font JF; Castel, Victoria V; Cañete, Adela A; Aliño, Salvador F SF
Publication Date: 2019

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35582138
Variant Present in the following documents:
 • cdr-2-53.pdf
View BVdb publication pagePersonalized Nutrition in the Management of Female Infertility: New Insights on Chronic Low-Grade Inflammation.

Nutrients
Fabozzi, Gemma G; Verdone, Giulia G; Allori, Mariachiara M; Cimadomo, Danilo D; Tatone, Carla C; Stuppia, Liborio L; Franzago, Marica M; Ubaldi, Nicolò N; Vaiarelli, Alberto A; Ubaldi, Filippo Maria FM; Rienzi, Laura L; Gennarelli, Gianluca G
Publication Date: 2022-05-03

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35565885
Variant Present in the following documents:
 • nutrients-14-01918.pdf
View BVdb publication pageAssociation between serum 5-methyltetrahydrofolate and homocysteine in Chinese hypertensive participants with different MTHFR C677T polymorphisms: a cross-sectional study.

Nutrition Journal
Cheng, Yu Y; Liu, Shuai S; Chen, Duo D; Yang, Yiman Y; Liang, Qiongyue Q; Huo, Ya Y; Zhou, Ziyi Z; Zhang, Nan N; Wang, Zhuo Z; Liu, Lishun L; Song, Yun Y; Liu, Xiangyi X; Duan, Yong Y; Liang, Xiuwen X; Hou, Bingjie B; Wang, Binyan B; Tang, Genfu G; Qin, Xianhui X; Yan, Fangrong F
Publication Date: 2022-05-13

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35562805
Variant Present in the following documents:
 • 12937_2022_Article_786.pdf
View BVdb publication pageSusceptibility of Genetic Variations in Methylation Pathway to Gastric Cancer.

Pharmacogenomics And Personalized Medicine
Xiong, Mengqiu M; Pan, Bei B; Wang, Xuhong X; Nie, Junjie J; Pan, Yuqin Y; Sun, Huiling H; Xu, Tao T; Cho, William C S WCS; Wang, Shukui S; He, Bangshun B
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35548064
Variant Present in the following documents:
 • pgpm-15-441.pdf
View BVdb publication pageDNMT3B (rs2424913) polymorphism is associated with systemic lupus erythematosus alone and with co-existing periodontitis in a Brazilian population.

Journal Of Applied Oral Science : Revista Fob
Dias, Larissa Nadine da Silva LNDS; Coêlho, Marina de Castro MC; Persuhn, Darlene Camati DC; Ribeiro, Isabella Lima Arrais ILA; Freire, Eutilia Andrade Medeiros EAM; Oliveira, Naila Francis Paulo de NFP; Aquino, Sabrina Garcia de SG
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35507987
Variant Present in the following documents:
 • 1678-7765-jaos-30-e20210567.pdf
View BVdb publication pageThe Prevalence of Pharmacogenomics Variants and Their Clinical Relevance Among the Pakistani Population.

Evolutionary Bioinformatics Online
Khan, Abdul Rafay AR; Shah, Sayed Hajan SH; Ajaz, Sadia S; Firasat, Sadaf S; Abid, Aiysha A; Raza, Ali A
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35497687
Variant Present in the following documents:
 • 10.1177_11769343221095834.pdf
View BVdb publication pagePathogenic variants carrier screening in New Brunswick: Acadians reveal high carrier frequency for multiple genetic disorders.

Bmc Medical Genomics
Robichaud, Philippe Pierre PP; Allain, Eric P EP; Belbraouet, Sarah S; Bhérer, Claude C; Mamelona, Jean J; Harquail, Jason J; Crapoulet, Stéphanie S; Crapoulet, Nicolas N; Bélanger, Mathieu M; Ben Amor, Mouna M
Publication Date: 2022-04-29

Variant appearance in text: MTHFR: 665C>T
PubMed Link: 35488281
Variant Present in the following documents:
 • 12920_2022_1249_MOESM1_ESM.xlsx
 • 12920_2022_Article_1249.pdf
View BVdb publication pageMTHFR Gene Polymorphism Association With Psoriatic Arthritis Risk and the Efficacy and Hepatotoxicity of Methotrexate in Psoriasis.

