BRAF c.1959G>A ;(p.Q653=)

Variant ID: 7-140449120-C-T

NM_004333.4(BRAF):c.1959G>A;(p.Q653=)

This variant was identified in 3 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Case Report: Primary Leptomeningeal Medulloblastoma in a Child: Clinical Case Report and Literature Review.

Frontiers In Pediatrics
Morgacheva, Daria D; Daks, Alexandra A; Smirnova, Anna A; Kim, Aleksandr A; Ryzhkova, Daria D; Mitrofanova, Lubov L; Staliarova, Alena A; Omelina, Evgeniya E; Pindyurin, Alexey A; Fedorova, Olga O; Shuvalov, Oleg O; Petukhov, Alexey A; Dinikina, Yulia Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 1959G>A
PubMed Link: 35899134
Variant Present in the following documents:
  • Table_1.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageMutational landscape and genetic signatures of cell-free DNA in tumour-induced osteomalacia.

Journal Of Cellular And Molecular Medicine
Wu, Nan N; Zhang, Zhen Z; Zhou, Xi X; Zhao, Hengqiang H; Ming, Yue Y; Wu, Xue X; Zhang, Xian X; Yang, Xin-Zhuang XZ; Zhou, Meng M; Bao, Hua H; Chen, Weisheng W; Wu, Yong Y; Liu, Sen S; Wang, Huizi H; Niu, Yuchen Y; Li, Yalun Y; Zheng, Yu Y; Shao, Yang Y; Gao, Na N; Yang, Ying Y; Liu, Ying Y; Li, Wenli W; Liu, Jia J; Zhang, Na N; Yang, Xu X; Xu, Yuan Y; Li, Mei M; Sun, Yingli Y; Su, Jianzhong J; Zhang, Jianguo J; Xia, Weibo W; Qiu, Guixing G; Liu, Yong Y; Liu, Jiaqi J; Wu, Zhihong Z
Publication Date: 2020-05

Variant appearance in text: BRAF: 1959G>A
PubMed Link: 32277576
Variant Present in the following documents:
  • JCMM-24-4931-s010.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageThe reliable assurance of detecting somatic mutations in cancer-related genes by next-generation sequencing: the results of external quality assessment in China.

Oncotarget
Zhang, Rui R; Ding, Jiansheng J; Han, Yanxi Y; Yi, Lang L; Xie, Jiehong J; Yang, Xin X; Fan, Gaowei G; Wang, Guojing G; Hao, Mingju M; Zhang, Dong D; Zhang, Kuo K; Lin, Guigao G; Li, Jinming J
Publication Date: 2016-09-06

Variant appearance in text: BRAF: 1959G>A
PubMed Link: 27542269
Variant Present in the following documents:
  • Main text
  • oncotarget-07-58500.pdf
View BVdb publication page