Variant ID: 20-44640391-C-T

NM_004994.2(MMP9):c.997+5C>T

This variant was identified in 17 publications

View GRCh38 version.




Publications:


Genome-Wide Association Study of the Relationship Between Matrix Metalloproteinases and Intracranial Aneurysms.

Journal Of Clinical Neurology (Seoul, Korea)
Kim, Bong Jun BJ; Hong, Eun Pyo EP; Youn, Dong Hyuk DH; Jeon, Jin Pyeong JP; ,
Publication Date: 2022-02-14

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 35196751
Variant Present in the following documents:
 • jcn-18-163-s003.pdf
View BVdb publication page



The polymorphisms of extracellular matrix-remodeling genes are associated with pelvic organ prolapse.

International Urogynecology Journal
Li, Lei L; Ma, Yidi Y; Yang, Hua H; Sun, Zhijing Z; Chen, Juan J; Zhu, Lan L
Publication Date: 2022-01-01

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 34973089
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • 192_2021_4917_MOESM1_ESM.xls
 • 192_2021_Article_4917.pdf
View BVdb publication page



Assessment of Selected Matrix Metalloproteinases (MMPs) and Correlation with Cytokines in Psoriatic Patients.

Mediators Of Inflammation
Michalak-Stoma, Anna A; Bartosińska, Joanna J; Raczkiewicz, Dorota D; Kowal, Małgorzata M; Krasowska, Dorota D; Chodorowska, Grażyna G
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 34305455
Variant Present in the following documents:
 • MI2021-9913798.pdf
View BVdb publication page



Updates on Genes and Genetic Mechanisms Implicated in Primary Angle-Closure Glaucoma.

The Application Of Clinical Genetics
Kondkar, Altaf A AA
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 33727852
Variant Present in the following documents:
 • Main text
 • tacg-14-89.pdf
View BVdb publication page



Role of matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms in glaucoma: A hospital-based study in Chinese patients.

Journal Of Clinical Laboratory Analysis
Zhao, Fengqiong F; Fan, Zongshan Z; Huang, Xuewen X
Publication Date: 2020-03

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 31713905
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Association of the MMP-9 polymorphism and ischemic stroke risk in southern Chinese Han population.

Bmc Neurology
Gao, Ning N; Guo, Tie T; Luo, Han H; Tu, Guolong G; Niu, Fanglin F; Yan, Mengdan M; Xia, Ying Y
Publication Date: 2019-04-16

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 30992065
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



MMP8 and MMP9 gene polymorphisms were associated with breast cancer risk in a Chinese Han population.

Scientific Reports
Wang, Kai K; Zhou, Yi Y; Li, Gang G; Wen, Xinli X; Kou, Yuan Y; Yu, Jiao J; He, Haifeng H; Zhao, Qian Q; Xue, Feng F; Wang, Jin J; Zhao, Xinhan X
Publication Date: 2018-09-07

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 30194384
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Genetic association of -1562C>T polymorphism in the MMP9 gene with primary glaucoma in a north Indian population.

Plos One
Thakur, Nanamika N; Kupani, Manu M; Pandey, Rajeev Kumar RK; Mannan, Rashim R; Pruthi, Archna A; Mehrotra, Sanjana S
Publication Date: 2018

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 29432439
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



MMP9 polymorphism is associated with susceptibility to non-traumatic osteonecrosis of femoral head in a Chinese Han population.

Oncotarget
Liu, Yuan Y; Jia, Yanfei Y; Cao, Yuju Y; Zhao, Yan Y; Du, Jieli J; An, Feimeng F; Qi, Yuxin Y; Feng, Xue X; Jin, Tianbo T; Shi, Jianping J; Wang, Jianzhong J
Publication Date: 2017-10-10

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 29137306
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Associations between matrix metalloproteinase gene polymorphisms and glaucoma susceptibility: a meta-analysis.

Bmc Ophthalmology
Wu, Ming-Yue MY; Wu, Yang Y; Zhang, Yong Y; Liu, Cai-Yun CY; Deng, Chun-Yan CY; Peng, Le L; Zhou, Lan L
Publication Date: 2017-04-21

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 28431514
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



A single-nucleotide polymorphism in MMP9 is associated with decreased risk of steroid-induced osteonecrosis of the femoral head.

Oncotarget
Du, Jieli J; Liu, Wanlin W; Jin, Tianbo T; Zhao, Zhenqun Z; Bai, Rui R; Xue, Huiqin H; Chen, Junyu J; Sun, Mingqi M; Zhang, Xiyang X; Wang, Guoqiang G; Wang, Jianzhong J
Publication Date: 2016-10-18

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 27637086
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Association of Matrix Metalloproteinase-9 (MMP9) Variants with Primary Angle Closure and Primary Angle Closure Glaucoma.

Plos One
Chen, Xueli X; Chen, Yuhong Y; Wiggs, Janey L JL; Pasquale, Louis R LR; Sun, Xinghuai X; Fan, Bao Jian BJ
Publication Date: 2016

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 27272641
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Polymorphisms in the Promoters of the MMP-2 and TIMP-2 Genes Are Associated with Spontaneous Deep Intracerebral Hemorrhage in the Taiwan Population.

Plos One
Chen, Yi Chun YC; Ho, Wei Min WM; Lee, Yun Shien YS; Chen, Huei Wen HW; Chen, Chiung-Mei CM
Publication Date: 2015

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 26551785
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



The association between matrix metalloprotease-9 gene polymorphisms and primary angle-closure glaucoma in a Chinese Han population.

International Journal Of Ophthalmology
Gao, Xiao-Jin XJ; Hou, Sheng-Ping SP; Li, Ping-Hua PH
Publication Date: 2014

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 24967180
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Modeling haplotype-haplotype interactions in case-control genetic association studies.

Frontiers In Genetics
Zhang, Li L; Liu, Ruitao R; Wang, Zhong Z; Culver, Daniel A DA; Wu, Rongling R
Publication Date: 2012

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 22303409
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



Matrix metalloproteinase-9 genetic variation and primary angle closure glaucoma in a Caucasian population.

Molecular Vision
Awadalla, Mona S MS; Burdon, Kathryn P KP; Kuot, Abraham A; Hewitt, Alex W AW; Craig, Jamie E JE
Publication Date: 2011

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 21655354
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page



MMP9 polymorphisms and breast cancer risk: a report from the Shanghai Breast Cancer Genetics Study.

Breast Cancer Research And Treatment
Beeghly-Fadiel, Alicia A; Lu, Wei W; Shu, Xiao-Ou XO; Long, Jirong J; Cai, Qiuyin Q; Xiang, Yongbin Y; Gao, Yu-Tang YT; Zheng, Wei W
Publication Date: 2011-04

Variant appearance in text: rs3918254
PubMed Link: 20725776
Variant Present in the following documents:
 • Main text
View BVdb publication page