Frontiers In Medicine
Zhu, Jie J; Wang, Zhicheng Z; Tao, Lu L; Han, Ling L; Huang, Qiong Q; Fang, Xu X; Yang, Ke K; Huang, Guiqin G; Zheng, Zhizhong Z; Yawalkar, Nikhil N; Zhang, Zhenghua Z; Yan, Kexiang K
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35479943
Variant Present in the following documents:
 • fmed-09-869912.pdf
View BVdb publication page"Association of MTHFR and MS/MTR gene polymorphisms with congenital heart defects in North Indian population (Jammu and Kashmir): a case-control study encompassing meta-analysis and trial sequential analysis".

Bmc Pediatrics
Raina, Jyotdeep Kour JK; Panjaliya, Rakesh Kumar RK; Dogra, Vikas V; Sharma, Sushil S; Anupriya, ; Kumar, Parvinder P
Publication Date: 2022-04-25

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35468734
Variant Present in the following documents:
 • 12887_2022_Article_3227.pdf
View BVdb publication pageMethylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphism (rs1801133) and the Risk of Hypertension among African Populations: A Narrative Synthesis of Literature.

Genes
Mabhida, Sihle E SE; Muhamed, Babu B; Sharma, Jyoti R JR; Apalata, Teke T; Nomatshila, Sibusiso S; Mabasa, Lawrence L; Benjeddou, Mongi M; Masilela, Charity C; Ziqubu, Khanyisani K; Shabalala, Samukelisiwe S; Johnson, Rabia R
Publication Date: 2022-04-01

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35456437
Variant Present in the following documents:
 • genes-13-00631.pdf
View BVdb publication pageCombined aCGH and Exome Sequencing Analysis Improves Autism Spectrum Disorders Diagnosis: A Case Report.

Medicina (Kaunas, Lithuania)
Ranieri, Annaluisa A; Veneruso, Iolanda I; La Monica, Ilaria I; Pascale, Maria Grazia MG; Pastore, Lucio L; D'Argenio, Valeria V; Lombardo, Barbara B
Publication Date: 2022-04-07

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35454361
Variant Present in the following documents:
 • medicina-58-00522.pdf
View BVdb publication pageSynchronized early gastric cancer occurred in a patient with serrated polyposis syndrome: A case report.

World Journal Of Clinical Cases
Ning, Ying-Ze YZ; Liu, Guan-Yi GY; Rao, Xiao-Long XL; Ma, Yong-Chen YC; Rong, Long L
Publication Date: 2022-03-16

Variant appearance in text: MTHFR: A222V
PubMed Link: 35434065
Variant Present in the following documents:
 • WJCC-10-2644.pdf
View BVdb publication pageA genome-wide screen for variants influencing certolizumab pegol response in a moderate to severe rheumatoid arthritis population.

Plos One
White, Ian R IR; Kleinstein, Sarah E SE; Praet, Christophe C; Chamberlain, Chris C; McHale, Duncan D; Maia, Jessica M JM; Xie, Pingxing P; Goldstein, David B DB; Urban, Thomas J TJ; Shea, Patrick R PR
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35413058
Variant Present in the following documents:
 • pone.0261165.pdf
View BVdb publication pageDevelopment and validation of polygenic risk scores for prediction of breast cancer and breast cancer subtypes in Chinese women.

Bmc Cancer
Hou, Can C; Xu, Bin B; Hao, Yu Y; Yang, Daowen D; Song, Huan H; Li, Jiayuan J
Publication Date: 2022-04-08

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35395775
Variant Present in the following documents:
 • 12885_2022_Article_9425.pdf
View BVdb publication pagePersonalized Dietary Recommendations Based on Lipid-Related Genetic Variants: A Systematic Review.

Frontiers In Nutrition
Pérez-Beltrán, Yolanda E YE; Rivera-Iñiguez, Ingrid I; Gonzalez-Becerra, Karina K; Pérez-Naitoh, Naomi N; Tovar, Juscelino J; Sáyago-Ayerdi, Sonia G SG; Mendivil, Edgar J EJ
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35387194
Variant Present in the following documents:
 • fnut-09-830283.pdf
View BVdb publication pageThe Effects of Plasma Homocysteine Level on the Risk of Three Major Psychiatric Disorders: A Mendelian Randomization Study.

Frontiers In Psychiatry
Yu, Jing J; Xue, Ranran R; Wang, Qiuling Q; Yu, Hao H; Liu, Xia X
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35386526
Variant Present in the following documents:
 • fpsyt-13-841429.pdf
View BVdb publication pageAssociation of MTHFR Polymorphisms with H-Type Hypertension: A Systemic Review and Network Meta-Analysis of Diagnostic Test Accuracy.

