BRAF c.1727A>G ;(p.D576G)

Variant ID: 7-140454001-T-C

NM_004333.4(BRAF):c.1727A>G;(p.D576G)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Mutational landscape and genetic signatures of cell-free DNA in tumour-induced osteomalacia.

Journal Of Cellular And Molecular Medicine
Wu, Nan N; Zhang, Zhen Z; Zhou, Xi X; Zhao, Hengqiang H; Ming, Yue Y; Wu, Xue X; Zhang, Xian X; Yang, Xin-Zhuang XZ; Zhou, Meng M; Bao, Hua H; Chen, Weisheng W; Wu, Yong Y; Liu, Sen S; Wang, Huizi H; Niu, Yuchen Y; Li, Yalun Y; Zheng, Yu Y; Shao, Yang Y; Gao, Na N; Yang, Ying Y; Liu, Ying Y; Li, Wenli W; Liu, Jia J; Zhang, Na N; Yang, Xu X; Xu, Yuan Y; Li, Mei M; Sun, Yingli Y; Su, Jianzhong J; Zhang, Jianguo J; Xia, Weibo W; Qiu, Guixing G; Liu, Yong Y; Liu, Jiaqi J; Wu, Zhihong Z
Publication Date: 2020-05

Variant appearance in text: BRAF: 1727A>G; Asp576Gly
PubMed Link: 32277576
Variant Present in the following documents:
  • JCMM-24-4931-s010.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageMulti-platform molecular profiling of a large cohort of glioblastomas reveals potential therapeutic strategies.

Oncotarget
Xiu, Joanne J; Piccioni, David D; Juarez, Tiffany T; Pingle, Sandeep C SC; Hu, Jethro J; Rudnick, Jeremy J; Fink, Karen K; Spetzler, David B DB; Maney, Todd T; Ghazalpour, Anatole A; Bender, Ryan R; Gatalica, Zoran Z; Reddy, Sandeep S; Sanai, Nader N; Idbaih, Ahmed A; Glantz, Michael M; Kesari, Santosh S
Publication Date: 2016-04-19

Variant appearance in text: BRAF: D576G
PubMed Link: 26933808
Variant Present in the following documents:
  • oncotarget-07-21556-s001.pdf
View BVdb publication page