International Journal Of Hypertension
Kong, Yixuan Y; Zheng, Jinghui J; Li, Lijuan L; Lu, Liying L; Wang, Jie J
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35360528
Variant Present in the following documents:
 • ijhy2022-2861444.pdf
View BVdb publication pageExplore the Role of the rs1801133-PPARG Pathway in the H-type Hypertension.

Ppar Research
Liang, Xiuwen X; He, Tingting T; Gao, Lihong L; Wei, Libo L; Rong, Di D; Zhang, Yu Y; Liu, Yu Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35356087
Variant Present in the following documents:
 • PPAR2022-2054876.pdf
View BVdb publication pageEmpowering consumers to PREVENT diet-related diseases through OMICS sciences (PREVENTOMICS): protocol for a parallel double-blinded randomised intervention trial to investigate biomarker-based nutrition plans for weight loss.

Bmj Open
Aldubayan, Mona Adnan MA; Pigsborg, Kristina K; Gormsen, Sophia M O SMO; Serra, Francisca F; Palou, Mariona M; Mena, Pedro P; Wetzels, Mart M; Calleja, Alberto A; Caimari, Antoni A; Del Bas, Josep J; Gutierrez, Biotza B; Magkos, Faidon F; Hjorth, Mads Fiil MF
Publication Date: 2022-03-29

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35351696
Variant Present in the following documents:
 • bmjopen-2021-051285.draft_revisions.pdf
 • bmjopen-2021-051285.pdf
View BVdb publication pageIntegrative analyses of genes related to femoral head osteonecrosis: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies.

Journal Of Orthopaedic Surgery And Research
Lee, Sangyeob S; Yoo, Jun-Il JI; Kang, Yang-Jae YJ
Publication Date: 2022-03-28

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35346283
Variant Present in the following documents:
 • 13018_2022_Article_3079.pdf
View BVdb publication pageAssociation of ALDH2 rs671 and MTHFR rs1801133 polymorphisms with hypertension among Hakka people in Southern China.

Bmc Cardiovascular Disorders
Wu, Heming H; Huang, Qingyan Q; Yu, Zhikang Z; Zhong, Zhixiong Z
Publication Date: 2022-03-27

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35346052
Variant Present in the following documents:
 • 12872_2022_Article_2577.pdf
View BVdb publication pageCytoprotective Antioxidant, Anti-Inflammatory, and Antifibrotic Impact of Celery Seed Oil and Manuka Honey Against Cyclophosphamide-Induced Cystitis in Rabbits.

Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine : Ecam
Mousa, Ayman M AM; Allemailem, Khaled S KS; Alhumaydhi, Fahad A FA; Alrumaihi, Faris F; Almatroudi, Ahmad A; Aljasir, Mohammad M; Alwashmi, Ameen S S ASS; Al Rugaie, Osamah O; Soliman, Khaled E A KEA; Aljohani, Abdullah S M ASM; Al Abdulmonem, Waleed W; Ahmed, Ahmed A AA; Khan, Arif A; Khan, Masood A MA; AlSuhaymi, Naif N; Alsugoor, Mahdi H MH; Al-Megrin, Wafa Abdullah WA; Elsayed, Abulmaaty M AM
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35341158
Variant Present in the following documents:
 • ECAM2022-2863023.pdf
View BVdb publication pagePharmacogenomic landscape of Indian population using whole genomes.

Clinical And Translational Science
Sahana, S S; Bhoyar, Rahul C RC; Sivadas, Ambily A; Jain, Abhinav A; Imran, Mohamed M; Rophina, Mercy M; Senthivel, Vigneshwar V; Kumar Diwakar, Mohit M; Sharma, Disha D; Mishra, Anushree A; Sivasubbu, Sridhar S; Scaria, Vinod V
Publication Date: 2022-03-26

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35338580
Variant Present in the following documents:
 • CTS-15-866.pdf
View BVdb publication pageRole of Pharmacogenetics in the Treatment of Acute Myeloid Leukemia: Systematic Review and Future Perspectives.

Pharmaceutics
Pinto-Merino, Álvaro Á; Labrador, Jorge J; Zubiaur, Pablo P; Alcaraz, Raquel R; Herrero, María José MJ; Montesinos, Pau P; Abad-Santos, Francisco F; Saiz-Rodríguez, Miriam M
Publication Date: 2022-03-03

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35335935
Variant Present in the following documents:
 • pharmaceutics-14-00559.pdf
View BVdb publication pageAssociations of Maternal rs1801131 Genotype in MTHFR and Serum Folate and Vitamin B12 with Gestational Diabetes Mellitus in Chinese Pregnant Women.

Nutrients
Li, Shuying S; Tian, Xiubiao X; Wang, Yiyun Y; Zhang, Xumei X; Zhang, Liwen L; Li, Chen C; Li, Jing J; Wang, Chunhua C; Liu, Huihuan H; Liu, Juan J; Liu, Hongjuan H; Yang, Xueli X; Li, Weiqin W; Leng, Junhong J; Yang, Xilin X; Tang, Naijun N; Zhang, Qiang Q
Publication Date: 2022-03-10

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35334827
Variant Present in the following documents:
 • nutrients-14-01169.pdf
View BVdb publication pagePersonalized Management and Treatment of Alzheimer's Disease.

Life (Basel, Switzerland)
Cacabelos, Ramón R; Naidoo, Vinogran V; Martínez-Iglesias, Olaia O; Corzo, Lola L; Cacabelos, Natalia N; Pego, Rocío R; Carril, Juan C JC
Publication Date: 2022-03-21

Variant appearance in text: MTHFR: 665C>T; rs1801133
PubMed Link: 35330211
Variant Present in the following documents:
 • life-12-00460.pdf
View BVdb publication pageGenetic polymorphisms of genes involved in oxidative stress and inflammatory management in oncopediatric patients with chemo-induced oral mucositis.

Journal Of Applied Oral Science : Revista Fob
Coêlho, Marina Castro MC; Viana Filho, José Maria Chagas JMC; Souza, Beatriz Fernandes de BF; Valença, Ana Maria Gondim AMG; Persuhn, Darlene Camati DC; Oliveira, Naila Francis Paulo de NFP
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35319668
Variant Present in the following documents:
 • 1678-7765-jaos-30-e20210490.pdf
View BVdb publication pageMethylenetetrahydrofolate Reductase Gene rs1801133 and rs1801131 Polymorphisms and Essential Hypertension Risk: A Comprehensive Analysis.

Cardiovascular Therapeutics
Fan, Yingchao Y; Wu, Liting L; Zhuang, Wenfang W
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35284002
Variant Present in the following documents:
 • CDTP2022-2144443.pdf
View BVdb publication pageGenetic Epidemiology of Medication Safety and Efficacy Related Variants in the Central Han Chinese Population With Whole Genome Sequencing.

Frontiers In Pharmacology
Tian, Junbo J; Zhang, Jing J; Yang, Zengguang Z; Feng, Shuaisheng S; Li, Shujuan S; Ren, Shiqi S; Shi, Jianxiang J; Hou, Xinyue X; Xue, Xia X; Yang, Bei B; Xu, Hongen H; Guo, Jiancheng J
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35280256
Variant Present in the following documents:
 • fphar-12-790832.pdf
View BVdb publication pageAn Assessment of Selected Molecular and Biochemical Markers of the Folate Pathway as Potential Risk Factors for Fetal Trisomy 21 during the First Trimester of Pregnancy in the Polish Population.

Journal Of Clinical Medicine
Ziółkowska, Katarzyna K; Toboła-Wróbel, Kinga K; Pietryga, Marek M; Kasprzak, Grażyna G; Jamsheer, Aleksander A; Wysocka, Ewa E
Publication Date: 2022-02-23

Variant appearance in text: MTHFR: 665C>T; Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35268281
Variant Present in the following documents:
 • jcm-11-01190.pdf
View BVdb publication pagePharmacogenomics Testing in Phase I Oncology Clinical Trials: Constructive Criticism Is Warranted.

Cancers
Sissung, Tristan M TM; Figg, William D WD
Publication Date: 2022-02-23

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35267440
Variant Present in the following documents:
 • cancers-14-01131.pdf
View BVdb publication pageGenetically-Guided Medical Nutrition Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus and Pre-diabetes: A Series of n-of-1 Superiority Trials.

Frontiers In Nutrition
Gkouskou, Kalliopi K KK; Grammatikopoulou, Maria G MG; Lazou, Evgenia E; Sanoudou, Despina D; Goulis, Dimitrios G DG; Eliopoulos, Aristides G AG
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35265654
Variant Present in the following documents:
 • Data_Sheet_2.pdf
 • fnut-09-772243.pdf
View BVdb publication pageAssociation of MTHFR rs1801133 and homocysteine with Legg-Calvé-Perthes disease in Mexican patients.

Orphanet Journal Of Rare Diseases
Buendía-Pazarán, José Guillermo JG; Hernández-Zamora, Edgar E; Rodríguez-Olivas, Armando O AO; Casas-Ávila, Leonora L; Valdés-Flores, Margarita M; Reyes-Maldonado, Elba E
Publication Date: 2022-03-09

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35264229
Variant Present in the following documents:
 • 13023_2022_Article_2264.pdf
View BVdb publication pageGenetic overlap between temporomandibular disorders and primary headaches: A systematic review.

The Japanese Dental Science Review
Cruz, Diogo D; Monteiro, Francisca F; Paço, Maria M; Vaz-Silva, Manuel M; Lemos, Carolina C; Alves-Ferreira, Miguel M; Pinho, Teresa T
Publication Date: 2022-11

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35242249
Variant Present in the following documents:
 • main.pdf
View BVdb publication pageMTHFR 677TT is associated with decreased number of embryos and cumulative live birth rate in patients undergoing GnRHa short protocol: a retrospective study.

Bmc Pregnancy And Childbirth
Zeng, Hong H; Liu, Zefu Z; Zhang, Lei L; Liu, Nenghui N
Publication Date: 2022-03-01

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35232413
Variant Present in the following documents:
 • 12884_2022_Article_4506.pdf
View BVdb publication pageAssociation of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene variant C677T with serum homocysteine levels and the severity of ischaemic stroke: a case-control study in the southwest of China.

The Journal Of International Medical Research
Huang, Lu-Wen LW; Li, Lin-Lin LL; Li, Juan J; Chen, Xiao-Rong XR; Yu, Ming M
Publication Date: 2022-02

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35225709
Variant Present in the following documents:
 • 10.1177_03000605221081632.pdf
View BVdb publication pagePharmacogene Variants Associated with Liver Transplant in a Twelve-Year Clinical Follow-Up.

Pharmaceutics
Sendra, Luis L; Olivera, Gladys G GG; López-Andújar, Rafael R; Serrano, Cristina C; Rojas, Luis E LE; Montalvá, Eva María EM; Herrero, María José MJ; Aliño, Salvador F SF
Publication Date: 2022-02-03

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35214086
Variant Present in the following documents:
 • pharmaceutics-14-00354.pdf
View BVdb publication pageAssociation of the DNA Methyltransferase and Folate Cycle Enzymes' Gene Polymorphisms with Coronary Restenosis.

Life (Basel, Switzerland)
Timizheva, Kalima B KB; Ahmed, Abdulbary A M AAM; Ait Aissa, Amira A; Aghajanyan, Anna V AV; Tskhovrebova, Leyla V LV; Azova, Madina M MM
Publication Date: 2022-02-07

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35207533
Variant Present in the following documents:
 • life-12-00245.pdf
View BVdb publication pageImpact of Variants in the ATIC and ARID5B Genes on Therapeutic Failure with Imatinib in Patients with Chronic Myeloid Leukemia.

Genes
Cereja Pantoja, Karla Beatriz Cardias KBC; Azevedo, Tereza Cristina de Brito TCB; Carvalho, Darlen Cardoso de DC; Monte, Natasha N; Cohen Paes, Amanda de Nazaré AN; Barros, Maria Clara da Costa MCDC; Vinagre, Lui Wallacy Morikawa Souza LWMS; Freitas, Ana Rosa Sales de ARS; Burbano, Rommel Mario Rodríguez RMR; Assumpção, Paulo Pimentel de PP; Santos, Sidney Emanuel Batista Dos SEBD; Fernandes, Marianne Rodrigues MR; Santos, Ney Pereira Carneiro Dos NPCD
Publication Date: 2022-02-10

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35205374
Variant Present in the following documents:
 • genes-13-00330.pdf
View BVdb publication pagePharmacogenetics of Drugs Used in the Treatment of Cancers.

Genes
Franczyk, Beata B; Rysz, Jacek J; Gluba-Brzózka, Anna A
Publication Date: 2022-02-07

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35205356
Variant Present in the following documents:
 • genes-13-00311.pdf
View BVdb publication pageThe Involvement of Oxidative Stress in Psoriasis: A Systematic Review.

Antioxidants (Basel, Switzerland)
Dobrică, Elena-Codruța EC; Cozma, Matei-Alexandru MA; Găman, Mihnea-Alexandru MA; Voiculescu, Vlad-Mihai VM; Găman, Amelia Maria AM
Publication Date: 2022-01-29

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35204165
Variant Present in the following documents:
 • antioxidants-11-00282.pdf
View BVdb publication pagePreeclampsia, Natural History, Genes, and miRNAs Associated with the Syndrome.

Journal Of Pregnancy
Parada-Niño, Laura L; Castillo-León, Luisa Fernanda LF; Morel, Adrien A
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35198246
Variant Present in the following documents:
 • JP2022-3851225.pdf
View BVdb publication pageAssociation of Maternal Dietary Habits and MTHFD1 Gene Polymorphisms With Ventricular Septal Defects in Offspring: A Case-Control Study.

Frontiers In Pediatrics
Song, Xinli X; Liu, Yiping Y; Wang, Tingting T; Zhang, Senmao S; Sun, Mengting M; Shu, Jing J; Wei, Jianhui J; Diao, Jingyi J; Li, Jinqi J; Li, Yihuan Y; Chen, Letao L; Zhu, Ping P; Qin, Jiabi J
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35186819
Variant Present in the following documents:
 • fped-09-785440.pdf
View BVdb publication pageThe genetic landscape of pancreatic head ductal adenocarcinoma in China and prognosis stratification.

Bmc Cancer
Yang, Yefan Y; Ding, Ying Y; Gong, Yuxi Y; Zhao, Sha S; Li, Mingna M; Li, Xiao X; Song, Guoxin G; Zhai, Boya B; Liu, Jin J; Shao, Yang Y; Zhu, Liuqing L; Pang, Jiaohui J; Ma, Yutong Y; Ou, Qiuxiang Q; Wu, Xue X; Zhang, Zhihong Z
Publication Date: 2022-02-18

Variant appearance in text: MTHFR: 665C>T; A222V
PubMed Link: 35180847
Variant Present in the following documents:
 • 12885_2022_9279_MOESM3_ESM.xlsx
View BVdb publication pagePharmacogenomics of Vincristine-Induced Peripheral Neuropathy in Children with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Cancers
Uittenboogaard, Aniek A; Neutel, Céline L G CLG; Ket, Johannes C F JCF; Njuguna, Festus F; Huitema, Alwin D R ADR; Kaspers, Gertjan J L GJL; van de Velde, Mirjam E ME
Publication Date: 2022-01-26

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35158880
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • cancers-14-00612.pdf
View BVdb publication pageEvaluation of mild cognitive impairment genetic susceptibility risks in a Chinese population.

Bmc Psychiatry
Zhang, Yelei Y; Li, Xiaoyue X; Hu, Yu Y; Yuan, Hongwei H; Wu, Xiaodong X; Yang, Yating Y; Zhao, Tongtong T; Hu, Ke K; Wang, Zhiqiang Z; Wang, Guoqiang G; Zhang, Kai K; Liu, Huanzhong H
Publication Date: 2022-02-08

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35135506
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • 12888_2022_Article_3756.pdf
View BVdb publication pageAlgorithm for sample availability prediction in a hospital-based epidemiological study spreadsheet-based sample availability calculator.

Scientific Reports
Sudershan, Amrit A; Mahajan, Kanak K; Panjaliya, Rakesh K RK; Dhar, Manoj K MK; Kumar, Parvinder P
Publication Date: 2022-02-03

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35115548
Variant Present in the following documents:
 • 41598_2021_Article_3399.pdf
View BVdb publication pageAssociation of MTHFD1 gene polymorphisms and maternal smoking with risk of congenital heart disease: a hospital-based case-control study.

Bmc Pregnancy And Childbirth
Song, Xinli X; Li, Qiongxuan Q; Diao, Jingyi J; Li, Jinqi J; Li, Yihuan Y; Zhang, Senmao S; Zhao, Lijuan L; Chen, Letao L; Wei, Jianhui J; Shu, Jing J; Liu, Yiping Y; Sun, Mengting M; Huang, Peng P; Wang, Tingting T; Qin, Jiabi J
Publication Date: 2022-01-31

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35100977
Variant Present in the following documents:
 • 12884_2022_Article_4419.pdf
View BVdb publication pageMaternal polymorphic loci of rs1979277 serine hydroxymethyl transferase and rs1805087 5-methylenetetrahydrofolate are correlated with the development of fetal growth restriction: A case-control study.

International Journal Of Reproductive Biomedicine
Efremova, Olesya O; Ponomarenko, Irina I; Churnosov, Mikhail M
Publication Date: 2021-12

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35098008
Variant Present in the following documents:
 • ijrb-19-1067.pdf
View BVdb publication pageGenetic markers for non-syndromic orofacial clefts in populations of European ancestry: a meta-analysis.

Scientific Reports
Slavec, Lara L; Karas Kuželički, Nataša N; Locatelli, Igor I; Geršak, Ksenija K
Publication Date: 2022-01-24

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35075162
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • 41598_2021_Article_2159.pdf
View BVdb publication pageAssociation between MTHFR C677T and A1298C gene polymorphisms and maternal risk for Down syndrome: A protocol for systematic review and/or meta-analysis.

Medicine
Ginani, Carla Talita Azevedo CTA; Luz, Jefferson Romáryo Duarte da JRDD; Silva, Saulo Victor E SVE; Coppedè, Fabio F; Almeida, Maria das Graças MDG
Publication Date: 2022-01-21

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35060496
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • medi-101-e28293.pdf
View BVdb publication pageAssociations between Serum Betaine, Methyl-Metabolizing Genetic Polymorphisms and Risk of Incident Type 2 Diabetes: A Prospective Cohort Study in Community-Dwelling Chinese Adults.

Nutrients
Lu, Xiaoting X; Huang, Rongzhu R; Li, Shuyi S; Fang, Aiping A; Chen, Yuming Y; Chen, Si S; Wang, Fan F; Lin, Xinlei X; Liu, Zhaoyan Z; Zhu, Huilian H
Publication Date: 2022-01-15

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35057543
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • nutrients-14-00362.pdf
View BVdb publication pageTYMS 3'-UTR Polymorphism: A Novel Association with FOLFIRINOX-Induced Neurotoxicity in Pancreatic Cancer Patients.

Pharmaceutics
Emelyanova, Marina M; Pokataev, Ilya I; Shashkov, Igor I; Kopantseva, Elena E; Lyadov, Vladimir V; Heydarov, Rustam R; Mikhailovich, Vladimir V
Publication Date: 2021-12-29

Variant appearance in text: MTHFR: Ala222Val; rs1801133
PubMed Link: 35056973
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • pharmaceutics-14-00077.pdf
View BVdb publication pageAssociation Between SNPs in the One-Carbon Metabolism Pathway and the Risk of Female Breast Cancer in a Chinese Population.

Pharmacogenomics And Personalized Medicine
Wang, Xuhong X; Xiong, Mengqiu M; Pan, Bei B; Cho, William C S WCS; Zhou, Jin J; Wang, Shukui S; He, Bangshun B
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35046699
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • pgpm-15-9.pdf
View BVdb publication pageA Glance into MTHFR Deficiency at a Molecular Level.

International Journal Of Molecular Sciences
Savojardo, Castrense C; Babbi, Giulia G; Baldazzi, Davide D; Martelli, Pier Luigi PL; Casadio, Rita R
Publication Date: 2021-12-23

Variant appearance in text: MTHFR: A222V
PubMed Link: 35008593
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • ijms-23-00167.pdf
View BVdb publication pageEffect of Polymorphisms of ABCB1 and MTHFR on Methotrexate-Related Toxicities in Adults With Hematological Malignancies.

Frontiers In Oncology
Han, Jian J; Liu, Lu L; Meng, Li L; Guo, Huan H; Zhang, Jin J; Han, Zhi-Qiang ZQ; Hong, Zhen-Ya ZY
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 35004279
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • fonc-11-759805.pdf
View BVdb publication pageGenetic Associations with Immune-mediated Outcomes after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation.

Blood Advances
Martin, Paul J PJ; Levine, David D; Storer, Barry E BE; Sather, Cassandra L CL; Spellman, Stephen R SR; Hansen, John A JA
Publication Date: 2022-01-07

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34996099
Variant Present in the following documents:
 • advancesADV2021005620-suppl1.pdf
View BVdb publication pageAssociation of Novel Single Nucleotide Polymorphisms of Genes Involved in Cell Functions with Male Infertility: A Study of Male Cases in Northwest Iran.

Journal Of Reproduction & Infertility
Ghadirkhomi, Elham E; Angaji, Seyed Abdolhamid SA; Khosravi, Maryam M; Mashayekhi, Mohammad Reza MR
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34987987
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • JRI-22-258.pdf
View BVdb publication pageMTHFR Polymorphism Is Associated With Severe Methotrexate-Induced Toxicity in Osteosarcoma Treatment.

Frontiers In Oncology
Zhang, Wenchao W; Liu, Zhongyue Z; Yang, Zhimin Z; Feng, Chengyao C; Zhou, Xiaowen X; Tu, Chao C; Li, Zhihong Z
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34976820
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • fonc-11-781386.pdf
View BVdb publication pageThe Monoterpenoid Perillyl Alcohol: Anticancer Agent and Medium to Overcome Biological Barriers.

Pharmaceutics
Chen, Thomas C TC; da Fonseca, Clovis O CO; Levin, Daniel D; Schönthal, Axel H AH
Publication Date: 2021-12-16

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34959448
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • pharmaceutics-13-02167.pdf
View BVdb publication pageWarfarin Pharmacogenomics for Precision Medicine in Real-Life Clinical Practice in Southern Africa: Harnessing 73 Variants in 29 Pharmacogenes.

Omics : A Journal Of Integrative Biology
Muyambo, Sarudzai S; Ndadza, Arinao A; Soko, Nyarai D ND; Kruger, Bianca B; Kadzirange, Gerard G; Chimusa, Emile E; Masimirembwa, Collen M CM; Ntsekhe, Mpiko M; Nhachi, Charles F B CFB; Dandara, Collet C
Publication Date: 2021-12-24

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34958284
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • omi.2021.0199.pdf
View BVdb publication pageTransmission Jeopardy of Adenomatosis Polyposis Coli and Methylenetetrahydrofolate Reductase in Colorectal Cancer.

Journal Of The Renin-Angiotensin-Aldosterone System : Jraas
Mohd, Younis Y; Kumar, Parvinder P; Kuchi Bhotla, Haripriya H; Meyyazhagan, Arun A; Balasubramanian, Balamuralikrishnan B; Ramesh Kumar, Mithun Kumar MK; Pappusamy, Manikantan M; Alagamuthu, Karthick Kumar KK; Orlacchio, Antonio A; Keshavarao, Sasikala S; Sampathkumar, Palanisamy P; Arumugam, Vijaya Anand VA
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34956401
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • JRAAS2021-7010706.pdf
View BVdb publication pageGenetic Variants Associated with Thyroid Cancer Risk: Comprehensive Research Synopsis, Meta-Analysis, and Cumulative Epidemiological Evidence.

Journal Of Oncology
Ran, Ran R; Tu, Gang G; Li, Hui H; Wang, Hao H; Mou, Exian E; Liu, Caiyang C
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34950210
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • JO2021-9967599.pdf
View BVdb publication pageGenophenotypic Factors and Pharmacogenomics in Adverse Drug Reactions.

International Journal Of Molecular Sciences
Cacabelos, Ramón R; Naidoo, Vinogran V; Corzo, Lola L; Cacabelos, Natalia N; Carril, Juan C JC
Publication Date: 2021-12-10

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34948113
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • ijms-22-13302.pdf
View BVdb publication pageAssociation of serum choline levels and all-cause mortality risk in adults with hypertension: a nested case-control study.

Nutrition & Metabolism
Song, Mengmeng M; Xu, Benjamin P BP; Liang, Qiongyue Q; Wei, Yaping Y; Song, Yun Y; Chen, Ping P; Zhou, Ziyi Z; Zhang, Nan N; He, Qiangqiang Q; Liu, Lishun L; Liu, Tong T; Zhang, Kangping K; Hu, Chunlei C; Wang, Binyan B; Xu, Xiping X; Shi, Hanping H
Publication Date: 2021-12-20

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34930356
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • 12986_2021_Article_637.pdf
View BVdb publication pageThe Influence of MTHFR Polymorphism on Gray Matter Volume in Patients With Amnestic Mild Cognitive Impairment.

Frontiers In Neuroscience
You, Mengzhe M; Zhou, Xia X; Yin, Wenwen W; Wan, Ke K; Zhang, Wei W; Li, Chenchen C; Li, Mingxu M; Zhu, Wenhao W; Zhu, Xiaoqun X; Sun, Zhongwu Z
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs1801133
PubMed Link: 34916904
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • fnins-15-778123.pdf
View BVdb publication page